Trine Fossland • Gina Wisker, Trine Medby Fossland :
  Tackling Gender Inequality In Doctoral Supervision - An Intersectional Toolkit Involving Hearts, Minds, Policies, And Practices
  Journal for New Generation Sciences (JNGS) 2023 ARKIV / DOI
 • Trine Medby Fossland :
  Becoming a professional supervisor: Doctoral supervisors’ development in a mandatory, large-scale development programme
  Journal of Praxis in Higher Education (JPHE) 2023 ARKIV / DOI
 • Trine Fossland, Driss Habti :
  University practices in an age of super complexity: Revisiting diversity, equality, and inclusion in higher education
  Journal of Praxis in Higher Education (JPHE) 2022 DOI
 • Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll :
  Drivers for educational change? Educational leaders’ perceptions of academic developers as change agents
  International Journal for Academic Development 2021 ARKIV / DOI
 • Thomas de Lange, Anne Line Wittek, Trine Fossland :
  Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings
  Springer 2020 DOI
 • Rachelle Esterhazy, Trine Fossland, Odd Rune Stalheim :
  What Counts as Quality Feedback? Disciplinary Differences in Students’ and Teachers’ Perceptions of Feedback
  Springer 2020 ARKIV / DOI
 • Kristin Ewins, Ester Fremstad, Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll :
  Deliberative leadership: Moving beyond dialogue
  Routledge 2020 DOI
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte :
  Technology as Quality Work? Educational Leaders and Teachers’ Use of Digital Technology
  Springer 2020 ARKIV / DOI
 • Yngve Troye Nordkvelle, Odd Rune Stalheim, Trine Fossland, Thomas de Lange, Anne Line Wittek, Monika Bærøe Nerland :
  Praksisnær undervisning med simulering og rollespill
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte :
  Deltaker eller tilskuer? En casestudie om vilkår for deltakelse og samarbeidslæring i et nettbasert masterprogram i økonomi og ledelse (MBA)
  UNIPED 08. Mar 2019 ARKIV / DOI
 • Cathrine Edelhard Tømte, Trine Fossland, Per O Aamodt, Lise Degn :
  Digitalisation in higher education: mapping institutional approaches for teaching and learning
  Quality in Higher Education 06. May 2019 ARKIV / DOI
 • Ester Fremstad, Andreas Bergh, Tone Dyrdal Solbrekke, Trine Fossland :
  Deliberative academic development: the potential and challenge of agency
  International Journal for Academic Development 2019 ARKIV / DOI
 • Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke, Andreas Bergh, Molly Sutphen, Trine Fossland :
  University leaders' talk about institutional missions and academic developers' contributions
  European Educational Research Journal 2019 DOI
 • Yngve Troye Nordkvelle, Odd Rune Stalheim, Trine Fossland, Thomas de Lange, Anne Line Wittek, Monika Nerland :
  Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education
  Palgrave Macmillan 2019 DOI
 • Trine Fossland, Hanne C Gabrielsen :
  Lederes skjønnsmessige balansekunst - en studie av lederes skjønn i oversettingen av en ide om flercampusundervisning
  Fagbokforlaget 2017
 • Ciaran Sugrue, Tomas Englund, Tone Dyrdal Solbrekke, Trine Fossland :
  Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?
  Studies in Higher Education 2017 DOI
 • Trine Fossland :
  Stories of technology-enhancement in higher education – a critical approach
  Seminar.net - Media, technology and lifelong learning 2016 ARKIV
 • Trine Medby Fossland, Ragnhild Sofie Sandvoll :
  “Drivers for educational change? Educational leaders’ perceptions of academic developers as change agents?
  2024
 • Johan Kristian Andreasen, Unni Soltun Andreassen, Trine Fossland, Sofie Alexandra Engli Høgestøl, Ingrid Lund, Guro Elisabeth Lind et al.:
  Mangelfulle systemer for konfliktutsatte stipendiater
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Trine Medby Fossland, Anne Haugen Gausdal :
  Nasjonale anbefalinger om veiledning er på vei
  Khrono.no 03. Jul 2023 FULLTEKST
 • Gina Wisker, Trine Fossland :
  Tackling gender inequality in doctoral supervision – an intersectional toolkit involving hearts, minds, policies and practices.
  2022
 • Kristine Helen Korsnes, Bjørn-Petter Finstad, Trine Fossland :
  Timeregnskapet og studentaktive læringsformer – i spennet mellom forventning, ledelse og samarbeidskultur. Rapport fra arbeidsgruppe for gjennomgang av registrering og fordeling av undervisning med studentaktive læringsformer, nedsatt av Strategisk utdanningsutvalg høsten 2019, avgitt desember 2020
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Trine Fossland, Hilde Grimstad, Daniel Schofield :
  Digitalisering av utdanning ved NTNU - med hovedfokus på prosjektet Drive
  2020
 • Kjetil A. van der Wel, Anne Britt Djuve, Terje Andreas Eikemo, Trine Fossland, Amy Østertun Geirdal, Vera Skalicka :
  Koronautbruddet førte til økt stress for studentene og lite studentaktiv læring
  Khrono.no 2020
 • Rachelle Esterhazy, Trine Fossland, Odd Rune Stalheim :
  What counts as quality feedback? Examining student and teacher perceptions
  2019
 • Trine Fossland, Thomas de Lange :
  Bringing work-related elements into teaching and learning of legal education
  2018
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte :
  Online teaching and learning in an experience-based MBA programme
  2018
 • Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke, Molly Sutphen, Andreas Bergh, Trine Fossland :
  Senior University Leaders’ Perspectives on the Contributions of Academic Developers
  2018
 • Rune Johan Krumsvik, Trine Fossland :
  Intervju med Rune J. krumsvik om doktorgradsutdanning
  20. Mar 2018 FULLTEKST
 • Rune Johan Krumsvik, Trine Fossland :
  Veiledningskurs 2: Hvordan veilede om utfroming av "kappen" i en doktorgradsavhandling? Veilderkurs for doktorgradsveiledere.
  2018 FULLTEKST
 • Rune Johan Krumsvik, Trine Fossland :
  Veiledningskurs for doktorgradsveiledere: Transparente krav, retningslinjer og vurderingskriterier for Phd-studenter
  2018 FULLTEKST
 • Rune Johan Krumsvik, Trine Fossland :
  Veiledningskurs 3: Hvordan bli fotrolig med kunnskapbasen i eget felt - skriving av litteraturreview Veiledningskurs for doktorgradsveiledere
  2018 FULLTEKST
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte :
  Participant or observer in an online MBA?
  2018
 • Trine Fossland :
  Developing experienced teachers professional responsibility?
  2018
 • Trine Fossland :
  Strategic plans for teaching and learning: towards a learning culture or leader’s rhetoric’?
  2018
 • Trine Fossland :
  “Crossing boarders in Online research supervision: how can Technology improve research supervision?
  2017
 • Cathrine Edelhard Tømte, Trine Fossland, Per Olaf Aamodt, Lise Degn :
  Educational leadership and Technology. Findings from surveys from Norway and Denmark
  2017
 • Ester Fremstad, Andreas Bergh, Trine Fossland :
  Development toward what? The aims and values guiding academic developers practice
  2017
 • Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke, Trine Fossland, Andreas Bergh, Molly Sutphen :
  Institutional Leaders’ Perspectives on the Contribution of Academic Developers to Institutional and Academic Formation
  2017
 • Yngve Troye Nordkvelle, Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg, Grete Netteland :
  Kvalitetskjeden i høyere utdanning
  2016
 • Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg :
  Kvalitetskjeden i høyere utdanning – en guide for digital kompetanse og undervisningskvalitet
  2016
 • Trine Fossland, Ragnhild Sandvoll :
  The different layers of academic development: approaching leaders perceptions of educational change
  2016
 • Trine Fossland :
  Digitale innovatører i høyere utdanning. Keynote , NTNU
  2016
 • Trine Fossland :
  Digitale læringsformer i et fremtidig universitet
  2016
 • Trine Fossland :
  Digitale læringsformer i høyere utdanning – et bidrag til økt kvalitet? Keynote
  2016
 • Trine Fossland :
  Den digitale vendingen - et kritisk perspektiv på danning og utdanning i en digital tid
  2016
 • Trine Fossland, Cathrine Edelhard Tømte :
  The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments
  2016
 • Cathrine Edelhard Tømte, Trine Fossland :
  The teachers’ role in the changing landscape of technology rich environments
  2016
 • Trine Fossland :
  Undervisning og læring i teknologirike omgivelser
  2016
 • Gunnar Grepperud, Kine Dørum, Ådne Danielsen, Trine Fossland :
  Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →