Bilde av Tjelmeland, Hallvard
Photo: John McNicol
Bilde av Tjelmeland, Hallvard
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta hallvard.tjelmeland@uit.no +4777644359 You can find me here

Hallvard Tjelmeland • Einar a Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  The Tyranny of the Models 2.0
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Hallvard Tjelmeland, Baard Herman Borge :
  Landssvikoppgjeret i eit nordnorsk perspektiv
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Maria Fritsche, Fredrik Fagertun :
  Tyske og norske styrings- og kontrollorganer under okkupasjonen
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Arbeid og inntekt
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Stian Bones :
  Svalbard ut av krigen
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Frigjeringspolitikk
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Bjørn-Petter Finstad :
  Staten og nordområda
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  The Impact of the October Revolution on the North Norwegian Labor Movement
  Academic Studies Press 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Норвежское правительство в изгнании и освобождение Финнмарка [Norvezhskoye pravitel'stvo v izgnanii i osvobozhdeniye Finnmarka]
  Российская политическая энциклопедия 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Terje Tvedt og kontrakten med vitskapssamfunnet
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2020 ARKIV / DOI
 • Hallvard Tjelmeland :
  Vennskapsbysamarbeid som dialogstrategi: Dømet Tromsø - Murmansk
  Orkana Forlag 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Klasse eller region. Spenninga mellom sosialisme og regionalisme i nordnorsk arbeidarrørsle
  Novus Forlag 2018
 • Hallvard Tjelmeland :
  Ukrainakrigen
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Arbeid og inntekt under okkupasjonen
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Arbeid og inntekt under okkupasjonen
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Ei underleg bok
  Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Vitskap og moral i Michelet-debatten. Ein kommentar til Jan Heiret
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Korleis balansera mellom mangfald og klassemobilisering. Historiske lærdommar
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kohtsyndromet. Mytar om Halvdan Koht i norsk historieskriving
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  "Opp alle jordens bundne treller ..." Arbeidarrørsla i Nord-Norge
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Finst det byar i Nord-Noreg - ein kommentar
  2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Andre verdskrig i nord: Ei økonomisk og sosial omformingstid
  Ottar 2023
 • Hallvard Tjelmeland :
  Stø kurs! Nye Perspektiv!
  Arbeiderhistorie 2022
 • Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  Pussig forklaring om brent jord og politiske konsekvensar
  Nordnorskdebatt 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kor går arbeidarhistoria?
  2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Storarta om drama på Nordkalotten
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Holtsmark sine misforståïngar
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Ei lita opprydding
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Polariseringas logikk
  Nordnorskdebatt 2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  «Opp alle jordens bundne treller, …» Arbeiderbevegelsen i Nord-Norge
  2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kommentar til Steinar Aas
  2022
 • Hallvard Tjelmeland :
  Populismemiljøet sett utanfrå
  2022
 • Kari Aga Myklebost, Hallvard Tjelmeland :
  Tid for besinnelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 DATA
 • Kari Aga Myklebost, Hallvard Tjelmeland :
  Russland, Ukraina og nordområdene
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 DATA
 • Hallvard Tjelmeland :
  James Godbolt: Nesten norsk. Det flerkulturelle Drammen 1970–2020
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2021
 • Hallvard Tjelmeland :
  Korstog mot sanningskommisjonen?
  Sagat 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Korstog mot sanningskommisjonen?
  Nordlys 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Rettsoppgjeret etter andre verdskrig. Det norske og det nordnorske
  2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Misforstått om nordnorsk minnehistorie
  Nordlys 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Urokråke i individualismens republikk. Torgrim Titlestad: Ustoppelig.
  Stavanger Aftenblad 24. Mar 2020
 • Hallvard Tjelmeland :
  Finn Olstad: Den lange oppturen. Norsk historie 1945 - 2015
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Hegemoni som brytning mellom tvang og samtykke. Perry Anderson: The H-Word
  Agora 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kampen om fridommens rike. Åttetimarsdagen i eit historisk perspektiv
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Forvrenging og feiltolking. Svar til Jens Ivar Nergård og Ivar Bjørklund
  Nordlys 06. Dec 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  The Norwegian Exile Government and the Liberation of Finnmark
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Kva styrer tryggingspolitikken? Tankar om forholdet mellom aust og vest etter den andre verdskrigen
  Fortid 2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Andøya under den kalde krigen
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Londonregjeringa og frigjeringa av Finnmark
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Panelinnlegg til presentasjon av boka Forvandlingen av Asbjørn Jaklin
  2019
 • Hallvard Tjelmeland :
  Vitskapleg debattform – ei oppydding
  Nordlys 24. Nov 2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →