Bilde av Antonsen, Lene
Photo: Torje Jenssen

Lene Antonsen


Vuosttašamanueansa – sámi gielladieđa


 • Sjur Nørstebø Moshagen, Flammie Pirinen, Lene Antonsen, Børre Gaup, Inga Lill Sigga Mikkelsen, Trond Trosterud et al.:
  The GiellaLT infrastructure: A multilingual infrastructure for rule-based NLP
  NEALT Monograph Series 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Lene Antonsen :
  Er maskinoversetting fra nordsamisk nyttig for sørsamisk? (English summary: Is machine translation from North Saami useful for South Saami?)
  Nordlyd 2023 ARKIV / DOI
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen, Inga Lill Sigga Mikkelsen, Anders Viel Lorentsen :
  Ulike veger fra nordsamisk til lulesamisk
  LexicoNordica 2023 ARKIV
 • Lene Antonsen :
  Mo, do, so, da – duortnussámi dovdomearkan? (English summary: Mo, do, so, da – Torne Saami features?)
  Nordlyd 2022 ARKIV / DOI
 • Katarzyna Zofia Dominczak, Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie av ei nordsamisk-norsk-nordsamisk ordbok
  LexicoNordica 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Lene Antonsen :
  'Lei niogtredve go byggiimet.' Om unormerte lån fra norsk i samisk talespråk
  Novus Forlag 2021 ARKIV
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Med et tastetrykk. Bruk av digitale ressurser for samiske språk
  Sami allaskuvla (Samisk høyskole) 2020
 • Laura A Janda, Lene Antonsen :
  Davvisámi earutkeahtes oamasteapmi (English summary: Inalienability in North Saami)
  Sámi dieđalaš áigečála (SDÁ) 2020 FULLTEKST / DATA / ARKIV
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Boallobeavddi bokte. Sámegielaid digitála resurssaid geavaheapmi
  Sámi allaskuvla 2020
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen :
  Hva er viktig for forståelse? Om maskinoversetting fra nordsamisk (English summary: What is important for understanding? About machine translation from North Saami)
  Oslo Studies in Language (OSLa) 2020 ARKIV / DOI
 • Megan Bontogon, Antti Arppe, Lene Antonsen, Dorothy Thunder, Jordan Lachler :
  Intelligent Computer Assisted Language Learning (ICALL) for nêhiyawêwin: An In-Depth User-Experience Evaluation
  Canadian Modern Language Review 2018 DOI
 • Lene Antonsen, Chiara Argese :
  Using authentic texts for grammar exercises for a minority language
  Linköping Electronic Conference Proceedings 2018 ARKIV
 • Petter Morottaja, Marja-Liisa Olthuis, Trond Trosterud, Lene Antonsen :
  Anarâškielâ tivvoomohjelm -- Kielâ- já ortografiafeeilâi kuorrâm tivvoomohjelmáin
  Dutkansearvvi dieđalaš áigečála 2018 DATA
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Ord sett innafra og utafra – en datalingvistisk analyse av nordsamisk
  NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2017 ARKIV / FULLTEKST
 • Lene Antonsen, Ciprian-Virgil Gerstenberger, Maja Lisa Kappfjell, Sandra Nystø Rahka, Marja-Liisa Olthuis, Trond Trosterud et al.:
  Machine translation with North Saami as a pivot language
  NEALT Proceedings Series 2017 FULLTEKST
 • Atticus G. Harrigan, Katherine Schmirler, Antti Arppe, Lene Antonsen, Trond Trosterud, Arok Wolvengrey :
  Learning from the computational modelling of Plains Cree verbs
  Morphology 2017 DOI
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud, Francis Tyers :
  A North Saami to South Saami Machine Translation Prototype
  Northern European Journal of Language Technology (NEJLT) 2016 DATA / SAMMENDRAG / DOI
 • Lene Antonsen :
  The situation of Saami languages in Norway
  2024
 • Lene Antonsen, Katarzyna Zofia Dominczak :
  Skriving på samisk: nye kontekster for nye generasjoner
  2023
 • Lene Antonsen, Inga Lill Sigga Mikkelsen :
  Man stuorra erohus lea davvisámegiela ja julevsámegiela gaskkas?
  2023
 • Lene Antonsen, Katarzyna Zofia Dominczak :
  Čállit sámegillii – dat gullá dušše skuvlabargguide
  2023
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud, Inga Lill Sigga Mikkelsen, Anders Viel Lorentsen :
  Máŋgga bálgá mielde sátnegirjái. Mo ráhkadit sátnegirjji sámegielas nuppi sámegillii?
  2023
 • Lene Antonsen :
  What is the word for my residence?
  2023
 • Lene Antonsen :
  Davvi-Romssa suopmanat duortnussámi suopmanin
  2023
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Samisk: láibi og gáhkku
  2022 ARKIV
 • Lene Antonsen :
  Knytte språklæring til praktiske aktiviteter
  2022
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud, Katarzyna Zofia Dominczak :
  Fra partikkelverb og preposisjoner til verbavledninger og kasus. Brukerstudie for ei norsk-samisk-norsk ordbok
  2022
 • Lene Antonsen :
  Ivgu báikenamat – Samiske stedsnavn, sett fra Lyngen
  2022
 • Lene Antonsen, Berit Merete Nystad Eskonsipo :
  Mo sátnegirji sáhttá fállat eanet go dušše majoritehtagiela cealkagiid releksifiserema?
  2022
 • Lene Antonsen :
  Sámegiela oahppat praktihkalaš doaimmaid bokte
  2022
 • Lene Antonsen :
  Dihtorjorgaleapmi dahká vejolažžan čállit sámegillii
  2022
 • Lene Antonsen :
  Giellateknologalaš reaiddut oahpahusas – Čállimii ja lohkamii
  2022
 • Lene Antonsen :
  Boallobeavddi bokte – Sámegielat dihtoris
  2022
 • Lene Antonsen :
  Bortfall av final n i pronomen – et tornesamisk dialekttrekk?
  2022
 • Lene Antonsen :
  Samisk i det offentlige rom: skriving
  2022
 • Katarzyna Zofia Dominczak, Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Partihkalvearbbas ja preposišuvnnas vearbasuorggádussii ja kásusii​. Dáru-davvisámi-dáru sátnegirjji geavahanguorahallan​
  2022
 • Lene Antonsen :
  Maskinoversetting gir frihet til å skrive samisk
  2022
 • Lene Antonsen :
  Saami at University in Norway: challenges and some solutions?
  2021
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Føringsgrammatikk – en grammatisk formalisme som forstår hva du mener og gjør det du vil
  2021
 • Lene Antonsen, Laura Alexis Janda :
  Earutkeahtes oamasteapmi, nugo boahtá ovdan davvisámi aviisateavsttain
  2019
 • Laura Alexis Janda, Lene Antonsen :
  North Sámi Possessive Constructions in the Era of Truth and Reconciliation
  2019
 • Laura Alexis Janda, Lene Antonsen :
  Discrimination and loss of complexity in an indigenous language: Possessive suffixes in North Saami
  2018
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Sámegielaid modelleren – huksen ja heiveheapmi duohta giellamáilbmái
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Lene Antonsen, Chiara Argese :
  Using authentic texts for grammar exercises for a minority language
  2018
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud :
  Dihtorjorgaleami rolla sámi servodagas
  2018
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen, Kevin Brubeck Unhammer :
  Kan samisk brukes i det offentlige rom?
  Nordlys 15. May 2018 FULLTEKST
 • Trond Trosterud, Lene Antonsen, Chiara Argese, Ciprian-Virgil Gerstenberger :
  Korp in Tromsø, Norway
  2018
 • Lene Antonsen, Laura Alexis Janda :
  Earutkeahtes oamasteapmi, nugo boahtá ovdan davvisámi aviisateavsttain
  2018
 • Laura Alexis Janda, Lene Antonsen :
  What happens to a language under pressure: discriminatory language policy and language change in North Saami
  2017
 • Lene Antonsen, Trond Trosterud, Marja-Liisa Olthuis, Erika Katjana Sarivaara :
  A computational model of the Inari Saami morphophonology
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Dutkanberoštumit

  Sámi gielat ja suopmanat, grammatihkka ja giellarievdan, sámi giellateknologiija, ee. digitála sátnegirjjiit ja dihtorjorgaleapmi, ja maiddái mo dat geavahuvvojit