Gerd Karin Bjørhovde ISK
Photo: Torje Jenssen
Gerd Karin Bjørhovde ISK
Giela ja kultuvrra instituhtta gerd.bjorhovde@uit.no 91709216

Gerd Karin Bjørhovde • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Emily Carr: Border-Crossing Canadian Artist and Writer". 2014 (33) ISBN 978-82-8244-125-4. ISSN 0809-1668.s 171 - 182.s doi: 10.7557/13.3178.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. From Discords to Dubliners: George Egerton, James Joyce and Norway. In: The Island and the Arts, eds. Ruben Moi and Irene Gilsenan Nordin. Nordic Irish Studies Special Issue, 11 (2012): 1-200. NIS: Nordic Irish Studies 2012; Volum 11 (1). ISSN 1602-124X.s 93 - 105.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Women Writing (on) the Border: From the Barents Region to North America. Novus Forlag 2011 ISBN 9788270996575.s 14 - 25.
 • Bjørhovde, Gerd. Grenser i litteraturen : et grenseløst tema. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 247 - 259.
 • Bjørhovde, Gerd. George Egerton - forfatteren som nesten fikk Knut Hamsun til å endre oppfatning om "Englændere". Nordlit 2009 (25). ISSN 0809-1668.s 147 - 160.
 • Bjørhovde, Gerd. "When Foreignness and Familiarity Become One: Defamiliarization in Some Canadian Short Stories". University of South Carolina Press 2004.s 128 - 137.
 • Bjørhovde, Gerd. Books - a burning matter?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 ISBN 82-7634-294-9.s 169 - 180.
 • Bjørhovde, Gerd. Language is Also a Place of Struggle: the Power of the Word in Some Post-Colonial Women's Texts. 1996 ISBN 829042337-3.s 11 - 23.
 • Bjørhovde, Gerd. Janet Frame: Utforsker av sinnets grenseland. Alberte : skriftserie om kvinneforskning 1995. ISSN 0803-5717.s 36 - 45.
 • Bjørhovde, Gerd. Ethel Wilson's Innocent Travellers. Novus Forlag 1994 ISBN 82-7099-224-0.s 32 - 45.
 • Bjørhovde, Gerd. Har vi noe å lære av nordamerikanske kvinneforskere?. 1993 ISBN 82-12-00202-0.s 104 - 111.
 • Bjørhovde, Gerd. The Writer As Geographer: The Importance of Landscape and Travelling in Some Contemporary Canadian Women's Writing. 1993 ISBN 9979-54-047-8.s 443 - 453.
 • Bjørhovde, Gerd. Fiksjon, feminisme og geografi: Aritha van Herk og den kanadiske kartleggertradisjonen. 1993 ISBN 82-7419-016-5.s 177 - 189.
 • Bjørhovde, Gerd. Aphra Behn(1640-89) - den engelske romanens mor. 1992 ISBN 82-90423-17-9.s 163 - 172.
 • Bjørhovde, Gerd. "Kvinner som skapere av historie: De britiske suffragettene.". Nytt om Kvinneforskning 1991 (5). ISSN 0333-0265.s 5 - 17.
 • Bjørhovde, Gerd. Virginia Woolf var en av mange: Kvinner som modernistiske pionerer. Nytt om Kvinneforskning 1990 (5). ISSN 0333-0265.s 12 - 20.
 • Bjørhovde, Gerd. A Feminist (Sub-)Version of the Bildungsroman: Vita Sackville-West's All Passion Spent. 1987; Volum LXXIV (Vols I-II) ISBN 91-22-01168-4. ISSN 0346-6272.s 533 - 543.
 • Bjørhovde, Gerd. Romanen - en kvinnelig genre? Kvinner som forfattere i engelskspråklig etterkrigslitteratur. Samtiden 1987 (1). ISSN 0036-3928.s 50 - 59.
 • Bjørhovde, Gerd. Transformation and Subversion as Narrative Strategies in Two Fantasy Novels of the 1920s: Sylvia Townsend Warner's Lolly Willowes and Virginia Woolf's Orlando. 1986 ISBN 82-990731-3-8.s 213 - 224.
 • Bjørhovde, Gerd. Margaret Atwood og den problematiske kvinneidentiteten. Universitetsforlaget 1985 ISBN 82-00-07461-7.s 192 - 214.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinnelige forfatteres opprør mot den konvensjonelle romanform i britisk litteratur 1880-1900. 1982 (Bind 1) ISBN 87-7492-397-8. ISSN 0108-4119.s 41 - 64.
 • Bjørhovde, Gerd. Fra de stummes leir. Om Tillie Olsens forfatterskap. Universitetsforlaget 1982 ISBN 82-00-05773-9.s 137 - 152.
 • Bjørhovde, Gerd. Den britiske industrialismen og kvinnene. Om utviklingen av et litterært motiv. Universitetsforlaget 1982 ISBN 82-00-05773-9.s 44 - 69.
 • Bjørhovde, Gerd. To opprørske jenter: Jane Eyre og Maggie Tulliver. Universitetsforlaget 1980 ISBN 82-00-05451-9.s 44 - 68.
 • Bjørhovde, Gerd. Edna O'Brien, irsk, født 1932. Universitetsforlaget 1979 ISBN 82-00-01969-1.s 53 - 78.
 • Bjørhovde, Gerd. Et nærblikk på den patriarkalske litteraturkritikken: Edna O'Brien og anmelderne 1960-1976. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1979 (4). ISSN 0013-0818.s 217 - 227.
 • Bjørhovde, Gerd. Olive Schreiners glemte forfatterskap. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1978 (1). ISSN 0013-0818.s 39 - 51.
 • Bjørhovde, Gerd. Doris Lessing - en forfatterinne for vår tid. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1976 (1/2). ISSN 0013-0818.s 49 - 63.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Shaw's Unwomanly Women". Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1975 (1). ISSN 0013-0818.s 64 - 68.
 • Bjørhovde, Gerd; Korkka, Janne. Exploring Canada: Exploits and Encounters. Peter Lang Publishing Group 2022 ISBN 978-2-87574-377-0.s 11 - 22.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Å Canada - en reise i litteratur, kultur og natur. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-295-7.
 • Bjørhovde, Gerd; Rogne, Gøril. Proceedings from the Sixth Nordic Conference for English Studies, 2 volumes. 1996 ISBN 829042337-3.s v - vi.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinneforskermaraton IV (i jubileumsdrakt), Tromø 1994. 1995 ISBN 82-91167-03-6.s 137 - 143.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinneforskermaraton III - 1993. 1994 ISBN 82-91167-02-8.s 22 - 31.
 • Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Steinfeld, Torill. Gå mot vinden. Festskrift til Åse Hiorth Lervik på 60-årsdagen 2.juli 1993. 1993 ISBN 82-7419-016-5.s 9 - 17.
 • Bjørhovde, Gerd. Women of Vision: An Anthology by Women Writers from the Mid-Nineteenth Century to the Present Day. Det Norske Samlaget 1987 ISBN 82-521-2529-8.
 • Bjørhovde, Gerd. Rebellious Structures: Women Writers and the Crisis of the Novel 1880-1900. Universitetsforlaget 1987 ISBN 82-00-02502-0.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; Lervik, Åse Hiorth. Oppbrudd: Skrivende kvinner over hele verden. Universitetsforlaget 1985 ISBN 82-00-07461-7.s 267 - 275.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Broch, ingvild; Lervik, Åse Hiorth; Lorenz, Astrid; Steinfeld, Torill. Arbeiderklassekvinner i litteraturen. Universitetsforlaget 1982 ISBN 82-00-05773-9.s 7 - 12.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Broch, Ingvild; Fabricius, Susanne; Lervik, Åse Hiorth; Lindgren, Anna-Riitta; Riiser, Liv; Aamold, Wenche. Fra barn til kvinne. Universitetsforlaget 1980 ISBN 82-00-05451-9.s 7 - 10.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Broch, ingvild; Lervik, Åse Hiorth; Aamold, Wenche. Nålevende kvinnelige forfattere fra mange land. Universitetsforlaget 1979 ISBN 82-00-01969-1.s 7 - 9.
 • Bjørhovde, Gerd; Korkka, Janne. Introduction: Exploring Canada. Peter Lang Publishing Group 2022 ISBN 978-2-87574-377-0.s 11 - 22.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Flygerutdanning: Hvorfor klusse med noe som fungerer så bra?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.s 8 - .
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Pilotutdanning i Tromsø og på Bardufoss. iTromsø 2020.s 21 - 21.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Saklig og seriøst, men underholdende om Ottar: Om Inger Storli, Ottars verden. en reiseberetning fra 800-tallet. (data) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Ottars verden: Et viktig bidrag til vår nordnorske historie. iTromsø 2019.
 • Haarde, Margrethe Zacho; Bjørhovde, Gerd (Karin). Margaret Atwood: Seriemoderen. Er intervjuet som en av tre eksperter til slutt i artikkelen (s.16).. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten 2019. ISSN 0807-5654.s 13 - 16.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Rådhuskvartalet og biblioteket. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Jernbanen som nasjonsbygger. iTromsø 2019.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Jernbanen som nasjonsbygger. (data) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 5 - .
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Da Alma Maters døtre kom nordover: litt om historien til kvinneforskningen på Institutt for språk og litteratur. Foredrag for UIT-pensjonister 2019-10-16 - 2019.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Podcast om Canada i dag. 2019.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Intervju om den politiske situasjonen i Canada - 6 ganger i løpet av 2019. 2019.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). En pinlig affære. Kvinner i fengsel (sammen med Judith Maan). nordnorskdebatt.no 2018.s 8 - 8.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Kvinner i fengsel i Norge: En pinlig affære (medforfatter Judith Maan). iTromsø 2018.s 31 - 31.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Historiske foregangskvinner: Hvordan kan de bli mer synlige i Tromsø? (medforfatter Rannveig Methi). iTromsø 2018.s 39 - 38.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Kommune uten magemål" – sammenlignet med hva? Debattinnlegg om bruken av offentlige midler på kunstinnkjøp.. iTromsø 2018.s 30 - 30.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Henry Larsen - Norges ukjente polarhelt". (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Henry Larsen – Norges ukjente polarhelt". Lunsjforedrag 2018-04-20 - 2018-04-20 2018.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "I skvis mellom faglighet og folkelighet: Om skrivingen av boka Å Canada". Foredrag for faglitterære forfattere 2018-11-09 - 2018-11-09 2018.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Exploring Canada through its literature". NACS XII Akureyri, Iceland: Exploring Canada: Exploits and Encounters 2018-08-08 - 2018-11-18 2018.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Canada 150 år". Foredrag om kanadisk historie og litteratur.. populærforedrag med lysbilder 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Århundrets kjærlighetskrig: samtale med Ebba Witt-Brattström" om hennes forfatterskap. litteraturfestival 2017-11-14 - 2017-11-19 2017.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Canada - multikulturelt foregangsland?. Dagsavisen 2017. ISSN 1503-2892.s 6 - 6.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Kunst og kultur i Tromsø må høyere opp på dagsordenen. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 46 - 46.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Kunst og kultur i Tromsø må høyere opp på dagsordenen. iTromsø 2017.s 29 - 29.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Byens nye havneterminal bør vise vår historie. iTromsø 2017.s 21 - .
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Tirpitz på Tromsø havn?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 24 - 25.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Hva med en liten gladsak?. iTromsø 2017.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Hvor blir det av kvinnene?. iTromsø 2017.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Canada 1867 – 2017: Spenning mellom samling og splittelse. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Om bokprosjektet Å Canada": foredrag i regi av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, kalt Festivaluniversitetet. Litteraturfestival 2016-10-05 - 2016-10-08 2016.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Appell om Cora Sandels betydning som forfatter og Tromsø-borger, ved Alberte-statuen utenfor Tromsø bibliotek og byarkiv, 17. mai kl.1000-1015.. En del av Tromsø kommunes 17.mai-arrangement 2016-05-17 - 2016-05-17 2016.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Overrekkelse av Norsk kvinnesaksforenings pris, Gina Krog-prisen, til Amal Aden, med tale på vegne av juryen, under landsmøtet i Norsk kvinnesaksforening 2016.. landsmøte 2016-05-21 - 2016-05-21 2016.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Normbryteren: Om Leonard Cohens forfatterskap". Klassekampen 2016. ISSN 0805-3839.s 12 - 12.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Eiendomsskatten i Tromsø - en korrigering". Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.s 2 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Verdensteatret i hundre - et jubileum verd å feire!. iTromsø 2016.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Hvor ble det av filmen om Verdensteatret?. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Tolv år med rødgrønt styre". Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s B-4 - B-5.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Hvorfor så beskjeden?". Klassekampen 2015. ISSN 0805-3839.s 22 - 22.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Land and water in Canadian literature – some liminal perspectives. NACS XI: A Land Shaped by Water: Perspectives on Canada 2015-08-12 - 2015-08-14 2015.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Valg 2015 - hvor går Canada?". Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s B-1 - B-3.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Fra blått til rødt i Canada: Valgskred for de liberale". Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s B-4 - .
 • Moi, Ruben; Bjørhovde, Gerd (Karin); Jakobsen, Ingrid K.; Guldal, Tale Margrethe; Larsen, Annelise Brox. Evaluering av engelskfaget i GLU 1–7 og GLU 5–10. 2014 ISBN 978-82-998977-7-8.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Universitetet i Oslo tar i bruk omstridt arbeidsmiljøundersokelse. (fulltekst) Uniforum 2014. ISSN 1891-5825.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Kvinner avskrives lettere som uaktuelle for en stilling". (fulltekst) 2014.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Border-crossing fiction: the liminal aesthetics of Stevie Smith's Over the Frontier". Genres, media and the liminal - et symposium 2014-05-12 - 2014-05-14 2014.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Emily Carr. Canadian Studies/American Studies conference on the North 2014-09-19 - 2014-09-21 2014.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Kvinneforskermaraton ved UiT - et 25-årsperspektiv". "Vinterfest med Kvinnforsk" 2014-12-11 - 2014-12-11 2014.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Norsk kulturpolitikk i dag: Hva skjer med knutepunktinstitusjonene og gaveforsterkningsordningen?". Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Om Tromsø som attraktivt reisemål". iTromsø 2014.s 42 - 42.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Amerikansk samtidslitteraturs nye stjerne? Intervju og samtale med forfatteren David Vann under Ordkalotten, Tromsø internasjonale litteraturfestival.. 2014.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Humor og satire: Samtale med forfatteren Selma Lønning Aarø under Ordkalotten: Tromsø internasjonale litteraturfestival.. 2014.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Polar bokkafé: Gerd Bjørhovde presenterer Aritha van Herks Teltpluggen. Åpent kveldsarrangement på Polarinstituttet 2014-10-09 - 2014-10-09 2014.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Om veksten i reiselivsnæringen og Tromsø som reisemål". Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.s 42 - 43.
 • Ljunggren, Elisabet; Bjørhovde, Gerd (Karin). Norges komité for kjønnsbalanse i forskning- et redskap for bedre kjønnsbalanse og forskningsledelse. Departementenes forskningsutvalg møte 2013-04-18 - 2013-04-18 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Åpningen av University of Tromsø School of Aviation – en historisk hendelse. Avisa Tromsø 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Fordommer holder kvinner ute av akademia". (fulltekst) 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Kif-komiteen møter KUF-komiteen: Høring om ny forskningsmelding". (fulltekst) kifinfo.no 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Kunnskapsministeren ber om råd". (fulltekst) kifinfo.no 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Three women - three voices - one vision? Virginia Woolf, Rebecca West and Stevie Smith: Border-crossing writing in a Europe on the brink of war.". Travelling Narratives: Modernity and the Spatial Imaginary 2013-11-28 - 2013-12-01 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "On the way to the top: providing equal opportunities for men and women in science and technology.". Europeisk konferanse 2013-12-02 - 2013-12-02 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "The Norwegian Committee for Gender Balance in Research:Ten years of challenges and achievements.". Europeisk konferanse 2013-11-21 - 2013-11-22 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). En kvinnealder med kvinneaktivisme: Intervju med avtroppende leder for Komité for kjønnsbalanse. (fulltekst) 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Takk for oss, og velkommen, Kif IV!. (fulltekst) (sammendrag) kifinfo.no 2013.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "HF-skvis rammer kvinner". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd. Tromsø kino og økonomien. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Olive Schreiner and George Egerton: Literary Border-Crossers in an Expanding World". COST seminar "Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture" 2012-08-27 - 2012-08-27 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin); Rustad, Linda M.. "More Autonomy - Less Equality?". 7th European Conference on Gender Equality in Higher Education 2012-08-29 - 2012-08-31 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Introducing "Disgrace" (the film version of J.M. Coetzee's novel) at Filmborders 3. Filmgrenser 3/Filmborders 3 (data) 2012-11-12 - 2012-11-12 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Litterære utopier og dystopier: Fra utopier til fremtidspessimisme?. Forskningsdagene 2012 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Etterlyses: Modige ledere". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Nå skal det blogges!" Kif-komiteen starter blogg. Blogginnlegg 27.08.2012. (fulltekst) (prosjekt) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "På vei til internasjonale dager i Bergen". Blogginnlegg 28.08.2012. (fulltekst) (prosjekt) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Norges komité for kjønnsbalanse i forskning - et nyttig redskap i arbeidet for bedre kjønnsbalanse og bedre forskningsledelse?. Den svenske likestillingskonferansen for universitets- og høgskolesektoren 2012-11-14 - 2012-11-15 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Ikke likestilling i ledende tidsskrifter". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Kvinner vinner ikke forskningspriser". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Skal fortsatt ikke spørre". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "They still won't ask". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Positive towards gender points.". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Humanities cutbacks hit women.". (fulltekst) 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Forskjell på å sitte i opposisjon og posisjon. Avisa Tromsø 2012.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "More money for networks". (fulltekst) 2011.
 • Bjørhovde, Gerd Karin; Rustad, Linda. Between governmental and institutional level - unique opportunities for action? The Norwegian Committee for Gender Balance in Research. European Gender Summit 2011: Quality Research and Innovation Through Equality 2011-11-08 - 2011-11-09 2011.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Gender and Geography in Some Texts of the High North. Women's Worlds 2011: the 11th International Interdisciplinary Congress on Women 2011-07-03 - 2011-07-08 2011.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. The Women's Worlds Congresses - a roundtable with a historical perspective. Womens Worlds 2011: The 11th International Interdisciplinary Congress on Women 2011-07-03 - 2011-07-08 2011.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Mapping borderscapes:Emily Carr – visual artist and writer, cultural border-crosser and mediator. Rome Border Aesthetics Seminar 2011-05-25 - 2011-05-28 2011.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Filmborders 2 - autumn 2011: Introduction to screening of "Orlando", Sally Potter's film version of Virginia Woolf's book. Filmborders 2 - a series of film screenings with introductions 2011-08-30 - 2011-08-30 2011.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. "Changing the Culture of Research - Gender-Sensitive Leadership. Some Norwegian Examples". GenSET - Capacity Building Event 2011-03-03 - 2011-03-05 2011.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Ja til satsing på fremmedspråk!. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 60 - 60.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Dagens navn 10.april 2010: Gerd Bjørhovde", i spalten "Folk i farten". Adresseavisen 2010. ISSN 0805-3804.s 46 - 46.
 • Bjørhovde, Gerd. Når liv og diktning kolliderer – om møtet mellom Henrik Ibsen og Laura Kieler. Senioruniversitetet i Tromsø 2010-01-20 - 2010-01-20 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. "Når liv og diktning kolliderer: Om møtet mellom Henrik Ibsen og Laura Kieler". Senioruniversitetet i Harstad 2010-09-27 - 2010-09-27 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Deltagelse i paneldebatt om vitenskapsbegrepet og forskeres forhold til formidling - etter Eias Hjernevask-TV-programmer. Paneldebatt/møte 2010-08-19 - 2010-08-19 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. "Women Writers in/and/of the Canadian North: From Margaret Atwood's "linoleum caves" to Aritha van Herk's "northerns". The 11th Nordic Conference on English Studies 2010-06-09 - 2010-06-13 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Presentation of border-related research profile at Border Aesthetics project research seminar during Barents Spectacle Days in Kirkenes. Barents Spectacle Festival 2010-02-05 - 2010-02-07 2010.
 • Bjørhovde, Gerd. "På oppløpssiden." (Om arbeidet i Kif-komiteen 2007-2010). (fulltekst) 2010.
 • Bjørhovde, Gerd. 8 kvinner, 8 spørsmål, 8.mars. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 39 - 42.
 • Bjørhovde, Gerd. Talenter på spill. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. "From Discords to Dubliners: a comparison of George Egerton's and James Joyce's short story techniques". The Island and the Arts. Nordic Irish Studies Network (NISN) Conference 2010-12-01 - 2010-12-03 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. "Writing the North - connecting two Norths? Canada and the Nordic countries". Challenging Colonialism and Homogenising Modernity: a symposium 2010-10-06 - 2010-10-09 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin; Rustad, Linda M.. "Talent at Stake": a presentation of a new publication of the Norwegian Committee for Gender Balance in Research. The 23rd meeting of the Helsinki Group on Gender and Science 2010-10-18 - 2010-10-18 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Introduction to a screening of the Russian film "The Cuckoo" in the "Film Borders" program shown at Verdensteatret cinemateque in the autumn of 2010 -- a Border Aesthetics program. 2010.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Writing on/from the Margins/Border:From the Barents Region to North America. Video conference with presentation of papers 2010-10-28 - 2010-10-28 2010.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Uenighet om likestillingsmerknad.". (fulltekst) 2010.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Reisebrev fra Dortmund - seminar om europeiske likestillingspriser". (fulltekst) kifinfo.no 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. "The importance of government initiative and institutional commitment to improved gender mainstreaming: a Norwegian example".. Internasjonal konferanse, Changing Research Landscapes - 10 years of EU activities in "Women and Science" and BEYOND (fulltekst) 2009-05-14 - 2009-05-15 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. "Mainstreaming - from theory to practice. Can it be done?". 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education 2009-08-05 - 2009-08-08 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. Higher education and educational cooperation in between political priorities and the needs of the business world. Panelinnlegg. Higher Education - a key to future development in the High North 2009-01-21 - 2009-01-23 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. "Gender Equality Awards in Europe: the Norwegian Example". International workshop on Gender Equality Awards in Europe 2009-02-18 - 2009-02-18 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. Om Komite for integreringstiltak - kvinner i forskning og arbeidet i forhold til instituttsektoren. Åpningspresentasjon til konferanse. Likestilling på instituttene - status og satsing. 2009-10-28 - 2009-10-28 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. Om arbeidet til Kif-komiteen. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere ved universiteter og høgskoler 2009-01-19 - 2009-01-20 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. Summing up the conference, as chair of the Committee for Mainstreaming - Women in Science, Norway. (E)QUALITY 2009 – Nordic conference on gender and research 2009-03-23 - 2009-03-24 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. "Canadian Studies in Norway - a Northern focus". Tempus-prosjekt: utveksling med Canadian Studies-kolleger 2009-09-18 - 2009-09-25 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. Presentasjon av Universitetet i Tromsø - historikk og situasjonen i dag. Kulturveteranene på besøk i Tromsø 2009-04-23 - 2009-04-23 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. A presentation of the Norwegian Committe for Mainstreaming - Women in Science. European Platform of Women Scientists - General Assembly 2009-06-25 - 2009-06-26 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. "The North - a major theme in Canadian Literature". Tempus-prosjekt: utveksling med Canadian Studies-kolleger 2009-09-18 - 2009-09-25 2009.
 • Bjørhovde, Gerd; Rustad, Linda. "Arbeidsvilkår i norsk forskning – likestilling og karrieremuligheter". (fulltekst) kifinfo.no 2009.
 • Bjørhovde, Gerd. Når liv og diktning kolliderer. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. I skyggen av USA. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009. ISSN 0804-3116.s 4 - .
 • Bjørhovde, Gerd; Rustad, Linda. "Kvinner er ønsket, men uteblir". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2009 (518). ISSN 0804-3116.s 5 - 5.
 • Bjørhovde, Gerd. "Rødt lys for flygerutdanningen". Bladet Tromsø 2009.s 31 - 31.
 • Bjørhovde, Gerd. "Rødt lys for flygerutdanningen?". Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.s 55 - 55.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Kif får fire nye år.". (fulltekst) 2009.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Det har gått for sakte.". (fulltekst) 2009.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Tiltaksløse likestillingsmål.". (fulltekst) 2009.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Få professorater på kvinneutdannelser". (fulltekst) 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Committee for Mainstreaming Women and Science: construction, tasks, how it works. Switzerland - Norway/Norway - Switzerland. Gender Equality in Higher Education and Research: Policies and Measures 2008-10-22 - 2008-10-22 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Towards gender balance in higher education in research - can it be done? A presentation of the work of the Norwegian Committee for Mainstreaming - Women in Science. The FEBS Working Group on Women in Science 2008-06-30 - 2008-06-30 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Åpningstale ved De norske historiedagene 2008. De norske historiedagene 2008. 2008-06-20 - 2008-06-20 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. The Norwegian Committee for Mainstreaming - Women in Science. A Presentation. Gender Equality in Higher Education and Research - Swiss-Norwegian Dialogue on Policies and Measures 2008-10-22 - 2008-10-22 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Gender mainstreaming in higher education and research - what is it, and does it work? Panel sammen med Eva Skærbæk og Linda Rustad fra Kif-komiteen samt Svandis Benediktsdottir fra NTNU. Women's Worlds 2008: the 10th International Interdisciplinary Congress on Women 2008-07-03 - 2008-07-08 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Doris Lessing – betrakter, refser, forteller og visjonær.Et halvt århundre i litteraturens og samfunnets tjeneste. Fagdager for engelsklærere 2008-05-05 - 2008-05-05 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Prinsippsaken øremerking. Intervju v/ Helene Skjeggestad. 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Den kreative klasse blomstrer i Tromsø. Utropia 2008. ISSN 0806-9611.s 18 - 18.
 • Bjørhovde, Gerd; Rustad, Linda. "Innfrir Stjernø-utvalget mandatet?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008. ISSN 0804-3116.s 12 - 12.
 • Bjørhovde, Gerd. Nye veier og nye visjoner i høyere utdanning i Norge: Flygerutdanning - et offentlig ansvar. Utropia 2008. ISSN 0806-9611.s 13 - 13.
 • Bjørhovde, Gerd. "Den kreative klasse blomstrer best i Oslo". Bladet Tromsø 2008.
 • Bjørhovde, Gerd. Flygerutdanning - et offentlig ansvar. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Få professorater på kvinnedominerte utdannelser.". (fulltekst) 2008.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Anbefaler øremerking". (fulltekst) 2008.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Nettverksmøte for likestillingsarbeidere: Kulturkamp og likestilling.". (fulltekst) 2008.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Nederlandsk kvinnemangel". (fulltekst) 2008.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Skriver kvinnehistorie". (data) Bladet forskning 2007 (2/juni 2007).
 • Bjørhovde, Gerd. Grenser i litteraturen - et grenseløst tema. Lørdagsuniversitetet 2007-09-23 - 2007-09-23 2007.
 • Bjørhovde, Gerd. ”Women in research and public policy”. Round table discussion. Invitert som leder av den norske Kif-komiteen (Komite for integreringstiltak - kvinner i forskning). Nordic Women in Physics (NorWiP) - konferanse. 2007-08-17 - 2007-08-18 2007.
 • Bjørhovde, Gerd. Vil øremerke kvinnestillinger. (Intervju v. Jørn Normann Pedersen). Utropia 2007. ISSN 0806-9611.s 4 - 4.
 • Bjørhovde, Gerd. Nobelprisvinner med hjerte for Tromsø. Nordlys 2007 (17.11.07). ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Støtter studentene". (fulltekst) 2007.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Vil ha fleksible løsninger.". (fulltekst) 2007.
 • Bjørhovde, Gerd; Aarbakke, jarle. UiT sin kvinnesatsing gir resultater. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Vi er budsjettapere (Intervju v. Vegar Andreassen). Tromsøflaket 2006.s 12 - 12.
 • Bjørhovde, Gerd. Tromsøs minnesmerker - hvor ble det av kvinnene?. Bladet Tromsø 2005.s 31 - 31.
 • Bjørhovde, Gerd. En fotnote i Knut Hamsuns biografi, men et interessant kapittel i britisk litteraturhistorie: om forfatteren "George Egerton". Kvinneforskermaraton 2005 2005-10-01 - 2005-10-01 2005.
 • Bjørhovde, Gerd. Med prorektor til Tibet. Tromsøflaket 2005 (1).s 10 - 11.
 • Bjørhovde, Gerd. Bachelorgrad i luftfartsfag - et nytt kapittel i norsk høgre utdannings historie og et nytt og spennende løft for Universitetet i Tromsø. Tromsøflaket 2005 (7).s 14 - 14.
 • Bjørhovde, Gerd. Byen Tromsø og Cora Sandel. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Åpningstale til Høstseminaret ved Universitetet i Tromsø i 2003. Det årlige samfunnsvitenskapelige Høstseminaret 2003-10-30 - 2003-10-31 2003.
 • Bjørhovde, Gerd. Jubileumstale for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Jubileumsmiddag - festtale. 2003-03-15 - 2003-03-15 2003.
 • Bjørhovde, Gerd. http://www.kampdager.no/arkiv/forskning/artikkel_bjorhovde.html. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2003.
 • Bjørhovde, Gerd. Sommeruniversitet uten grenser ved UiTø? (intervju v. Aase Wynn). Tromsøflaket 2003.
 • Bjørhovde, Gerd. "Universitetet i Tromsø trenger flere kvinnelige professorer!". Bladet Tromsø 2003.s 34 - 34.
 • Bjørhovde, Gerd. Grenseløst samarbeid i nord?. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Fantasi, film og fantastisk litteratur. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Gendering Pleasure: Literary Manifestations. Keynote July 24, Theme "Women, Culture and Creativity". Women's Worlds 2002: the 8th International Interdisciplinary Congress on Women 2002-07-21 - 2002-07-26 2002.
 • Bjørhovde, Gerd. Speech as first opponent at doctoral disputation at Åbo Akademi University April 5, 2002: Iris Lindahl-Raittila, From Victim of the 'Feminine Mystique' to Heroine of Feminist Deconstruction: Auto/Biographical Images of Sylvia Plath 1963-2001. Doktordisputas 2002-04-05 - 2002-04-05 2002.
 • Bjørhovde, Gerd. "Bodies, borderlines and borderlands in Janette Turner Hospital's writing". Triennial Conference of the European Association for Commonwealth Literature and Language Studies 2002-03-21 - 2007-03-27 2002.
 • Bjørhovde, Gerd. Fra Tromsø 99 til Kampala 2002: Women's Worlds 2002. Tromsøflaket 2002 (13).
 • Bjørhovde, Gerd. Kultur-Troms styres av menn (Intervju v. Lasse Jangås). Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 34 - 35.
 • Bjørhovde, Gerd. Det er langt, dette landet . .. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Tromsø, en fredens by?. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Unik utdanning under utvikling i Midt-Troms. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Afrikansk mangfold og styrke. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Å, Tromsø!. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Tippemidler og forskningsfinansiering. Nordlys 2002. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Globaliseringens baksider. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. "- - from Harstad with love". 2001 ISBN 82-994071-6-8.s 28 - 32.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinner og krim. Kvinneforskermaraton 2001 2001-09-22 - 2001-09-22 2001.
 • Bjørhovde, Gerd. Kan matematikk være moro?. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Telegrafbukta i våre hjerter!. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Om gang- og sykkelveier og tunnelsyn. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Rådhuskvartalet - Tromsøs storstue. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Forskning og utvikling - er Norge en sinke?. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Besøk i Blair-land. Nordlys 2001. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. A week of Genderations: Women's Worlds 99. The European Journal of Women's Studies 2000; Volum 7 (2). ISSN 1350-5068.s 239 - 245.
 • Bjørhovde, Gerd. "Hvem er redd for Virginia Woolf?" Om Virginia Woolf som feministisk teoretiker - litteratur- og kulturkritiker. Seminar i feministisk teori 2000-09-12 - 2000-09-12 2000.
 • Bjørhovde, Gerd. Women's Worlds 2002 går til Afrika. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. En ny giv for kvinnepolitikken? (Serien "Feminisme på fredag"). Klassekampen 2000. ISSN 0805-3839.s 12 - 13.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinnesatsing i Sør. Klassekampen 2000. ISSN 0805-3839.s 15 - 15.
 • Bjørhovde, Gerd. "Look to Nordland". Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. "Frihet med ansvar" - børsnoterte universiteter i det 21. århundre?. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvalitet fra yttersia. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Norge - et land i verden?. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Klimakrise?. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Internasjonalt sommeruniversitet i Tromsø?. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Hurra for Erin Brockovich!. Nordlys 2000. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. From Tromsø to Kampala!. News from Nikk 2000 (2). ISSN 0807-1497.s 15 - 16.
 • Bjørhovde, Gerd. Spillet om Tromsø - med byens sjel som innsats?. Nordlys 1999. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Nora: the story behind Ibsen's character. Kvinneforskermaraton 1999, del av Women's Worlds-konferansen 1999 1999-06-21 - 1999-06-21 1999.
 • Jernsletten, Kristin (Kikki); Bjørhovde, Gerd. Feministisk teori og post-kolonialismen - en diskusjon med utgangspunkt i noen av Gayatri Chakravorty Spivaks tekster og teorier. Seminaret i feministisk vitenskapsteori 1999-10-19 - 1999-10-19 1999.
 • Bjørhovde, Gerd. "Frøken detektiv. På ære og samvittighet". (Lørdagsportrett ved Torkil Emberland). 1999.
 • Bjørhovde, Gerd. "Stemningsrapport etter Women's Worlds 99: Er det allerede over?". KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 1999.
 • Bjørhovde, Gerd. "Kvinnene sto han av". Oppsummering og intervju etter Women's Worlds-konferansen, v. journalist Stein Fredriksen. Nordlys 1999. ISSN 0805-5440.s 30 - 30.
 • Bjørhovde, Gerd. Tromsø kommune og studentbarnehagene. Nordlys 1999. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Når politikken skjer i lukkede rom. Nordlys 1999. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Om politisk mytemakeri. Nordlys 1999. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. 1998 - et avgjørende år for Miljøbyen Tromsø?. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. When women enter the public domain; or, how true is the 'success story' of the Nordic countries?. Winds of Change: Women and the Culture of Universities 1998-07-13 - 1998-07-17 1998.
 • Bjørhovde, Gerd. Likestillingsprisen til Gerd Bjørhovde (Intervju v. Marianne Søndmør). Utropia 1998. ISSN 0806-9611.s 29 - 29.
 • Bjørhovde, Gerd. Women's Worlds 99 - et kjempeløft for Tromsø. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Byregjering = fåmannsvelde. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Mens vi venter på Nord-Norgebanen . .. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Krise i SV?. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Hvor høyt må man rope for å bli hørt?. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Reisebrev fra Australia. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Nei til "outsourcing" av norsk språk!. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Om verdier, makt og kvinner. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. On the Centre for Women's Studies and Women in Research in Tromsø. News from Nikk 1997 (1). ISSN 0807-1497.s 7 - 8.
 • Bjørhovde, Gerd. Hvor går kvinneforskningen? Noen tanker om utviklingen fra 70-tallet til i dag, samt noen utfordringer for fremtiden. Kvinneforskning 1997 (3/4). ISSN 0806-6256.s 49 - 55.
 • Bjørhovde, Gerd. Kjærligheten - den eneste magiske kraft. Bokbladet 1997 (4).s 2 - 7.
 • Bjørhovde, Gerd. Sentrene ved UiTø - Universitetets stebarn?. Tromsøflaket 1997 (17).
 • Bjørhovde, Gerd. Skolefaget og verdensspråket. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Trenger vi kommunepolitikere?. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Fra Tromsø til Harare - og tilbake. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Bjørhovde, Gerd. Women's Worlds: Congress on Women 1999. Bulletine 1997 (1). ISSN 1503-5247.s 28 - 28.
 • Bjørhovde, Gerd. Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning på banen!. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo 1997 (1). ISSN 0802-0027.s 27 - 27.
 • Bjørhovde, Gerd. Hvorfor ønsker Norges forskningsråd å kvitte seg med Sekretariatet for kvinneforskning?. Tromsøflaket 1996 (12).s 9 - 9.
 • Bjørhovde, Gerd. Preface. 1996 ISBN 829042337-3.s v - vi.
 • Bjørhovde, Gerd. En kanadisk Munch? Om Emily Carr, kanadisk maler og forfatter. Kvinneforskermaraton 1996 1996-10-05 - 1996-10-05 1996.
 • Bjørhovde, Gerd. Escribiendo sobre/desde los márgenes: Una discusión sobre algunas escritoras contemporáneas post-coloniales. (Mitt paper ble oversatt fra engelsk til spansk av Claudia Laudano og utgitt i en artikkelsamling med tittel Mujeres en el Fin de Siglo, av Universidad Nacional de la Plata, Argentina, i 1997). Sixth International Interdisciplinary Congress on Women: Women's Worlds 1996 1996-04-20 - 1996-04-26 1996.
 • Bjørhovde, Gerd. Writing on/from the Margins: A Discussion of Some Contemporary Post-Colonial Women Writers. Women's Worlds: 6th International Interdisciplinary Congress on Women 1996-04-20 - 1996-04-26 1996.
 • Bjørhovde, Gerd. Doris Lessing: Kjærlighetens teater. Ny tid 1996 (41). ISSN 0803-3498.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Spreke maratonkvinner (Intervju v. Bente Simonsen). Bladet Tromsø 1996.s 10 - 10.
 • Bjørhovde, Gerd. En fjær i hatten for kvinneforskerne i Tromsø (Intervju v. Aase Wynn). Tromsøflaket 1996 (8).s 1 - 2.
 • Bjørhovde, Gerd. Vil kvitte seg med kvinneforskningen?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Fra Likestillingråd til KLOK?. Klassekampen 1996. ISSN 0805-3839.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). "Forskning om og av kvinner ved Universitetet i Tromsø".. Finsk statsbesøk i Norge 1995-10-20 - 1995-10-20 1995.
 • Bjørhovde, Gerd. "Annerledesuniversitetet" som glemte kvinnene?. Pax Forlag 1995 ISBN 82-530-1730-8.s 84 - 90.
 • Bjørhovde, Gerd. Laura Kieler - Tromsø-jenta som ble forfatter og modell for Ibsens Nora. 1995 ISBN 82-91167-03-6.s 137 - 143.
 • Bjørhovde, Gerd. Carol Shields, The Stone Diaries: En livshistorie - og et århundres historie. Bokbladet 1995 (1).
 • Bjørhovde, Gerd. "- En irsk Rolf Jacobsen". (Om Nobelprisen i litteratur 1995 til Seamus Heaney - intervju v. Per Kristian Olsen). Nordlys 1995. ISSN 0805-5440.s 31 - 31.
 • Bjørhovde, Gerd. Et historisk vedtak (Intervju v. Kjellaug Lindvåg om opprettelse av Senter for kvinneforskning og kvinner i forskning ved UiT). Tromsøflaket 1995 (1).s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Utfordring: Vi må gjøre Universitetet i Tromsø til et GRØNT universitet!. Tromsøflaket 1995.
 • Bjørhovde, Gerd. "Dreg du den, så dreg du den!". Kommunal rapport 1995. ISSN 0801-6410.
 • Bjørhovde, Gerd. Om Nordisk forening for kvinne- og kjønnsforskning. Bulletine - Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo 1995 (1). ISSN 0802-0027.s 22 - 22.
 • Bjørhovde, Gerd. Hvor åpent er Universitetet i Tromsø? Om på-teppet-møter og annen personalpolitikk. Tromsøflaket 1994 (3).s 8 - 8.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinner "på kanten". Om å sette ord på marginalitetsperspektivet i litteraturen. 1994 ISBN 82-91167-02-8.s 22 - 31.
 • Bjørhovde, Gerd. Om kvinneforskning i nord. Tale ved det finske statsbesøket i Tromsø 20. oktober 1994. 1994-10-20 - 1994-10-20 1994.
 • Bjørhovde, Gerd. Jubileums-maraton (Intervju v. Bente Simonsen). Bladet Tromsø 1994.
 • Bjørhovde, Gerd. Ønsker UiTø-senter for kvinneforskning (Intervju v. Lise Merete Olaussen). Nordlys 1994. ISSN 0805-5440.s 18 - 18.
 • Bjørhovde, Gerd. Full klaff for kvinneforskerne (Intervju v. Tone Asphaug Steinsvik). Tromsøflaket 1994 (16).s 6 - 6.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinnelig dyktighet og dyktig kvinnelighet (Intervju v. Maria Lundberg). Utropia 1994 (4). ISSN 0806-9611.s 12 - 13.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinneforskningsmaraton - et langdistanseløp i flere betydninger av ordet. Utropia 1994 (10). ISSN 0806-9611.s 2 - 2.
 • Bjørhovde, Gerd. Har vi noe å lære av nordamerikanske kvinneforskere?. Tromsøflaket 1994 (7).s 4 - 4.
 • Bjørhovde, Gerd. Lørdagsstengt bibliotek - ikke en kulturby verdig!. Bladet Tromsø 1994.
 • Bjørhovde, Gerd. Private barnehager og tilskudd. Nordlys 1994. ISSN 0805-5440.
 • Bjørhovde, Gerd. Hvor åpent er Universitetet i Tromsø?. Nordlys 1994. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Miljøbyen Tromsø: Bomiljø, bygningsmiljø og bilmiljø. Bladet Tromsø 1993.
 • Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Steinfeld, Torill. Et forord om Åse. 1993 ISBN 82-7419-016-5.s 9 - 17.
 • Bjørhovde, Gerd. Ethel Wilson's "Innocent Travellers". Societies in Transition: The NACS/ANEC Canadian Studies Conference 1993-08-11 - 1993-08-14 1993.
 • Bjørhovde, Gerd. Sterkt fra New Zealand: Om Janet Frame. Klassekampen 1993. ISSN 0805-3839.s 22 - 22.
 • Bjørhovde, Gerd. Driftige damer. Kritikkjournalen 1993. ISSN 0801-0471.s 85 - 85.
 • Bjørhovde, Gerd. "Disse besværlige kvinnfolkgreiene". Portrettintervju v. Kjellaug Lindvåg. Mimes Brønn 1993 (1).s 26 - 29.
 • Bjørhovde, Gerd. Urbefolkningskvinner i amerikansk litteratur. (Intervju v/Kjellaug Lindvåg). Mimes Brønn 1993 (3).s 4 - 7.
 • Bjørhovde, Gerd. Rapport fra et grenseland. Om Janet Frames Ansikter i vannet. Klassekampen 1993. ISSN 0805-3839.s 22 - 23.
 • Bjørhovde, Gerd. Kanadisk grunnlovsdebatt som keiserens nye klær. Ny tid 1992 (40). ISSN 0803-3498.s 18 - 18.
 • Bjørhovde, Gerd. Tjenerinnens beretning: Margaret Atwoods skrekkvisjon av framtidssamfunnet. 1992 ISBN 82-91167-00-1.s 59 - 66.
 • Bjørhovde, Gerd. Feminism and Modernism: Taking a New Look at the 1920's. Gjesteforelesning 1992-04-09 - 1992-04-09 1992.
 • Bjørhovde, Gerd. "Nå satser vi på senter" (Intervju i forbindelse med NAVF-konferanse om kvinneforskning 3.-4. november 1992 v. Kjellaug Lindvåg). 1992.
 • Bjørhovde, Gerd. Margaret Atwoods Tjenerinnens beretning: En fabel og en advarsel. Nytt om Kvinneforskning 1992 (3). ISSN 0333-0265.s 83 - 88.
 • Bjørhovde, Gerd. Margaret Atwoods Råd fra villmarken. Klassekampen 1992. ISSN 0805-3839.
 • Bjørhovde, Gerd. Women and Trees: Poetry from the Nordic Countries. Journal of Gender Studies 1992; Volum 1 (4). ISSN 0958-9236.s 569 - 573.
 • Bjørhovde, Gerd. Fra Ting til Råd: Fra ilden til asken? Tanker rundt den nye styringsstrukturen ved UiTø. Uniternt 1991 (1).s 20 - 21.
 • Bjørhovde, Gerd. Can the personal be political? Edna O'Brien and the Politics of Patriarchy. 1991 IASAIL 1991-07-09 - 1991-07-13 1991.
 • Bjørhovde, Gerd. "Vellykket symposium om samveldelitteratur". Uniternt 1991 (3).s 20 - 21.
 • Bjørhovde, Gerd. Stor velvilje for Tromsø-modellen: Bibliotekarene ønsker ei annerledes utdanning. Uniternt 1991 (1).s 11 - 11.
 • Bjørhovde, Gerd. Suksess for kvinnemaraton (Intervju v. Tone Jensen). Nordlys 1991. ISSN 0805-5440.s 8 - 8.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinneforsker-rekord (Intervju v. Kjellaug Lindvåg). Bladet Tromsø 1991.s 4 - 4.
 • Bjørhovde, Gerd (Karin). Lærde kvinner, skjønne ånder, besatte monster. Om fantasiens vilkår hos kvinnelige forfattere fra 1600-tallet til i dag. Perspektiver på kvinners litterære historie. Bok 90: Norges største bokmønstring 1990-10-28 - 1990-10-28 1990.
 • Bjørhovde, Gerd. Fremmedfølelse som kreativ kraft hos urbefolkningsdiktere: En sammenligning av Rauni Magga Lukkari og de amerikansk-indianske lyrikerne Joy Harjo og Linda Hogan. Nordkalottkvinner - mot år 2000. 1990-06-16 - 1990-06-23 1990.
 • Bjørhovde, Gerd. "Rebellious Structures": Modernisme, feminisme og romanens historie i Viktoriatidens England. Bok 90 1990-10-28 - 1990-10-28 1990.
 • Bjørhovde, Gerd. Integrasjon versus autonomi, eller Kvinneforskningens identitet og organisering: Synspunkter og framtidsperspektiver med utgangspunkt i noen norske erfaringer. 1989 ISBN 951-715-232-9.s 133 - 135.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinneliv og generasjonskonflikt. Om Joan Barfoots Duett for tre. Kritikkjournalen 1988. ISSN 0801-0471.s 111 - 112.
 • Bjørhovde, Gerd. Feministiske utopier i litteraturen. 1988 ISBN 82-7480-000-1.s 56 - 64.
 • Bjørhovde, Gerd. Literature and politics: the Irish example. Doktordisputas - prøveforelesning 1988-06-25 - 1988-06-25 1988.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinner i litteraturhistorien: Kvinner på sidelinja. 1988.
 • Bjørhovde, Gerd. Flere barneprogram (Intervju v. Baard O. Aakvaag). Bladet Tromsø 1987.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Rebecca West - feminist, filosof, forfatter. "Gjennom kvinneøyne": Mønstring av humanistisk kvinneforskning. 1987-09-11 - 1987-09-12 1987.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinneforskningens utfordringer i humanistiske fag. Seminar om etablering av et samisk kvinneforskningsprogram 1987-12-02 - 1987-12-02 1987.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinnene kan - i Canada. Kritikkjournalen 1987. ISSN 0801-0471.s 106 - 107.
 • Bjørhovde, Gerd. Uni-portrett: "Elefant med magesår". Uniternt 1987 (4).s 8 - 9.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinner med klarsyn (Intervju v. Elsa Askeland, om boka Women of Vision). VG : Verdens gang 1987. ISSN 0805-5203.s 44 - 44.
 • Bjørhovde, Gerd. Om Dylan Thomas: Poetisk kraft og myten om bohem. Intervju v. Per Kristian Olsen. Bladet Tromsø 1985.s 13 - 13.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; Lervik, Åse Hiorth. Etterord. Universitetsforlaget 1985 ISBN 82-00-07461-7.s 267 - 275.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; Lervik, Åse Hiorth. Forord. Universitetsforlaget 1985 ISBN 82-00-07461-7.s 7 - 7.
 • Bjørhovde, Gerd. Fay Weldon: Med latteren som våpen. programbladet NRK 1984.
 • Bjørhovde, Gerd. Fay Weldons Presidentens barn. 1984.
 • Bjørhovde, Gerd. Stopp litt og tenk deg om, Willy. Vinduet 1983 (1). ISSN 0042-6288.s 65 - 66.
 • Bjørhovde, Gerd. Fay Weldons Røyksopp. 1983.
 • Bjørhovde, Gerd. Når språket blir født på ny: Omtale av Synnøve Persens Blå fugler flyr (gjendiktet fra samisk av Laila Stien). Kritikkjournalen 1983 (1). ISSN 0801-0471.s 7 - 7.
 • Bjørhovde, Gerd. Kanadisk fortellerkunst av klasse. Vinduet 1982 (3). ISSN 0042-6288.s 77 - 79.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Broch, ingvild; Lervik, Åse Hiorth; Lorenz, Astrid; Steinfeld, Torill. Innledning. Universitetsforlaget 1982 ISBN 82-00-05773-9.s 7 - 12.
 • Bjørhovde, Gerd. Fra datter til menneske. Om Inger Alfvéns Fra datter til datter. Vinduet 1981 (4). ISSN 0042-6288.s 73 - 74.
 • Bjørhovde, Gerd. Tillie Olsen på norsk. Boktips 1981.s 13 - 13.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Broch, ingvild; Fabricius, Susanne; Lervik, Åse Hiorth; Lindgren, Anna-Riitta; Riiser, Liv; Aamold, Wenche. Innledning. Universitetsforlaget 1980 ISBN 82-00-05451-9.s 7 - 10.
 • Bjørhovde, Gerd. International Notes: the Second Norwegian Research Seminar on Women and Literature. Signs 1979; Volum 5 (2). ISSN 0097-9740.s 360 - 361.
 • Andersen, Anne-Cathrine; Bjørhovde, Gerd; des Bouvrie, Synnøve; Broch, ingvild; Lervik, Åse Hiorth; Aamold, Wenche. Forord. Universitetsforlaget 1979 ISBN 82-00-01969-1.s 7 - 9.
 • Bjørhovde, Gerd. Ditte Cederstrand, Revolutionens ørn. Vinduet 1979 (3/4). ISSN 0042-6288.s 122 - 123.
 • Bjørhovde, Gerd. Mary P. Hiatt, The Way Women Write. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1979 (1). ISSN 0013-0818.s 58 - 59.
 • Bjørhovde, Gerd. Hvordan tante Lolly ble en heks. Dagbladet 1978. ISSN 0805-3766.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1978 (1). ISSN 0013-0818.s 56 - 60.
 • Bjørhovde, Gerd. Sinnssykdom i kvinnelitteraturen. Dagbladet 1978. ISSN 0805-3766.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinneperspektiv på litteraturforskningen. Populærvitenskapelig foredrag "På talefot med vitenskapen" 1977-11-21 - 1977-11-21 1977.
 • Bjørhovde, Gerd. Kvinner og ansvar. Landsmøte i Norske yrkeskvinners landsforening 1975-06-21 - 1975-06-21 1975.
 • Bjørhovde, Gerd. Some suggestions for a feminist approach to English literature. Feminology: Dutch-Scandinavian Symposium on Woman's Position in Society 1975-06-08 - 1975-06-11 1975.
 • Bjørhovde, Gerd. Laura Kieler - en av de "glemte" forfattere. Dagbladet 1975. ISSN 0805-3766.s 3 - 3.
 • Bjørhovde, Gerd Karin. Consciousness of Place: The Importance of Atmosphere and Physical Surroundings in James Joyce's Writing. 1970.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  Attachments: