NEONWeb.jpg-Bredde-180px-
NEONWeb.jpg-Bredde-180px-
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. morten.brattvoll@uit.no +4777646481 95830766 Tromsø MV.110 E 104B

Morten Brattvoll • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling?. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296.s 437 - 462.s doi: 10.23865/noasp.121.ch16.
 • Brattvoll, Morten; Næss, Nils Gjermund. Kan rektorutdanningen styres?. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034349.s 173 - 193.
 • Brattvoll, Morten. Når politikk og administrasjon bindes sammen i samarbeidets navn - paradokser rundt organiseringen av det politisk-administrative skoleeierskap. 2016.s 131 - 140.
 • Brattvoll, Morten. Det tvetydige skoleeierskapet Paradokser rundt organiseringen av det politisk-administrative skoleeierskap. Psykologi i kommunen (PIK) 2016; Volum 51 (4). ISSN 1892-3364.s 77 - 87.
 • Burkow, Tatjana; Vognild, Lars Kristian; Østengen, Geir; Johnsen, Elin; Risberg, Marijke Jongsma; Bratvold, Astrid; Hagen, Tord; Brattvoll, Morten; Krogstad, Trine; Hjalmarsen, Audhild. Internet-enabled pulmonary rehabilitation and diabetes education in group settings at home: a preliminary study of patient acceptability. BMC Medical Informatics and Decision Making 2013; Volum 13. ISSN 1472-6947.s doi: 10.1186/1472-6947-13-33.
 • Brattvoll, Morten. Høyere utdanning på og utenfor campus. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 189 - 203.
 • Brattvoll, Morten. Aksjeselskap som organisatorisk virkemiddel for lokal utvikling. 2003.s 125 - 141.
 • Andersen, Ole Johan; Brattvoll, Morten. Tilpasning av organisasjonsideer gjennom konflikt og famling : erfaringer fra fristillingen av kommunalt næringsarbeid. Nordiske organisasjonsstudier 2000; Volum 2 (2). ISSN 1501-8237.s 64 - 93.
 • Slettbakk, Åse; Rotvold, Lars Aage; Brattvoll, Morten. Arbeid med klasseledelse og relasjoner. Foredrag for lærere og ledere ved Hatteng skole, UiU pulje 4 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage. Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling. Dialogkonferanse for deltakere i Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy kommune, UiU pulje 4 2017-02-22 - 2017-02-23 2017.
 • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling. Dialogkonferanse for deltakere i Kåfjord og Lyngen kommune, UiU pulje 4 2017-02-23 - 2017-02-23 2017.
 • Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Lyngen og Storfjord kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-17 - 2016-08-17 2016.
 • Rotvold, Lars Aage; Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Kvænangen og Nordreisa kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-18 - 2016-08-18 2016.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten; Rotvold, Lars Aage. Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis. Foredrag for skoler i Skjervøy og Kåfjord kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 4 2016-08-19 - 2016-08-19 2016.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Klasseledelse. Foredrag for lærere ved Bardu skole, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2016-02-01 - 2016-02-01 2016.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Salangen kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-11-19 - 2015-11-19 2015.
 • Brattvoll, Morten; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Målselv kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-08-13 - 2015-08-13 2015.
 • Slettbakk, Åse; Brattvoll, Morten. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Dyrøy kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-08-14 - 2015-08-14 2015.
 • Brattvoll, Morten; Slettbakk, Åse. Skolebasert kompetanseutvikling. Foredrag for skoler i Bardu kommune, Ungdomstrinn i utvikling pulje 3 2015-09-25 - 2015-09-25 2015.
 • Rotvold, Lars Aage; Brattvoll, Morten. Excellent school owners?. CARN 2013 2013-11-07 - 2013-11-09 2013.
 • Danielsen, Ådne; Brattvoll, Morten. Framtidas reiseliv i Finnmark. Dialogkonferanserapport. 2013.
 • Brattvoll, Morten; Danielsen, Ådne. Dialogseminarer Videregående skolestruktur i Finnmark. (data) 2012.
 • Røberg, Stian; Brattvoll, Morten. Environmental Waste Management. CSIS seminar, Tromsø Forum on atlantic media and the environment (FAME-V) 2011-06-07 - 2011-06-07 2011.
 • Brattvoll, Morten; Klingenberg, eva. Interesser og behov for utdanning i Vest-Finnmark. Fortellinger fra fire kommuner. (data) 2011.
 • Røberg, Stian; Brattvoll, Morten. Northern environmental waste management. Forskningsrådets Nordområdekonferanse 2009-11-25 - 2009-11-26 2009.
 • Brattvoll, Morten. Vesterålen 2020. (data) 2009.
 • Røberg, stian; Barlindhaug, John; Brattvoll, Morten. Enwironmental Waste Management -En kompetanseklynge for industriell avfallshåndtering i kaldt klima-. 2009.
 • Torjesen, Dag Olaf; Brattvoll, Morten. New Public Management reforms in Healthcare. Lessons from reform experiences in th Nordic countries New Public Management reformer i hesetjenesten. Lærdom fra reform erfaringer i de nordiske land. Tromsø Telemedicine and eHealth Conference 12.-13. June 2006 2006-06-12 - 2006-06-13 2006.
 • Kvåle, Gro; Brattvoll, Morten. Organisasjonsform og identitet. Om symbolske effekter av fristilling av kommunal næringsutvikling. Nasjonal fagkonferanse for statsvitenskap, Solstrand 7.-9. januar 2002 2002-01-07 - 2002-01-09 2002.
 • Brattvoll, Morten. Hvordan forklare utbredelsen av aksjeselskaper innenfor det lokale næringsutviklingsarbeid?. Omstilling innenfor det kommunale næringsarbeid 2000.
 • Brattvoll, Morten. Demokratiske idealer og verdier. Nordlandsposten 2000.
 • Brattvoll, Morten. Beiarutbygginga - et spørsmål om jus?. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.
 • Brattvoll, Morten. Årets lønnsoppgjør, demokrati og Mussolinis statskorporativisme. Nordlands framtid 1998. ISSN 0805-5459.
 • Andersen, Ole Johan; Brattvoll, Morten; Høydahl, Even; Karlsen, Asbjørn; Madsen, Einar Lier; Mariussen, Åge; Størkersen, Jan R.. Evaluering av arbeidet med omstilling i kommuner/regioner med ensidig næringsgrunnlag. 1997 (5) ISBN 82-7321-321-8.
 • Brattvoll, Morten. Planlagte effekter og latente defekter? : evaluering av styringsstrukturen ved Meløy videregående skole. 1996 (5) ISBN 82-7314-224-8.
 • Brattvoll, Morten. Kommunal innovasjon og ekstern påvirkning : en sammenligning av tre kommuners betingelser for endringer i formell struktur i forsøksprosjektet "alternativ organisering av barnevernet". 1994.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MV.110 E 104B

  Click for bigger map