Tone Skinningsrud • Terje André Bringeland, Tone Skinningsrud :
  PISA and Teachers’ Reflexivities. A Mixed Methods Case Study
  Journal of Critical Realism 2024 ARKIV / DOI
 • Margaret Scotford Archer, Unn-Doris K. Bæck, Tone Skinningsrud :
  Introduction
  Routledge 2022
 • Tone Skinningsrud :
  Religious education from a critical realist perspective: sensus fidei and critical thinking
  Journal of Critical Realism 2019 DOI
 • Tone Skinningsrud :
  Vindicating Archer's concepts of educational systems - centralized and decentralized - as exemplars of critical realist theorizing
  Journal of Critical Realism 2019 DOI
 • Tone Skinningsrud :
  Critical realism, environmental learning and social-ecological change
  Journal of Critical Realism 2018 DOI
 • Tone Skinningsrud :
  Et historisk-komparativt perspektiv på norsk utdanning
  Universitetsforlaget 2017
 • Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo :
  Regional Differentiation and National Uniformity: Norwegian Elementary School Legislation in the Eighteenth and Early Nineteenth Century
  Nordic Journal of Educational History 2016 ARKIV / DOI
 • Tone Skinningsrud, Birgit Brock-Utne :
  Norway: Formal Education and its Role in Education and Development
  Bloomsbury Academic 2016 DOI
 • Tone Skinningsrud :
  Struktur og prosess i norsk utdanning på 1990- og 2000-tallet - Et makrososiologisk perspektiv
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2014
 • Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo :
  Fra enevelde til konstitusjonell stat. Arbeidet for en norsk skolelovgivning 1814 til 1827
  Uddannelseshistorie 2014
 • Tone Skinningsrud, Anne Dahl, Tove Leming :
  Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen
  2008
 • Birgit Brock-Utne, Tone Skinningsrud :
  Comparative Education in Norway
  2008
 • Tone Skinningsrud, Tove Leming, Anne Dahl, Lillian Vederhus :
  Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole-/barnehageeier. Kartlegging, analyse og modellutvikling for HiTø og UiT
  EUREKA Digital 2008
 • Tone Skinningsrud :
  Realist social theorising and the emergence of state educational systems
  Routledge 2006
 • Tone Skinningsrud :
  Komparativt perspektiv på framveksten av statlige utdanningssystemer
  Fagbokforlaget 2006
 • Tone Skinningsrud :
  Realist social theorising and the emergence of state educational systems
  Journal of Critical Realism 2005
 • Tone Skinningsrud :
  Ny giv til positivismkritikken - forskningen om "school effectiveness"
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2001
 • Tone Skinningsrud :
  Utdanningsstatistikk og globalisering av kultur
  1999
 • Tone Skinningsrud :
  States or Markets? Neo-liberal solutions in Educational Policies
  1995
 • Tone Skinningsrud :
  Further Education and Training: a comparison of policy models in Britain and norway
  Comparative Education 1995
 • Margaret Scotford Archer, Unn-Doris K. Bæck, Tone Skinningsrud :
  The Morphogenesis of the Norwegian Educational System. Emergence and Development from a Critical Realist Perspective
  Routledge 2022 FULLTEKST
 • Margaret Scotford Archer, Unn-Doris K. Bæck, Tone Skinningsrud :
  The Morphogenesis of the Norwegian Educational System: Emergence and Development.
  Routledge 2022
 • Margaret Scotford Archer, Unn-Doris K. Bæck, Tone Skinningsrud :
  Introduction
  Routledge 2022 DOI
 • Tone Skinningsrud :
  Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen, Da læreren holdt skole: Tiden før 1780. Dansk skolehistorie 1: Hverdag, vilkår og visjoner gjennom 500 år, ed. Charlotte Appel & Ning de Coninck-Smith, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2013
  Nordic Journal of Educational History 2015
 • Tone Skinningsrud, Randi Skjelmo :
  From Danish Province to Constitutional State. Preconditions for Norwegian Legislation on Primary Education
  2015
 • Tone Skinningsrud :
  Critical Realism and Research Methodologies
  2015
 • Tone Skinningsrud, Peter Stuart Robinson :
  Disentangling the Myth of Decentralisation: Norwegian Higher Education Reforms in Comparative Perspective
  2014
 • Tone Skinningsrud :
  Structure and process in the Norwegian educational system since the early 1990s
  2014
 • Tone Skinningsrud :
  Fra reformasjonen til mellomkrigstiden. Framveksten av det norske utdanningssystemet.
  UiT Norges arktiske universitet 2013 DATA
 • Tone Skinningsrud :
  Preconditions for the influence of Prussian Pietism on Educational reforms in Denmark-Norway during the 18th century
  2012
 • Tone Skinningsrud :
  Church, state and education after the reformation in Denmark-Norway
  2012
 • Tone Skinningsrud :
  How can critical realism underlabour for education studies? The ontological turn in education
  2009
 • Tone Skinningsrud :
  Can Critical Realism underlabour educational practice and research?
  2009
 • Tone Skinningsrud, Lillian Vederhus, Tove Leming, Anne Dahl :
  Samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon og skole-/barnehageeier Kartlegging, analyse og modellutvikling for HiTø og UiT
  2008 OMTALE
 • Tone Skinningsrud :
  What makes the historical sociology of education possible?
  2008
 • Tone Skinningsrud :
  Comparative Case Studies in the Historical Sociology of Education
  2008
 • Tone Skinningsrud, Tove Leming, Anne Dahl :
  Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen
  2008 OMTALE
 • Tone Skinningsrud, Tove Leming, Anne Dahl :
  Å utdanne lærere: Utfordringer i samarbeidet mellom praksis- og teorifeltet i lærerutdanningen
  2008 OMTALE
 • Randi Skjelmo, Tone Skinningsrud :
  Endringer i norsk lærerutdanning mot en sterkere enhetlighet. Desentralisert lærerutdanning i Nord-Norge 1979-2006
  UiT Norges arktiske universitet 2007
 • Tone Skinningsrud :
  Statlige utdanningssystemer i komparativt perspektiv
  2006
 • Tone Skinningsrud :
  Finnes "den nordiske skolemodellen"?
  2006
 • Gry Paulgaard, Tone Skinningsrud :
  Ungdom, lokalitet og modernitet. Om kulturbrytninger og identitetsutforming i et kystsamfunn nordpå
  UiT Norges arktiske universitet 2000
 • Tone Skinningsrud :
  Prestasjonslønn og frykten for den skjulte dagsorden
  Skolefokus 2000
 • Tone Skinningsrud :
  New Labour, nytt språk?
  Kulturelt Perspektiv 2000
 • Tone Skinningsrud :
  Kjønn i klasserommet - sosiale strukturers begrensende og firgjørende potensiale
  Ottar 1999
 • Tone Skinningsrud :
  Labour market Training and its Institutional Context. A Norwegian Case Study
  1997
 • Tone Skinningsrud, Paul Pedersen :
  The Effectiveness of Labour market training for the Long term Unemployed
  1996
 • Tone Skinningsrud, Jens Bjørnåvold, Margareta Dahlström :
  Fagopplæring i arbeidslivet og Reform 94. Andre delrapport i evalueringen av Reform 94
  1995
 • Tone Skinningsrud, Johannes Fagerheim, Unn Doris Karlsen :
  Fagopplæring i arbeidslivet og Reform 94: aktører og tiltak for å fremskaffe læreplasser
  1995
 • Unn-Doris Karlsen Bæck, Tone Skinningsrud, Johannes Fagerheim :
  Fagopplæringen i arbeidslivet og Reform 94. Aktører og tiltak for å fremskaffe læreplasser. Tredje delrapport i evalueringen av Reform 94
  1995

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →