Bilde av Sempler, Julia Holte
Photo: Torbein Kvil Gamst
Bilde av Sempler, Julia Holte
Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanossodat julia.sempler@uit.no +4777646817 95733869 957 33869 Here you can find me

Julia Holte Sempler  • Iris Borch, julia holte Sempler, Øyvind Hjuring Mikalsen :
    Utdanningskvalitet i endring? En samtale om systematisk kvalitetsarbeid sett opp mot kravene i studietilsynsforskriften. Tilsynsforskriften §4-1 understreker at kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet.
    2022

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →