#
#
Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanjuogus HSL-fak olav.skare@uit.no +4777646611 48049481 Tromsø TEO-H4 4.364

Olav Skare • Jahr, Ernst Håkon; Skare, Olav. Nordnorske dialektar. Novus Forlag 1996 ISBN 8270992526.
 • Gaasland, Rolf; Skare, Olav; Fábregas, Antonio; Viinikka-Kallinen, Anitta; Larsen, Annelise Brox; Mo, Gro Bjørnerud; Høgetveit, Åsne Øysteinsdotter. Rapport fra utredningsgruppe for vurdering av språkfagenes stilling ved HSL-fakultetet. 2015.
 • Jakobsen, Wenche; Skare, Olav. Integrert Master of Education. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Jakobsen, Wenche; Leming, Tove; Skare, olav. Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn. Norsklæreren 2010 (1). ISSN 0332-7264.
 • Myklebost, Gunnar; Skare, Olav. Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. 2007 (2) ISBN 978-82-91308-45-6. ISSN 1504-2081.s 127 - 146.
 • Arneberg, Per; Myklebost, Gunnar; Skare, olav. Fra erfaring til kunnskap : noen lærdommer fra utviklingsprosjekter 2005. 2006 ISBN 82-91308-43-8.
 • Arneberg, Per; Skare, olav. Fleksible vurderingsformer - kontinuerlige prøvelser?. 2005 (1) ISBN 82-91308-40-3. ISSN 1504-2081.
 • Se alle arbeider i CRIStin →
  TEO-H4 4.364

  Click for bigger map