#
#
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. sissel.sollied@uit.no +4777646489 + 47 416 456 12 Tromsø ILP Lærerutdanning 5026

Sissel Sollied • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen, Sissel Sollied :
  Are Teacher Students’ Deep Learning and Critical Thinking at Risk of Being Limited in Digital Learning Environments?
  IntechOpen 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Sissel Sollied :
  Ulike perspektiver former veilederrollen.
  Universitetsforlaget 2021
 • Rita Chawla-Duggan, Rajani Konantambigi, Michelle Mei Seung Lam, Sissel Sollied :
  Double Stimulation and Transformative Agency through Video Modalities with Young Children –A cross-national study of pedagogic relationships in families
  Pedagogy, Culture & Society 2020 DATA / DOI
 • Rita Chawla-Duggan, Rajani Rajani Konantambigi, Michelle Mei Seung La, Sissel Sollied :
  A visual methods approach for researching children’s perspectives: capturing the dialectic and visual reflexivity in a cross-national study of father-child interactions
  International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice 2019 ARKIV / DOI
 • Sissel Sollied :
  The Role of Parents in Cooperative Relationships between Parents and Professionals
  Journal of Pediatric Disorders and Neonatal Care 2018 ARKIV
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid :
  Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage
  Spesialpedagogikk 2017
 • Sissel Sollied :
  Et relasjonelt perspektiv anvendt I videoanalyse I team
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk :
  Indledning
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk, Mette Christensen, Tina Harmon :
  Arbejdsmåden
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Trådene samles
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Video som arbeidsredskap
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Forhold som påvirker relasjonelle arbeidsprosesser
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  Er empowermentbegrepet forbeholdt spesielle grupper, eller er det et allmenngyldig begrep
  Universitetsforlaget 2013
 • Sissel Sollied :
  Ulike perspektiver former veilederrollen
  Universitetsforlaget 2010
 • Sissel Sollied :
  I mangel på ord
  Universitetsforlaget 2009
 • Sissel Sollied :
  Der Kindergarten - eine inkludiernde Arena für Kinder mit multiplen Behinderungen und Kommunikationsschwierigkeiten?
  Ernst Reinhardt Verlag GmbH & Co KG 2008
 • Sissel Sollied :
  Veiledning til foreldre til barn med uvanlig kommunikasjon
  Norsk tidsskrift for logopedi 2005
 • Sissel Sollied :
  Veiledning av familier med mennesker med multifunksjonshemming
  2005
 • Sissel Sollied :
  НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЯК КОНЦЕПТ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ EMPOWERMENT AS A CONCEPT IN SPECIAL EDUCATION
  2021
 • Sissel Sollied :
  EXPERIENCES FROM PARENTAL GUIDANCE IN NORWEGIAN SHELTERS
  2020
 • Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk, Mette Christensen :
  Videoanalyse i team - at skabe og dele viden i udviklingsstøttende netværk
  Dansk Psykologisk Forlag 2016
 • Sissel Sollied :
  EMPOWERMENT AS A CONCEPT IN SPECIAL EDUCATION
  2021
 • Sissel Sollied :
  EXPERIENCES FROM PARENTAL GUIDANCE IN NORWEGIAN SHELTERS
  2019
 • Sissel Sollied :
  The role of parents in cooperative relationships between parents and professionals.
  2019
 • Sissel Sollied, Astrid Kleppe Flacke :
  Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre.
  2016 ARKIV / DATA / FULLTEKST
 • Sissel Sollied, Astrid Kleppe Flacke :
  Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentervirksomhet
  2016
 • Sissel Sollied :
  Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv - Erfaringer med ICDP-programmet i skole og barnehage.
  2016
 • Sissel Sollied :
  Supporting children with severe disabilities using reflective approaches - challenges and possibilities. Working in teams around children with severe disabilities – what are the challenges? How can video be used as a tool in this work?
  2016
 • Sissel Sollied :
  EXAMINING THE PARENTS’S ROLE IN THE COOPERATION WITH PROFESSIONALS.
  2015
 • Toril Sverdrup, Siri Sollied Madsen, Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum :
  De utrolige programmene
  Nordlys 25. Feb 2014
 • Sissel Sollied :
  Believing Communication is Possible. Working with Families of Disabled Children
  2014
 • Sissel Sollied :
  Utviklingsstøtte for mennesker med funksjonsnedsettelse. Gruppebasert videoanalyse. Veiledningsprosesser mot økt felles forståelse og viten
  2014
 • Sissel Sollied :
  A kommunikáció lehetőségében való hit- video használata a fogyatékos gyerekek családjaival való munkában Video som arbeidsredskap i arbeidet med barn med kommunikasjonsvansker
  2014
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid, Toril Sverdrup :
  Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse
  Nordlys 14. Feb 2014
 • Sissel Sollied :
  Believing communication is possible: Using video analysis in research
  2014
 • Sissel Sollied :
  Empowerment, video analysis, facilitating prosesses in groups around children with disabilities
  2014
 • Sissel Sollied :
  Parents' role in the cooperation with professionals
  2014
 • Kirsten Sivertsen Worum, Sissel Sollied :
  Problematiske merkelapper på barnehagebarn
  Nordlys 23. Nov 2013 ARKIV
 • Sissel Sollied :
  Communication Development - working with adolescents with multiple disabilities: A Norwegian study
  2013 ARKIV
 • Sissel Sollied :
  The Effect of Counseling in the Practical Field of Special Education
  2011
 • Sissel Sollied :
  Empowerment og mennesker med multiple funktionsnedsættelser
  VIKOM-bladet 2010
 • Sissel Sollied :
  Undring og ubehag. Et blikk på effekten av veiledning i spesialpedagogisk praksis
  2009
 • Sissel Sollied :
  Det fins forskjeller som skaper en forskjell. - Samspillsanalyse ut fra et dilemmaperspektiv. Forelesning med utgangspunkt i pågående doktorgradsarbeid
  2008
 • Sissel Sollied :
  Veiledningsbegrepet, veiledningsprosessen, veilederrollen
  2007
 • Sissel Sollied :
  Veiledning med et relasjonistisk fokus
  2007
 • Sissel Sollied :
  Veiledning og refleksjon
  2007
 • Sissel Sollied :
  Når metoder blir for metodiske. Et innlegg med kritiske tenkning og refleksjon over arbeidsmåter, og over hvordan det lille barnet har det når det blir iverksatt trening og stimulering innefor en streng metodisk ramme
  2006
 • Sissel Heidi Sollied, Birgit Kirkebæk, Per Lorentzen :
  Kommunikasjon handler ikke om belønning
  Spesialpedagogikk 2003
 • Sissel Sollied, Tina Harmon :
  Qualitative and quantitative video analysis as a tool in parental Guidance
  2002
 • Sissel Sollied, Birgit Kirkebæk :
  Qualitative and quantitative video analysis as a tool in parental guidance
  2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  ILP Lærerutdanning 5026