Bilde av Niemi, Einar A
Bilde av Niemi, Einar A
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta einar.niemi@uit.no +4777644357 You can find me here

Einar A Niemi • Einar a Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  The Tyranny of the Models 2.0
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Einar A Niemi :
  Gjenreisingen av Nord-Troms og Finnmark
  Orkana Forlag 2022
 • Einar A Niemi :
  Samuli Paulaharju og kvenene: i klemme mellom finsk og norsk nasjonalbygging?
  Orkana Forlag 2020
 • Ivar Bjørklund, Einar a Niemi :
  Partisanhuset i Indre Syltevik. Et kulturminnebidrag til partisanenes historie
  Orkana Forlag 2019
 • Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland :
  Pussig forklaring om brent jord og politiske konsekvensar
  Nordnorskdebatt 2022
 • Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen, Einar a Niemi, Anne Julie Semb :
  Samenes historie: Sannhet og forsoning
  11. Nov 2021
 • Ketil Zachariassen, Einar a Niemi :
  Innledning
  Ottar 2019 FULLTEKST
 • Einar a Niemi :
  Litt om kvenhistorien og om forholdet mellom Finland og Norge gjennom historien
  2019
 • Einar a Niemi :
  Nord-Norge - en oppfinnelse?
  Ottar 2019
 • Einar a Niemi :
  Samuli Paulaharjus Ruijan Suomalaisia. Litt om historiefaglige, folkloristiske og ideologiske sider ved verket
  2019
 • Einar a Niemi :
  Folk og kulturer i Arktis
  14. Mar 2019
 • Einar a Niemi :
  Retten til jorda i Finnmark i rettshistorisk perspektiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Gjenreisingen etter andre verdenskrig
  2019
 • Einar a Niemi :
  Trekk fra Varangers historie
  2019
 • Einar a Niemi :
  Amerikafeber. Utvandringen fra Finnmark sett i nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Identitet, etnisitet og historie i Finnmark - å leve opp til det forventede eller levd liv?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenbyen Vadsø
  2019
 • Einar a Niemi :
  Om å betenke seg - jordrettighetene i Finnmark
  Nordnorsk Debatt 19. Nov 2019
 • Vibeke Røiri, Einar a Niemi :
  Russegrensen. 10 episoder september/oktober 2019
  25. Sep 2019
 • Einar a Niemi :
  Kultur, debatt og UiT-forskere
  Nordnorsk Debatt 17. Nov 2019
 • Einar a Niemi :
  Norsk politikk overfor nasjonale minoriteter og urfolk, med særlig vekt på samene og kvenene og Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2019
 • Einar a Niemi :
  Norge og Finland - gode naboer i krig og fred?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Vadsø og kvenene - en kontrastfylt historie
  2019
 • Einar a Niemi :
  Jakten på identitet - et teoretisk og historisk perspektiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Den offentlige samtalen om samiske spørsmål. Forventninger til formidling og medias ansvar
  2019
 • Einar a Niemi :
  Frigjøringen av Finnmark 1944 - 1945 i minnehistorisk perspketiv
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenenes historie på 120 minutter
  2019
 • Einar a Niemi :
  Finnmarks identitet: Hva er vi, og hva vil vi være?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Minner og krig. Krigen, brenningen og evakueringen.
  2019
 • Einar a Niemi :
  Finnes det en kvensk framtid? Sett i lys av historie og samtid.
  2019
 • Einar a Niemi :
  Folk i Varanger - hvem er vi? Et historisk utsyn
  2019
 • Einar a Niemi :
  Gjenreisingen av Finnmark - lokal medvirkning eller nasjonal ensretting?
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenbygdene i Nord-Varanger
  2019
 • Einar a Niemi :
  Bygningshistorie og verneverdier, Vadsø
  2019
 • Einar a Niemi :
  Norsk migrasjonsforskning - veien videre? Sesjonen "150 år med migrasjonshistorie - og hva så?"
  2019
 • Einar a Niemi :
  Øyvind Ravna, Høyesterett og historien
  Nordnorsk Debatt 17. Nov 2019
 • Einar a Niemi :
  Statens eiendomsrett i Finnmark - om å forstå og misforstå
  Nordnorsk Debatt 26. Nov 2019
 • Einar a Niemi :
  Ut av ruinene. Gjenreisingen av Vadsø etter andre verdenskrig
  2019
 • Einar a Niemi :
  Kvenene - hvem var og er de?
  2018
 • Einar a Niemi :
  Krig, fred og minnehistorie.
  2018
 • Einar a Niemi :
  Blant folk i Varanger: Holdninger til Russland i fortid og nåtid
  2018
 • Einar a Niemi :
  Nord-Norge - drømmen om én region. Fra 1800-tallets regionale patriotisme til dagens regiondebatt.
  2018
 • Einar a Niemi :
  1814 - nasjonen og regionen: Nord-Norge og Lofoten
  2018
 • Einar a Niemi :
  Landsdelen, kunnskap og utdanning: Den lange historien om Universitetet i Tromsø
  2018
 • Einar a Niemi :
  Hvorfor dette raseriet? Om Heitmann, arkeologi og historie.
  Nordnorsk Debatt 18. Jun 2018
 • Einar a Niemi :
  Sammenslått Troms og Finnmark - fiasko eller muligheter?
  Nordnorsk Debatt 26. Jan 2018
 • Einar a Niemi :
  Vadsø-kirkenes historie - et overblikk
  2018
 • Einar a Niemi :
  Komagdalens kulturhistorie - en oversikt over "tre stammers møte"
  2018
 • Einar a Niemi :
  Handel, innvandring og kulturavtrykk
  2018
 • Einar a Niemi :
  Kven Connection Exihition
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →