#
#
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta narve.fulsas@uit.no +4777644350 +47 92468470 Tromsø BRELIA H 307

Fulsås, Narve • Fulsås, Narve. Housing World Literature: The Norwegian Ibsen Museums. Berghahn Books 2022 ISBN 978-1-80073-243-8.s 295 - 319.
 • Fulsås, Narve; Ormestøyl, Per Eriksen. Korleis kunne Henrik Ibsen kome til å måle Dalen i Telemark?. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag 2021; Volum 42. ISSN 0333-2586.s 110 - 128.
 • Fulsås, Narve. "Det moderne gjennombrotet" i lærarskulen. Ibsen-lesing hjå Tromsø-seminaristar. Historisk Tidsskrift (Norge) 2021; Volum 100 (2). ISSN 0018-263X.s 131 - 148.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2021-02-04.
 • Fulsås, Narve. Noreg som kulturell eksportnasjon. Scandinavian Academic Press 2021 ISBN 978-82-304-0279-5.s 261 - 307.
 • Fulsås, Narve. Bourgeois Drama. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 19 - 25.
 • Fulsås, Narve. From Theatre to Book. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 11 - 18.
 • Fulsås, Narve. Early Years in Norway. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 3 - 10.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Networks, asymmetries and appropriations: Towards a typology. Ibsen Studies 2019; Volum 19 (2). ISSN 1502-1866.s 65 - 87.s doi: 10.1080/15021866.2019.1640449.
 • Fulsås, Narve. Litterær nasjonalisering. Korleis dansk-norsk litteratur blei norsk. 2019 (13) ISBN 978-82-7965-414-8. ISSN 1891-4829.s 405 - 427.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. From Periphery to Center: The Origins and Worlding of Ibsen's Drama. Brill Academic Publishers 2018 (53) ISBN 978-90-04-36452-3. ISSN 1568-1858.s 43 - 64.s doi: 10.1163/9789004364530.
 • Fulsås, Narve. 1814 - historie og minnepolitikk. Pax Forlag 2017 ISBN 978-82-530-3912-1.s 36 - 47.
 • Fulsås, Narve. Historie og litteratur: eksemplet Ibsen. Samtiden 2016 (3-4). ISSN 0036-3928.s 136 - 142.
 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. How was Ibsen's modern drama possible?. Journal of World Literature 2016; Volum 1 (4). ISSN 2405-6472.s 449 - 465.s doi: 10.1163/24056480-00104003.
 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bourgeois life. Nordlit 2015 (34). ISSN 0809-1668.s 83 - 93.s doi: 10.7557/13.3355.
 • Fulsås, Narve. Etter grunnlovsjubileet: Nasjonalhistorie og nasjonens andre. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7.s 85 - 95.
 • Fulsås, Narve. Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og den skandinaviske augeblinken i verdslitteraturen. Novus Forlag 2013 (6) ISBN 9788270997251. ISSN 1891-4829.s 19 - 29.
 • Fulsås, Narve. Universitetet i Oslo 1811-2011: Frå jurist- og presteskule til institusjon for forsking og masseutdanning. Nytt Norsk Tidsskrift 2012 (3). ISSN 0800-336X.s 293 - 304.
 • Fulsås, Narve. Om forskjellen mellom hermeneutikk og propaganda. Replikk til Tor Egil Førland. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (1). ISSN 0018-263X.s 93 - 95.
 • Fulsås, Narve. Ibsen Misrepresented: Canonization, Oblivion, and the Need for History. Ibsen Studies 2011; Volum XI (1). ISSN 1502-1866.s 3 - 20.s doi: 10.1080/15021866.2011.575641.
 • Fulsås, Narve. Ibsen, Europa og det moderne gjennombrotet i nordisk litteratur. Historiska och litteraturhistoriska studier 2011; Volum 86. ISSN 0073-2702.s 35 - 60.
 • Fulsås, Narve. Kystkulturen - forsømt i konstruksjonen av nasjonal identitet?. Heimen - Lokal og regional historie 2011; Volum 48 (4). ISSN 0017-9841.s 311 - 320.
 • Fulsås, Narve. Kva for ein Ibsen?. Unipub forlag 2010 (6) ISBN 978-82-91540-11-5. ISSN 1503-2981.s 39 - 54.
 • Fulsås, Narve. Supplement til HIS 12-14. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 739 - 744.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina. Brevmottagere - institusjoner, organisasjoner, bedrifter. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 731 - 739.
 • Fulsås, Narve. Brevmottagere - personer. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 639 - 729.
 • Fulsås, Narve. Omtalte personer. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 561 - 638.
 • Ystad, Vigdis; Fulsås, Narve; Grønlien, Helene; Modalsli, Tone; Berg, Thoralf; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Når vi døde vågner. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0.s 277 - 345.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Berg, Thoralf; D'Amico, Giuliano; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Gundersen, Dag; Ystad, Vigdis; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Rem, Tore; Aarseth, Asbjørn. Ord og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 57 - 558.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Enkeltdikt : 1850-71 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 417 - 876.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Lille Eyolf. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-03-18999-9.s 441 - 473.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Wiger, Ellen Nessheim; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Fruen fra havet. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 509 - 562.
 • Fulsås, Narve. Litteraturen, universitetet og det moderne gjennombrotet. Vidarforlaget AS 2009 ISBN 978-82-7990-094-8.s 168 - 192.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Rosmersholm. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 335 - 410.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina. Brevmottagere (institusjoner, organisasjoner, bedrifter). Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 831 - 836.
 • Fulsås, Narve. Brevmottagere (personer). Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 781 - 830.
 • Fulsås, Narve. Omtalte personer. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 707 - 779.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Lønnum, Erlend; Modalsli, Tone; Mørstad, Erik; Nøding, Aina; Rem, Tore; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 91 - 706.
 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 11 - 90.
 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen, Thoresen-familien og Nord-Noreg. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 304 - 319.
 • Fulsås, Narve; Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjorvand; Fafner, Jørgen; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Dikt. Aschehoug & Co 2009 ISBN 978-82-03-18943-2.s 337 - 867.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Vildanden. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 111 - 188.
 • Fulsås, Narve; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Janss, Christian; Kruken, Kristoffer; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Ord- og sakkommentarer til Hvide heste. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 221 - 250.
 • Fulsås, Narve; Kühne-Bertram, Gudrun. Ibsen and Dilthey: Evidence of a forgotten Acquaintance. Ibsen Studies 2009; Volum 9 (1). ISSN 1502-1866.s 3 - 18.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Hvide heste : 1886. Aschehoug & Co 2009; Volum 8 (k) ISBN 978-82-0319005-6.s 189 - 411.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Lille Eyolf : 1894. Aschehoug & Co 2009 (9) ISBN 9788203190063.s 363 - 474.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Dikt : 1844-1906. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 7 - 335.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Enkeltdikt : 1844-50 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 339 - 342.
 • Alnæs, Maria; Berg, Thoralf; Bjørkøy, Aasta Bjørvand; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Hagland, Jan Ragnar; Jakobsen, Arnbjørn; Kraggerud, Egil; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Norheim, Øyvind; Nøding, Aina; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Øhrgaard, Per; Aarseth, Asbjørn. Blandede digtninger : NBO Ms.8° 191 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2009 (11) ISBN 9788203190087.s 343 - 416.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "En folkefiende". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Gengangere". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Et dukkehjem". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Samfundets støtter". Aschehoug & Co 2008 (7k) ISBN 978-82-03-18995-1.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "De unges Forbund". Aschehoug & Co 2008 (6k) ISBN 978-82-03-18993-7.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Kjærlighedens Komedie". Aschehoug & Co 2008 (4k) ISBN 978-82-03-18987-6.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer til "Svanhild". Aschehoug & Co 2008 (4k) ISBN 978-82-03-18987-6.
 • Fulsås, Narve. Brevmottagere (personer). Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.s 739 - 772.
 • Fulsås, Narve. Omtalte personer. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.s 661 - 737.
 • Fulsås, Narve. Sakkommentarer. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.
 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.
 • Fulsås, Narve; Aronsson, Peter; Haapala, Pertti; Jensen, Bernard Eric. Nordic national histories. Palgrave Macmillan 2008 ISBN 978-0-230-50006-8.s 256 - 282.
 • Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. En folkefiende : 1882. Aschehoug & Co 2008 (7K).s 581 - 737.
 • Berg, Thoralf; Dvergsdal, Alvhild; Edvardsen, Erik Henning; Eegholm-Pedersen, Svend; Fafner, Jørgen; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis. Kjærlighedens komedie : 1862. Aschehoug & Co 2008 (4K).s 57 - 335.
 • Berg, Thoralf; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Samfundets støtter : 1877. Aschehoug & Co 2008 (7K).s 7 - 183.
 • Fulsås, Narve; Berg, Thoralf; Dingstad, Ståle; Edvardsen, Erik Henning; Grinde, Nils; Gundersen, Dag; Janss, Christian; Kraggerud, Egil; Modalsli, Tone; Mundal, Else; Mørstad, Erik; Rem, Tore; Taugbøl, Stine Brenna; Ystad, Vigdis; Aarseth, Asbjørn. Brev : 1871-79 : Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2008 (13K).s 113 - 659.
 • Fulsås, Narve. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2007 ISBN 82-03-18990-3.
 • Fulsås, Narve. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2007 ISBN 82-03-18990-3.
 • Fulsås, Narve. Ord- og sakkommentarer. Aschehoug & Co 2007 ISBN 82-03-18990-3.
 • Fulsås, Narve. 1905 og stabiliseringa av norsk historie. 2007 ISBN 978-91-85767-00-7.s 37 - 50.
 • Fulsås, Narve. What did the weather forecast do to fishermen, and what did fishermen do to the weather forecast?. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 59 - 83.
 • Fulsås, Narve; Jølle, Harald Dag; Friedman, Robert Marc; Næss, Atle; Berg, Roald; Hestmark, Geir. The explorers. Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 243 - 250.
 • Fulsås, Narve. "The heroes". Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 8205361851.s 105 - 117.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle. Kommentarer (tidstavle). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 781 - 811.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle. Kommentarer (Brevmottakere/institusjoner, organisasjoner og bedrifter). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 769 - 779.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer (brevmottakere/personer). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 729 - 767.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer (omtalte personer). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 633 - 727.
 • Fulsås, Narve. Kommentarer (Norma og Sancthansnatten). Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-18984-9.
 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 9 - 64.
 • Fulsås, Narve. Johan Ernst Welhaven Sars (1835-1917). Årbok / Det norske videnskaps-akademi 2005. ISSN 0332-6209.s 223 - 234.
 • Fulsås, Narve. Historie og forteljing. Nytt Norsk Tidsskrift 2005 (Årg. 22, nr 3). ISSN 0800-336X.s 287 - 300.
 • Fulsås, Narve. "En æressag for vor nation". 2004 ISBN 82-05-32654-1.s 173 - 223.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve. The University of Tromsø. Palgrave Macmillan 2002 ISBN 0-333-91783-9.s 46 - 62.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Ibsen in Context. Cambridge University Press 2021 ISBN 978-1-108-42220-8.s 3 - 10.s doi: 10.1017/9781108381130.019.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Cambridge University Press 2017 ISBN 978-1-107-18777-1.
 • Fulsås, Narve. Biografisk leksikon til Ibsens brev - med tidstavle. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 13 - 457.
 • Fulsås, Narve; Ystad, Vigdis. Brev 1890-1905. Henrik Ibsens skrifter 15. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 739 - 744.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina; Lønnum, Erlend; Janss, Christian; Wiger, Ellen Nessheim; Taugbøl, Stine Brenna; Modalsli, Tone. Henrik Ibsens skrifter; bind 15; Innledning og kommentarer/ Brev 1890-1905 ; Supplement til HIS 12-14. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19014-8.s 731 - 738.
 • Fulsås, Narve. Brev 1880-89. Innledning og kommentarer. Aschehoug & Co 2009; Volum 14 (k) ISBN 978-82-03-19013-1.s 831 - 836.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand. Henrik Ibsens skrifter 13k. Innledning og kommentarer. Brev 1871-1879. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 9788203190117.
 • Fulsås, Narve. Brev 1871-1879 : innledning og kommentarer. Aschehoug & Co 2008 (13k) ISBN 978-82-03-18948-7.s 739 - 772.
 • Fulsås, Narve; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Ystad, Vigdis; Dingstad, Ståle; Janss, Christian; Modalsli, Tone. Brev 1844-71. Innledning og kommentarer. Henrik Ibsens skrifter, HIS 12k. Aschehoug & Co 2005 (12) ISBN 9788203189463.
 • Fulsås, Narve; Ystad, Vigdis. Henrik Ibsens skrifter 12 Innledning og kommentarer. Aschehoug & Co 2005 ISBN 82-03-19010-3.s 781 - 811.
 • Fulsås, Narve. Havet, døden og vêret. Kulturell modernisering i Kyst-Noreg 1850-1950. Det Norske Samlaget 2003 ISBN 82-521-6169-3.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Hvordan kunne en dramatiker fra periferien erobre verden?. Morgenbladet 2021. ISSN 0805-3847.
 • Fulsås, Narve. Forfattarbrev som kjelder: Ibsen og Vesaas. Fagseminar 2021-06-15 - 2021-06-15 2021.
 • Fulsås, Narve. Tarjei Vesaas's German Publishing History, 1934-1945. Words and Violence. Writers and Translators in Occupied Europe 1940-45 2021-10-18 - 2021-10-19 2021.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Imagining Ibsen. The Annual Ibsen Lecture 2021-12-02 - 2021-12-02 2021.
 • Fulsås, Narve. Vervarslinga fyller 100 år: Slik trosset de utfordringene. 2020.
 • Fulsås, Narve. Tvilsamt om Forskingsrådet. Morgenbladet 2019 (22). ISSN 0805-3847.
 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. Ibsen, Scandinavia and the Making of a World Drama. Book at Lunchtime 2019-01-16 - 2019.
 • Fulsås, Narve. Historisk tidsskrift og norsk historievitskap: fortid - samtid - framtid. Norske historiedagar 2019 2019-06-14 - 2019-06-15 2019.
 • Fulsås, Narve. S. Fischer and Henrik Ibsen 1887-1904: Literary Business in a Transitional Copyright Regime. The Golden Age of Norwegian Literature and the German Book Industry 2019-10-14 - 2019-10-15 2019.
 • Fulsås, Narve. Korleis kunne Henrik Ibsen lage måleri av Dalen?. Ibsens spor i Øvre Telemark 2019-11-17 - 2019-11-17 2019.
 • Fulsås, Narve. S. Fischer og Henrik Ibsen 1887-1904: litterære forretningar i eit opphavsrettsleg overgangsregime. "Mit dem Buch in der Hand" 2019-11-27 - 2019-11-29 2019.
 • Fulsås, Narve. Stakkars Ibsen. Morgenbladet 2019 (49). ISSN 0805-3847.s 46 - 47.
 • Fulsås, Narve. Framtida til Historisk tidsskrift. Historisk Tidsskrift (Norge) 2019; Volum 98 (4). ISSN 0018-263X.s 340 - 344.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2019-04-05.
 • Fulsås, Narve. Den vanskelege forfattaren. Museologisk salong 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Fulsås, Narve. Korleis dansk-norsk litteratur blei norsk. Bokhistorisk bok- og bibliografilansering og utstillingsopning 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.
 • Fulsås, Narve. The Politics of Books: Ibsen in a Teacher Training College in the 1860s and 1870s. Politics of books: negotiating identity, print, and the public sphere 2019-04-29 - 2019-04-30 2019.
 • Dvergsdal, Alvhild; Olsen, Marianne A.; Spring, Ulrike; Schimanski, Johan Henrik; Fulsås, Narve. Den vanskelige forfatteren. Museologisk salong (offentlig panelsamtale) (data) (omtale) (prosjekt) 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Rem, Tore; Fulsås, Narve. Hvordan var Ibsen mulig?. Hvordan var Ibsen mulig? 2018-01-23 - 2018.
 • Fulsås, Narve. Den lange kampen for Universitetet i Tromsø. Senioruniversitetet 2018-11-07 - 2018.
 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg?. Henrik Ibsen Museum 2018-08-28 - 2018.
 • Fulsås, Narve. Transcending Modernization?. 'Little Tools' Workshop 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.
 • Fulsås, Narve. Fortidas framtid: korleis såg utdanningsframtida ut i 1968 og korleis har ho blitt?. Peter F. Hjort-seminaret 2018 2018-03-21 - 2018.
 • Fulsås, Narve. From Scandinavia to the World: Metropolitan Appropriations of Ibsen's Drama. UCL Comparative Literature and Scandinavian Studies 2018-02-20 - 2018.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Hvordan var Ibsen mulig?. Nasjonalbiblioteket 2018-01-23 - 2018-01-23 2018.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Verdslitteratur frå periferien. Klassekampens Bokmagasin 2018.s 4 - 5.
 • Fulsås, Narve. Universitetet i Tromsø 50 år: Masseutdanning, distriktspolitikk og universitetsreform. Fortid 2018; Volum 15 (3). ISSN 1504-1913.s 92 - 98.
 • Fulsås, Narve. Norwegian §15. Commemorations, festivals. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1215 - 1216.
 • Fulsås, Narve. Norwegian §12. History-writing. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1213 - 1214.
 • Fulsås, Narve. Norwegian §10. Narrative literature (historical). Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981096.s 1212 - 1212.
 • Fulsås, Narve. Ibsen, Henrik. Amsterdam University Press 2018 ISBN 9789462981089.s 354 - 354.
 • Fulsås, Narve. Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg. Ottar 2018 (1). ISSN 0030-6703.s 7 - 13.
 • Fulsås, Narve. Housing World Literature: Norwegian Ibsen Museums. Literary Exhibitions and Author Museums: Pasts, Presents and Futures 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.
 • Fulsås, Narve. Ibsen: From National Literature to World Heritage. Work in Progress Seminar 2018-06-11 - 2018.
 • Fulsås, Narve. Nasjonaliseringa av norsk litteratur: biografi, bibliografi og bokmål. Skandinavisk bokmarked? Nasjonsbygging, forlagsvirksomhet og lesere 1850-1925 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.
 • Fulsås, Narve. Studentsamfunnet i dei harde 70-åra. 2017 (36) ISBN 978-82-91378-43-5. ISSN 0804-4554.s 35 - 37.
 • Fulsås, Narve. Arven etter Haldde i nordnorsk vitskap. "Raudvinseminar" 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.
 • Fulsås, Narve. Frå lokalt opphav til internasjonal suksess. Peer Gynt-stemnet 2017-08-06 - 2017-08-06 2017.
 • Fulsås, Narve. Handelsmenn, væreigarar og fiskarbønder i nordre Nordland. "Reiseseminar" 2017-05-19 - 2017-05-21 2017.
 • Fulsås, Narve. From Vernacular to National Culture: Norway in the Nineteenth Century. India and Northern Europe - Identity Formation, Nation, and Knowledge Transfer in the 19th and 20th Century 2017-05-14 - 2017-05-16 2017.
 • Fulsås, Narve. Det moderne gjennombrotet i seminarbiblioteket. "Raudvinseminar" 2017-05-10 - 2017-05-10 2017.
 • Fulsås, Narve. Krig og minnekamp. Klassekampen 2017. ISSN 0805-3839.
 • Fulsås, Narve. Nessekongar i nord. Sosialt tryggingsnett eller utbytting av småkårsfolk?. Senioruniversitetet 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.
 • Fulsås, Narve. Frå Populistiske arbeidsgrupper til Brox-kritikk. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 452 - 455.
 • Fulsås, Narve. Historiske fiskerifolk. Zahl og Kjerringøy. Norsk fiskerinæring 2016 (5). ISSN 0332-6292.s 94 - 99.
 • Fulsås, Narve. Diktaren som lengta etter havet, Hålogaland teater: Fruen fra havet møter Lille Eyolf. 2015.
 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg?. Førelesing 2015-12-08 - 2015.
 • Fulsås, Narve. The Modern Breakthrough in Scandinavian Literature - at home and abroad. Asymmetries in European intellectual space 2015-11-19 - 2015-11-21 2015.
 • Fulsås, Narve. Ibsen og opphavsrett. Rettshistoriske lunsjseminar 2015-10-28 - 2015.
 • Fulsås, Narve. The rise of the literary field in Scandinavia. Literature and the Public Sphere 2015-10-26 - 2015-10-27 2015.
 • Fulsås, Narve. Då vêrvarslinga kom til Finnmark. Hifo-Tromsøs reiseseminar 2015 2015-05-29 - 2015-05-31 2015.
 • Fulsås, Narve. Ei kunnskaps- og forskingsbasert feiring?. Kunsten å grunnlovsjubilere 2015-05-11 - 2015.
 • Fulsås, Narve. Var Nord-Norge med på 1814?. Sesam miniseminar 2014-02-01 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Market economy, work discipline, and prose in the making of Ibsen's modern drama. Genius for Sale! Artistic Production & Economic Context in the Long Nineteenth Century 2014-05-08 - 2014-05-08 2014.
 • Fulsås, Narve. Ibsen and the Dissolution of the Scandinavian Literary Left. Ibsen network seminar 2014-05-09 - 2014-05-09 2014.
 • Fulsås, Narve. Treng vi eit biografisk leksikon til Ibsens brev?. Boklansering: Biografisk leksikon til Ibsens brev 2014-02-12 - 2014-02-12 2014.
 • Fulsås, Narve. 1814: Stormaktspolitikk, skandinavisk rivalisering og norsk opprør. Ottar 2014 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 10.
 • Fulsås, Narve. Tekst og historie - eksemplet Grunnlova. Nytt Norsk Tidsskrift 2014; Volum 31 (4). ISSN 0800-336X.s 487 - 500.
 • Fulsås, Narve. Independence and constitution: the historical background to the events of 1814. Konstitusjonen - grunnlaget for den moderne staten 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.
 • Fulsås, Narve. Grunnlov og demokrati. Konstitusjonen - grunnlaget for den moderne staten 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.
 • Fulsås, Narve. Nord-Noreg og 1814: kriseår, patriotisme og avstand. Mandagskåseriene 2014-11-10 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Polarekspedisjonane som mediehendingar. Forskningsdagene 2014-09-28 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Universitet i nord: forhandling eller konkurranse?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Fulsås, Narve. Grunnlova og utviklinga av norsk demokrati. Grunnloven og Nord-Norge 2014-09-19 - 2014-09-21 2014.
 • Fulsås, Narve. Eidsvollgrunnlova 1814 sett i eit nordnorsk perspektiv. Kulturminnedagen i Salangen 2014 2014-09-14 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Round table: Fragmented we stand? Re-thinking Nordic historiography. The 28th Congress of Nordic Historians 2014-08-14 - 2014-08-17 2014.
 • Fulsås, Narve. Den historiske bakgrunnen for 1814 og Talleiv Huvestad. Grunnlovsfeiering på Grimdalstunet 2014-06-26 - 2014.
 • Fulsås, Narve. 1814, Nord-Noreg og demokratiet. Grunnlovsseilasen 2014 2014-05-15 - 2014-05-18 2014.
 • Fulsås, Narve. 1814 i norsk og nordnorsk historie. Åpent møte om Grunnlovs-jubileet 2014-04-29 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Grunnlova: føresetnad eller hinder for demokrati?. Seminar for HSL-administrasjonen 2014-04-25 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Norge anno 1814 og hvorledes Norges Grunnlov blev given. Påtalemøtet for Nord-Norge 2014 2014-04-23 - 2014.
 • Fulsås, Narve. The Norwegian 1814 Constitution: the Foundation of Modern Democracy?. Seminar om 1814 2014-04-10 - 2014.
 • Fulsås, Narve. The 1814 Constitution and the Emergence of Norwegian Democracy. Nordiske kulturdagar 2014-04-09 - 2014.
 • Fulsås, Narve. History and nation 1814-2014. Euro nation 2014-04-03 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Nord/norsk/kultur 1814-2014. Tromsø Open 2014 2014-04-03 - 2014.
 • Fulsås, Narve. 1814 og vi. Vin & Viten 2014-02-28 - 2014.
 • Fulsås, Narve; Niemi, Einar a. For seint og først ute. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Fulsås, Narve. Kva slag historie? Perspektiv og utfordringar. Hvordan skrive forskningsrådenes historie 2014-02-13 - 2014.
 • Fulsås, Narve. Ibsen: World Literature from the Periphery. Department Lecture 2013-10-21 - 2013.
 • Fulsås, Narve. Ibsen og Kierkegaard: "af hvem jeg kun har læst lidet og forstaaet endnu mindre". Livet må leves forlengs. Søren Kierkegaard 1813-1855 2013-04-12 - 2013.
 • Fulsås, Narve. Eit nytt blikk på Ibsen. Lansering av Peter Larsen: Ibsen og fotografene 2013-01-17 - 2013.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Ibsen's world and the worlding of Ibsen. The Ibsen Phenomenon 2013-06-10 - 2013.
 • Fulsås, Narve; Rem, Tore. Det moderne gjennombrotet: historiografiske perspektiv. Det moderne gjennombrudd 2013-09-13 - 2013-09-14 2013.
 • Nøding, Aina Elisabeth; Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle. Brevmottagere: institusjoner, organisasjoner, bedrifter. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 459 - 481.
 • Fulsås, Narve. Omtalte personer og brevmottagere. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 13 - 457.
 • Fulsås, Narve. Innledning. 2013 (x-2013) ISBN 978-82-91540-16-0. ISSN 1503-2981.s 5 - 11.
 • Fulsås, Narve. Jon Nygaard: "...af stort est du kommen". Henrik Ibsen og Skien (Acta Ibseniana Vol. 8). Ibsen Studies 2013; Volum 13 (2). ISSN 1502-1866.s 171 - 175.
 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bourgeois life 2.0. Nordic historiographical meeting 2012-10-04 - 2012-10-05 2012.
 • Fulsås, Narve. Kva for ein Ibsen? Brev som kjelde til forfattarbiografiar. Norsk biografisk selskap 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.
 • Fulsås, Narve. Letters, literature, and authorship. Where is the Letter? 2012-02-16 - 2012-02-17 2012.
 • Fulsås, Narve. Korleis Ibsen vart Ibsen: om bygginga av eit forfattarnamn. Ibsenmuseet 2012-03-25 - 2012-03-25 2012.
 • Fulsås, Narve. Historie og litteratur(-forsking). Historievitenskapens grenser 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.
 • Fulsås, Narve. The de-dramatization of history and the prose of bougeois life. The XIIIth International Ibsen Conference 2012-06-18 - 2012-06-23 2012.
 • Fulsås, Narve. Ernst Sars: kva ville han med livet?. Dag og Tid 2012 (27). ISSN 0803-334X.s 17 - 17.
 • Fulsås, Narve. Kva kan vi lære av Universitetet i Oslos historie?. Universitetshistorien til debatt 2012-09-05 - 2012-09-05 2012.
 • Fulsås, Narve. Transformasjonane av vitskap og høgare utdanning i siste del av 1900-talet - konsekvensar for institusjon, politikk og universitetshistorie. Universitetshistoriskt seminarium 2012-10-18 - 2012-10-19 2012.
 • Fulsås, Narve. Om "Olav Bjåland: idrottsman og polfarar". Polar bokkafe 2012-11-01 - 2012-11-01 2012.
 • Fulsås, Narve. Om polarheltar og diktarar. Boklanseriing 2012-11-08 - 2012-11-08 2012.
 • Fulsås, Narve. Ibsen, historia og tilbaketrekkinga til notida. Henrik-Steffens -Vorlesung 2012-11-20 - 2012.
 • Fulsås, Narve; Steenstrup, Erling. Intervju om universitetet og byen. Hvor går Tromsø? 2011-11-21 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Journalistikk og historie. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Fulsås, Narve. Krigen om offerstatus. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Fulsås, Narve. Historie og minne. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Wærp, Lisbeth Pettersen. Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.
 • Fulsås, Narve; Larsen, Dag Eivind Undheim. Nora måtte vende hjem. 2011.
 • Fulsås, Narve; Økland, Siri. Fann sjeldant Ibsen-brev på Bergen Museum. 2011.
 • Fulsås, Narve; Økland, Siri. I et helt ukjent brev sier Henrik Ibsen like ut at den æren som Ole Bull har fått som stifter av Det norske Theater i Bergen er feilaktig. 2011.
 • Fulsås, Narve. Noreg - ein polarnasjon? Polarekspedisjonar, unionspolitikk og nasjonalisme. Lørdagsuniversitetet 2011-01-22 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Ernst Sars - Lysakerkretsens ideologiske høvding. En felles dannelsens grunn. Kunst - vitenskap - kultur i miljøet rundt Fridtjof Nansen 2011-02-25 - 2011.
 • Fulsås, Narve. "En folkefiende" - anno 1882. Rødvinsseminar 2011-05-14 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Mediering, nasjonalisering og sekularisering av fiskeriulykker. Katastrofedramaturgier: medieringer av naturkatastrofer 2011-05-31 - 2011-06-01 2011.
 • Fulsås, Narve. Historiography beyond Methodological Nationalism. Det 27. nordiske historikermøte 2011-08-12 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Kvifor vart kystkulturen i så liten grad framheva som element i den norske nasjonale identiteten?. Kystkultur 2011 2011-09-22 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Nansen, "Fram" og nasjonen. Fridtjof Nansen seminar 2011-10-10 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Er og bør historie vere ein autonom forskingsdisiplin?. Oppdragshistorie under lupen: oppdragsforskningen og vitenskapsfaget 2011-10-13 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Ibsens's Cultural Geography: Lessons for the Study of World Literature. The Annual Henrik Ibsen Lecture 2011 2011-10-27 - 2011.
 • Fulsås, Narve. Text and context: social history, constructivism, and hermeneutics. Reading Texts 2011-10-31 - 2011-11-04 2011.
 • Fulsås, Narve. State and People in Nordic National Histories. Nordic Workshop 2011-11-24 - 2011-11-25 2011.
 • Fulsås, Narve. Norsk kultur 1850-1900: frå opparbeiding av nasjonalarv til kulturell differensiering. Musikkarvkonferansen 2011: Noter til norsk gullalder 2011-12-01 - 2011.
 • Fulsås, Narve; Nøding, Aina. Brevmottagere : Institusjoner, organisasjoner, bedrifter. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19014-8.s 731 - 738.
 • Fulsås, Narve. Innledning. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-18952-4.s 11 - 56.
 • Fulsås, Narve. Nordlændingen. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.
 • Fulsås, Narve. Lofotposten. Universitetsforlaget 2010 ISBN 9788215016047.
 • Fulsås, Narve. Historie og sanning. Lørdagsuniversitetet, Tromsø 2010-01-20 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Historie og sanning. Pensjonistuniversitetet, Harstad 2010-02-08 - 2010.
 • Fulsås, Narve. "Alt var mig saa norsk - Dalen, Gaarden, Manden." Eilert Sundt, Målselv og den norske innvandringsteorien. HIFOs Indre Troms-seminar 2010-09-12 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Bjørnson og Ibsen - 1800-talets litterære dobbeltmonarki. Opning av utstillinga "Hans liv var hans beste diktning. Bjørnstjerne Bjørnson 1832-1910" 2010-09-30 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Kanonisering, verdslitteratur og symbolsk imperialisme - eksemplet Ibsen. Prosalong 2010-10-27 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Er Jan Veas "To kulturer" kulturhistorie?. Seminar om Jan Veas "To kulturer" 2010-04-27 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Å kommentere brev og sakprosa. Eksempel frå Henrik Ibsens skrifter. Fra bokasyl til verdensvev. Om kritisk tekstutgivelse 2010-10-12 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Kommentar til Fredrik W. Thue: "Historievitenskap og historiekultur i velferdsstaten". Forskningsgruppa for teori, historiografi og kunnskapshistorie 2010-10-19 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Strategies of residence. Peripheries in the European Intellectual Space 2010-10-28 - 2010-10-29 2010.
 • Fulsås, Narve. Korleis var Ibsen mogleg? Om fordomar, blindsoner og migrasjon i disiplinære grenseland. Seminaret i vitenskapsteori 2010-11-10 - 2010.
 • Fulsås, Narve. Bjørnstjerne Bjørnson, Ibsen og den skandinaviske augeblinken i verdslitteraturen. Den internasjonale Bjørnstjerne Bjørnson-konferansen 2010-11-25 - 2010-11-27 2010.
 • Fulsås, Narve. Sluttreplikk til Fløgstad. Dag og Tid 2010 (45). ISSN 0803-334X.
 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen og borgarskapet. Dag og Tid 2010 (43). ISSN 0803-334X.
 • Fulsås, Narve. Ibsens brev ein integrert del. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Aarseth, Asbjørn; Ystad, Vigdis; Berg, Thoralf; Janss, Christian; Modalsli, Tone; Eegholm-Pedersen, Svend; Fulsås, Narve; Gervin, Karl; Gundersen, Dag; Jakobsen, Arnbjørn; Kruken, Kristoffer; Mørstad, Erik; Smidt, Kristian; Solberg, Olav. Ord- og sakkommentarer til John Gabriel Borkman. Aschehoug & Co 2010 ISBN 978-82-03-19007-0.s 95 - 153.
 • Fulsås, Narve. Anne Eriksen & Jón Vidar Sigurdsson (eds.): Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary studies in history and memory. Lund: Nordic Academic Press 2009, 315 sider. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (4). ISSN 0018-263X.s 662 - 666.
 • Fulsås, Narve. Sars lanserte ikkje poetokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2010. ISSN 0804-3116.
 • Fulsås, Narve. Det nordlege i Ibsens litteratur. Ibsen og Nord-Norge 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.
 • Fulsås, Narve. Ibsen, Munich and Germany in the new edition of his letters. Henrik Ibsen in München 2009-11-17 - 2009.
 • Fulsås, Narve. Forfattarfunksjon, forfattarbiografi og litterært felt. Norske historiedager 2009-06-20 - 2009.
 • Fulsås, Narve. Apologi for Hans Gram. Om å kommentere Holberg 2009-10-05 - 2009.
 • Fulsås, Narve. Kommentar til Bo Stråth. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009; Volum 50 (2). ISSN 0040-716X.s 231 - 233.
 • Fulsås, Narve. Oppsummering med grisetakling. Morgenbladet 2009 (50). ISSN 0805-3847.
 • Fulsås, Narve. Ibsen: Då Noreg blei sett på det litterære verdskartet. Senioruniversitetet i Tromsø 2008-10-29 - 2008.
 • Fulsås, Narve. Kommentarens hermeneutikk: om arbeidet med å kommentere Henrik Ibsens brev. Seminar om tekstkritisk brevutgivelse 2008-04-17 - 2008.
 • Fulsås, Narve. Ivo de Figueiredo: "Henrik Ibsen: Masken". Historisk Tidsskrift (Norge) 2008; Volum 87 (3). ISSN 0018-263X.s 506 - 515.
 • Fulsås, Narve. Et Dukkehjem i Tromsø. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Fulsås, Narve. Blix mot Dass. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2007. ISSN 0804-3116.
 • Fulsås, Narve. Liv og verk - oppkomsten av forfattarbiografien. Kven kan skrive eit liv? Biografiseminar 2007-03-21 - 2007-03-21 2007.
 • Fulsås, Narve. Tekst og kontekst. Nasjonale forskarutdanningskurs i historie 2007-09-05 - 2007-09-08 2007.
 • Fulsås, Narve. Det moderne gjennombrotet - hjå Henrik Ibsen for eksempel. Mandagsseminaret, Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier 2007-09-10 - 2007-09-10 2007.
 • Fulsås, Narve. Eit forsvar for deklasseringsteorien. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.
 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen - vår samtidige?. Opning av utstilling 2006-03-20 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen og Tromsø. Onsdagsforedrag 2006-03-29 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Radikaliseringa av Ibsens dramatikk 1877-81. Internseminar 2006-09-01 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Koht og Ibsen. Koht-foredrag 2006-09-21 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Ibsen, Italy, and classicism. Festival della Scienza 2006-10-28 - 2006-10-29 2006.
 • Fulsås, Narve. Hedda Gabler. Foredrag i samband med teaterforestilling 2006-11-07 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Nordlendingane og vêrmeldinga. Årsmøte i sosiologforeninga 2006-11-16 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Henrik Ibsen - frå samfunsstøtte til kulturradikalar. Onsdagsakademi 2006-11-29 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Kjeldebegrepet. Doktorgradsseminar 2006-01-27 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Identitet. Forelesing 2006-04-25 - 2006.
 • Fulsås, Narve. Unorsk og norsk [Egil Børre Johnsens biografi om Knud Knudsen]. Prosa - tidsskrift for skribenter 2006 (6). ISSN 0805-276X.s 46 - 49.
 • Fulsås, Narve. "Gjengangere" og Ibsens radikalisering. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Fulsås, Narve. Den ekstreme Ibsen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.
 • Fulsås, Narve. Antinasjonal flaum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2006. ISSN 0804-3116.
 • Fulsås, Narve. Svar til Figueiredo og Nærø. Morgenbladet 2006. ISSN 0805-3847.
 • Fulsås, Narve. Opptakten til 1905. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2005-06-06 - 2005.
 • Fulsås, Narve. Året 1905. Seniorforum i Tromsø 2005-06-07 - 2005.
 • Fulsås, Narve; Aronson, Peter; Haapala, Pertti; Jensen, Bernard Eric. Nordic national histories. Narrating national histories in Europe 2005-10-24 - 2005-10-26 2005.
 • Fulsås, Narve. 1905 og stabiliseringa av norsk historie. 1905 - historia i de nordiska samhällena 2005-08-26 - 2005-08-28 2005.
 • Fulsås, Narve. Tromsø Museum - museum and university in the north. UMAC 2005. Awareness and action - university museums today 2005-09-25 - 2005-10-01 2005.
 • Fulsås, Narve. Polarmytologi. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.
 • Fulsås, Narve. Norsk historieskriving på 1800-talet. Undervisning, Breivika vidaregående skole 2004-10-19 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Sars, Johan Ernst Welhaven. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 46 - 47.
 • Fulsås, Narve. Auschwitz. Undervisning, Sommerlyst ungdomsskole 2004-10-20 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Forlis, fatalisme og vêrmelding. Januarmøtet for ordførarar og rådmenn i Troms 2004-01-22 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Nordlendingane og vêrmeldinga. Medlemsmøte i Arctandria, Tromsø 2004-03-24 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Universitetsleiing og -styring - eit historisk perspektiv. Møte i Nordisk universitetsadministratorsamarbejde 2004-03-28 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Johan Ernst Welhaven Sars (1835-1917). Fellesmøte i Det norske Videnskabs-Akademi 2004-01-15 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Historie og forteljing. Tekst/historie, UiO 2004-09-09 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Fiskeriulykker - frå fare til risiko. Dagsseminar for hovedfags- og masterstudenter i kulturhistorie, UiO 2004-11-12 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Historie, minne, museum. Dialogmuseet - å skape fortellinger om samtida 2004-11-25 - 2004.
 • Fulsås, Narve. Nordic National Histories. Representations of the past : national histories in Europe, Budapest 2004-10-21 - 2004-10-23 2004.
 • Fulsås, Narve. Polfarerne som nasjonens foregangsmenn. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2004. ISSN 0804-3116.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Eikeland, Sveinung; Holm, Trine. Nordnorsk utsyn. En landsdelsstudie med tre scenarier. 2000.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Nergårds Nord-Norge og vi andre. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Det eksotiske Nord-Norge. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Hvilket Nord-Norge skal settes på kartet?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  BRELIA H 307

  Click for bigger map