Bilde av Salamonsen, Anita
Bilde av Salamonsen, Anita
Forskningsgruppe for barne- og familievern anita.salamonsen@uit.no +4777646213 +47 97 12 51 35 You can find me here

Anita Salamonsen • Eira Bjørvik, Lisbeth Thoresen, Anita Salamonsen, Lena Fauske, Kari Nyheim Solbrække :
  Exploring the Impact of Interview Location on Knowledge Development
  International Journal of Qualitative Methods (IJQM) 2023 ARKIV / DOI
 • Wenche Torrissen, Anita Jensen, Anita Salamonsen :
  The Healing Power of Art: Old Nordic Folk Knowledge Re-claimed
  Intellect Ltd. 2022
 • Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, May-Britt Blomli :
  Nytt prosjekt om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn
  01. Jan 2024
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT: Forskning og tjenestestøtte om barn og unges medvirkning
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Brukermedvirkning i forskning og tjenesteutvikling: Hva er utfordringene og hvordan kan vi jobbe med dem?
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Involvert.no: langsiktig ressurs for å styrke fagfolks kompetanse om iverksetting og kvalitetssikring av barn og unges rett til medvirkning
  2023
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater
  2023
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater på HT: Oppdrag mangfold og inkludering
  2023
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Hva skjer etter at ungdom har medvirket?
  24. Mar 2023 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater: Erfaringer og foreløpige resultater fra forskning
  2023
 • Anita Salamonsen, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater - forskning og forskningsresultater: Foredrag for Kulturdirektoratet
  2023
 • Anita Salamonsen :
  «Nå har dere fått lov til å si det dere skal si... - okay, hva skjedde?» Foreløpige resultater og refleksjoner rundt barn og unges medvirkning på systemnivå fra forsknings- og formidlingsprosjektet INVOLVERT
  2023
 • Anita Salamonsen, Svein Arild Vis, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Å medvirke når barnevernet undersøker: Et videointervju med professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord
 • Anita Salamonsen :
  Barn og unges medvirkning i ​offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på, og hvordan kan vi løse dem?​ ​
  2023
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All
  2023
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  Relæxt på Hålogaland teater
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Involvert.no – et nettsted om barn og unges medvirkning i offentlige tjenester
  28. Jul 2023 DATA
 • Anita Salamonsen, Juni Raak Høiseth :
  Brukermedvirkning i FACT ung: Utfordringer og mulige verktøy
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Barn og unges rett til medvirkning i offentlige helse- og omsorgstjenester: Utfordringer og forskningsbaserte løsninger
  2023
 • Eli Sandsgård-Hilmarsen, Petter Viksveen, Anita Salamonsen :
  Få unge flyktninger søker psykisk helsehjelp. Kan digitale tjenester være løsningen?
  Forskning.no 28. Dec 2023 FULLTEKST
 • Petter Viksveen, Anita Salamonsen, Stig Erlend Bjønness, Eline Ree, Laila Meldahl :
  Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk (InvolveMENT).
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Digitale paradigmeskifter
  2023
 • Tomi Vaara, Anita Salamonsen, Soile Päivikki Hämäläinen, May-Britt Blomli :
  Nytt forskningsprosjekt på mental helse blant unge kvener/norskfinner
  30. Oct 2023
 • Anita Salamonsen :
  Innsikt fra INVOLVERT: tjenestestøtte og forskning hånd i hånd
  2023
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Johanna Coraline Jensen, Jim Oddvar Hansen, Anika Mackenroth, Hanna Hjelmeland, Wenche Torrissen et al.:
  Veileder for RELÆXT-forestillinger og opplevelser
  2023 FULLTEKST
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen :
  RELÆXT på Hålogaland Teater: Kulturdeltakelse for bedre folkehelse
  2023
 • Anita Salamonsen :
  Unges identitetsarbeid i et komplekst kulturelt og historisk landskap. Innledning Tromsø museum.
  2023
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvering av familier fra første kontakt i BUP: Erfaringer fra innføring av CAPA (The Choice and Partnership Approach). En undervisningsvideo med psykologspesialist Yngvild Arnesen fra INVOLVERT-seminaret 2022
  2023 FULLTEKST / DATA
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Alexandra Dahlen :
  Gjør teater og kulturopplevelser tilgjengelige for alle
  26. Sep 2023 DATA
 • Anita Salamonsen, Ketil Lenert Hansen, Petter Viksveen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom
  28. Sep 2023 DATA
 • Anita Salamonsen, Terje Rafaelsen, Hanna Hjelmeland, Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen :
  RELÆXT teater: Forskningsbasert utvikling av tilpassede forestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. Forhåndsvisning av film fra Relæxt-prosjektet
  2023
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Anita Salamonsen, Frank Hansen :
  On the path to healing -A qualitative longitudinal study of colorectal cancer patients’ accounts of trajectories to healing in Norway
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Anita Salamonsen :
  involvert.no: en ressurs for å forstå og praktisere barn og unges rett til medvirkning i offentlige tjenester
  2022
 • Anita Salamonsen, Mariann Schjølberg Karlsen, Therese Halvorsen :
  Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress
  23. May 2022 DATA / FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Involvertseminaret 2022: et seminar om barn og unges medvirkning
  09. Nov 2022 FULLTEKST / DATA
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT 2022
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud :
  involvert.no - versjon 1.0 og veien videre
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud, Monica Martinussen :
  INVOLVERT.NO - en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2022
 • Wenche Torrissen, Anita Salamonsen, Per Håkan Brøndbo :
  RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/ funksjonsvariasjoner
  2022
 • Soile Hämäläinen, Anita Salamonsen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen et al.:
  Kan joik være bra for helsa?
  2022
 • Petter Viksveen, Murad Mustafa, Lobna Doudouh, Anita Salamonsen :
  Mental health services for asylum seeking and refugee youth - a qualitative study of healthcare professionals' perspectives
  2022
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen et al.:
  Kan joik være bra for helsa? Presentasjon av samlet forskning fra fire publikasjoner.
  2022
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2022
 • Ulrikke Benestad Fuller-Gee, Wenche Torrissen, Anika Mackenroth, Per Håkan Brøndbo, Anita Salamonsen :
  Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen :
  Introduksjon til Involvert.no og videreføring av Ungdomsvennlige velferdstjenester
  2022
 • Anita Salamonsen, Sylvia Haukanes, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Flere ressurser for å involvere brukere
  20. Dec 2022 FULLTEKST
 • Anita Salamonsen, May-Britt Blomli, Ketil Lenert Hansen, Verena Juliane Schall, Soile Hämäläinen :
  NuoriKvääni-prošekti/UngKven-prosjektet: Foredrag for Folkhälsomyndigheten Sverige
  2022
 • Anita Salamonsen :
  INVOLVERT: forsknings- og tjenestestøtteprosjekt om barn og unges medvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester
  2022
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Medvirkning i psykiske helsetjenester og etiske problemstillinger: Et videointervju med Rolf Ahlzen, psykiater og dosent i medisinsk humaniora, Karlstad universitet, Sverige
  2022
 • Anita Salamonsen, Jartrud Sofie Frafjord, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Barnets stemme i familievernet. Temafilm: Hva er viktig for deg? Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykologspesialist Tromsø Familievernkontor og leder for Det nasjonale spisskompetansemiljøet for samtaler med barn
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →