Øyvind Ravna • Øyvind Ravna :
  The Fosen Case and the Protection of Sámi Culture in Norway Pursuant to Article 27 ICCPR
  International Journal on Minority and Group Rights 2023 ARKIV / DATA / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Nye perspektiver på retten til jorda i Finnmark
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2023 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Øyvind Ravna :
  Nye bidrag til Finnmarks eiendomshistorie
  Cappelen Damm Akademisk 2023 ARKIV
 • Øyvind Ravna :
  Ipmirda go akšunisttat eai dohkket sáhkuid
  25. Jan 2024 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Welcome to Another Demanding and Exciting Year
  Arctic Review on Law and Politics 2024 DOI
 • Øyvind Ravna :
  Finnmarkseigedommen er enno i spel - Kampen om jorda kan halde fram etter historisk dom i Høgsterett.
  07. Jun 2024 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Ønsker ei endring av FeFo-styret
  06. Jun 2024 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-dommen: – Mangelfull historiefortolkning
  31. May 2024 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Om Fosen-dommen og gyldigheten av vindkraftkonsesjonene
  02. Mar 2023
 • Øyvind Ravna :
  Fosen-dommen - hvordan skal man tolke den?
  02. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  VINDMØLLER OG URFOLKS RETTIGHETER Fosen-saken: - Et historisk øyeblikk
  28. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Full strid om vindkraftanlegg: – Han tar med sikkerhet feil
  24. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Nye vindkraftplaner - Sikre på at de ikke vil krenke samenes rettigheter
  21. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Jusprofessor mener Aasland bommer på Fosen-gyldighet
  01. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Mener Aasland tar feil: – Konsesjonen er ugyldig her og nå.
  28. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Hva sier egentlig Høyesterett om vindmøllene på Fosen?
  27. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Gunnar Ketil Eriksen, Ande Somby :
  Stort behov for kunnskap om same- og urfolksrett i norsk jussutdanning
  Forskersonen.no 27. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Demonstrasjoner mot vindkraftpark. Jusprofessor: - Må stoppe driften
  27. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Aasland i hittil ukjent filmklipp:– Konsesjonene er gyldige nå– Statsråden tar feil
  24. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Et ønske til Nordlys på Samenes nasjonaldag
  Nordlys 06. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Tromsø-forsker: – Etter dommen burde man stoppet kraftproduksjonen
  27. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Sámi law for ELSA
  2023 OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Presentation on North Norway and Sámi Culture
  2023 OMTALE
 • Øyvind Ravna :
  Sáme- ja eamiálbmot­rievtti ekspearta: – 180 beaivvi lea áige­mearri
  02. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Stoppet opp i tre år: Derfor er det konflikt mellom vindkraft og reindrift
  13. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Faktagrunnlaget i saken er avgjørende
  17. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Sametingspresidenten: − Hagen er på bærtur
  19. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Staten vil ta mer av samenes vinterbeiter på Fosen
  18. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Nordlys 13. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Lov og Rett 2023 FULLTEKST / DOI
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  Nordlys 21. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  trønderdebatt.no 22. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  The Fosen Case, Sámi reindeer husbandry and windpower plants
  03. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjoksaken opp i utmarksdomstolen
  iFinnmark 09. Jan 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Johan Aulstad :
  Må driften av Fosen-kraftverkene stanses?
  Adresseavisen 22. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjoksaken opp i utmarksdomstolen
  iTromsø 09. Jan 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-saken starter i Utmarksdomstolen
  08. Jan 2023
 • Øyvind Ravna :
  Expert: Lagförslag om gränsbetet kan strida mot folkrätten
  31. Jan 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Vindmøllene på Øyfjellet står midt i et reindriftsområde. Nå skal retten vurdere lovligheten.
  07. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Ikke urfolkskonvensjonen, Fjellheim - men SP 27
  Nordlys 06. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Øyvind Ravna analyserar förlaget till tillägget i gränsrenbeteslagen
  01. Feb 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  I lys av Karasjok-saken: Finnmarksloven moden for revisjon?
  Sagat 13. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Vil endre loven slik at det blir vanskeligere å «ta» land
  29. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Welcome to an Exciting and Demanding New Year
  Arctic Review on Law and Politics 2023 DOI
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  Rett24.no 22. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Terje Einarsen :
  Norske inngrep i samiske næringer – hvem skal bestemme?
  Sagat 21. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Konvensjonsrot i mediene: Her hersker det en del forvirring
  iTromsø 15. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Johan Aulstad :
  Må driften av Fosen-kraftverkene stanses?– og hvor lang tid kan brukes på å utrede en endret konsesjon?
  Sagat 23. Mar 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?
  iFinnmark 19. Jan 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna :
  Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?
  Sagat 20. Jan 2023 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →