Odd Arne Paulsen • Kjetil K. Haugen, Odd Arne Paulsen, Solveig Mikkelsen :
  Mener krenking og tøff ordbruk må til for at akademia skal blomstre
  10. Jul 2023 FULLTEKST
 • Magnar Andersen, Peter Nicolai Arbo, Bjørn Inge Bendiksen, Odd Arne Paulsen, Magne Steinholt :
  SNDs fiskerisatsing. Tredje delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien
  1998
 • Peter Nicolai Arbo, Bjørn Inge Bendiksen, Bent Dreyer, Odd Arne Paulsen :
  SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien
  1996
 • Peter Nicolai Arbo, Odd Arne Paulsen, Bent Dreyer, bjØrn eirik Olsen :
  SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien
  1996

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →