Bilde av Thørnblad, Renee
Bilde av Thørnblad, Renee
Forskningsgruppe for barne- og familievern renee.thornblad@uit.no +4777645859 45220220 You can find me here

Renee Thørnblad • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  “Vulnerability” and Its Unintended Consequences
  Social Sciences 2024 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Geraldine Mabille, Renee Thørnblad, Jeanette Skoglund :
  The child's place in the foster family: Use of conventional names and adoption intentions throughout childhood
  Child & Family Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Geraldine Mabille, Renee Thørnblad :
  Contact with parents from childhood to adulthood – a longitudinal study of children in kinship care and non-kinship care
  European Journal of Social Work 2023 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  The meaning of biology in the foster family narratives of young adults
  Nordic Social Work Research 2022 ARKIV / DOI
 • Anita Salamonsen, Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Diskursive kamper? Familiemekleres ulike forståelser av barns deltakelse i obligatorisk mekling ved foreldres samlivsbrudd
  Fokus på familien 2022 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Lovise Grape, Renee Thørnblad, Bjørn Helge Handegård :
  Children sharing preferences on contact and residence arrangements in child-inclusive family mediation in Norway
  The International Journal of Children's Rights 2021 ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Problemer med foreldresamvær i barnevernet- unge voksnes fortellinger
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2021 ARKIV / DOI
 • Geraldine Mabille, Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Placement stability and satisfaction with foster home as predictors of life satisfaction for young adults raised in foster care
  Child & Family Social Work 2021 ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Anita Salamonsen :
  Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling?
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2020 ARKIV / FULLTEKST / DATA / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care
  Qualitative Social Work 2019 ARKIV / DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Anita Salamonsen :
  Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling? Barns deltakelse som mål og middel
  Barn – forskning om barn og barndom i Norden 2019 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Reidun Langeland Mikkelsen, Renee Thørnblad, Anna-Margrete Flåm :
  Høring av barn i meklingsprosessen – en utforsking av mekleres dilemmaer
  Fokus på familien 2019 ARKIV / DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  The Involvement of Children in the Process of Mandatory Family Mediation
  Springer 2018 DOI
 • Jeanette Skoglund, Amy Holtan, Renee Thørnblad :
  The meaning and making of childhoods in kinship care - young adults' narratives
  Nordic Social Work Research 2018 ARKIV / DOI
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Vibeke Jensen Sending :
  Fortolkninger og praktisering av støttepersonrollen i familieråd i Norge
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2017 DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research
  European Journal of Social Work 2017 ARKIV / DOI
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad, Bjørn Helge Handegård :
  Involvering av barn i foreldremekling - Barns erfaringer fra meklinger ved varierende konfliktnivå og problembelastning
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 DOI
 • Svein Arild Vis, Bjørn Helge Handegård, Amy Holtan, Sturla Fossum, Renee Thørnblad :
  Social functioning and mental health among children who have been living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with a Norwegian sample
  Child & Family Social Work 28. Sep 2014 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Childhood in Kinship Care. A Longitudinal Investigation
  Routledge 2022 DATA
 • Amy Holtan, Renee Thørnblad, Jeanette Skoglund :
  "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie"
  Gyldendal Akademisk 2020
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Regulation and Control in Kinship Foster Care: Possible Risks Invited Kinship symposium
  2023
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Da «John» endelig fikk samvær med moren sin, begynte de å ruse seg sammen (Kronikk)
  Forskersonen.no 2022 FULLTEKST
 • Renee Thørnblad :
  Fosterhjem i slekt og nettverk, Utviklingstendenser og forskningsresultater
  2022
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Slektsfosterhjem i Norge. Innlegg for medlemmer av Social- og Ældreutvalget (DK)
  2022
 • Anita Salamonsen, Rolf Ahlzen, Bente Heggem Kojan, Merete Saus, Renee Thørnblad, Petter Viksveen :
  Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention
 • Renee Thørnblad :
  Slektsfosterhjem, offentlig tiltak i private hjem. Hva sier forskningen?
  2021
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Økt rekruttering av slektsfosterhjem gir ikke nødvendigvis flere stabile fosterhjem (Debattinnlegg)
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2021 DOI
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Tove Andersson :
  Fortolkning og analyse. Video 2 av 2
  2021
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Tove Andersson :
  Fortolkning og analyse. Video 1 av 2
  2021
 • Renee Thørnblad :
  Slektsfosterhjem, tendenser og forskningsresultater
  2021
 • Renee Thørnblad :
  Fosterhjem i slekt - offentlig tiltak i private hjem. Hva sier forskningen?
  2021
 • Renee Thørnblad :
  Slektsfosterhjem - utviklingstendenser og forskningsresultater
  2021
 • Renee Thørnblad, Amy Holtan, Jeanette Skoglund :
  Kan delt omsorg praktiseres i barnevernet?
  Fontene forskning 2020
 • Renee Thørnblad :
  Samhandling med familie og nettverk- familierådsmodellen
  2019
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations
  2018
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad, Amy Holtan :
  Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway)
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Lovise Grape :
  Hearing Children in Mediation (HBIM)
  2018 ARKIV
 • Jeanette Skoglund, Renee Thørnblad :
  Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk)
  Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018 ARKIV
 • Amy Holtan, Renee Thørnblad, Jeanette Skoglund :
  Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser
  2018
 • Renee Thørnblad :
  fosterhjem i slekt og netteverk. Forskningsresultater og idegrunnlag.
  2017
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Children’s participation in family mediation
  2017
 • Nina Strand, Renee Thørnblad :
  Ubehaget i skilsmissekulturen
  17. Aug 2017
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Barns erfaringer med deltakelse i mekling i lys av konfliktnivået mellom foreldrene
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Forskningsprosjektet høring av barn i mekling. resultater og diskusjoner.
  2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Resultater fra forskningsprosjektet Høring av barn i mekling
  2016
 • Laila Solbak, Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Jul når mor og far er skilt
  18. Dec 2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Barnevernets ansvarsområde bør avgrenses
  Nordlys 2016
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu :
  Avgrens barnevernet
  Klassekampen 19. Apr 2016
 • Astrid Strandbu, Renee Thørnblad :
  Hvem lytter egentlig til barna?
  Bergens Tidende 22. May 2016 FULLTEKST
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Vibeke Sending :
  Ivaretakelse av barns rett til deltakelse i Familieråd. Støttepersoners erfaringer og råd.
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →