Bilde av Larsen, Rolf Inge
Photo: Torje Jenssen

Rolf Inge Larsen • Rolf Inge Larsen :
  "Og det har bleven meningsforskjel deri." Læstadianeres møtesteder i Tromsø på 1850-tallet: Kirken og hjemmene.
  Artos & Norma bokförlag 2020
 • Rolf Inge Larsen :
  A research history of Laestadianism in Norway. From the 1960s to the present day.
  Approaching Religion 2020 ARKIV / DOI
 • Rolf Inge Larsen :
  «Minnehistorie og fortidsbruk. Minnene om han som tente lyset i Skibotn»
  2017 FULLTEKST
 • Rolf Inge Larsen :
  ABC-striden i Vadsø på 1880-tallet. Confessio Augustana og fornorskningspolitikken i skolen
  Aalborg Universitetsforlag 2017 FULLTEKST
 • Rolf Inge Larsen :
  "Presten har det i bokhylla, mens vi har det i hjertet". Hjertespråket - om minoritetsspråkenes posisjon i læstadianismen. Et norsk perspektiv.
  Studies on the Religious Historyof the North 2016 FULLTEKST
 • Rolf Inge Larsen :
  Markens liljer. Henriette Gislesen og kvinneidealet - hjemmets pryd eller aktiv samfunnsborger?
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2014 ARKIV
 • Rolf Inge Larsen :
  To gravstøtter på kirkegården i Karesuando : den læstadianske bevegelsen i Sverige og Finland 1861-1899
  Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier 2014
 • Rolf Inge Larsen :
  Den nasjonale kirkens misjonsarbeid blant samene i Norge. Kulturell sivilisering eller evangelisk omvendelse?
  Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 ARKIV
 • Rolf Inge Larsen :
  Læstadianisme som tema undervisning - en kildekritisk tilnærming
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2024
 • Rolf Inge Larsen :
  Å ta studentene med til den digitale forskningsfronten
  2023
 • Rolf Inge Larsen :
  De frelste - Læstadianismen i historisk perspektiv
  2023 DOI
 • Rolf Inge Larsen :
  Kildekritikk i klasserommet - om bruk av digitaliserte folketellinger som innfallsport til "identitet" og "kritisk tenkning"
  2022
 • Rolf Inge Larsen :
  De frelste. Læstadianismen i historisk perspektiv.
  2022
 • Rolf Inge Larsen :
  Når vekkelsen bryter grenser - og setter sine egne grenser
  2022
 • Rolf Inge Larsen :
  Læstadius forteller og forklarer - Milla Clemetsdotter og Kristina Helena Larsdotter
  2022
 • Rolf Inge Larsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Samtale: Læstadius og Biard
  2021
 • Rolf Inge Larsen :
  Bok om læstadianismens tilstedeværelse i Nord-Norge. - Skal være klar for salg våren 2022.
  14. May 2021
 • Rolf Inge Larsen :
  Kommentar - Hans Nielsen Hauge som norske vekkelsers foregangsmann og motpol
  2021
 • Rolf Inge Larsen :
  Hans Nielsen Hauge - forkynner og fattigdomsbekjemper
  2021
 • Rolf Inge Larsen :
  Lokalnytt - boktips. Kvenene - et folk ved ishavet
  25. May 2020
 • Roald E Kristiansen, Bengt-Ove Andreassen, Rolf Inge Larsen :
  Approaching Laestadianism
  Approaching Religion 2020 DOI
 • Rolf Inge Larsen :
  Læstadianismen til Norge på 1840-tallet. Interessant kulturbærer - kanskje større enn arbeiderbevegelsen?
  03. Apr 2020
 • Rolf Inge Larsen :
  En vandring i Tromsøvekkelsens gater
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  Dissenteriet i Balsfjorden: to brudd.
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  Om læstadianismen i Lyngen
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  Laestadianism Reseach in Norway
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  Religion and Church History at the Norwegian Arctic University
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  Laestadianism in Norway
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  Norwegian Laestadianism Research
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  The Church History of the Sami people
  2019
 • Rolf Inge Larsen :
  Prosterettsaken mot Ananias Brune i Vadsø på 1880-tallet. Fornorskningspolitikk i skolen og læstadiansk tro
  2018
 • Rolf Inge Larsen :
  Å samles i det skjulte
  2018
 • Rolf Inge Larsen :
  Vurdering i historiefaget i vidergående skole
  2018
 • Rolf Inge Larsen :
  Lingua Cordis - The importance of "the language of the heart" in spreading the good news
  2018
 • Rolf Inge Larsen :
  Læstadianisme, kirke og nasjon: Finland og Norge fra storfyrstedømmets og unionens tid til mellomkrigsårene.
  2017
 • Rolf Inge Larsen :
  «ABC-striden i Vadsø på 1880-tallet. Confessio Augustana og fornorskningspolitikken i skolen»
  2017
 • Rolf Inge Larsen :
  «Læstadius og ‘de hundre talenters forbandelse’»
  2017
 • Rolf Inge Larsen :
  «Vekkelseskristendom i konflikt med statsgrenser: læstadianisme og «finsk fare»»
  2017
 • Rolf Inge Larsen :
  Vekkelse og kaffekos
  21. May 2016
 • Rolf Inge Larsen :
  Stormfulle tider. En trefoldig vekkelse i Tromsø
  2016
 • Rolf Inge Larsen, Lilly-Anne Østtveit Elgvin, Per Pippin Aspaas, Philipp Conzett :
  Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online)
  Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016 FULLTEKST / PROSJEKT / ARKIV
 • Rolf Inge Larsen :
  Misjonskvinner vart grasrotfeministar
  13. Jan 2015
 • Rolf Inge Larsen :
  Making Lars Levi Laestadius online
  2015
 • Rolf Inge Larsen :
  Han som tente lyset i Skibotn. Minnet om læstadianerpredikanten Antin Pieti.
  2015
 • Rolf Inge Larsen, Steinar Thorvaldsen, Philipp Conzett :
  Making Cultural Heritage Online. Lars Levi Laestadius’ Work and its Relevance in the Arctic Region
  Journal of Northern Studies 2015 ARKIV
 • Rolf Inge Larsen :
  Videofilming som praksisoppfølging – ideen og veien videre.
  2015
 • Rolf Inge Larsen :
  The lilies of the field. Henriette Gislesen and the female ideal – adornment of the home or participant citizen?
  2014
 • Rolf Inge Larsen :
  Den finske innvandringen i nord skapte frykt
  23. Apr 2014
 • Rolf Inge Larsen :
  Her og der - digitale praksisbesøk hos PPU-studenter
  2014
 • Rolf Inge Larsen :
  "Ens Ropande Röst i Ödemarken". Den læstadianske vekkelsen som konfliktfylt møte i nordisk grenseland
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →