Bilde av Hansen, Hanna Horsberg
Bilde av Hansen, Hanna Horsberg
Dáiddaakademiija hanna.horsberg.hansen@uit.no +4777660733 +4793446990

Hanna Horsberg Hansen • Hanna Horsberg Hansen :
  Dissensus og subjektivering: Refleksjoner rundt kvalitet i kunstnerutdanning
  UNIPED 2024 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Fotografier i Emilie Demant Hatts bok Med lapperne i højfjeldet: Fotografiske møter, biografiske inskripsjoner og "våre" historier
  Kunst og kultur 2022 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  The Sámi Museum in Karasjok: A Story of Resistance
  2022 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  The Sámi Art Museum: There is NO - or is there?
  Nordlit 17. Dec 2020 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Pile o'Sápmi and the Connections Between Art and Politics
  Synnyt/Origins: Finnish Studies in Art Education 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Constructing Sami National Heritage: Encounters Between Tradition and Modernity in Sami Art
  Konsthistorisk tidskrift 15. Aug 2016 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Beauty and Truth: Dialogues between Sami art and art historical research
  Orkana Forlag 2014 ARKIV
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sámi Artist Group 1978-1983: A Story about Sámi Traditions in Transition
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Kunsten og stedet: "it's not down on any map - true places never are"
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami Artist Group 1978-1983: Otherness or Avant-Garde?
  Brill|Rodopi 2014 ARKIV / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen, Irene Snarby, Leif Magne Tangen, Tone Tingvoll :
  Beauty and Truth/ Čáppatvuohta ja duohtavuohta: Dialogues between Sami art and art historical research
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  The Sámi Museum: a Site of Ethno-Political Resistance
  2022
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Minneord Aage Gaup (1943-2021): Samisk kunstner og samtidskunstner
  Se Kunst Magasin 2022
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Emilie Demant Hatt's photographs in With the Lapps in the High Mountains: Between evidence and effect.
  2021
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk kunst: Et mangfold av praksiser
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Forfattersamtale med Susanne Hætta om Masigruppen
  Samisk kunstfestival 2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Artist and Designers Education for and with the Arctic
  2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Book Reviews:Barbara Sjoholm: Black Fox; a life of Emilie Demant Hatt, artist and ethnographer
  Journal of the Royal Anthropological Institute 2019 FULLTEKST / DOI
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Politihka dáidda ja dáidaga politihkka/Politihken tjeahpoe jï tjeahpoen polithike/Politikkens kunst og kunstens politikk/The Art of Politics and the Politics of Art
  2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  International artworlds and collaborations from a Sami perspective
  2019
 • Hanna Horsberg Hansen :
  There is NO (or is it?): Sámi Dáiddamusea/Sámi art museum as a(de)colonial project (or is it?)
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Kunstnersamtale med Susanne Hætta og Synnøve Persen om boka Luondduadjágasat/Dreamscapes/Drømmelandskap/Traumenlandschaften
  Kunstnersamtale 2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Member of panel talk on networks and Collaborations between art institutions in the Barents region.
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk kunstmuseum: Is there NO?
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Floden/The river
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Kunstnersamtale med Silje Figenschou Thoresen
  Festspillutstillingen 2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Å tegne en verden. Johan Turis illustrasjoner i Muittalus Samid birra Atlas
  2018
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Árdna om Nordnorsk Kunstmuseum
  07. Oct 2017
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Skulpturlandskap Nordland - et kunstkritisk blikk
  2017
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Ođđa sisaoastimat – mágasiidnii dahje museai?/Nye innkjøp – til magasin eller museum
  2017
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami Artist Group (Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Synnøve Persen)
  2017 FULLTEKST
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Repetition and Difference: Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing 10 years
  2017 ARKIV
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Illustrasjoner i Bernt Lies bøker
  2016
 • Hanna Horsberg Hansen :
  A magic silver ball
  2015
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami Art: Traditions in Transition
  2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Beauty and Truth - Dialogues between Sámi Art and Art-Historical Research
  2014
 • Hanna Horsberg Hansen, Irene Snarby, Tone Tingvoll, Leif Magne Tangen :
  Preface
  Orkana Forlag 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Site awareness and artistic interventions; The case Beauty and Truth
  2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Čáppatvuohta ja Duohtavuohta/ Beauty and Truth
  Exhibition 2014
 • Tone Tingvoll, Irene Snarby, Hanna Horsberg Hansen, Leif Magne Tangen :
  Čáppatvuohta ja duohtavuohta/Beauty and Truth
  Kunstutstilling/ Art Exhibition 2014
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk kunstnergruppe - Et moderniseringsprosjekt?
  2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Tipping Point. Lawrence Malstaff
  2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Om sted og kunst
  2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Vin og viten/bokbad. Samtale med professor Knut Helskog om boka "Samtaler med Maktene"
  Vin og viten 2013
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Sami art - heritage and contemporaneity
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Folk ved Silfars fot
  Utstilling 2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Er vi her ennå? Utstillingsåpning
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Forståelser av samisk samtidskunst
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Dans - et sted for å røres - igjen
  2012
 • Hanna Horsberg Hansen :
  Samisk samtidskunst
  2012

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →