Bilde av Tobiassen, Ann Karin
Bilde av Tobiassen, Ann Karin
Seksjon for organisasjons- og personalutvikling NY ann.karin.tobiassen@uit.no +4777644930 92427078 Tromsø You can find me here

Ann Karin Tobiassen


 • Ann Karin Tobiassen, Ådne Danielsen :
  Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019.
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset, Ann Karin Tobiassen :
  Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov
  UiT Norges arktiske universitet 2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Administrasjonsbygget A.313


  Click for bigger map