Kristine Bentzen • Kristine Bentzen :
  VO–OV-variasjon i nordsamisk: Hva kan LIA Sápmi fortelle oss?
  Novus Forlag 2021
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV-variasjon i nordsamisk: Hva kan lia sápmi fortelle oss?
  Oslo Studies in Language (OSLa) 2020 ARKIV / DOI
 • Kristine Bentzen, Merete Anderssen :
  The form and position of pronominal objects with non-nominal antecedents in Scandinavian and German
  Journal of Comparative Germanic Linguistics 2019 ARKIV / DOI
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Different outcomes in the acquisition of residual V2 and do-support in three Norwegian-English bilinguals: Cross-linguistic influence, dominance and structural ambiguity
  Frontiers in Psychology 2018 ARKIV / DOI
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Bjørn Lundquist, Marit Westergaard :
  The acquisition of word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift
  Nordic Journal of Linguistics 2018 ARKIV / DOI
 • Øystein A Vangsnes, Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Nynorsk språktileigning i eit tospråksperspektiv
  Det Norske Samlaget 2017
 • Kristine Bentzen, Randi Solheim, Øystein Alexander Vangsnes :
  Få ut finger'n, og gå eller stå på ski
  01. Mar 2024 DATA
 • Sofie Alstad Førlie, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen :
  Flerspråklighet i overgangen fra internasjonal grunnskole til norsk videregående skole: En kvalitativ undersøkelse av læreres oppfatning og håndtering av flerspråklighet i overganger i utdanningssystemet
  2024 FULLTEKST
 • Kristine Bentzen :
  Grammatisk variasjon i skandinavisk talemål: Språket som et dynamisk system
  2023
 • Kristine Bentzen :
  Áigot sirret mánáidgárdenmánáid gielaid mielde
  31. Oct 2023
 • Kristine Bentzen, Anna Vinichenko, Helene Ruud Jensberg :
  Flerspråklige barn i Norge
  15. Apr 2023
 • Kristine Bentzen :
  Vil skilje barna med høge gjerde for å redde samisk språk
  30. Oct 2023
 • Kristine Bentzen, Leiv Inge Aa, Ellen Andenæs :
  Hva er egentlig en glemmebok? Nåde deg, sier vi, men hvor kommer uttrykket fra? Kan mot og imot brukes om hverandre?
  16. Apr 2023
 • Kristine Bentzen :
  Deltakelse i NRK-podcasten Språksnakk
  02. Oct 2022
 • Kristine Bentzen :
  Anna Lilith (3) lærer norsk fra mor og portugisisk fra far. Dette er språkforskernes råd til tospråklige familier.
  21. Sep 2022
 • Kristine Bentzen :
  Anna Lilith (3) lærer norsk fra mor og portugisisk fra far. Dette er språkforskernes råd til tospråklige familier.
  18. Sep 2022
 • Knut Ørke, Kristine Bentzen, Åse Mette Johansen, Helene Ruud Jensberg, Anya Vinichenko :
  Dialektbruk i norskopplæringa
  02. Nov 2022 FULLTEKST / OMTALE
 • Ellen Andenæs, Kristine Bentzen, Stian Hårstad :
  Svigersyskenbarn, "på lat" og vederkvegelse
  30. Sep 2022 FULLTEKST
 • Kristine Bentzen, Anne Dahl, Irmelin Kjelaas :
  Språksnakk. Flerspråklighet hos barn, ordene som avslører overgriperen.
  12. Feb 2021
 • Øystein A Vangsnes, Kristine Bentzen :
  Når samisk språkvitalisering møter det norske helsevesenet
  2021
 • Kristine Bentzen :
  The VO-OV alternation in North Sami
  2020
 • Kristine Bentzen :
  The VO-OV alternation in North Sami
  2020
 • Kristine Bentzen, Helene Ruud Jensberg :
  «Dem ikke know at det er en prinsesse»: En casestudie av et norsk/engelsk tospråklig barn
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Kristine Bentzen :
  Barnehagens rolle som språklig arena for samiske barn
  2019
 • Kristine Bentzen :
  Flerspråklighet og språkutvikling hos samiske barn
  2019
 • Kristine Bentzen :
  Hvordan barn tilegner seg modalitet – med fokus på epistemisk modalitet
  2019
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Cross-linguistic influence in English child heritage bilinguals: Acquiring Residual V2 and do-support in contact with Norwegian V2
  2019
 • Kristine Bentzen :
  Pronominal reference in discourse: Ambiguity resolved by form and position
  2019
 • Kristine Bentzen, Christer Engen Sørensen :
  Tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Kristine Bentzen, Gro-Beate Josefsen :
  Samiske barnehager som arena for læring av språk Hvordan er språkhverdagen for barn i samiske barnehager, og hvordan ivaretas tospråkligheten i en samisk barnehagekontekst?
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Kristine Bentzen :
  Object Shift and es/das: Form and position of pronominal object with non-nominal antecedents in Norwegian and German
  2018
 • Kristine Bentzen, Thomas Johnsen :
  Så du det ikke? Objektsveksling av det med nominale og ikke-nominale antesedenter
  UiT Norges arktiske universitet 2018
 • Kristine Bentzen :
  Váibmogiela - Hvordan få hjertespråket til å bli barnas hverdagsspråk
  2018
 • Yulia Rodina, Kristine Bentzen, Olga Urek, Øystein A Vangsnes :
  Flere språk til flere - UiT
  2018
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Different outcomes in the acquisition of do-support in three Norwegian/English bilinguals: Delay and acceleration
  2017
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Different outcomes in the acquisition of do-support in three Norwegian/English bilinguals: Delay and acceleration
  2017
 • Kristine Bentzen :
  Seaillut váibmogiela! Strategier, idealer og virkelighet ved flerspråklig oppvekst
  2017
 • Kristine Bentzen :
  Språktilegnelse hos enspråklige og flerspråklige barn
  2017
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen :
  Three different outcomes in Norwegian/English bilinguals: Micro-variation in the acquisition of residual V2
  2017
 • Kristine Bentzen :
  Seaillut váibmogiela! Strategier, idealer og virkelighet ved flerspråklig oppvekst
  2017
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV alternations and information structure in North Sami
  2017
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Jelena Didriksen, Marit Westergaard :
  Word order in L2 Norwegian: The case of subject and object shift
  2017
 • Berit Anne Bals Baal, Kristine Bentzen :
  Máŋggagielatvuođa ovdamunit ja hástalusat
  2017
 • Tonje Marie Ellingsen, Hella Veierud Busch, Kristine Bentzen :
  Minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing. En kvalitativ studie av litteraturens potensiale i norskundervisningen
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Kristine Bentzen, Dianna Walla :
  Code mixing in early bilingual acquisition: dominance, language modes, and discourse strategies. A case study of bilingual acquisition of Norwegian and English
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Peter Svenonius, Kristine Bentzen :
  There is syntactic head movement, but it isn't movement
  2016
 • Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Jelena Didriksen, Bjørn Lundquist et al.:
  The Acquisition of Object Shift and Subject Shift in Ln Learners of Norwegian
  2016
 • Marit Westergaard, Merete Anderssen, Kristine Bentzen, Guro Busterud, Anne Dahl, Jelena Didriksen et al.:
  The acquisition of Subject and Object Shift in L2/Ln Norwegian
  2016
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV alternations in North Sami
  2016
 • Kristine Bentzen :
  VO-OV alternations in North Sami
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →