Anne-Kari Johnsen • Reedtz, charlotte; Johnsen, Anne-Kari; Eng, helene. Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn. 2011 ISBN 978-82-93031-14-7.s 101 - 107.
 • Johnsen, Anne-Kari; Evertsen, Janne. Fagdager for barneverntjenestene. Fagdager for barneverntjenestene 2019-11-18 - 2019-11-19 2019.
 • Evertsen, Janne; Johnsen, Anne-Kari. Fagdager for barenverntjenestene. Fagdager for barneverntjenestene 2019-10-15 - 2019-10-16 2019.
 • Johnsen, Anne-Kari; Evertsen, Janne. Barnesamtalen / Samtale med barn. Fagdag for barneverntjenesten 2019-09-02 - 2019-09-03 2019.
 • Johnsen, Anne-Kari; Saus, Merete. Evaluering av kommunalt utviklings-, veilednings- og konsultasjonsteam (KUTT) i Tromsø kommune. 2018 ISBN 978-82-93031-58-1.
 • Johnsen, Anne-Kari. Noen resultater fra bruk av familieråd i fosterhjemsarbeid. Koordinatortreff 2017-10-26 - 2017-10-27 2017.
 • Johnsen, Anne-Kari. Familieråd i fosterhjemsarbeid.. Workshop oppfølging av famlieråd i fosterhjemsrekruttering 2017-09-11 - 2017-09-11 2017.
 • Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid. Working with Foster Care and the use of Family Group Conference. Children and Adolescents` Experiences. EUSARF 2016 2016-09-13 - 2016.
 • Johnsen, Anne-Kari; Jennerwein, Andrea. Grenser i familien. Forskningstoreget 2016 2016-09-28 - 2016.
 • Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari. Psykisk helse hos ungdom. Fagdag for Kvaløya videregående skole 2015-11-20 - 2015-11-20 2015.
 • Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid. Barn og unges erfaringer fra deltakelse i familieråd. Familieråd og medvirkning. "Å møte mennesker der de er." 2015-11-02 - 2015-11-03 2015.
 • Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari. Psykisk helse - hva er det? Alle har en psykisk helse. Forelesning/undervisning 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.
 • Johnsen, Anne-Kari; Strandbu, Astrid. Barn og unges erfaringer fra deltakelse i vanskelige beslutningssituasjoner. EUSARF 2014 2014-09-05 - 2014.
 • Johnsen, Anne-Kari. Forskningstorget, Tromsø sentrum. Forskningstorg 2014-09-20 - 2014-09-20 2014.
 • Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari. Alle har en psykisk helse. Forelesning/undervisning 2013-05-03 - 2013-05-03 2013.
 • Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari. Alle har en psykisk helse. Forelesning/undervisning 2013-04-20 - 2013-04-20 2013.
 • Johnsen, Anne-Kari. Forskningstorg. Forskningstorget 2012-09-29 - 2012-09-29 2012.
 • Jennerwein, Andrea; Johnsen, Anne-Kari. De Utrolige Årene. Atferdssenterets fagkonferanse 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.
 • Eng, Helene; Johnsen, Anne-Kari. Ungsinn. Årsrapport 2010.RKBU Nord Rapport 3 2011. 2011.
 • Mørch, Willy-Tore; Johnsen, Anne-Kari; Martinussen, Monica; Reedtz, charlotte; Eng, helene; Vedeler, gØrill warvik. "Youngmind" database www.ungsinn.uit.no. A Norwegian database for evidence based interventions in treatment, prevention and health promotion. DataPrev Conference 2011-02-14 - 2011-02-15 2011.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MH2 L.09.371

  Click for bigger map