Personkort bilde

Else Grete Broderstad

Professor Sámi dutkamiid guovddáš
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 

 

 

 

 

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. Comprehending the mandate and interactions of land tenure reform in Finnmark, Norway. Routledge 2020 ISBN 9780367220396.

 • Coates, Ken; Broderstad, Else Grete. Indigenous Peoples of the Arctic: Re-taking Control of the Far North. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-030-20556-0.s 9 - 25.s doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-20557-7_2.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Local support among arctic residents to a land tenure reform in Finnmark, Norway. Land Use Policy 2019; Volum 91. ISSN 0264-8377.s doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104326.

 • Eythórsson, Einar; Schreiber, Dorothee; Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete. Governance of Marine Space: Interactions between the Salmon Aquaculture Industry and Indigenous Peoples in Norway and Canada. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 353 - 375.s doi: 10.5040/9781509928675.ch-016.

 • Lokken, Nils; Clark, Douglas; Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Inuit Attitudes towards Co-Managing Wildlife in Three Communities in the Kivalliq Region of Nunavut, Canada. Arctic 2019; Volum 72 (1). ISSN 0004-0843.s 58 - 70.s doi: 10.14430/arctic67868.

 • Broderstad, Else Grete. The Finnmark Estate: Dilution of Rights or a Vigorous Compromise?. Northern Review 2015 (39). ISSN 0835-3433.

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Jenssen, Synnøve. Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 91 - 121.

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. The Promises of Consultation?. Peter Lang Publishing Group 2014 ISBN 978-2-87574-206-3.s 191 - 216.

 • Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar. Resilient communities? Collapse and recovery of a social-ecological system in Arctic Norway. Ecology & Society 2014; Volum 19 (3). ISSN 1708-3087.s doi: 10.5751/ES-06533-190301.

 • Broderstad, Else Grete. Implementing Indigenous Self-Determination: The Case of the Sámi in Norway. e-International relations 2014. ISSN 2053-8626.s 80 - 88.

 • Broderstad, Else Grete. Cross-Border Reindeer Husbandry: Between Ancient Usage Rights and State Sovereignty. Hart Publishing Ltd 2013 ISBN 9781849462723.s 149 - 175.

 • Broderstad, Else Grete. The promises and challenges of indigenous self-determination. The Sami case. International Journal 2011; Volum LXVI (4). ISSN 0020-7020.s 893 - 907.s doi: 10.1177/002070201106600416.

 • Broderstad, Else Grete; Oskal, Nils; Weigård, Jarle. Nord-norske og samiske interesser: Rettsliggjøring og folkestyre. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 323 - 333.

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Gjennombrudd ved konsultasjoner? Finnmarksloven og konsultasjonsordningen i Stortinget. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-26969-2.s 122 - 148.

 • Broderstad, Else Grete; Hætta, Per Klemetsen. Indigenous Studies at the University of Tromsø. 2005 ISBN 0-473-10628-0.s 309 - 321.

 • Buck, Marcus; Broderstad, Else Grete. Los Saami y la UE: los derechos indígenas y las limitaciones del estado-nación. 2005 ISBN 84-9742-388-7.s 137 - 153.

 • Broderstad, else grete; Dahl, Jens. Political Systems. 2004 ISBN 9979-834-45-5.s 85 - 100.

 • Broderstad, Else Grete. Urfolkspolitisk innflytelse i en ny europeisk kontekst. Gyldendal Akademisk 2003 ISBN 82-05-30773-3.s 152 - 174.

 • Broderstad, Else Grete. Noen tanker knyttet til spørsmålet om nasjonalstatenes integritet og samisk selvbestemmelse. Dieđut 2002 (2). ISSN 0332-7779.s 147 - 161.

 • Broderstad, Else Grete. Political autonomy and integration of authority: The understanding of Saami self-determination. International Journal on Minority and Group Rights 2001; Volum 8 (2&3). ISSN 1385-4879.s 151 - 175.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous rights and the limitations of the nation-state. Routledge Mental Health 2000 ISBN 0-415-22591-4.s 230 - 255.

 • Broderstad, Else Grete. Samepolitikk: Selvbestemmelse og medbestemmelse. Rapportserie 1999 (8). ISSN 1501-3065.s 1 - 30.

 • Broderstad, Else Grete. Samepolitikk i et deliberativt perspektiv. 1995 ISBN 82-518-3403-1.s 178 - 206.

 • Koivurova, Timo; Broderstad, Else Grete; Cambou, Dorothee; Dorough, Dalee; Stammler, Florian. Routledge Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic. Routledge 2020 ISBN 9780367220396.s 123 - 127.

 • Todal, Jon; Brustad, Magritt; Broderstad, Else Grete; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge. Samiske tall forteller 9 - Kommentert samisk statistikk 2016. 2016 ISBN 978-82-7367-043-4.s 17 - 40.

 • Todal, Jon; Broderstad, Else Grete; Brustad, Magritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge. Sámi logut miuttalit 9 - Cielggaduvvon sámi statistihkka 2016. 2016 ISBN 978-82-7367-043-4.s 62 - 81.

 • Broderstad, Else Grete; Brustad, Magritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. Samiske tall forteller 8. Kommentert samisk statistikk 2015. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samiske-tall-forteller-8/id2458413/ Sámi allaskuvla 2015 ISBN 978-82-7367-040-3.s 117 - 143.

 • Todal, Jon; Broderstad, Else Grete; Johansen, Kevin; Brustad, Magritt; Severeide, Paul Inge. Samiske tall forteller 7. Kommentert samisk statistikk 2014/Sami logut muitalit 7 Cielggaduvvon sami statistihkka 2014. 2014 ISBN 978-82-7367-037-3.

 • Todal, Jon; Brustad, Margritt; Broderstad, Else Grete; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge. Samiske tall forteller 7. Kommentert samisk statistikk. 2014 ISBN 978-82-7367-037-3.s 101 - 118.

 • Broderstad, Else Grete; Todal, Jon; Brustad, Magritt; Severeide, Paul Inge; Kalstad, Johan Ailo. Samiske tall forteller 4. Kommentert statistikk 2011. 2011 ISBN 978-82-7367-029-8.s 19 - 44.

 • Broderstad, Else Grete. Implementing Indigenous Self-Determination: The Case of the Sámi in Norway. seminar 2021-02-23 - 2021-02-23 2021.

 • Broderstad, Else Grete. Samepolitisk utvikling og institusjonsbygging. Seminar 2020-01-06 - 2020-01-06 2020.

 • Broderstad, Else Grete. Aspects of the policy field of Sámi education– the Norwegian-Sámi context. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.

 • Broderstad, Else Grete; Dorough, Dalee. The fundamental importance of land, territories and resources. (https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Indigenous-Peoples-in-the-Arctic/Koivurova-Broderstad-Cambou-Dorough-Stammler/p/book/9780367220396) Routledge 2020 ISBN 9780367220396.s 123 - 127.

 • Broderstad, Else Grete. De nordiske sametingene. Samiske veivisere 2020-10-05 - 2020-10-05 2020.

 • Broderstad, Else Grete; Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, samifisering og forsoning. Hva handler det om i en samisk og norsk kontekst?. Samekonferansen 2020: Forskningsfronten i Sápmi – Hva må vi tenke på når vi lager ny planstrategi og ny samarbeidsavtale med Sametinget? 2020-11-27 - 2020.

 • Broderstad, Else Grete. Samspill mellom urfolks- og nordområdepolitikken. 2020.

 • Broderstad, Else Grete. Kunnskap og ansvar i relasjonene stat-urfolk-industri. (https://www.youtube.com/watch?v=kyGfd_61UQ0) 2020.

 • Broderstad, Else Grete. «Fra «Fjordfolket i Kvænangen» til Sannhetskommisjonen». Jubileumsseminar for Ivar Bjørklund 2020-02-07 - 2020-02-07 2020.

 • Broderstad, Else Grete; Mikkelsen, Liv. Rættindini hjá sámum eru bøtt nógv. (http://kvf.fo/non?sid=90832) 2019.

 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance interactions in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskipmøte 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Konsultasjoner - prinsipper og gjennomføring. Samepolitikken i forvaltningen- bakgrunn og utvikling 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.

 • Broderstad, Else Grete. How the Sami Parliament was established. (https://www.abc.net.au/radionational/programs/religionandethicsreport/the-sami-people/11295388) 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Hvorfor sprakk trollet? Om aksjoner og dialog i Altakampen. Faglig fordypning, Festspillene i Nord Norge 2019-06-27 - 2019-06-27 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Introduksjon: forskning i og for det markasamiske området. Presentasjon av seniorforsker Dikka Storm og professor emeritus Lars Ivar Hansen. Rundt bålet med Dikka Storm 2019-06-22 - 2019-06-22 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Historisk anerkjennelse og tidlig samisk mobilisering. Seminar 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Samiske erfaringer: fra "fattigfinn" til usynlig til medborger. Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2019-04-26 - 2019-04-27 2019.

 • Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas. Konflikt og forsoning. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Broderstad, Else Grete. Næringsutvikling og urfolk – er det forenelig. FeFo styreseminar 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Dutki rábmo ovttasbargošiehtadusaid. (https://www.nrk.no/sapmi/dutki-rabmo-ovttasbargo_iehtadusaid-1.14205898) 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Development, extractive industries and indigenous livelihoods. Roundtable 2018-08-21 - 2018-08-21 2018.

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Indigenous peoples and mining: Approaches and strategies. Extractive industries and Indigenous livelihoods 2018-08-20 - 2018-08-22 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Self-governance and self-determination in a Sami Norwegian context. The future of self-governance and self-determination 2018-07-05 - 2018-07-05 2018.

 • Broderstad, Else Grete. The Sami people in Norway. Political strategies in indigenous state interactions. First Nations Governance Reform 2018-07-02 - 2018-07-04 2018.

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Poelzer, Gregory Michael. Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy. Arctic Frontiers 2018 2018-01-25 - 2018-01-25 2018.

 • Broderstad, Else Grete. The Arctic governance triangle: Government, Indigenous Peoples and Industry in change (TriArc). Arctic Frontiers 2018 2018-01-25 - 2018-01-25 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Implementing Indigenous Self-Determination: The Case of the Sami in Norway. Seminar 2018-04-10 - 2018-04-10 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Aspects of Sámi indigeneity past and present. Indigeneity in the Arctic 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.

 • Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar; Schreiber, Dorothee. Urfolk, oppdrett og okkupasjoner.. 2017.

 • Broderstad, Else Grete. The institutionalization of Sami research. Ph.D.-course Theorizing and applying critical indigenous philosophizes 2017-09-27 - 2017-09-29 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Ole Henrik Magga: sámiid ja eiseválddiid gulahallanolmmájin - sámi vuoigatvuođabarggu ovdáneapmi. Seminar 2017-11-15 - 2017-11-15 2017.

 • Broderstad, Else Grete. UiT: Videreutvikling av studieprogrammer gjennom internasjonalt samarbeid. UiT: Videreutvikling av studieprogrammer gjennom internasjonalt samarbeid (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kd/nett-tv/konferanse-om-helhetlige-studieprogrammer/id2579142/) 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskip møte 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Hausner, Vera Helene; Fauchald, Per; Broderstad, Else Grete. Contact with nature as an indicator of sociocultural values in the Artic. Participatory mapping/GIS scientific meeting 2017-08-01 - 2017-08-04 2017.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete; Fauchald, Per. Participatory mapping of socio-cultural values in and outside the Varanger National Park in Norway. 24th International Symposium on Society and Resource Management 2017-06-19 - 2017-06-22 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Poelzer, Gregory Michael; Hernes, Hans-Kristian. Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Hauan, Marit Anne. Arctic Arts Summit 2017: Moderators at the session: Shaping and making of cultural policy in the Arctic Governance and knowledge of indigenous cultures. Arctic Arts Summit 2017 2017-06-22 - 2017-06-22 2017.

 • Broderstad, Else Grete. „Eins og eitthvað hafi verið tekið frá þeim“. (http://www.ruv.is/frett/eins-og-eitthvad-hafi-verid-tekid-fra-theim) 2017.

 • Broderstad, Else Grete. Urfolksforståelsens lange linjer. Vin og viten seminar 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.

 • Broderstad, Else Grete. Beyond statistics: 15 years of Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples. Final workshop of the Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples 2016-01-25 - 2016-01-26 2016.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. Samiske interesser i kommunal planlegging. 2016.s 6 - 23.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/ja-samene-et-urfolk Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Broderstad, Else Grete. Akademisk Festivalsommer. (http://forskning.no/blogg/sesam/akademisk-festivalsommer) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Josefsen, Eva; Broderstad, Else Grete. Urfolkspolitikk i nord, grensesprengende eller bremsekloss for lokal utvikling?. Lørdagsuniversitetet 2016-02-06 - 2016-02-06 2016.

 • Broderstad, Else Grete. Northern indigenous cooperation on higher education: on whose terms?. Side event: Sustainable Development of the Arctic Indigenous Peoples and Asian Observer States 2016-01-28 - 2016-01-28 2016.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør. 2015 (2015:1) ISBN 978-82-7571-247-7.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Lav tillit og stor støtte - paradokser for FeFo. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Broderstad, Else Grete. Sametingstopper deltar i masterprogram som omstridt gruvegigant støtter. 2015.

 • Broderstad, Else Grete. Which role will academia play in the development of indicators and in the monitoring process?. Roundtable conference 2015-09-08 - 2015-09-09 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. UiT er i spranget på Støres 'ideforsprang i nord'. 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent møte Berlevåg.2015 2015-06-17 - 2015-06-17 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent møte Varangerbotn 2015-06-21 - 2015-06-21 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent Møte Vestre Jacobselv 2015-06-14 - 2015-06-14 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent møte i Nesseby 2015-06-15 - 2015-06-15 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate. Walleye Seminar 2015-06-22 - 2017-06-24 2015.

 • Broderstad, Else Grete. «Herre i eget hus»: forestillinger og erfaringer med FeFo. Seminar for Sametingets kommunikasjonsavdeling 2015-04-22 - 2015-04-22 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Eva, Josefsen. UiT frokost om Finnmarkseiendommen: "Herre i eget hus"?. UiT frokost 2015-02-06 - 2015-02-06 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Brøndbo, Stig. GENI-program skal skape nye jobber i nord. (http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=402226&p_dim=) 2015.

 • Broderstad, Else Grete. For og imot en sameparagraf: om Samerettsutvalgets begrunnelser. SESAM miniseminar 2014-02-01 - 2014-02-01 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar. Forskere om utviklingen i fiskeriene i sjøsamiske områder: For få fiskemottak er et problem. 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Naturbrukeres holdninger til Finnmarkseiendommen. Ottar 2014 (302). ISSN 0030-6703.s 81 - 86.

 • Broderstad, Else Grete. Hva skjer med fiskeriene i de sjøsamiske fjordene?. Pressekonferanse i regi av Sametinget og Samisk statistikk 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Broderstad, Ann Ragnhild. Flytting og urbanisering: Sapmi i forandring. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 153 - 170.

 • Broderstad, Else Grete; Eythorsson, Einar. Hva skjer med fiskeriene i de sjøsamiske fjordene?. 2014 ISBN 978-82-7367-037-3.s 101 - 118.

 • Lundgren, Robert; Broderstad, Else Grete. Distriktsprogram Troms og Finnmark, Nordpå - Sametingets betydning http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark#t=1h4m17s. 2014.

 • Buljo, Maret Eli; Broderstad, Else Grete. Lærte å styre i mindretall. 2014.

 • Broderstad, Else Grete. The Indigenous North and governance innovations. Canada-Norway Northern Innovation Initative 2014-09-22 - 2014-09-23 2014.

 • Broderstad, Else Grete. The Finnmark Estate: Dilution of indigenous rights or a robust compromise?. Walley seminar 2014-09-02 - 2014-09-05 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Weines, Jørn. Noen forhold ved forvaltninga av land og ressurser i Varanger. Åpent møte i Austertana 2014-06-26 - 2014-06-26 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Finnmarkseiendommen en respons på regionalisering og urfolks rettighetskrav. Kontaktmøte mellom FeFo, Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2014-06-20 - 2014-06-20 2014.

 • Solhaug, randi merete; Broderstad, Else Grete. Den stille revolusjonen. 2014.

 • Broderstad, Else Grete. The Finnmark Estate: a response to indigenous land claims & a result of decentralization of management authority. TUNDRA workshop 2014-05-01 - 2014-05-04 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Swedish Sami politics: a brief account. Preparatory seminar for Focal Point North 2014-04-22 - 2014-04-22 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Konsultasjonsordningen mellom Sametinget og norske myndigheter – prinsipper og gjennomføring. Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte 2014-04-28 - 2014-04-28 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Naboer i nord http://www.siu.no/Globalmeny/For-media/Nyheter-fra-SIU/Naboer-i-nord. 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Urfolksstemmer i nord: forsiktige optimister mellom juss og politikk. 2013 (Nr. 35) ISBN 978-82-91378-41-1. ISSN 0804-4554.s 7 - 10.

 • Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar. Fjordfiske er liv laga. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar. Hva skjer med fiskeriene i de sjøsamiske fjordene?. Jubileumsseminar Sjøsamiske kompetansesenter 2013-11-27 - 2013-11-28 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. TUNDRA: drivkrefter for miljøendringer i sirkumpolare tundraområder og arbeidspakke 2 i Finnmarkslandskap i endring: økosystemtjenester, ressursbruk og ressursavhengighet. Seminar i Finnmarkseiendommen 2013-11-20 - 2013-11-21 2013.

 • Broderstad, Else Grete. Dokumentar: Den stille kampen. 2013.

 • Broderstad, Else Grete. Ekko hovedsending et aktuelt samfunnsmagasin. 2013.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous rights and citizenship rights: contradictory or coherent?. Oovtâst – Together 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Derfor bor vi her. SESAM seminar 2013-02-09 - 2013.

 • Broderstad, Else Grete. The Arctic is hot. Arctic Frontiers: Economic development in the Indigenous North 2013-01-23 - 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter and trapper's organization_board meeting Baker lake 2013-03-11 - 2013-03-11 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter and trappers organization - board meeting Chesterfield 2013-03-13 - 2013-03-13 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter's and trappers organization - meeting Whale Cove 2013-03-15 - 2013-03-15 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter and Trapper's Organization_Board meeting 2013-03-18 - 2013-03-18 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Weines, Jørn. Extractive industries and indigenous peoples. Report on the seminar arranged by the Ministry of Foreign Affairs, Norway and the Working group on Indigenous Peoples in the Barents Euro-Arctic Council, in cooperation with the Centre for Sami Studies, University of Tromsø. (Fulltekst: http://uit.no/Content/327123/Extractive%20industries%20and%20indigenous%20peoples%20-%20Sep%2010%202012%20-%20Report.pdf 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Brustad, Margritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.s 104 - 116.

 • Thuestad, Alma; Tømmervik, Hans; Broderstad, Else Grete; Ehrich, Dorothee; Fauchald, Per; Hausner, Vera Helene. Mapping land cover and land use in Arctic Regions: a large scale comparative study. Negotiating Space, Arranging the Land. A Workshop on Mapping in the Nordic Countries, 1720 until today 2012-09-07 - 2012-12-09 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder. Presentasjon for Berlevåg kommune 2012-10-29 - 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon for Båtsfjord kommune 2012-09-07 - 2012.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon for Vardø kommune 2012-05-09 - 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon for Tana kommune 2012-07-18 - 2012.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon av TUNDRA for Vadsø Kommune 2012-06-08 - 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Brustad, Magritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.s 71 - 101.

 • Broderstad, Else Grete; Broderstad, Ann Ragnhild. Den samiskrelaterte doktorgradsproduksjonen ved Universitetet i Tromsø. 2011 ISBN 978-82-7367-029-8.s 79 - 98.

 • Broderstad, Else Grete. Samerett og samepolitikk. Jussens inntog - politikken abdikasjon?. Trond Thuen seminar 2010-10-22 - 2010-10-22 2010.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous rights and citizenship rights: contradictory or coherent?. Forum conference 2010 2010-10-25 - 2010-10-26 2010.

 • Broderstad, Else Grete. Blogg: Sametinget - udemokratisk?. 2009.

 • Broderstad, Else Grete; Kalstad, Johan Ailo; Brustad, Magritt; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. Samiske tall forteller. Kommentert samisk statistikk 2009. 2009 ISBN 978-82-7367-023-6.

 • Broderstad, Else Grete. The Bridge-Building Role of Political Procedures. Indigenous rights and citizenship rights within and across the borders of the nation-state. 2008 ISBN 978-82-91636-76-4.

 • Andersen, Svanhild; Broderstad, Else Grete. Endelig forskning på fjordfiskeres kunnskap. 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Berømmer norske myndigheter. 2008.

 • Broderstad, Else Grete. The Bridge-Building Role of Political Procedures in a Saami-Norwegian context. SCANDINAVIAN CONFERENCE: Ethnic Conflicts 2008-12-01 - 2008-12-02 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Folkerettslige føringer: Finnmarkslov og samerett. Miniseminar for Mellomkirkelig råd 2008-09-12 - 2008-09-12 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous peoples in the North. Regional characteristic, integration and self-determination. Research cooperation between University of Montana, Native American Studies and University of Tromsø, Centre for Sami Studies and the Faculty of Social Sciences 2008-10-24 - 2008-10-24 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous Rights, Politics, and Institution Building: The Norwegian-Saami Case. Seminar for parlamentarikergruppe 2008-04-06 - 2008-04-06 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samisk selvbestemmelse mellom juss og politikk - finns det en folkerettslig fasit?. Landsmøte 2008-10-24 - 2008-10-26 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samerettsutvalgets forslag: Konsekvenser for rettigheter og forvaltning av land og vann i Sør-Troms og Nordre Nordland. Seminar 2008-02-09 - 2008-02-09 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Grenseoverskridende reindrift: Noen historiske og dagsaktuelle forhold. Forelesning 2008-02-08 - 2008-02-08 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samerettsutvalgets forslag: konsekvenser for rettigheter og forvaltning av land og vann i Nordland. Temakveld 2008-02-21 - 2008-02-21 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Er samiske rettigheter også lokale rettigheter?. Seminar 2008-04-03 - 2008-04-03 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samerettsutvalgets forslag: konsekvenser for rettigheter og forvaltning av land og vann i samiske områder sør for Finnmark. Seminar Nordnorsk forfatterlag 2008-03-01 - 2008-03-01 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Finnmarkslov: konsultasjoner, anerkjennelse og rettigheter Hva gjør konsultasjoner tjenelig som virkemiddel i offentlige beslutningsprosesser?. Riddu Riddu 2007 2007-07-12 - 2007-07-16 2007.

 • Broderstad, Else Grete. Grenseoverskridende reindrift: fra forhandlinger til rettighetsavklaringer?. Márkomeannu 2007 2007-07-25 - 2007-07-28 2007.

 • Broderstad, Else Grete. Consultations as a tool. The Finnmark Act - an example to follow?. Forumkonferansen 2006 2006-10-05 - 2006-10-06 2006.

 • Broderstad, Else Grete. Finnmarksloven og konsultasjonene i Stortinget. Vaartoe - samisk forskning i framtiden 2006-08-21 - 2006-08-23 2006.

 • Broderstad, Else Grete; Oskal, Nils. Human rights as providing limitations and necessary conditions for ethnic regional autonomy. International Workshop on Regional Autonomy of Ethnic Minorities 2001-06-21 - 2001-06-26 2001.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Urfolksvern og demokrati. Om det moralske grunnlaget for samiske rettigheter - noen betraktninger om Samerettsutvalgets innstilling med vekt på grunnsynet. Rettighetsseminar ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø 2000.

 • Broderstad, Else Grete. Hvorfor snakker vi om urfolksrettigheter? Ei sammenligning mellom den canadiske og samiske urfolkssituasjonen. Norske Samers Riksforbunds landsmøte 1998-11-26 - 1998-11-29 1998.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Kultur og selvråderett. Finnmark Dagblad 1998.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Beskyttelse av kulturer eller individer. Finnmark Dagblad 1998.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Rettferdighet og politikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 1997. ISSN 0804-3116.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. I en felles demokratisk konstitusjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 1997. ISSN 0804-3116.

 • Broderstad, Else Grete. Implementing Indigenous Self-Determination: The Case of the Sámi in Norway. seminar 2021-02-23 - 2021-02-23 2021.

 • Broderstad, Else Grete. Samepolitisk utvikling og institusjonsbygging. Seminar 2020-01-06 - 2020-01-06 2020.

 • Broderstad, Else Grete. Aspects of the policy field of Sámi education– the Norwegian-Sámi context. Indigenizing Education: Historical Perspectives and Present Challenges in Sámi Education 2020-11-16 - 2020-11-17 2020.

 • Broderstad, Else Grete; Dorough, Dalee. The fundamental importance of land, territories and resources. (https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Indigenous-Peoples-in-the-Arctic/Koivurova-Broderstad-Cambou-Dorough-Stammler/p/book/9780367220396) Routledge 2020 ISBN 9780367220396.s 123 - 127.

 • Broderstad, Else Grete. De nordiske sametingene. Samiske veivisere 2020-10-05 - 2020-10-05 2020.

 • Broderstad, Else Grete; Olsen, Torjer Andreas. Dekolonisering, samifisering og forsoning. Hva handler det om i en samisk og norsk kontekst?. Samekonferansen 2020: Forskningsfronten i Sápmi – Hva må vi tenke på når vi lager ny planstrategi og ny samarbeidsavtale med Sametinget? 2020-11-27 - 2020.

 • Broderstad, Else Grete. Samspill mellom urfolks- og nordområdepolitikken. 2020.

 • Broderstad, Else Grete. Kunnskap og ansvar i relasjonene stat-urfolk-industri. (https://www.youtube.com/watch?v=kyGfd_61UQ0) 2020.

 • Broderstad, Else Grete. «Fra «Fjordfolket i Kvænangen» til Sannhetskommisjonen». Jubileumsseminar for Ivar Bjørklund 2020-02-07 - 2020-02-07 2020.

 • Broderstad, Else Grete; Mikkelsen, Liv. Rættindini hjá sámum eru bøtt nógv. (http://kvf.fo/non?sid=90832) 2019.

 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance interactions in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskipmøte 2019-10-29 - 2019-10-29 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Konsultasjoner - prinsipper og gjennomføring. Samepolitikken i forvaltningen- bakgrunn og utvikling 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.

 • Broderstad, Else Grete. How the Sami Parliament was established. (https://www.abc.net.au/radionational/programs/religionandethicsreport/the-sami-people/11295388) 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Hvorfor sprakk trollet? Om aksjoner og dialog i Altakampen. Faglig fordypning, Festspillene i Nord Norge 2019-06-27 - 2019-06-27 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Introduksjon: forskning i og for det markasamiske området. Presentasjon av seniorforsker Dikka Storm og professor emeritus Lars Ivar Hansen. Rundt bålet med Dikka Storm 2019-06-22 - 2019-06-22 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Historisk anerkjennelse og tidlig samisk mobilisering. Seminar 2019-05-09 - 2019-05-09 2019.

 • Broderstad, Else Grete. Samiske erfaringer: fra "fattigfinn" til usynlig til medborger. Samisk ytringsfrihet og samfunnsengasjement 2019-04-26 - 2019-04-27 2019.

 • Broderstad, Else Grete; Labba, Niklas; Olsen, Torjer Andreas. Konflikt og forsoning. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Broderstad, Else Grete. Næringsutvikling og urfolk – er det forenelig. FeFo styreseminar 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Dutki rábmo ovttasbargošiehtadusaid. (https://www.nrk.no/sapmi/dutki-rabmo-ovttasbargo_iehtadusaid-1.14205898) 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Development, extractive industries and indigenous livelihoods. Roundtable 2018-08-21 - 2018-08-21 2018.

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian. Indigenous peoples and mining: Approaches and strategies. Extractive industries and Indigenous livelihoods 2018-08-20 - 2018-08-22 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Self-governance and self-determination in a Sami Norwegian context. The future of self-governance and self-determination 2018-07-05 - 2018-07-05 2018.

 • Broderstad, Else Grete. The Sami people in Norway. Political strategies in indigenous state interactions. First Nations Governance Reform 2018-07-02 - 2018-07-04 2018.

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Poelzer, Gregory Michael. Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy. Arctic Frontiers 2018 2018-01-25 - 2018-01-25 2018.

 • Broderstad, Else Grete. The Arctic governance triangle: Government, Indigenous Peoples and Industry in change (TriArc). Arctic Frontiers 2018 2018-01-25 - 2018-01-25 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Implementing Indigenous Self-Determination: The Case of the Sami in Norway. Seminar 2018-04-10 - 2018-04-10 2018.

 • Broderstad, Else Grete. Aspects of Sámi indigeneity past and present. Indigeneity in the Arctic 2017-01-19 - 2017-01-20 2017.

 • Brattland, Camilla; Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar; Schreiber, Dorothee. Urfolk, oppdrett og okkupasjoner.. 2017.

 • Broderstad, Else Grete. The institutionalization of Sami research. Ph.D.-course Theorizing and applying critical indigenous philosophizes 2017-09-27 - 2017-09-29 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Ole Henrik Magga: sámiid ja eiseválddiid gulahallanolmmájin - sámi vuoigatvuođabarggu ovdáneapmi. Seminar 2017-11-15 - 2017-11-15 2017.

 • Broderstad, Else Grete. UiT: Videreutvikling av studieprogrammer gjennom internasjonalt samarbeid. UiT: Videreutvikling av studieprogrammer gjennom internasjonalt samarbeid (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/kd/nett-tv/konferanse-om-helhetlige-studieprogrammer/id2579142/) 2017-11-21 - 2017-11-21 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla. Indigenous-industry governance in the Arctic. Environmental impacts and knowledge basis for management (IndGov). MIKON flaggskip møte 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.

 • Hausner, Vera Helene; Fauchald, Per; Broderstad, Else Grete. Contact with nature as an indicator of sociocultural values in the Artic. Participatory mapping/GIS scientific meeting 2017-08-01 - 2017-08-04 2017.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete; Fauchald, Per. Participatory mapping of socio-cultural values in and outside the Varanger National Park in Norway. 24th International Symposium on Society and Resource Management 2017-06-19 - 2017-06-22 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Poelzer, Gregory Michael; Hernes, Hans-Kristian. Imbalanced power? Indigenous-industry relations in Arctic renewable energy. ICASS IX 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.

 • Broderstad, Else Grete; Hauan, Marit Anne. Arctic Arts Summit 2017: Moderators at the session: Shaping and making of cultural policy in the Arctic Governance and knowledge of indigenous cultures. Arctic Arts Summit 2017 2017-06-22 - 2017-06-22 2017.

 • Broderstad, Else Grete. „Eins og eitthvað hafi verið tekið frá þeim“. (http://www.ruv.is/frett/eins-og-eitthvad-hafi-verid-tekid-fra-theim) 2017.

 • Broderstad, Else Grete. Urfolksforståelsens lange linjer. Vin og viten seminar 2017-02-01 - 2017-02-01 2017.

 • Broderstad, Else Grete. Beyond statistics: 15 years of Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples. Final workshop of the Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples 2016-01-25 - 2016-01-26 2016.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. Samiske interesser i kommunal planlegging. 2016.s 6 - 23.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (Fulltekst: http://nordnorskdebatt.no/article/ja-samene-et-urfolk Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Broderstad, Else Grete. Akademisk Festivalsommer. (http://forskning.no/blogg/sesam/akademisk-festivalsommer) Forskning.no 2016. ISSN 1891-635X.

 • Josefsen, Eva; Broderstad, Else Grete. Urfolkspolitikk i nord, grensesprengende eller bremsekloss for lokal utvikling?. Lørdagsuniversitetet 2016-02-06 - 2016-02-06 2016.

 • Broderstad, Else Grete. Northern indigenous cooperation on higher education: on whose terms?. Side event: Sustainable Development of the Arctic Indigenous Peoples and Asian Observer States 2016-01-28 - 2016-01-28 2016.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør. 2015 (2015:1) ISBN 978-82-7571-247-7.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Lav tillit og stor støtte - paradokser for FeFo. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Broderstad, Else Grete. Sametingstopper deltar i masterprogram som omstridt gruvegigant støtter. 2015.

 • Broderstad, Else Grete. Which role will academia play in the development of indicators and in the monitoring process?. Roundtable conference 2015-09-08 - 2015-09-09 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. UiT er i spranget på Støres 'ideforsprang i nord'. 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent møte Berlevåg.2015 2015-06-17 - 2015-06-17 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent møte Varangerbotn 2015-06-21 - 2015-06-21 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent Møte Vestre Jacobselv 2015-06-14 - 2015-06-14 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Finnmarkslandskap i endring; om utmarksbruk, ressurser og forvaltning på Varangerhalvøya. Åpent møte i Nesseby 2015-06-15 - 2015-06-15 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate. Walleye Seminar 2015-06-22 - 2017-06-24 2015.

 • Broderstad, Else Grete. «Herre i eget hus»: forestillinger og erfaringer med FeFo. Seminar for Sametingets kommunikasjonsavdeling 2015-04-22 - 2015-04-22 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Eva, Josefsen. UiT frokost om Finnmarkseiendommen: "Herre i eget hus"?. UiT frokost 2015-02-06 - 2015-02-06 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Brøndbo, Stig. GENI-program skal skape nye jobber i nord. (http://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=402226&p_dim=) 2015.

 • Broderstad, Else Grete. For og imot en sameparagraf: om Samerettsutvalgets begrunnelser. SESAM miniseminar 2014-02-01 - 2014-02-01 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar. Forskere om utviklingen i fiskeriene i sjøsamiske områder: For få fiskemottak er et problem. 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Naturbrukeres holdninger til Finnmarkseiendommen. Ottar 2014 (302). ISSN 0030-6703.s 81 - 86.

 • Broderstad, Else Grete. Hva skjer med fiskeriene i de sjøsamiske fjordene?. Pressekonferanse i regi av Sametinget og Samisk statistikk 2014-10-15 - 2014-10-15 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Broderstad, Ann Ragnhild. Flytting og urbanisering: Sapmi i forandring. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 153 - 170.

 • Broderstad, Else Grete; Eythorsson, Einar. Hva skjer med fiskeriene i de sjøsamiske fjordene?. 2014 ISBN 978-82-7367-037-3.s 101 - 118.

 • Lundgren, Robert; Broderstad, Else Grete. Distriktsprogram Troms og Finnmark, Nordpå - Sametingets betydning http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark#t=1h4m17s. 2014.

 • Buljo, Maret Eli; Broderstad, Else Grete. Lærte å styre i mindretall. 2014.

 • Broderstad, Else Grete. The Indigenous North and governance innovations. Canada-Norway Northern Innovation Initative 2014-09-22 - 2014-09-23 2014.

 • Broderstad, Else Grete. The Finnmark Estate: Dilution of indigenous rights or a robust compromise?. Walley seminar 2014-09-02 - 2014-09-05 2014.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Weines, Jørn. Noen forhold ved forvaltninga av land og ressurser i Varanger. Åpent møte i Austertana 2014-06-26 - 2014-06-26 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Finnmarkseiendommen en respons på regionalisering og urfolks rettighetskrav. Kontaktmøte mellom FeFo, Sametinget og Finnmark fylkeskommune 2014-06-20 - 2014-06-20 2014.

 • Solhaug, randi merete; Broderstad, Else Grete. Den stille revolusjonen. 2014.

 • Broderstad, Else Grete. The Finnmark Estate: a response to indigenous land claims & a result of decentralization of management authority. TUNDRA workshop 2014-05-01 - 2014-05-04 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Swedish Sami politics: a brief account. Preparatory seminar for Focal Point North 2014-04-22 - 2014-04-22 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Konsultasjonsordningen mellom Sametinget og norske myndigheter – prinsipper og gjennomføring. Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte 2014-04-28 - 2014-04-28 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Naboer i nord http://www.siu.no/Globalmeny/For-media/Nyheter-fra-SIU/Naboer-i-nord. 2014.

 • Broderstad, Else Grete. Urfolksstemmer i nord: forsiktige optimister mellom juss og politikk. 2013 (Nr. 35) ISBN 978-82-91378-41-1. ISSN 0804-4554.s 7 - 10.

 • Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar. Fjordfiske er liv laga. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Broderstad, Else Grete; Eythórsson, Einar. Hva skjer med fiskeriene i de sjøsamiske fjordene?. Jubileumsseminar Sjøsamiske kompetansesenter 2013-11-27 - 2013-11-28 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. TUNDRA: drivkrefter for miljøendringer i sirkumpolare tundraområder og arbeidspakke 2 i Finnmarkslandskap i endring: økosystemtjenester, ressursbruk og ressursavhengighet. Seminar i Finnmarkseiendommen 2013-11-20 - 2013-11-21 2013.

 • Broderstad, Else Grete. Dokumentar: Den stille kampen. 2013.

 • Broderstad, Else Grete. Ekko hovedsending et aktuelt samfunnsmagasin. 2013.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous rights and citizenship rights: contradictory or coherent?. Oovtâst – Together 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Derfor bor vi her. SESAM seminar 2013-02-09 - 2013.

 • Broderstad, Else Grete. The Arctic is hot. Arctic Frontiers: Economic development in the Indigenous North 2013-01-23 - 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter and trapper's organization_board meeting Baker lake 2013-03-11 - 2013-03-11 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter and trappers organization - board meeting Chesterfield 2013-03-13 - 2013-03-13 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter's and trappers organization - meeting Whale Cove 2013-03-15 - 2013-03-15 2013.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Governing local ecosystem services in the Arctic Norway. Hunter and Trapper's Organization_Board meeting 2013-03-18 - 2013-03-18 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Weines, Jørn. Extractive industries and indigenous peoples. Report on the seminar arranged by the Ministry of Foreign Affairs, Norway and the Working group on Indigenous Peoples in the Barents Euro-Arctic Council, in cooperation with the Centre for Sami Studies, University of Tromsø. (Fulltekst: http://uit.no/Content/327123/Extractive%20industries%20and%20indigenous%20peoples%20-%20Sep%2010%202012%20-%20Report.pdf 2013.

 • Broderstad, Else Grete; Brustad, Margritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.s 104 - 116.

 • Thuestad, Alma; Tømmervik, Hans; Broderstad, Else Grete; Ehrich, Dorothee; Fauchald, Per; Hausner, Vera Helene. Mapping land cover and land use in Arctic Regions: a large scale comparative study. Negotiating Space, Arranging the Land. A Workshop on Mapping in the Nordic Countries, 1720 until today 2012-09-07 - 2012-12-09 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder. Presentasjon for Berlevåg kommune 2012-10-29 - 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon for Båtsfjord kommune 2012-09-07 - 2012.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon for Vardø kommune 2012-05-09 - 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon for Tana kommune 2012-07-18 - 2012.

 • Hausner, Vera Helene; Broderstad, Else Grete. Hvorfor intervjuundersøkelser om økosystem tjenester i tundraområder?. Presentasjon av TUNDRA for Vadsø Kommune 2012-06-08 - 2012.

 • Broderstad, Else Grete; Brustad, Magritt; Johansen, Kevin; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.s 71 - 101.

 • Broderstad, Else Grete; Broderstad, Ann Ragnhild. Den samiskrelaterte doktorgradsproduksjonen ved Universitetet i Tromsø. 2011 ISBN 978-82-7367-029-8.s 79 - 98.

 • Broderstad, Else Grete. Samerett og samepolitikk. Jussens inntog - politikken abdikasjon?. Trond Thuen seminar 2010-10-22 - 2010-10-22 2010.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous rights and citizenship rights: contradictory or coherent?. Forum conference 2010 2010-10-25 - 2010-10-26 2010.

 • Broderstad, Else Grete. Blogg: Sametinget - udemokratisk?. 2009.

 • Broderstad, Else Grete; Kalstad, Johan Ailo; Brustad, Magritt; Severeide, Paul Inge; Todal, Jon. Samiske tall forteller. Kommentert samisk statistikk 2009. 2009 ISBN 978-82-7367-023-6.

 • Broderstad, Else Grete. The Bridge-Building Role of Political Procedures. Indigenous rights and citizenship rights within and across the borders of the nation-state. 2008 ISBN 978-82-91636-76-4.

 • Andersen, Svanhild; Broderstad, Else Grete. Endelig forskning på fjordfiskeres kunnskap. 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Berømmer norske myndigheter. 2008.

 • Broderstad, Else Grete. The Bridge-Building Role of Political Procedures in a Saami-Norwegian context. SCANDINAVIAN CONFERENCE: Ethnic Conflicts 2008-12-01 - 2008-12-02 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Folkerettslige føringer: Finnmarkslov og samerett. Miniseminar for Mellomkirkelig råd 2008-09-12 - 2008-09-12 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous peoples in the North. Regional characteristic, integration and self-determination. Research cooperation between University of Montana, Native American Studies and University of Tromsø, Centre for Sami Studies and the Faculty of Social Sciences 2008-10-24 - 2008-10-24 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Indigenous Rights, Politics, and Institution Building: The Norwegian-Saami Case. Seminar for parlamentarikergruppe 2008-04-06 - 2008-04-06 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samisk selvbestemmelse mellom juss og politikk - finns det en folkerettslig fasit?. Landsmøte 2008-10-24 - 2008-10-26 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samerettsutvalgets forslag: Konsekvenser for rettigheter og forvaltning av land og vann i Sør-Troms og Nordre Nordland. Seminar 2008-02-09 - 2008-02-09 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Grenseoverskridende reindrift: Noen historiske og dagsaktuelle forhold. Forelesning 2008-02-08 - 2008-02-08 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samerettsutvalgets forslag: konsekvenser for rettigheter og forvaltning av land og vann i Nordland. Temakveld 2008-02-21 - 2008-02-21 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Er samiske rettigheter også lokale rettigheter?. Seminar 2008-04-03 - 2008-04-03 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Samerettsutvalgets forslag: konsekvenser for rettigheter og forvaltning av land og vann i samiske områder sør for Finnmark. Seminar Nordnorsk forfatterlag 2008-03-01 - 2008-03-01 2008.

 • Broderstad, Else Grete. Finnmarkslov: konsultasjoner, anerkjennelse og rettigheter Hva gjør konsultasjoner tjenelig som virkemiddel i offentlige beslutningsprosesser?. Riddu Riddu 2007 2007-07-12 - 2007-07-16 2007.

 • Broderstad, Else Grete. Grenseoverskridende reindrift: fra forhandlinger til rettighetsavklaringer?. Márkomeannu 2007 2007-07-25 - 2007-07-28 2007.

 • Broderstad, Else Grete. Consultations as a tool. The Finnmark Act - an example to follow?. Forumkonferansen 2006 2006-10-05 - 2006-10-06 2006.

 • Broderstad, Else Grete. Finnmarksloven og konsultasjonene i Stortinget. Vaartoe - samisk forskning i framtiden 2006-08-21 - 2006-08-23 2006.

 • Broderstad, Else Grete; Oskal, Nils. Human rights as providing limitations and necessary conditions for ethnic regional autonomy. International Workshop on Regional Autonomy of Ethnic Minorities 2001-06-21 - 2001-06-26 2001.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Urfolksvern og demokrati. Om det moralske grunnlaget for samiske rettigheter - noen betraktninger om Samerettsutvalgets innstilling med vekt på grunnsynet. Rettighetsseminar ved Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø 2000.

 • Broderstad, Else Grete. Hvorfor snakker vi om urfolksrettigheter? Ei sammenligning mellom den canadiske og samiske urfolkssituasjonen. Norske Samers Riksforbunds landsmøte 1998-11-26 - 1998-11-29 1998.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Kultur og selvråderett. Finnmark Dagblad 1998.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Beskyttelse av kulturer eller individer. Finnmark Dagblad 1998.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. Rettferdighet og politikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 1997. ISSN 0804-3116.

 • Oskal, Nils; Broderstad, Else Grete. I en felles demokratisk konstitusjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 1997. ISSN 0804-3116.

 •  

   

  [Loading...]