Bilde av Douglas Aranibar, Marcela
Bilde av Douglas Aranibar, Marcela
Ráfidutkamiid guovddáš (CPS) marcela.douglas@uit.no +4777646471

Marcela Douglas Aranibar • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Film som vitnesbyrd som inngang til ubehagelig pedagogisk praksis
  Dreyer Forlag A/S 2023 ARKIV
 • Marcela Douglas, Aina Aune Kane :
  NAVs brukermøter med flyktninger og unge voksne
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Aina Aune Kane, Even Nerskogen, Marcela Douglas :
  Tverrprofesjonell kompetanseutvikling i NAVs arbeidsrettede bistand
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæter, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Parenting interventions for families with refugee backgrounds: a randomized factorial, mixed-methods design study protocol
  Trials 2021 ARKIV / DOI
 • Marcela Douglas, Merete Saus :
  Invisible Differentness in Sámi Child Protection Services
  Child Care in Practice 2019 ARKIV / DOI
 • Marcela Douglas :
  Smerte på flukt - fortelling fra en tysk menighet i Chile etter krigen
  Universitetsforlaget 2019 ARKIV
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, June Thorvaldsen Forsberg, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Therese Bjørndal Halvorsen et al.:
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn
  2024
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Geraldine Danielle Yolande Mabille, Ida Mari Haug, Marcela Douglas Aranibar, Merete Saus, June Thorvaldsen Forsberg et al.:
  Ukraniske flyktningeforeldre i Norge: Levekår, emosjonelle plager, resiliens og foreldrestress
  2024
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer et al.:
  Foreldre med flyktningbakgrunn i Norge - Hvem er de og hvordan har de det?
  2023
 • Pål Wessel, Ragnhild Bjørknes, Joshua Steven Patras, Marcela Douglas Aranibar, June Thorvaldsen Forsberg, Simon-Peter Neumer et al.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background (PIRM): Effectiveness of The Incredible Years and The International Child Development Program
  2023
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Pål Wessel, Elfrid Krossbakken et al.:
  A feedback system for tracking progress in parenting programs - Can the “ MittEcho ” app improve outcomes?
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Steven Patras, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken et al.:
  Gruppeledersamling - Presentasjon av foreløpige funn
  2023
 • Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Steven Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Elfrid Krossbakken et al.:
  Barn i familier med flyktningbakgrunn
  2023
 • Øvre Magnhild, Marcela Douglas Aranibar :
  FN-dagen
  24. Oct 2023
 • Morten Hopkins Kræmer, Marcela Douglas Aranibar :
  Menneskerettigheter i Iran
  19. Nov 2023
 • Morten Hopkins Kræmer, Marcela Douglas Aranibar :
  Nobels fredspris 2023
  07. Oct 2023
 • Marcela Douglas Aranibar :
  Svekket tillit er en stor trussel mot samfunnssikkerheten, mener forsker
  01. Nov 2022
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Challenges for Children Growing Up in a New Country - A Norwegian Perspective
  2022
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Undervisning om demokrati og medborgerskap. Tverrfaglig samarbeid
  2022
 • Tove Beate Jensen, Marcela Douglas Aranibar, Tatiana Wara :
  Bruk av film i fremmedspråk- og samfunnsfagundervisning – et eksempel
  2022
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen et al.:
  Forskningsbasert kunnskap. Gruppeledersamling PIRM
  2022
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Ubehagets pedagogikk i undervisning om «Demokrati og medborgerskap"
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar et al.:
  PIRM-studien
  2022
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Ida Mari Haug, Joshua Patras et al.:
  Foreldreveiledning for flyktningfamilier: Barns erfaringer og perspektiver
  2022
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Marcela Douglas, Merete Saus, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Foreldreveiledning for flykninger - et mulig forskningsamarbeid med Stavanger kommune
  2021
 • Marcela Douglas, Tatiana Wara, Tove Beate Jensen :
  Film og menneskerettigheter
  2021
 • Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Merete Saus, Tuva Øktedalen, Siri Gammelsæter, Marcela Douglas et al.:
  Vi søker kommuner som ønsker å bidra til kunnskapsbaserte tiltak for flyktningfamilier
  Fontene 25. Mar 2021
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas Aranibar, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer et al.:
  På labben med PIRM – Bli med på vår datainnsamling
  2021
 • Therese Halvorsen, Merete Saus, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Ida Mari Haug, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Experience with Parent Programs
  2020
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Ragnhild Risholm, Simon-Peter Neumer, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Presenting PIRM, An Evaluation of Interventions for Parents with Refugee Backgrounds
  2020
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Ida Mari Haug, Therese Halvorsen, Merete Saus et al.:
  Implementation - Challenges with recruitment and delivery of parent interventions for refugee families
  2020
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard :
  Introduction and rationale: An overview of refugee education Europe
  Aarhus Universitetsforlag 2020 ARKIV
 • Hermina Gunntorsdottir, Marcela Douglas, Merete Saus, Gry Paulgaard :
  RE approaches and strategies in Northern Europe
  Aarhus Universitetsforlag 2020 DATA / ARKIV
 • Aina Aune Kane, Even Nerskogen, Marcela Douglas :
  Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services
  2020
 • Rita Sørly, Marcela Douglas, Gunhild Hoogensen Gjørv :
  Justice and qualitative inquiry
  2020
 • Ida Mari Haug, Simon-Peter Neumer, Therese Halvorsen, Merete Saus, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marcela Douglas et al.:
  MittEcho app - can feedback with the MittEcho app improve parenting
  2020
 • Joshua Patras, Merete Saus, Marcela Douglas, Simon-Peter Neumer, Siri Gammelsæther, Therese Halvorsen :
  NOK 12.3 million to the research project “Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities”
  08. Jan 2019
 • Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Merete Saus :
  Overview of the PIRM Project
  2019
 • Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Parenting interventions families with refugee and minority backgrounds
  2019
 • Joshua Patras, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Ragnhild Bjørknes, Marcela Douglas, Lene-Mari Potulski Rasmussen et al.:
  Supported Parenting Interventions for Families with Refugee Background: Feedback from the EIY Group
  2019
 • Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus :
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo
  2019
 • Joshua Patras, Merete Saus, Siri Gammelsæther, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer :
  Presenting an evaluation of Parenting Interventions for Families with Refugee Background - The PIRM Study
  2019
 • Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus :
  Using Scientific Inquiry to Assess Experiences of Refugee Families Receiving Parent Training
  2019
 • Ragnhild Bjørknes, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas, Merete Saus :
  Foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Fjell kommune
  2019
 • Merete Saus, Anita Salamonsen, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen :
  Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter
  2019
 • Merete Saus, Oddbjørn Løndal, Marcela Douglas, Joshua Patras, Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes et al.:
  Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families - PIRM
  2019
 • Merete Saus, Merete Aasheim, Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas :
  Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ)
  2019
 • Merete Saus, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen, Anita Salamonsen :
  Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter
  2019
 • Simon-Peter Neumer, Ragnhild Bjørknes, Siri Gammelsæther, Merete Saus, Marcela Douglas, Joshua Patras :
  Foreldreveiledning for familier med flyktningebakgrunn. Et mulig samarbeidsprosjekt med Bydel Gamle Oslo.
  2019
 • Marcela Douglas :
  Fortellinger fra NAV veiledere i møte med utsatte grupper i overgangsfaser; ungdom og flyktninger
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →