Bilde av Zachariassen, Ketil
Bilde av Zachariassen, Ketil
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta ketil.zachariassen@uit.no +4777645235 414 22 530 Tromsø BRELIA H 303

Ketil Zachariassen • Steinar Ronald Pedersen, Ketil Zachariassen :
  Inn i den norske nasjonalstaten 1814-1852
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen, Bjørg Evjen, Camilla Brattland :
  Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Bjørg Evjen :
  Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka
  Syn og Segn 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Det digimoderne Nord-Norge
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sami Ædnan og Ruijan Suomalaisia - urfolk og nasjonale minoriteter
  2022
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen :
  Samenes historie: Å lytte til taushet – og til det som blir sagt
  Nordlys 20. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Camilla Brattland, Astri Andresen :
  Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie
  20. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen, Ingebjørg Hage :
  Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie
  13. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Anne Julie Semb :
  Selvbestemmelse. Episode 13 av Samenes historie
  27. Jan 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Historien om oss - Norsk identitet
  27. Jun 2021 DATA
 • Ketil Zachariassen :
  Forsker: Enorm forskjell på internatskoler i Canada og Norge
  01. Jul 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Eit fiskeværs vekst, fall og tilbakekomst
  Syn og Segn 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Sametingsbygget
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen :
  Grenser og utestengelser. Episode 9 i Samenes historie
  30. Dec 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Samisk historie – historiefagets oppgåve og funksjon
  Nordlys 21. Dec 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Camilla Brattland, Astri Andresen, Bjørg Evjen :
  Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie
  Nordlys 23. Dec 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin :
  Nasjonsbygging og fornorsking. Episode 7 i Samenes historie
  16. Dec 2021 FULLTEKST
 • Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen, Einar a Niemi, Anne Julie Semb :
  Samenes historie: Sannhet og forsoning
  11. Nov 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Om lanseringa av "Samenes historie fra 1751-2010"
  05. Feb 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Om mitt bidrag i "Samenes historie 1751-2010"
  2021
 • Ketil Zachariassen :
  Reaksjoner på UiT: «Rektor har mistet all tillit og troverdighet»
  19. Jun 2020 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Ny rektormodell møter kraftig kritikk fra ansatte og studenter på UiT
  19. Jun 2020 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  UiT-ansatte raser mot avvikling av rektorvalg: – Nord-Norges posisjon svekkes
  19. Jun 2020 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Nord-Norge frå år 900 til 1950. Linjer i nordnorsk historie.
  2020
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen; Hvem, Hva? Hvorfor?
  2020
 • Ketil Zachariassen :
  Fornorskingspolitikken i lys av teoriar om kulturelt hegemoni
  2020
 • Ketil Zachariassen :
  Eit historisk nullpunkt - kva skjedde i Alta og kva har det betydd?
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Mye felles, men også mye ulikt
  15. Jul 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Historiefaget i fagfornyinga - Urfolk og nasjonale minoritetar i dei nye læreplanane.
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and purpose
  2019
 • Ketil Zachariassen, Pia Marit Johanne Lane :
  Norwegian TRC Presentation
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  40 år siden Alta-aksjonen
  17. Sep 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  The Norwegian Truth and Reconciliation Commission: historical background, mandate and methods
  2019 OMTALE
 • Ketil Zachariassen :
  Hvorfor forskes det ikke mer på Altasaken
  27. Sep 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  "Ingen sund og sand kultur vil bringe et menneske til at ringeakte sit morsmaal, sit folk - og sig selv"
  Mål og makt 2019
 • Ketil Zachariassen :
  Krise og opprør i Finnmark
  Ottar 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Einar a Niemi :
  Innledning
  Ottar 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Konflikt og forsoning i Kåfjord
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Fornorskingen utelates fra læreplanen
  08. Apr 2019
 • Ketil Zachariassen :
  Nyksund i Vesterålen - eit moderne fiskevær i 150 år
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  – Det blir knyttet en politisk spenning til hva man kaller Samenes nasjonaldag
  06. Feb 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Sterkt berørt av de personlige historiene
  25. Sep 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Nullpunktet - 40 år sidan Alta-saka
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  – Álttá-akšuvdna unnán dutkojuvvon
  01. Oct 2019
 • Ketil Zachariassen, Pia Marit Johanne Lane :
  Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen
  07. Sep 2019 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Frå forskingsobjekt til historisk aktør
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Samiske perspektiv på eige språk og kultur på starten av 1900-talet
  2019
 • Ketil Zachariassen :
  Kva kan forsonast og kva kan ein kommisjon bidra med?
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  BRELIA H 303

  Click for bigger map