Bilde av Figenschow, Stefan
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Figenschow, Stefan
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta stefan.figenschow@uit.no +4777645795 Tromsø

Stefan Figenschow • Stefan Figenschow :
  The Rise and Extent of Commercial Stockfish Production and Trade in Medieval north-Norwegian Coastal Society
  Amsterdam University Press 2022 DOI
 • Stefan Figenschow :
  Her skal du få kjenne en bjarkøying! Om Tore Hunds ettermæle
  Haaløygminne : Håløygminne 2022
 • Stefan Figenschow, Richard Holt, Miriam Tveit :
  Introduction: Myths and Magic in the Medieval Far North
  Brepols 2020
 • Stefan Figenschow :
  Approaches to Mythologized 'Others' in Norwegian Expansion to the North
  Brepols 2020
 • Stefan Figenschow :
  Comparing the central authorities' expansion into North Norway and Finland during the Middle Ages
  Orkana Forlag 2011
 • Stefan Figenschow, Richard Holt, Miriam Jensen Tveit :
  Myths and Magic in the Medieval Far North. Realities and Representations of a Region on the Edge of Europe
  Brepols 2020
 • Sigrun Høgetveit Berg, Stefan Figenschow :
  Northward bound: conversion and integration iuxta paganos
  2024
 • Stefan Figenschow, Therese Holt Hansen, Per helge Nylund :
  Konge, kriger, helt, helgen – om heltekonger og helgenkonger fra vikingtiden
  2021
 • Stefan Figenschow :
  Fra kongelig kapell til erkebisperike – utenrikspolitiske aktører i nord
  2021
 • Stefan Figenschow :
  Her skal du få kjenne en bjarkøying! Om Tore Hunds ettermæle
  2021
 • Stefan Figenschow :
  Ethnicity as a Factor in Norwegian and Swedish Expansion in Fennoscandia
  2019
 • Stefan Figenschow :
  Kongenes konge? Dynastisk tilknytning til Olavskultens tilblivelse og utvikling fra Stiklestad til Fimreite
  2019
 • Stefan Figenschow :
  A British Medievalist Describes a Dangerous World: Richard of Beccles' Views on the Norwegian Middle Ages and Historiography in the twentieth and twenty-first centuries
  2018
 • Stefan Figenschow :
  Relikviekultens utvikling i løpet av middelalderen - fra de første martyrer til reformasjonen
  2018
 • Stefan Figenschow :
  Om innføringen av kristendommen og utviklingen av kirken i Norge, med fokus på Nord-Norge, i middelalderen
  2017
 • Stefan Figenschow :
  Within you, without you? Approaches to the ‘other’ in High and Late Medieval Expansion in the Far North
  2017
 • Stefan Figenschow :
  In Cod We Trust: Stockfish Production and North-Norwegian Coastal Society
  2016
 • Stefan Figenschow :
  Bokmelding: Gunilla Tegengren: Sverige och Nordlanden. Förvaltning och nordlig expansion 1250–1550
  Collegium Medievale 2016
 • Stefan Figenschow :
  Olav Haraldsson og St. Olav. Fra viking til kongelig helgen c.995 - c.1200
  2015
 • Stefan Figenschow :
  St Olav of Norway: The Making of a Royal Saint, 1030 - c. 1200
  2015
 • Stefan Figenschow :
  Olsok: Bruk og misbruk av historie
  Dagbladet 31. Jul 2014 FULLTEKST
 • Stefan Figenschow :
  Business or Just for the Hell of It? Late Medieval Warfare along the Northern Coast and in the White Sea
  2013
 • Stefan Figenschow :
  Perspektiver på sentralmaktenes etablering og utvikling i de nordlige delene av Norge i middelalderen
  2013
 • Stefan Figenschow :
  Innføring av lover i nordlige Skandinavia og Finland 1100-1500
  2012
 • Stefan Figenschow :
  Imposing the Law on northern Scandinavia and Finland 1100-1500
  2012
 • Stefan Figenschow :
  Comparing the central authorities' expansion into North Norway and Finland during the Middle Ages
  2011
 • Stefan Figenschow :
  Da korstogene kom til Tromsø...?
  Ottar 2011
 • Stefan Figenschow :
  Feudalism, feudal aristocracy and the expansion of central authorities in Fennoscandia during the Middle Ages
  2007
 • Stefan Figenschow :
  Northern Encounters in the Middle Ages. Crusading practice and ideology in northern and eastern Fennoscandia as part of Norwegian and Swedish state and church development
  2007
 • Stefan Figenschow, Richard Holt :
  Historiene om norsken, svensken og dansken. En komparativ undersøkelse av de skandinaviske helgenkongenes lidelseshistorier og konteksten disse ble utformet i
  UiT Norges arktiske universitet 2005

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →