Bengt-Ove Andreassen • Bengt-Ove Andreassen :
  Education About Islam in Norwegian Religious Education
  Routledge 2021 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Jødene i Norge
  Fagbokforlaget 2020
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Undervisning om urfolk og nasjonale minoriteter - utfordringer og muligheter
  Fagbokforlaget 2020
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Urfolk og nasjonale minoriteter i skolen
  Fagbokforlaget 2020
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Doctoral theses on Laestadius and the Laestadian movement 1937–2018
  Approaching Religion 2020 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  ‘Sami Religion’ in Sámi Curricula in RE in the Norwegian School System: An Analysis of the Importance of Terms
  Religions 2020 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Taler i trykk: Bokhistoriske perspektiver på utgivelser av Læstadius' taler
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2019 ARKIV / FULLTEKST
 • Bengt-Ove Andreassen :
  ‘Knowledge about religions’ and analytical skills in religious education: Reflections from a Norwegian context
  Center for Educational Policy Studies Journal – CEPS Journal 2019 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  The Norwegian Political Discourse on Prohibiting Muslim Garments. An Analysis of Four Cases in the Period 2008–2018
  Changing Societies & Personalities 2019 ARKIV / DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Bengt-Ove Andreassen :
  "Urfolk" og "mangfold" i skolens læreplaner
  FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice 2018 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Samisk innhold i skolen - kunnskap, rettigheter og mangfoldskompetanse
  Gyldendal Akademisk 2018 ARKIV
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Nødvendig, ikke ønskelig. Utviklingen av ungdomsarbeidet i Lyngen-læstadianismen
  Prismet 2017 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  A review of theories on the Laestadian rørelse: on the academic construction of something extraordinary and exotic
  Acta Borealia 2017 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Hva skal vi med samisk innhold i læreplanene for religionsfagene?
  Universitetsforlaget 2017
 • Torjer Andreas Olsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Indigenous issues in Early Childhood Education Curricula in Norway and Aotearoa/New Zealand
  New Zealand Journal of Educational Studies 2017 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  New Age in Norwegian Religion Education: An analysis of Development in Curricula and Textbooks for RE in Secondary and Upper-secondary Education 1996-2008
  Equinox Publishing 2017
 • Bengt-Ove Andreassen, Else Marie Øvrebø :
  Religiøse spiseforskrifter i barnehagen. En kvalitativ undersøkelse om barnehagers strategier for tilpasning i møte med islamske spiseforskrifter
  Nordisk barnehageforskning 2017 ARKIV / DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Significant or Insignificant Absence? Religion and Violence in RE Textbooks for Norwegian Teacher Education
  Equinox Publishing 2017
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Hvordan kan vi forstå kristendommens plass i skolens religionsfag?
  Universitetsforlaget 2017
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Læstadianske meldingsblader som kulturelt minne
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016 ARKIV / FULLTEKST
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning
  Fagbokforlaget 2020
 • Karna Kjeldsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Et kristent funderet religionsfag. En undersøgelse af kristendoms særlige status i skolen
  Forlaget Unge Pædagoger 2019
 • James R Lewis, Bengt-Ove Andreassen, Suzanne Anett Thobro :
  Textbook violence
  Equinox Publishing 2017
 • Bengt-Ove Andreassen :
  KRLE-faget og kirka
  2023
 • Bengt Ove Andreassen :
  Læstadianisme og samisk identitet
  2023
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Forholdet mellom KRLE-faget, skolen og kirka
  2022
 • Bengt Ove Andreassen :
  "Where it leads". The local-global dimenson of the Laestadian movement and its challenges for research
  2022
 • Bengt-Ove Andreassen, Torjer Andreas Olsen :
  Små og store spørsmål om eksistensen
  Barnehagefolk 2021
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Kirka og KRLE-faget
  2021
 • Rolf Inge Larsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Samtale: Læstadius og Biard
  2021
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Urfolk og nasjonale minoriteter
  2021
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Kommentar til "Ti uløste problemer"
  Prismet 2020 DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Bengt-Ove Andreassen, Christian Lomsdalen :
  Om urfolk og minoriteters plass i skolen
  14. Dec 2020 DATA
 • Roald E Kristiansen, Bengt-Ove Andreassen, Rolf Inge Larsen :
  Approaching Laestadianism
  Approaching Religion 2020 DOI
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Fagfornyelsen og samisk innhold i religionsfagene
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2019
 • Bengt-Ove Andreassen :
  KRLE, skolen og kirka
  2019
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Lars Levi Læstadius – vitenskapsmann og teolog. Hvilken betydning fikk han i sin samtid og i dag?
  2019
 • Bengt-Ove Andreassen :
  The Jews as a National Minority in Norway – and Their Discursive Dominance
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Textbooks, Report about a Norwegian book on RS-based RE, controversies in the RE debate
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Religion and Public Education in Contemporary Europe
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Open Round-table for scholars, experts and students: Religion and Public Education in Contemporary Europe
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Opposisjon ved Keld Skovmands forsvar av avhandlingen I bund og grund. Lærerprofessionens didaktik?
  2018
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Læstadius og læstadianismen
  2017
 • Bengt-Ove Andreassen, James R Lewis :
  Introduction
  Equinox Publishing 2017
 • Bengt-Ove Andreassen :
  KRLE-faget og kirka
  2017
 • Torjer Andreas Olsen, Bengt-Ove Andreassen :
  Barnehagen og samene
  Nordlys 03. Feb 2017
 • Bengt-Ove Andreassen :
  The multiple functions and constructions of Christianity in the Norwegian School system 1974-2015
  2016
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Kompetanse for mangfold i et danningsperspektiv. Innspill på fagdag for ansatte i barnehagene i Balsfjord kommune.
  2016
 • Bengt-Ove Andreassen, Espen Dahl :
  Minne
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2016
 • Bengt-Ove Andreassen :
  Researching RE - Approaches and perspectives from the study of religions.
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →