Bilde av Furu, Eli Moksnes
Photo: Torje Jenssen

Eli Moksnes Furu • Astrid Unhjem, Eli Moksnes Furu :
  Studentsentrert undervisning i lærerutdanning. "Når alle er engasjert og har lest, blir det fort en spennende diskusjon"
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Siw Skrøvset, Eli Moksnes Furu, Åse Slettbakk :
  Lærere i nye roller som oversettere: Hvilket handlingsrom har de for utvikling?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / DOI
 • Eli Moksnes Furu, Else Stjernstrøm :
  Utvikling av akademisk identitet i et aksjonsorientert praksisfellesskap.
  Cappelen Damm Akademisk 2017 ARKIV
 • Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund, Eli Moksnes Furu :
  Facilitating democratic professional development: Exploring the double role of being an academic action researcher
  Educational Action Research 18. Jul 2016 DOI
 • Karin Rönnerman, Petri Salo, Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund, Anette Olin, Rachel Elise Jakhelln :
  Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research
  Educational Action Research 21. Aug 2015 DOI
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Reformideer på reise- på spor etter oversettelser av ny vurderingspraksis til klasserommet
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Development Teams as Translators of School reform Ideas
  Brill|Sense 2014 DOI
 • Torbjørn Lund, Eli Moksnes Furu :
  Action Research and Translation Studies- Understanding the Change of Practice
  Brill|Sense 2014 DOI
 • Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet
  Universitetsforlaget 2013
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Learning Beyond the traditional: preservice teachers as partners in school development
  Brill|Sense 2011
 • Ian Hardy, Karin Rönnerman, Eli Moksnes Furu, Petri Salo, Liselott Forsman :
  Professional development policy and politics across international contexts: from mutuality to measurability?
  Pedagogy, Culture & Society 2010
 • Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu :
  Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Eli Moksnes Furu, Astrid Unhjem :
  Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen
  2018
 • Eli Moksnes Furu :
  Fra lærer til lærerutdanner
  2018
 • Eli Moksnes Furu, Åse Slettbakk :
  Teachers’ new roles as translators in reform programs
  2017
 • karin rönnerman, Anette Olin, Eli Moksnes Furu, anki wennergren :
  Fångad av praktiken: skolutveckling genom partnerskap
  2016
 • Eli Moksnes Furu, Ludvig kristoffersen :
  Lærerstudenten som lærer og forsker i klasserommet
  2016 DATA
 • Eli Moksnes Furu, Siw Skrøvset, Åse Slettbakk :
  Nye lærerroller som oversettere
  2016
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Reforming Schools. How national reform ideas travel to new class room practices
  2015
 • Eli Moksnes Furu, Anette Olin, Gunilla Karlberg-Granlund :
  Facilitation in Action Research as Democratic Partnership. Cases from three Nordic countries
  2015
 • Eli Moksnes Furu :
  På reisefot. Oversettere av nye reformideer i skolen
  2015
 • Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Studenten som medforsker
  2014
 • Eli Moksnes Furu, Anette Olin :
  Partnership and recognition- A theoretical framework
  2014
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  Action research and translation studies- understanding change of practice through the lens of translation studies
  2014
 • Eli Moksnes Furu, Ben Smit, Choy Sarojni, Christine Edwards-Groves, Anette Olin :
  Partnership and Recognition: Nurturing Relationships across Different Educational Contexts
  2013
 • Eli Moksnes Furu, Hans Georg Köller :
  FoU-arbeid i profesjonsfaget. Utfordringer og muligheter
  2013
 • Eli Moksnes Furu :
  Ideer på reise fra dialogkonferanse til skole
  2013
 • Torbjørn Lund, Eli Moksnes Furu :
  School development through the lens of travelling practices
  2012
 • Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenten som medforsker
  2012
 • Eli Moksnes Furu :
  Partnership and recognition
  2012
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  ACTION RESEARCH AND TRANSLATION STUDIES-. Understanding change of practice through the lens of dialogue conference and translation studies
  2012
 • Eli Moksnes Furu, Torbjørn Lund :
  SITE BASED DEVELOPMENT:A NORWEGIAN EXAMPLE
  2012
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Læring, utvikling og forskning i praksis: Lærerstudenter som medforskere
  2011
 • Eli Moksnes Furu :
  Ideer og praksis på reise. Utviklingsgruppas rolle
  2011
 • Eli Moksnes Furu :
  Forskningsbasert lærerutdanning- Studentenes rolle
  2011
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  PIL: Teacher Students as partners in school development
  2010
 • HÅKON IVERSEN, Eli Moksnes Furu :
  LÆRINGSSTILER I SKOLEN. Reportasje fra en skole
  26. Apr 2010
 • Karin Rørnes, Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenter som medforskere
  2010
 • Eli Moksnes Furu :
  Å utvikle skolens praksis gjennom aksjonslæring
  2010
 • Eli Moksnes Furu :
  Lærerstudenten som aktør i skoleutvikling
  2010
 • Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu, Karin Rørnes :
  Ny lærerutdanning: praksis som lærings- og forskningsarena
  Nordlys 03. May 2010
 • Eli Moksnes Furu, Else Stjernstrøm, Torbjørn Lund :
  Leading and learning
  2010
 • Eli Moksnes Furu, Karin Rönnerman, Petri Salo :
  Nurturing Praxis: School-University Partnership in a Nordic Light
  2009
 • Eli Moksnes Furu :
  Studier i aksjonslæring: Bidrag til en utvidet lærerrolle?
  2009
 • Eli Moksnes Furu :
  Aksjonslæring - en strategi for læring på arbeidsplassen?
  2009
 • Eli Moksnes Furu, liv carstens Knudsen :
  Helhet og sammenheng mellom fagdidaktikk og pedagogogikk på PPU-studiet i Tromsø
  2009
 • Eli Moksnes Furu, Asta Balto, Johansson Gunilla :
  AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID
  Altaposten 2009
 • Eli Moksnes Furu, Asta Balto, Gunilla Johansson :
  AKSJONSFORSKNING I SKOLEN – ET NORDISK SAMARBEID
  Ságat - Samisk avis 2009
 • Asta Mitkija Balto, Eli Moksnes Furu, Gunilla Johansson :
  Aksjonsforskning i skolen - et nordisk samarbeid
  ? 27. May 2009
 • Eli Moksnes Furu :
  Nurturing Praxis in a Nordic Light
  2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →