Personkort bilde
Photo: Torje Jenssen

Torjer Andreas Olsen

Instituttleder Sámi dutkamiid guovddáš
Flag icon Flag icon

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. ‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms. Religions 2020; Volum 11 (9). ISSN 2077-1444.s 1 - 16.s doi: 10.3390/rel11090448.

 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Samisk nasjonaldag i skolen: Mellom feiring og markering. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 (2). ISSN 1501-9934.s 113 - 138.

 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenising Education: Scales, Interfaces and Acts of Citizenship in Sápmi. Junctures : The Journal for Thematic Dialogue 2019; Volum 20. ISSN 1176-5119.s 29 - 42.s doi: 10.34074/junc.20029.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi issues in Norwegian curricula: A historical overview. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-24111-7.s 125 - 141.s doi: 10.1007/978-3-030-24112-4.

 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas. Historical and political perspectives on Sámi and inclusive school systems in Norway. Lapin Yliopisto 2019 ISBN 978-952-337-135-4.s 109 - 124.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. Artos & Norma bokförlag 2018 ISBN 978-91-7777-053-4.s 181 - 207.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: 10.7577/fleks.2248.

 • Olsen, Torjer Andreas. This Word is (Not?) Very Exciting: Considering Intersectionality in Indigenous Studies. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (3). ISSN 0803-8740.s 182 - 196.s doi: 10.1080/08038740.2018.1493534.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205512252.s 130 - 146.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas. Sami yoik, Sami history, Sami health: a narrative review. International Journal of Circumpolar Health 2018; Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.1080/22423982.2018.1454784.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: An explorative pilot study. (data) (fulltekst) International Journal of Circumpolar Health 2017; Volum 76 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 9.s doi: 10.1080/22423982.2016.1271590.

 • Olsen, Torjer Andreas. Grenser for tro. Læstadiansk ungdom, etnisitet og kjønn. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029375.s 69 - 84.

 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde; Johansen, Åse Mette. Kunnskap om samiske forhold som integrert del av lærerutdanningene. Acta Didactica Norge 2017; Volum 11 (2). ISSN 1504-9922.s 1 - 15.s doi: 10.5617/adno.4353.

 • Olsen, Torjer Andreas. Colonial conflicts: Absence, inclusion and indigenization in textbook presentations of indigenous peoples. Equinox Publishing 2017 ISBN 978-1-78179-258-2.s 71 - 86.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029078.s 70 - 86.

 • Olsen, Torjer Andreas. Privilege, Decentring, and the Challenge of Being (Non-)Indigenous in the Study of Indigenous Issues. The Australian Journal of Indigenous Education 2017; Volum 47 (2). ISSN 1326-0111.s 206 - 215.s doi: 10.1017/jie.2017.16.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand. New Zealand Journal of Educational Studies 2017; Volum 52 (2). ISSN 0028-8276.s 255 - 270.s doi: 10.1007/s40841-017-0085-0.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Ansvar, hensyn og forpliktelse. Urfolk og samiske forhold i barnehagens rammeplaner. Portal forlag 2016 ISBN 9788283140941.s 60 - 76.

 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and/in indigenous methodologies: On trouble and harmony in indigenous studies. Ethnicities 2016; Volum 17 (4). ISSN 1468-7968.s 509 - 525.s doi: 10.1177/1468796816673089.

 • Olsen, Torjer Andreas. Responsibility, reciprocity and resepct. On the ethics of (self-)representation and advocacy in Indigenous studies. Sámi dutkan - Samiska studier - Sami studies 2016 (7). ISSN 1651-5153.s 25 - 44.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn og urfolksmetodologi. Tidsskrift for kjønnsforskning 2016; Volum 40 (2). ISSN 0809-6341.s 87 - 103.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2016-02-02.

 • Olsen, Torjer Andreas. "Masculinities" in Sami Studies. Journal of Northern Studies 2015; Volum 9 (2). ISSN 1654-5915.s 35 - 53.

 • Fonneland, Trude A.; Olsen, Torjer Andreas. "Samisk religion" i dag: Kyrkjeliv, urfolksidentitet og nyreligiøsitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015. ISSN 0802-8214.s 6 - 14.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religionsfaget i videregående skole. En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006. Prismet 2015; Volum 66 (2). ISSN 0032-8847.s 65 - 79.

 • Olsen, Torjer Andreas. The Exclusive Nature. Sami Christianity in the Age of Eco-Indigenism. Journal of Religion in Europe 2014; Volum 7 (3-4). ISSN 1874-8910.s 177 - 202.s doi: 10.1163/18748929-00704001.

 • Olsen, Torjer Andreas. From Nature to iNature. Articulating a Sami Christian Identity Online. Nordlit 2012 (30). ISSN 0809-1668.s 157 - 170.

 • Olsen, Torjer Andreas. Nordnorsk religiøsitet som begrep og fenomen. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 169 - 180.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk kristendom i ny drakt. En analyse av en samisk katekisme. Norsk Teologisk Tidsskrift 2011; Volum 112 (2). ISSN 0029-2176.s 111 - 131.

 • Olsen, Torjer Andreas. Vår vekkelse og de andres vekkelse. En analyse av faglige framstillinger av haugianisme og læstadianisme. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (13). ISSN 1503-1241.s 138 - 153.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn ved navns nevnelse. Likestilling og læstadianisme 1960-1980. Tidsskrift for kjønnsforskning 2010 (2). ISSN 0809-6341.s 128 - 144.

 • Olsen, Torjer Andreas. Juletrestriden på Skjervøy 1970-1972. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (4). ISSN 1501-9934.s 26 - 40.

 • Olsen, Torjer Andreas. Nakne knær, syndige klær - en analyse av klesdiskurser blant læstadiansk ungdom. Tidsskrift for ungdomsforskning 2007 (2). ISSN 1502-7759.s 45 - 62.

 • Olsen, Torjer Andreas. Diskursanalyse i religionsvitenskapen. Pax Forlag 2006 ISBN 82-530-2839-3.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen - vekkelseskristendom i Sapmi. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006 (2). ISSN 0802-8214.s 19 - 25.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Mellom vekkelse og konflikt - læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, bengt-ove. Mellom vekkelse og konflikt - Læstadianismen i Nord-Troms. 2004 ISBN 82-991454-6-5.s 80 - 89.

 • Olsen, Torjer Andreas. Uanselig, elendig og enfoldig? Læstadianerpredikanten Erik Johnsen. 2004 (32) ISBN 82-91378-37-1. ISSN 0804-4554.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 125 - 136.

 • Olsen, Torjer Andreas. "Hvor der læres purt og rent": Med Lyngen-læstadianismen fra pietisme til ortodoksi. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 49 - 60.

 • Olsen, Torjer Andreas. "Babyloniin porttin helvitiin" - om en læstadiansk vekkelse, kjønnshår og sex. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2001 (2+3). ISSN 1501-9934.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. "Jeg har kjæmpet" - læstadianarpredikanten Erik Johnsen. 2000 (23) ISBN 82-91378-26-6. ISSN 0804-4554.s 98 - 122.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245034738.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215022635.

 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin. Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet 2020-02-08 - 2020-02-08 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ny samisk læreplan. Digitalt møte for kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 2020-06-18 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. UiT, samiske forhold og samfunnsdebatten. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/uit-samiske-forhold.

 • Olsen, Torjer Andreas. Hvordan rammes urfolk av koronaviruset?. Forskning.no 2020.s doi: https://forskersonen.no/meninger-populaervitenskap-urfolk/hvordan-rammes-urfolk-av-koronaviruset/1674416.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og mannfolk i Sápmi. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2020.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2020/04/mangfold-og-mannfolk-i-sápmi.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous methodologies as a tool in Sámi research. An overview. Methodologies in Indigenous Research at the Arctic Seven universities 2020-05-26 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn, makt og mangfold i nord. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen i Nord-Troms: En del av det lokale mangfoldet.. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sjølmord, ungdom og håp i urfolkssamfunn. Innledning til filmen The Grizzlies. Tromsø Internasjonale FIlmfestival: FIlmvisning av The Grizzlies. 2020-01-13 - 2020.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet 2020-03-25 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas; Johansen, Åse Mette. Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen. Fagdag for norsk- og samisklærere i videregående skole 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk 2019-01-25 - 2019-01-25 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold som ressurs og utfordring i arbeidet med samiske tema i barnehagen. Nettverkskonferanse for samisk i barnehagen 2019-10-09 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi rights to/in education in Norway. 19th Informal ASEM Seminar on Human Rights (ASEMHRS19). Human Rights Education & Training 2019-11-06 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i fagfornyelsen. Tendenser, spenninger og dilemma. Lektorutdanningskonferansen 2019-11-08 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. Rettigheter, grensesnitt og ubehagets pedagogikk. Urfolk, skole og utdanning 2019-11-11 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. The Grizzlies: A Panel Conversation. Panel Conversation and screening of The Grizzlies 2019-11-22 - 2019.

 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. EDL og jakta på «Samelandsbevegelsen». Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Anstendighet i ordskiftet om og med EDL. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Formidling - premisser, tips og triks. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema og mangfoldsperspektiver i Fagfornyelsen. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i et nordlig perspektiv. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.

 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Derfor gikk det veldig galt i Selbu. Adresseavisen 2019. ISSN 0805-3804.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan 2019-08-23 - 2019-08-25 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, mangfold og samisk i rekruttering til vitenskapelige stillinger. Panelsamtale: Mangfold og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger 2019-04-02 - 2019-04-03 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Decolonizing and/or indigenizing education on Sámi issues. Looking back, thinking ahead. Decolonial perspectives on education 2019-04-04 - 2019-04-05 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Viken, Oda. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Haug, Otto. Læstadianisme og motstanden mot kvinnelige prester. 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Samisk uke 2019-02-04 - 2019-02-06 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Vaaland, Mattis C. O.. 'Kvinner forkynner på akkurat samme måte som menn'. 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samane er blitt «dei andre». VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.

 • Olsen, Torjer Andreas. Between national demands and local diversity: Towards a theoretical framework for the analysis of indigenous education. Indigeneity, Citizenship and Education 2018-12-13 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas; Nordenborg, Ragna. Samisk er hipt igjen. 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference 2018-11-07 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. ’Nasjonale minoriteter’ og ‘urfolk’ i Fagfornyelsen: Kvenenes plass i de nye læreplanene. Kvenseminaret 2018 2018-11-15 - 2018.

 • Øgård, Beathe; Olsen, Torjer Andreas. Å snakke til døve ører. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas; Pettersen, Egil. Samisk innhold i skolen. 2018.

 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i rammeplanen. Mellom nasjonale krav og lokalt mangfold. Nettverksmøte for samiske barnehager og norske barnehager med samiske barn 2018-09-06 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas; Christensen, Cato. Gjesteredaktørenes innledning. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: https://doi.org/10.7577/fleks.2931.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous perspective for all. Future indigenous education. Future perspective 2018-04-05 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolksperspektiv i lærerutdanning/Samer i Norge. Minoritetspedagogik i Norden 2018-06-03 - 2018-06-06 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and intersectionality. Healthcare service research on and with multiethnic populations 2018-05-23 - 2018-05-24 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skolen som arena for fornorskning og forsoning. Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst. 2018-05-31 - 2018.

 • Hansen, Christine Kristoffersen; Olsen, Torjer Andreas. Ung, stolt og samisk. 2018.

 • Maharjan, Resha; Dahl, Eystein; Olsen, Torjer Andreas. The Journey of Nepal Bhasa: From Decline to Revitalization. 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. NAFOL-seminar/Ph.d.-kurs 2018-02-07 - 2018.

 • Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas. Konflikt og forsoning. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Et urfolksperspektiv for alle. MRbloggen 2018.

 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og ansvar i prosjektet Indigenous Citizenship and Education. Språk, mangfold og ansvar 2017-09-14 - 2017-09-15 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sápmi i Noreg i dag. Syn og Segn 2017 (4). ISSN 0039-7717.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk, mangfold og diskriminering. Samfunnsfag 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.

 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas; Virtanen, Pirjo. Parallel session> Workshop Indigenous Research Methodologies. Sámi oahpahuskonferánsa - Sámi Education Conference (data) 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.

 • Hop-Hansen, Ane-Marthe; Olsen, Torjer Andreas. Klær til besvær. 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Reindeer herding in Alaska: Introduction to seminar. Riddu Riddu Festival 2017-07-14 - 2017-07-14 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Blindspots and intersections: Gender in indigenous research. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Class, privilege and power in research on indigenous issues. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. I ukjent farvann. “Urfolk”, “flerkultur” og “mangfold” i den norske skolens læreplaner. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas; Fonneland, Trude A.. Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold. Religiøst liv i nord 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Barnehagen og samene. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fornorskning, kulturkamp og urfolk: Om samisk historie og samfunnsliv. Samisk temauke 2017-02-03 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ethics in Indigenous Research: Book launch. Sami national day 2017-02-06 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk nasjonaldag 2017. Samefolkets dag på UNN 2017-02-06 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra dekolonisering til indigenisering. Innspill til arbeidsmåter i sosialt arbeid. Internseminar 2017-03-08 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønna trøbbel. Utfordringer ved kjønn i urfolksforskning. Vold i nære relasjoner i samiske områder 2017-03-08 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. LO-169, Sameloven og Norges forpliktelser: Samiske forhold i læreplaner og rammeplaner. Samisk foreldrekonferanse 2017-02-10 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectionality in indigenous studies. Master's in indigenous studies 2016-05-04 - 2016.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. The term "World Religions" in Sámi curricula for RE - paving the way for "circumpolar indigenous people's religions"?. The Representation of Religion(s) and the "World Religions Paradigm" 2016-12-13 - 2016-12-14 2016.

 • Chamalagain, Sitaram; Olsen, Torjer Andreas. Educational Status of Santhal Community. A study of a school dropout in Santhal Children of Eastern Nepal. 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing intersectionality - intersectionalizing indigenous studies. Kafastallat: Indigenizing Academia 2016-12-07 - 2016-12-09 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola. Joikeforbudet i Kautokeino: Bokbad. Desembernatt på Tromsø museum 2016-11-30 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Duality, dichotomy, diversity. A reflection on the study of indigenous issues. Focal Point North 2016-11-21 - 2016-11-23 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Å formidle utenfor bobla. Utfordringer i arbeidet med forskningskommunikasjon. Arbeidsgruppe i arbeidsmedisin 2016-11-30 - 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Starter alle forelesninger på samisk. 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ollu giitu Aotearoa!. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Dietrichson, Susanne; Olsen, Torjer Andreas. Kjønnsblind urfolksforskning. 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Three minutes and the truth. Giving short talks about your research. Postgraduate Provocations 2016-06-01 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Presenting research, telling stories. Research communication for doctoral students. Research communication 2016-05-12 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Indigenous issues in national curricula. Te Puna Wananga Research Seminar 2016-04-06 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in cultural studies. Culturally Responsive Leadership 2016-04-01 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Barrett, M. J.. A dialogue on indigenous methodologies. A dialogue on indigenous methodologies 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in the study of indigenous issues. Māori and Pacific Postgraduate Students Wananga Series 2015-09-20 - 2015-09-20 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Colonial conflicts. Ignorance, Inclusion and Indigenization in Educational Presentations of Indigenous Peoples. Language, Education and Diversity 2015-11-23 - 2015-11-26 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Responsibility and commitment: Reflections on research communication in research on indigenous issues. Te Puna Wananga - Educational doctorate wananga 2015-08-21 - 2015-08-22 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sami and indigenous research and education. Diplomatic excursion to UiT 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk internasjonal solidaritet - en innledning. Samisk internasjonal solidaritet 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Samer og urfolk i skolen i Norge. Samer og urfolk i skolen 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas; Tøhaug, Pia. Juletreet som satte sinnene i kok. 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas; Berg, Elisabeth. Sami traditions: Márkomeannu`s contribution to the revitalization of Sami food traditions. 2014.

 • Pedersen, Linn-Marie Lillehaug; Olsen, Torjer Andreas. "Now the work begins". Gender equality in Sami politics. 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. Kyrka och kön i det nordliga rummet 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kvernmo, Marie. Beaivvas - an institution for Sámi culture management or mainstream entertainment? The Sámi National Theatre's role in the Sámi community of Norway. 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Hva forskere (ikke) ser. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. The Ethnic/Indigenous Dimension of Conflicts in Northern Europe. The International Autumn School in International Relations 2014-11-21 - 2014-11-25 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. "…listigere enn alle dyr på marken…" Slangen som religiøst symbol. Søndagsforedrag på Tromsø museum 2014-03-16 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Stories at school: Capturing Sami and Indigenous people in educational material. Stories as material semiotic companions 2014-02-12 - 2014-02-13 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjord og fjell til FN: Med fugleperspektiv på samisk historie. Samisk uke 2014-02-04 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ungdom og fundamentalisme. Under lupen: Martyrer 2014-02-08 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Folkereligiøsitet, "tradisjon" og fortellinger i en nordnorsk sammenheng. Under lupen: Fra Kaaven til Åndenes makt 2014-03-14 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skam: Makt og taushet i samisk nyere historie. Filosofiske samtaler: Skam fra et psykologisk og filosofisk perspektiv 2014-04-26 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Utdanning for alle?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen på vandring fra lokal til global bevegelse. Fra husforsamling til urfolksreligion? Læstadianismen i lokalsamfunn, offentlig debatt og tider av endring. 2014-07-11 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples, development cooperation and the UN working groups for business and human rights. Businesses and human rights of indigenous peoples: challenges and protection mechanisms 2014-11-04 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Joik i historie og samtid. Introduksjon til panelsamtale. Joik i kirka - fandens musikk eller gudegave 2014-11-01 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra plikt til glede. Om populærvitenskapelig formidling. Publisering og formidling - Seminar for ph.d.-stipendiater og veiledere ved IKL og IS 2014-11-10 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skeiv i Sápmi. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Slik kan DU formidle. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.

 • Hays, Jennifer; Bellier, Irene; Olsen, Torjer Andreas. Education, Learning and Indigenous Rights : What knowledge(s), skills and languages for sustainable livelihoods?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.

 • Djesa, Rachel Issa; Olsen, Torjer Andreas. Studying Indigenous Peoples - On Whose terms?. On Whose Terms - NFU Conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngenlæstadianisme - vekst, splittelse og utfordrende tider. 2013 ISBN 9 788299 917117.s 8 - 16.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous people and issues in school and education. Education for All? Exploring possibilities for indigenous education in a globalized world. 2013-06-10 - 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Om urfolk og urfolksstudier. 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og urfolksstudier. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. I formidlingens tjeneste. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Forsker - hvem snakker du til?. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kan vi tjene penger på urfolk?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Olsen, Torjer Andreas. Ærbødighet – religiøs eller vitenskapelig dyd?. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO) 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk som De Andre? Om møter med og representasjonen av urfolk. Urfolk i møte med kristen bistand 2013-11-19 - 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples' rights to land and sea: An introduction. Land and Sea Rights – Protecting the rights of Indigenous Peoples to Land and Sea 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Film, language and empowerment. Tromsø International Conference on Language Diversity: Filming language diversity: ethnograpich film as method in sociolinguistic research on multilingualism 2013-11-06 - 2013-11-08 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skuvllas: Samiske temaer i skolen. Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Reflections on ethics and insider/outsider issues in indigenous studies and religious studies. Religionsbegrepet i forskning og undervisning 2013-01-07 - 2013-01-09 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Methodological reflections on the study of gender and indigenous issues. Climate change adaptation and gender 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjordholl og fjellfinn til FN og folkerett. Samefolkets dag 2013-02-07 - 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Niqab igjen. Utropia 2012. ISSN 0806-9611.

 • Olsen, Torjer Andreas. Religion og sex - trøbbel i paradis?. Senioruniversitetet i Tromsø 2012-01-25 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Tromsø er en urfolksby. Bladet Tromsø 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. New knowledge in global indigenous issues. Jokkmokk Winter Conference: Transition: from Knowing to Implementing How to cope with (climate) change? 2012-01-30 - 2012-02-02 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. How issues on the Sami and other minorities are treated in Norwegian schools. Minority children's mental health 2012-10-12 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Forskeren som vil inn på det digitale museet. På vei mot en digital strategi 2012-05-31 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Forskningsformidling - noen refleksjoner. Internseminar 2012-10-18 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønnede og mangfoldige møter. En anledning til å reflektere over menneskene vi møter. [Workshop]. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mot-/medkultur og kjønn i nord. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Introduction: Reflections on the Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights. Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights 2012-11-05 - 2012-11-06 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske maskuliniteter. Menns liv i en samisk kontekst 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen – statusoppdatering. SESAM forskningsseminar 2012 2012-02-04 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Avsluttende utsyn. Samisk innhold i skolen – status og utfordringer 2012-02-03 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. På Samefolkets dag. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Blodige og sexy mytologier 3: Vampyrer og indianere. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Joda, vi vil leke med dere. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen. Fra det lokale til det globale - Senter for samiske studier 20 år 2012-10-08 - 2012-10-09 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Challenges for Development cooperation with Indigenous Peoples. The Forum Conference 2012: Changing Standards and Practices - the Same Rights and Peoples? 2012-10-09 - 2012-10-10 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas; Evjen, Bjørg. Fravær av kjønn i urfolksforskningen. Metodologi og kjønn 2012-10-25 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Solidaritet? Eller hei verden. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous Christianity Online – A Discussion of Concepts and Approaches. Ends and beginnings. Annual conference of the EASR. 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. TIL: Sápmis største klubb. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Olsen, Torjer Andreas. - Vampyrer har alltid vært en del av populærkulturen. 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Klimaendringer: Kulturminner forsvinner. 2011.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kvinner og svakhet, kjønn og sex. Kuiper 2010 (1-2). ISSN 0809-8212.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen som global bevegelse. Senioruniversitetet 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samegutten Ante - hvor blei det av religiøsiteten?. Forskning.no 2009-09-18 - 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Anmeldelse av Dag Øistein Endsjø: Sex og religion. Oslo: Universitetsforlaget. 2009. Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (4). ISSN 0809-6341.s 353 - 356.

 • Olsen, Torjer Andreas. Rus, religion og identitet i samiske sammenhenger. Rus og samfunn 2009; Volum 3 (5).s 26 - 29.

 • Varsi, Leif Erik; Olsen, Torjer Andreas. De levende og de døde. En analyse av saivo og jabmi-aimu-forestillingen i boken Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. 2009.

 • Aanestad, Andreas; Olsen, Torjer Andreas. Ritualteori og det moderne. Magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual. 2009.

 • Pitso, Mantsi Teboho; Olsen, Torjer Andreas. Stories of origin of the Sotho people of QwaQwa: The construction and maintenance of society through narratives. 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Vår vekkelse og de andres vekkelse. Perspektiver på forskningen omkring læstadianisme og haugianisme. Norsk-finske relasjoner. Den 34. nordnorske historieseminaret 2009-09-25 - 2009-09-27 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kleskoder, kjønn og seksualitet blant religiøs ungdom. Innvandrerungdom - integrering, mestring og samhandling 2008-10-14 - 2008-10-15 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme, klær og Framtid i nord. Framtid i nord 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Veldisponert, dyptpløyende og interessant. Anmeldelse av Thomas Hägg (red.): Kjetterne og kirken. Fra Antikken til i dag. Scandinavian Academic Press, Oslo. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (4). ISSN 1501-9934.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kall, skaperordning og makt. En analyse av kjønn i lyngenlæstadianismen. 2008 ISBN 978-82-91636-91-7.

 • Olsen, Torjer Andreas; Stenberg, Espen Bless. - Jentene vekker begjær. 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas; Åsali, Sveinung. Likestilling hos læstadianerne. 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas; Soot-Ryen, Tron. Skjørtelengde og religion. 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Scholars, Laestadians and the construction of ethnic identities, or how to write a group into an ethnic narrative. The Academic Study of Indigenous Religions 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Hekser og tryllestaver - om formidling av kjønn i Harry Potter-bøkene. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kobberstad, Johanne Hansen. Kvinners klær, menns begjær. 2007.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og kjønn - nye tider. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. The Routledge Companion to the Study of Religion. Edited by John R. Hinnels. Literature & Theology 2006; Volum 20 (4). ISSN 0269-1205.s 478 - 480.

 • Olsen, Torjer Andreas. Understanding Theology and Popular Culture. By Gordon Lynch. Oxford: Blackwell. 2005, xv + 236 pp. Literature & Theology 2006; Volum 20 (3). ISSN 0269-1205.s 334 - 335.

 • Olsen, Torjer Andreas. Interessant, men ikke innovativt om innovasjonsforskning. UNIPED (Tromsø) 2006; Volum 29 (3). ISSN 1500-4538.s 48 - 49.

 • Gillman, Katrina Maria; Olsen, Torjer Andreas. The "L" Between Word and World: Ritualized Practices of Border Control. 2006.

 • Sirbu, Maria Gabriela; Olsen, Torjer Andreas. Religion and gender in Orthodox Romania. 2006.

 • Olsen, Torjer Andreas; Dale, Magnus. Læstadianismen - Den store vekkelsen. 2006.

 • Olsen, Torjer Andreas. "Gender, Space and Ethnicity: The story of Mary of Lapland in the Construction of a Revivalist Identity". Sacred Space - 13th Conference of the International Society for Religion, Literature and Culture 2006-10-20 - 2006-10-22 2006.

 • Aase, Elisabet; Olsen, Torjer Andreas. "fegri en sól sýnum... svartari en bik". En relasjonell analyse av alvene i norrøn religion. 2005.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ordinær eller gjenstridig? Kirke og religiøsitet i Nord-Norge. Kirkeakademiet i Bodø 2003-11-06 - 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kraft, Siv Ellen. Redaktør for temanummer om Nord-Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003; Volum 4+1. ISSN 1501-9934.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sprik og polemikk om religion som disiplin. Om Russell T. McCutcheons The discipline of religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 86 - 87.

 • Olsen, Torjer Andreas. Krig, fred, religion, politikk og sånt... Om Bruce Lincolns Holy Terrors. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 90 - 91.

 • Brun, Elisabeth; Olsen, Torjer Andreas. Hvor smal skal stien være?. 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas. Flerstemmighet og (dis)harmoni - utfordringer ved bruk av diskursanalyse i religionsvitenskapen. Metode i religionsvitenskap 2003-09-21 - 2003-09-23 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sosialkonstruktivistiske perspektiver på kjønn og kropp. Kjønn, helse og omsorg 2003-02-10 - 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. Kampen om kroppen 2002-05-10 - 2002-05-11 2002.

 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Nærhet og fremmedhet i forståelsen av Nord-Norge. Tro i nord 2002-09-06 - 2002.

 • Olsen, Torjer Andreas. I ærbarhet og med måtehold. Tanker om kjønn i en læstadiansk kontekst. Kampen om kroppen - sluttseminar 2002-09-23 - 2002-09-25 2002.

 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngen-læstadianismen og kirka: Fra vekkelse til rett lære. Väckelse utan gränser. Lars Levi Laestadius och den laestadianska rörelsen 2001-01-23 - 2001-01-24 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kritisk religionsforskning i små lokalsamfunn. Religionskritikk 2001-11-30 - 2001-12-01 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Kirkas nærhet og fremmedhet i Nord-Norge. Den norske kirke – fjern eller bare annerledes 2001-11-08 - 2001-11-09 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. Den mangfoldige læstadianismen - vanskelig, uforståelig og hjertevarm. Kurs for nytilsatte i Den norske kirke 2001-10-10 - 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. "Men kirken er de helliges forsamling..." Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. 2000.

 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas; Evju, Kristin. Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?. Lørdagsuniversitetet 2020-02-08 - 2020-02-08 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ny samisk læreplan. Digitalt møte for kommuner i forvaltningsområdet for samisk språk 2020-06-18 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. UiT, samiske forhold og samfunnsdebatten. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/uit-samiske-forhold.

 • Olsen, Torjer Andreas. Hvordan rammes urfolk av koronaviruset?. Forskning.no 2020.s doi: https://forskersonen.no/meninger-populaervitenskap-urfolk/hvordan-rammes-urfolk-av-koronaviruset/1674416.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og mannfolk i Sápmi. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2020.s doi: http://kjonnsforskning.no/nb/2020/04/mangfold-og-mannfolk-i-sápmi.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous methodologies as a tool in Sámi research. An overview. Methodologies in Indigenous Research at the Arctic Seven universities 2020-05-26 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn, makt og mangfold i nord. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen i Nord-Troms: En del av det lokale mangfoldet.. Identitet og kulturell forståelse 2020-02-18 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sjølmord, ungdom og håp i urfolkssamfunn. Innledning til filmen The Grizzlies. Tromsø Internasjonale FIlmfestival: FIlmvisning av The Grizzlies. 2020-01-13 - 2020.

 • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Várdduo-seminariet 2020-03-25 - 2020.

 • Olsen, Torjer Andreas; Johansen, Åse Mette. Urfolkstematikk og flerspråklighet i fagfornyelsen. Fagdag for norsk- og samisklærere i videregående skole 2020-02-14 - 2020-02-14 2020.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita. Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie. Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk 2019-01-25 - 2019-01-25 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold som ressurs og utfordring i arbeidet med samiske tema i barnehagen. Nettverkskonferanse for samisk i barnehagen 2019-10-09 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sámi rights to/in education in Norway. 19th Informal ASEM Seminar on Human Rights (ASEMHRS19). Human Rights Education & Training 2019-11-06 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk i fagfornyelsen. Tendenser, spenninger og dilemma. Lektorutdanningskonferansen 2019-11-08 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. Rettigheter, grensesnitt og ubehagets pedagogikk. Urfolk, skole og utdanning 2019-11-11 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. The Grizzlies: A Panel Conversation. Panel Conversation and screening of The Grizzlies 2019-11-22 - 2019.

 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. EDL og jakta på «Samelandsbevegelsen». Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Anstendighet i ordskiftet om og med EDL. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Formidling - premisser, tips og triks. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske tema og mangfoldsperspektiver i Fagfornyelsen. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i et nordlig perspektiv. Fellessamling i Statped Nord 2019-12-03 - 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Sollid, Hilde. Indigenizing education: Reflections on theories and concepts. Indigeneity and Education 2019-09-26 - 2019-09-27 2019.

 • Berg-Nordlie, Mikkel; Olsen, Torjer Andreas. Derfor gikk det veldig galt i Selbu. Adresseavisen 2019. ISSN 0805-3804.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study. Klemetspelet - Jamtjordmartnan 2019-08-23 - 2019-08-25 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, mangfold og samisk i rekruttering til vitenskapelige stillinger. Panelsamtale: Mangfold og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger 2019-04-02 - 2019-04-03 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Decolonizing and/or indigenizing education on Sámi issues. Looking back, thinking ahead. Decolonial perspectives on education 2019-04-04 - 2019-04-05 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Viken, Oda. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Haug, Otto. Læstadianisme og motstanden mot kvinnelige prester. 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Samisk uke 2019-02-04 - 2019-02-06 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas; Vaaland, Mattis C. O.. 'Kvinner forkynner på akkurat samme måte som menn'. 2019.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samane er blitt «dei andre». VG : Verdens gang 2018. ISSN 0805-5203.

 • Olsen, Torjer Andreas. Between national demands and local diversity: Towards a theoretical framework for the analysis of indigenous education. Indigeneity, Citizenship and Education 2018-12-13 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas; Nordenborg, Ragna. Samisk er hipt igjen. 2018.

 • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita. Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study. Nordic Arts & Health Research Conference 2018-11-07 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. ’Nasjonale minoriteter’ og ‘urfolk’ i Fagfornyelsen: Kvenenes plass i de nye læreplanene. Kvenseminaret 2018 2018-11-15 - 2018.

 • Øgård, Beathe; Olsen, Torjer Andreas. Å snakke til døve ører. Klassekampen 2018. ISSN 0805-3839.

 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale. Seminar: Språklig og kulturelt mangfold i utdanningssystemet 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas; Pettersen, Egil. Samisk innhold i skolen. 2018.

 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Indigenous education in Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono. Scales, interfaces and acts of citizenship. Igniting Knowledge Sharing: ​World Indigenous Research and Education Conference 2018-08-22 - 2018-08-24 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i rammeplanen. Mellom nasjonale krav og lokalt mangfold. Nettverksmøte for samiske barnehager og norske barnehager med samiske barn 2018-09-06 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas; Christensen, Cato. Gjesteredaktørenes innledning. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018; Volum 5 (1). ISSN 1894-5988.s doi: https://doi.org/10.7577/fleks.2931.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous perspective for all. Future indigenous education. Future perspective 2018-04-05 - 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolksperspektiv i lærerutdanning/Samer i Norge. Minoritetspedagogik i Norden 2018-06-03 - 2018-06-06 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Gender and intersectionality. Healthcare service research on and with multiethnic populations 2018-05-23 - 2018-05-24 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skolen som arena for fornorskning og forsoning. Fornorskningen i fortid og nåtid, med blikk på fremtiden. Forsoning i vår kontekst. 2018-05-31 - 2018.

 • Hansen, Christine Kristoffersen; Olsen, Torjer Andreas. Ung, stolt og samisk. 2018.

 • Maharjan, Resha; Dahl, Eystein; Olsen, Torjer Andreas. The Journey of Nepal Bhasa: From Decline to Revitalization. 2018.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og utdanning. NAFOL-seminar/Ph.d.-kurs 2018-02-07 - 2018.

 • Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas. Konflikt og forsoning. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Et urfolksperspektiv for alle. MRbloggen 2018.

 • Sollid, Hilde; Olsen, Torjer Andreas. Mangfold og ansvar i prosjektet Indigenous Citizenship and Education. Språk, mangfold og ansvar 2017-09-14 - 2017-09-15 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sápmi i Noreg i dag. Syn og Segn 2017 (4). ISSN 0039-7717.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk, mangfold og diskriminering. Samfunnsfag 2017-11-14 - 2017-11-14 2017.

 • Keskitalo, Pigga Päivi Kristiina; Olsen, Torjer Andreas; Virtanen, Pirjo. Parallel session> Workshop Indigenous Research Methodologies. Sámi oahpahuskonferánsa - Sámi Education Conference (data) 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.

 • Hop-Hansen, Ane-Marthe; Olsen, Torjer Andreas. Klær til besvær. 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Reindeer herding in Alaska: Introduction to seminar. Riddu Riddu Festival 2017-07-14 - 2017-07-14 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Blindspots and intersections: Gender in indigenous research. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Class, privilege and power in research on indigenous issues. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. I ukjent farvann. “Urfolk”, “flerkultur” og “mangfold” i den norske skolens læreplaner. Sami Education Conference 2017 2017-05-30 - 2017-06-01 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas; Fonneland, Trude A.. Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold. Religiøst liv i nord 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Barnehagen og samene. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fornorskning, kulturkamp og urfolk: Om samisk historie og samfunnsliv. Samisk temauke 2017-02-03 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ethics in Indigenous Research: Book launch. Sami national day 2017-02-06 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk nasjonaldag 2017. Samefolkets dag på UNN 2017-02-06 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra dekolonisering til indigenisering. Innspill til arbeidsmåter i sosialt arbeid. Internseminar 2017-03-08 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønna trøbbel. Utfordringer ved kjønn i urfolksforskning. Vold i nære relasjoner i samiske områder 2017-03-08 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. LO-169, Sameloven og Norges forpliktelser: Samiske forhold i læreplaner og rammeplaner. Samisk foreldrekonferanse 2017-02-10 - 2017.

 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectionality in indigenous studies. Master's in indigenous studies 2016-05-04 - 2016.

 • Andreassen, Bengt-Ove; Olsen, Torjer Andreas. The term "World Religions" in Sámi curricula for RE - paving the way for "circumpolar indigenous people's religions"?. The Representation of Religion(s) and the "World Religions Paradigm" 2016-12-13 - 2016-12-14 2016.

 • Chamalagain, Sitaram; Olsen, Torjer Andreas. Educational Status of Santhal Community. A study of a school dropout in Santhal Children of Eastern Nepal. 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenizing intersectionality - intersectionalizing indigenous studies. Kafastallat: Indigenizing Academia 2016-12-07 - 2016-12-09 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola. Joikeforbudet i Kautokeino: Bokbad. Desembernatt på Tromsø museum 2016-11-30 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Duality, dichotomy, diversity. A reflection on the study of indigenous issues. Focal Point North 2016-11-21 - 2016-11-23 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Å formidle utenfor bobla. Utfordringer i arbeidet med forskningskommunikasjon. Arbeidsgruppe i arbeidsmedisin 2016-11-30 - 2016.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Starter alle forelesninger på samisk. 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ollu giitu Aotearoa!. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Dietrichson, Susanne; Olsen, Torjer Andreas. Kjønnsblind urfolksforskning. 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Three minutes and the truth. Giving short talks about your research. Postgraduate Provocations 2016-06-01 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Presenting research, telling stories. Research communication for doctoral students. Research communication 2016-05-12 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Indigenous issues in national curricula. Te Puna Wananga Research Seminar 2016-04-06 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in cultural studies. Culturally Responsive Leadership 2016-04-01 - 2016.

 • Olsen, Torjer Andreas; Barrett, M. J.. A dialogue on indigenous methodologies. A dialogue on indigenous methodologies 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Intersectional approaches in the study of indigenous issues. Māori and Pacific Postgraduate Students Wananga Series 2015-09-20 - 2015-09-20 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Colonial conflicts. Ignorance, Inclusion and Indigenization in Educational Presentations of Indigenous Peoples. Language, Education and Diversity 2015-11-23 - 2015-11-26 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Responsibility and commitment: Reflections on research communication in research on indigenous issues. Te Puna Wananga - Educational doctorate wananga 2015-08-21 - 2015-08-22 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sami and indigenous research and education. Diplomatic excursion to UiT 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk internasjonal solidaritet - en innledning. Samisk internasjonal solidaritet 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kemi Gjerpe, Kajsa. Samer og urfolk i skolen i Norge. Samer og urfolk i skolen 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Olsen, Torjer Andreas; Tøhaug, Pia. Juletreet som satte sinnene i kok. 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas; Berg, Elisabeth. Sami traditions: Márkomeannu`s contribution to the revitalization of Sami food traditions. 2014.

 • Pedersen, Linn-Marie Lillehaug; Olsen, Torjer Andreas. "Now the work begins". Gender equality in Sami politics. 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønn i de kristelige rom. Med lyngenlæstadianismen fra husforsamling til forsamlingshus. Kyrka och kön i det nordliga rummet 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kvernmo, Marie. Beaivvas - an institution for Sámi culture management or mainstream entertainment? The Sámi National Theatre's role in the Sámi community of Norway. 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Hva forskere (ikke) ser. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. The Ethnic/Indigenous Dimension of Conflicts in Northern Europe. The International Autumn School in International Relations 2014-11-21 - 2014-11-25 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. "…listigere enn alle dyr på marken…" Slangen som religiøst symbol. Søndagsforedrag på Tromsø museum 2014-03-16 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Stories at school: Capturing Sami and Indigenous people in educational material. Stories as material semiotic companions 2014-02-12 - 2014-02-13 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjord og fjell til FN: Med fugleperspektiv på samisk historie. Samisk uke 2014-02-04 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ungdom og fundamentalisme. Under lupen: Martyrer 2014-02-08 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Folkereligiøsitet, "tradisjon" og fortellinger i en nordnorsk sammenheng. Under lupen: Fra Kaaven til Åndenes makt 2014-03-14 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skam: Makt og taushet i samisk nyere historie. Filosofiske samtaler: Skam fra et psykologisk og filosofisk perspektiv 2014-04-26 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Utdanning for alle?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen på vandring fra lokal til global bevegelse. Fra husforsamling til urfolksreligion? Læstadianismen i lokalsamfunn, offentlig debatt og tider av endring. 2014-07-11 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples, development cooperation and the UN working groups for business and human rights. Businesses and human rights of indigenous peoples: challenges and protection mechanisms 2014-11-04 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Joik i historie og samtid. Introduksjon til panelsamtale. Joik i kirka - fandens musikk eller gudegave 2014-11-01 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra plikt til glede. Om populærvitenskapelig formidling. Publisering og formidling - Seminar for ph.d.-stipendiater og veiledere ved IKL og IS 2014-11-10 - 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skeiv i Sápmi. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Slik kan DU formidle. Forskning.no 2014. ISSN 1891-635X.

 • Hays, Jennifer; Bellier, Irene; Olsen, Torjer Andreas. Education, Learning and Indigenous Rights : What knowledge(s), skills and languages for sustainable livelihoods?. Forum for development cooperation with indigenous peoples - website 2014.

 • Djesa, Rachel Issa; Olsen, Torjer Andreas. Studying Indigenous Peoples - On Whose terms?. On Whose Terms - NFU Conference 2014 2014-10-01 - 2014-10-02 2014.

 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngenlæstadianisme - vekst, splittelse og utfordrende tider. 2013 ISBN 9 788299 917117.s 8 - 16.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous people and issues in school and education. Education for All? Exploring possibilities for indigenous education in a globalized world. 2013-06-10 - 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen og kvinnelige prester. 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Om urfolk og urfolksstudier. 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk og urfolksstudier. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. I formidlingens tjeneste. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Forsker - hvem snakker du til?. Forskning.no 2013. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kan vi tjene penger på urfolk?. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Olsen, Torjer Andreas. Ærbødighet – religiøs eller vitenskapelig dyd?. PluRel - en blogg om religion og samfunn (UiO) 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Urfolk som De Andre? Om møter med og representasjonen av urfolk. Urfolk i møte med kristen bistand 2013-11-19 - 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous peoples' rights to land and sea: An introduction. Land and Sea Rights – Protecting the rights of Indigenous Peoples to Land and Sea 2013-10-30 - 2013-10-31 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Film, language and empowerment. Tromsø International Conference on Language Diversity: Filming language diversity: ethnograpich film as method in sociolinguistic research on multilingualism 2013-11-06 - 2013-11-08 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Skuvllas: Samiske temaer i skolen. Nasjonal lektorkonferanse 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Reflections on ethics and insider/outsider issues in indigenous studies and religious studies. Religionsbegrepet i forskning og undervisning 2013-01-07 - 2013-01-09 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Methodological reflections on the study of gender and indigenous issues. Climate change adaptation and gender 2013-05-27 - 2013-05-28 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Fra fjordholl og fjellfinn til FN og folkerett. Samefolkets dag 2013-02-07 - 2013.

 • Olsen, Torjer Andreas. Niqab igjen. Utropia 2012. ISSN 0806-9611.

 • Olsen, Torjer Andreas. Religion og sex - trøbbel i paradis?. Senioruniversitetet i Tromsø 2012-01-25 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Tromsø er en urfolksby. Bladet Tromsø 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. New knowledge in global indigenous issues. Jokkmokk Winter Conference: Transition: from Knowing to Implementing How to cope with (climate) change? 2012-01-30 - 2012-02-02 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. How issues on the Sami and other minorities are treated in Norwegian schools. Minority children's mental health 2012-10-12 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Forskeren som vil inn på det digitale museet. På vei mot en digital strategi 2012-05-31 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Forskningsformidling - noen refleksjoner. Internseminar 2012-10-18 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kjønnede og mangfoldige møter. En anledning til å reflektere over menneskene vi møter. [Workshop]. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Mot-/medkultur og kjønn i nord. I møte med flyktninger: Kjønn og kultur i endring - Vikenkonferansen 2012 2012-10-23 - 2012-10-24 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Introduction: Reflections on the Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights. Indigenous Preparatory meeting for the UN Forum on Business and Human Rights 2012-11-05 - 2012-11-06 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samiske maskuliniteter. Menns liv i en samisk kontekst 2012-11-01 - 2012-11-02 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen – statusoppdatering. SESAM forskningsseminar 2012 2012-02-04 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas; Andreassen, Bengt-Ove. Avsluttende utsyn. Samisk innhold i skolen – status og utfordringer 2012-02-03 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. På Samefolkets dag. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Blodige og sexy mytologier 3: Vampyrer og indianere. Forskning.no 2012. ISSN 1891-635X.

 • Olsen, Torjer Andreas. Joda, vi vil leke med dere. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samisk innhold i skolen. Fra det lokale til det globale - Senter for samiske studier 20 år 2012-10-08 - 2012-10-09 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Challenges for Development cooperation with Indigenous Peoples. The Forum Conference 2012: Changing Standards and Practices - the Same Rights and Peoples? 2012-10-09 - 2012-10-10 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas; Evjen, Bjørg. Fravær av kjønn i urfolksforskningen. Metodologi og kjønn 2012-10-25 - 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Solidaritet? Eller hei verden. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. Indigenous Christianity Online – A Discussion of Concepts and Approaches. Ends and beginnings. Annual conference of the EASR. 2012-08-23 - 2012-08-26 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. TIL: Sápmis største klubb. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Olsen, Torjer Andreas. - Vampyrer har alltid vært en del av populærkulturen. 2012.

 • Olsen, Torjer Andreas. Klimaendringer: Kulturminner forsvinner. 2011.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kvinner og svakhet, kjønn og sex. Kuiper 2010 (1-2). ISSN 0809-8212.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianismen som global bevegelse. Senioruniversitetet 2009-10-14 - 2009-10-14 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Samegutten Ante - hvor blei det av religiøsiteten?. Forskning.no 2009-09-18 - 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Anmeldelse av Dag Øistein Endsjø: Sex og religion. Oslo: Universitetsforlaget. 2009. Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (4). ISSN 0809-6341.s 353 - 356.

 • Olsen, Torjer Andreas. Rus, religion og identitet i samiske sammenhenger. Rus og samfunn 2009; Volum 3 (5).s 26 - 29.

 • Varsi, Leif Erik; Olsen, Torjer Andreas. De levende og de døde. En analyse av saivo og jabmi-aimu-forestillingen i boken Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn. 2009.

 • Aanestad, Andreas; Olsen, Torjer Andreas. Ritualteori og det moderne. Magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual. 2009.

 • Pitso, Mantsi Teboho; Olsen, Torjer Andreas. Stories of origin of the Sotho people of QwaQwa: The construction and maintenance of society through narratives. 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Vår vekkelse og de andres vekkelse. Perspektiver på forskningen omkring læstadianisme og haugianisme. Norsk-finske relasjoner. Den 34. nordnorske historieseminaret 2009-09-25 - 2009-09-27 2009.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kleskoder, kjønn og seksualitet blant religiøs ungdom. Innvandrerungdom - integrering, mestring og samhandling 2008-10-14 - 2008-10-15 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme, klær og Framtid i nord. Framtid i nord 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Veldisponert, dyptpløyende og interessant. Anmeldelse av Thomas Hägg (red.): Kjetterne og kirken. Fra Antikken til i dag. Scandinavian Academic Press, Oslo. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2008 (4). ISSN 1501-9934.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kall, skaperordning og makt. En analyse av kjønn i lyngenlæstadianismen. 2008 ISBN 978-82-91636-91-7.

 • Olsen, Torjer Andreas; Stenberg, Espen Bless. - Jentene vekker begjær. 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas; Åsali, Sveinung. Likestilling hos læstadianerne. 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas; Soot-Ryen, Tron. Skjørtelengde og religion. 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Scholars, Laestadians and the construction of ethnic identities, or how to write a group into an ethnic narrative. The Academic Study of Indigenous Religions 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.

 • Olsen, Torjer Andreas. Hekser og tryllestaver - om formidling av kjønn i Harry Potter-bøkene. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kobberstad, Johanne Hansen. Kvinners klær, menns begjær. 2007.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og kjønn - nye tider. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Olsen, Torjer Andreas. The Routledge Companion to the Study of Religion. Edited by John R. Hinnels. Literature & Theology 2006; Volum 20 (4). ISSN 0269-1205.s 478 - 480.

 • Olsen, Torjer Andreas. Understanding Theology and Popular Culture. By Gordon Lynch. Oxford: Blackwell. 2005, xv + 236 pp. Literature & Theology 2006; Volum 20 (3). ISSN 0269-1205.s 334 - 335.

 • Olsen, Torjer Andreas. Interessant, men ikke innovativt om innovasjonsforskning. UNIPED (Tromsø) 2006; Volum 29 (3). ISSN 1500-4538.s 48 - 49.

 • Gillman, Katrina Maria; Olsen, Torjer Andreas. The "L" Between Word and World: Ritualized Practices of Border Control. 2006.

 • Sirbu, Maria Gabriela; Olsen, Torjer Andreas. Religion and gender in Orthodox Romania. 2006.

 • Olsen, Torjer Andreas; Dale, Magnus. Læstadianismen - Den store vekkelsen. 2006.

 • Olsen, Torjer Andreas. "Gender, Space and Ethnicity: The story of Mary of Lapland in the Construction of a Revivalist Identity". Sacred Space - 13th Conference of the International Society for Religion, Literature and Culture 2006-10-20 - 2006-10-22 2006.

 • Aase, Elisabet; Olsen, Torjer Andreas. "fegri en sól sýnum... svartari en bik". En relasjonell analyse av alvene i norrøn religion. 2005.

 • Olsen, Torjer Andreas. Ordinær eller gjenstridig? Kirke og religiøsitet i Nord-Norge. Kirkeakademiet i Bodø 2003-11-06 - 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas; Kraft, Siv Ellen. Redaktør for temanummer om Nord-Norge. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003; Volum 4+1. ISSN 1501-9934.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sprik og polemikk om religion som disiplin. Om Russell T. McCutcheons The discipline of religion. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 86 - 87.

 • Olsen, Torjer Andreas. Krig, fred, religion, politikk og sånt... Om Bruce Lincolns Holy Terrors. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2003 (3+4). ISSN 1501-9934.s 90 - 91.

 • Brun, Elisabeth; Olsen, Torjer Andreas. Hvor smal skal stien være?. 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas. Flerstemmighet og (dis)harmoni - utfordringer ved bruk av diskursanalyse i religionsvitenskapen. Metode i religionsvitenskap 2003-09-21 - 2003-09-23 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas. Sosialkonstruktivistiske perspektiver på kjønn og kropp. Kjønn, helse og omsorg 2003-02-10 - 2003.

 • Olsen, Torjer Andreas. Læstadianisme og seksualitet - en pietistisk diskurs i endring. Kampen om kroppen 2002-05-10 - 2002-05-11 2002.

 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Nærhet og fremmedhet i forståelsen av Nord-Norge. Tro i nord 2002-09-06 - 2002.

 • Olsen, Torjer Andreas. I ærbarhet og med måtehold. Tanker om kjønn i en læstadiansk kontekst. Kampen om kroppen - sluttseminar 2002-09-23 - 2002-09-25 2002.

 • Olsen, Torjer Andreas. Lyngen-læstadianismen og kirka: Fra vekkelse til rett lære. Väckelse utan gränser. Lars Levi Laestadius och den laestadianska rörelsen 2001-01-23 - 2001-01-24 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. Kritisk religionsforskning i små lokalsamfunn. Religionskritikk 2001-11-30 - 2001-12-01 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. Utsikt fra utkanten. Kirkas nærhet og fremmedhet i Nord-Norge. Den norske kirke – fjern eller bare annerledes 2001-11-08 - 2001-11-09 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. Den mangfoldige læstadianismen - vanskelig, uforståelig og hjertevarm. Kurs for nytilsatte i Den norske kirke 2001-10-10 - 2001.

 • Olsen, Torjer Andreas. "Men kirken er de helliges forsamling..." Lyngen-læstadianismens forhold til Den norske kirke 1941-1980. 2000.

 • [Loading...]