Personkort bilde

Åge Wifstad

Førsteamanuensis Medical Humanities, forskningsgruppe
Norsk flaggikon Engelsk flaggikon

 • Lian, Olaug S; Nettleton, Sarah; Wifstad, Åge; Dowrick, Christopher. Modes of Interaction in Naturally Occurring Medical Encounters with General Practitioners: The ´One in a Million´ Study. Qualitative Health Research 2021; Volum 31 (6). ISSN 1049-7323.s 1129 - 1143.s doi: 10.1177/1049732321993790.

 • Agledahl, Kari Milch; Gulbrandsen, Pål; Førde, Reidun; Wifstad, Åge. Courteous but not curious: how doctors' politeness masks their existential neglect. A qualitative study of video-recorded patient consultations. Journal of Medical Ethics 2011; Volum 37 (11). ISSN 0306-6800.s 650 - 654.s doi: 10.1136/jme.2010.041988.

 • Foss, Torberg; Wifstad, Åge. Humanismens vilkår i prosedyrenes tid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48 (6). ISSN 0332-6470.s 544 - 549.

 • Agledahl, Kari Milch; Førde, Reidun; Wifstad, Åge. Choice is not the issue. The misrepresentation of healthcare in bioethical discourse. Journal of Medical Ethics 2011; Volum 37 (4). ISSN 0306-6800.s 212 - 215.s doi: 10.1136/jme.2010.039172.

 • Wifstad, Åge. Legekunst. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 97 - 108.

 • Agledahl, Kari Milch; Førde, Reidun; Wifstad, Åge. Clinical essentialising: a qualitative study of doctors' medical and moral practice. Medicine, Health care and Philosophy 2010; Volum 13 (2). ISSN 1386-7423.s 107 - 113.s doi: 10.1007/s11019-009-9193-z.

 • Wifstad, Åge. Medicine-based values?. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 2008; Volum 15 (2). ISSN 1071-6076.s 179 - 182.

 • Wifstad, Åge. External and internal evidence in clinical judgment: The evidence-based medicine attitude. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 2008; Volum 15 (2). ISSN 1071-6076.s 135 - 139.

 • Wifstad, Åge. Tøyelig normalitet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-00865-3.s 25 - 41.

 • Wifstad, Åge. Humanistisk medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127. ISSN 0029-2001.s 2967 - 2969.

 • Wifstad, Åge. Medikaliseringens skjulte grunner. Sykepleien Forskning 2007 (4). ISSN 1890-2936.s 248 - 251.

 • Wifstad, Åge. Distriktsmedisin - et moderne prosjekt?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276346529.

 • Wifstad, Åge. Hva feiler pasienten?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004; Volum 124 (24). ISSN 0029-2001.s 3245 - 3546.

 • Wifstad, Åge. Legekunst for vår tid. Utposten 2004; Volum 33 (8). ISSN 0800-5680.s 17 - 18.

 • Wifstad, Åge. Gadamers forsvar for legekunsten. Tidsskrift for Den norske legeforening 2003; Volum 123 (24). ISSN 0029-2001.s 3567 - 3568.

 • Wifstad, Åge. Helsefagenes etikk. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-04801-7.

 • Wifstad, Åge. Vitenskapsteori for helsefagene. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02761-6.

 • Wifstad, Åge. Helsefagenes etikk. En innføring. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02077-8.

 • Wifstad, Åge. Behov for smitteforebyggende tiltak og belastning for befolkning, organisasjoner og næringsliv. Pandemien og profesjonsetikken 2020-10-21 - 2020-10-21 2020.

 • Wifstad, Åge. Folkehelseetikk. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605.s 160 - 169.

 • Wifstad, Åge. Etikk, tvang og menneskerettigheter. Det obligatoriske grunnkurs i psykiatri 2019-11-14 - 2019-11-14 2019.

 • Wifstad, Åge. Vitenskapsteori. Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.78763.

 • Wifstad, Åge. Etiske/filosofiske perspektiv og dilemma ved bruk av tvang. Respekt for autonomi og ivaretakelse av pasientens beste.. Den 10. nasjonale konferansen om menneskerettigheter - tvang og etikk 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Wifstad, Åge. Illness as experienced - a phenomenological perspective. Contested Chronic Conditions 2017-06-15 - 2017-06-16 2017.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn. 2017.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandling. Utdanningsprogram SEPREP 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.

 • Wifstad, Åge. Moderation and happiness. Eiliv Lund 70 år 2017-11-06 - 2017-11-06 2017.

 • Wifstad, Åge. Humanisme og hverdagsetikk. Fagdag DPS Nordmøre og Romsdal 2017-09-15 - 2017-09-15 2017.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-11-03 - 2015-11-03 2015.

 • Wifstad, Åge. Fosterdiagnostikk - noen etiske utfordringer. Åpent møte om fosterdiagnostikk 2014-09-10 - 2014-09-10 2014.

 • Wifstad, Åge. Foucaults skalpell. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2013 (3-4). ISSN 0800-7136.s 298 - 303.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Niende nasjonale TIPS-konferanse 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.

 • Wifstad, Åge. Prosedyresamfunnet. Medisinsk-filosofisk forum 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. I kategorienes vold?. LIS-møte 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og politikk i helsearbeid. Filosofiske samtaler 2013-05-11 - 2013-05-11 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og filosofi for blivende psykiatere. Kurs 2013-05-29 - 2013-05-29 2013.

 • Wifstad, Åge. Klinisk etikk i akuttpsykiatrisk praksis. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk - mer enn et moteord?. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Dyre piller. 2012 ISBN 978-82-7682-063-8.s 65 - 79.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Dalane-seminaret 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Wifstad, Åge. "Overbehandling" - noen etiske aspekter. Seminar 2012-11-14 - 2012-11-14 2012.

 • Wifstad, Åge. Stigma og ulike kulturelle og sosiologiske perspektiver. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandlingen. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Sikre svar som våpen mot tvil. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Psykisk helsevern sitt samfunnsoppdrag. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Sykdomskontekster. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-6926.s 48 - 48.

 • Wifstad, Åge. Begrensning av livsforlengende behandling - etiske perspektiver. Etikk-seminar, UNN Harstad 2010-05-06 - 2010-05-06 2010.

 • Wifstad, Åge. Trist, motløs, deprimert? Psykisk lidelse i eksistensielt og samfunnsmessig perspektiv. Psykiatri i Nord 2010 2010-06-02 - 2010-06-02 2010.

 • Wifstad, Åge. Hva mener vi med legekunst, og kan den formidles?. Jubileumskonferanse for praksislærere 2010-04-22 - 2010-04-22 2010.

 • Wifstad, Åge. Verdier i praksis. Fagseminar Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 2010-09-01 - 2010-09-01 2010.

 • Wifstad, Åge. Samhandlingskompetanse - filosofiske perspektiver. Fagdag, Steigentunet 2010-10-07 - 2010-10-07 2010.

 • Wifstad, Åge. Da medisinen reddet etikken. Lørdagsuniversitetet 2009-01-03 - 2009-01-03 2009.

 • Wifstad, Åge. Hva er humanistisk medisin?. Nordic Risk Group 6th Annual Meeting 2009-03-06 - 2009-03-06 2009.

 • Wifstad, Åge. Rethinking informed consent in bioethics. Forskningsetikk 2008 (3). ISSN 1502-6353.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn ved forhåndsvurdering av forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127. ISSN 0029-2001.s 58 - 59.

 • Wifstad, Åge. Kampen mod de mindreværdige. Forskningsetikk 2007; Volum 7 (2). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrimaktens ordninger. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007; Volum 25 (1-2). ISSN 0800-7136.s 444 - 447.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagstenkning i psykiatrien. Grunnkurs i psykiatri 2007-10-30 - 2007-10-30 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn i samspill med lovregler. Årsmøte i Den centrale videnskabsetiske komité, Danmark 2007-09-20 - 2007-09-20 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk og geriatri. Kurs for indremedisinere, Den norske lægeforening 2007-12-10 - 2007-12-10 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk ved hodeskader. Faglunsj 2007-11-29 - 2007-11-29 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk praksis overfor barn, ungdom og foreldre. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor jukse?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.

 • Wifstad, Åge. Blandet om profesjonsetikk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (6). ISSN 0029-2001.s 803 - 803.

 • Wifstad, Åge. Sannhetens askese. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006 (1-2). ISSN 0800-7136.s 447 - 450.

 • Wifstad, Åge. Science and Ethics. Etikk forutsetter subjektivitet. Forskningsetikk 2006; Volum 6 (3). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Akutt psykisk nød - et filosofisk perspektiv. Åsgårdseminaret 2006 2006-05-09 - 2006-05-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrien mellom vitenskap og etikk. Grunnkurs i barne- og ungdomspsykiatri 2006-03-09 - 2006-03-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Forvaltning av merviten og ekspertrolle. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Livsverden og systemverden. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Kunnskapsbasert praksis - epistemologiske og etiske utfordringer. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Skjør forskningsetikk. Forskningsetikk 2005; Volum 5 (3). ISSN 1502-6353.s 19 - 19.

 • Wifstad, Åge. Doctor's experiences of work related moral problems. Medicine, Health care and Philosophy 2005; Volum 8 (1). ISSN 1386-7423.

 • Lorem, Geir F; Wifstad, Åge; Rossvær, Viggo. Witdrawal and Exclusion - A study of the spoken word as means of understanding schizophrenic patients. 2005 ISBN 8290262876.

 • Wifstad, Åge. Fra praksis til teori. Fagseminar 2005-02-10 - 2005-02-10 2005.

 • Wifstad, Åge. Profesjonell praksis og møtet med den Andre. Fagdag utdanning i nettverksledelse 2005-02-09 - 2005-02-09 2005.

 • Wifstad, Åge. "Omdefinering av normalitet" - en kommentar. Doktorgradsseminar 2005-04-01 - 2005-04-01 2005.

 • Wifstad, Åge. Etiske dilemma i geriatrisk klinikk. Kompetanseprogram i geriatri 2005-09-14 - 2005-09-14 2005.

 • Wifstad, Åge. Etikk i byggenæringen. Årsmøte NHO 2005-04-08 - 2005-04-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Å møte barn og unge. Medisin og etikk 1. Utdanningsprosjekt barne. og ungdomspsykiatri 2005-03-08 - 2005-03-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Redusert samtykkekompetanse. Komitemøte NESH 2004-05-26 - 2004-05-26 2004.

 • Wifstad, Åge. Stigmatisering av de sykeste. Nordlys 2004 (23.12). ISSN 0805-5440.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagsproblemer i psykiatrien. Fagdag 2004-12-08 - 2004-12-08 2004.

 • Wifstad, Åge. Psykiatri som praksis- og kunnskapsfelt. Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2004-12-01 - 2004-12-01 2004.

 • Wifstad, Åge. Melankolsk, men ikke deprimert. Fagseminar, Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy 2004-05-13 - 2004-05-13 2004.

 • Wifstad, Åge. Depresjon som begrep - filosofisk, kulturelt og historisk. Norsk psykiatrisk forenings vårmøte 2004-03-16 - 2004-03-16 2004.

 • Wifstad, Åge. Mellom fag og ideologi. Administrasjonskonferanse 2004-03-08 - 2004-03-09 2004.

 • Wifstad, Åge. Informert samtykke - rituale eller etisk garanti?. Forskerkurs UNN 2004-10-21 - 2004-10-21 2004.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor tenke kjønn i tilsyn?. Møte mellom Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Rogaland 2004-09-10 - 2004-09-10 2004.

 • Wifstad, Åge. Den sunne sjel. Lørdagsuniversitetet 2003-03-29 - 2003-03-29 2003.

 • Wifstad, Åge. Om mestringsbegrepet. Konferanse om lærings- og mestringssentre 2003-01-29 - 2003-01-30 2003.

 • Wifstad, Åge. Terapeut eller leder - roller og ansvar. Administrasjonskonferanse, Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner 2003-10-10 - 2003-10-10 2003.

 • Wifstad, Åge. Teoretiske aspekter ved psykiatrisk forskning. Grunnkurs i psykiatri 2003-03-31 - 2003-03-31 2003.

 • Wifstad, Åge. Etiske utfordringer i møtet med rus/psykiatriklienten. Fagseminar DPS 2003-12-12 - 2003-12-12 2003.

 • Wifstad, Åge. Behov for smitteforebyggende tiltak og belastning for befolkning, organisasjoner og næringsliv. Pandemien og profesjonsetikken 2020-10-21 - 2020-10-21 2020.

 • Wifstad, Åge. Folkehelseetikk. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605.s 160 - 169.

 • Wifstad, Åge. Etikk, tvang og menneskerettigheter. Det obligatoriske grunnkurs i psykiatri 2019-11-14 - 2019-11-14 2019.

 • Wifstad, Åge. Vitenskapsteori. Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.78763.

 • Wifstad, Åge. Etiske/filosofiske perspektiv og dilemma ved bruk av tvang. Respekt for autonomi og ivaretakelse av pasientens beste.. Den 10. nasjonale konferansen om menneskerettigheter - tvang og etikk 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Wifstad, Åge. Illness as experienced - a phenomenological perspective. Contested Chronic Conditions 2017-06-15 - 2017-06-16 2017.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn. 2017.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandling. Utdanningsprogram SEPREP 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.

 • Wifstad, Åge. Moderation and happiness. Eiliv Lund 70 år 2017-11-06 - 2017-11-06 2017.

 • Wifstad, Åge. Humanisme og hverdagsetikk. Fagdag DPS Nordmøre og Romsdal 2017-09-15 - 2017-09-15 2017.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-11-03 - 2015-11-03 2015.

 • Wifstad, Åge. Fosterdiagnostikk - noen etiske utfordringer. Åpent møte om fosterdiagnostikk 2014-09-10 - 2014-09-10 2014.

 • Wifstad, Åge. Foucaults skalpell. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2013 (3-4). ISSN 0800-7136.s 298 - 303.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Niende nasjonale TIPS-konferanse 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.

 • Wifstad, Åge. Prosedyresamfunnet. Medisinsk-filosofisk forum 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. I kategorienes vold?. LIS-møte 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og politikk i helsearbeid. Filosofiske samtaler 2013-05-11 - 2013-05-11 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og filosofi for blivende psykiatere. Kurs 2013-05-29 - 2013-05-29 2013.

 • Wifstad, Åge. Klinisk etikk i akuttpsykiatrisk praksis. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk - mer enn et moteord?. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Dyre piller. 2012 ISBN 978-82-7682-063-8.s 65 - 79.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Dalane-seminaret 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Wifstad, Åge. "Overbehandling" - noen etiske aspekter. Seminar 2012-11-14 - 2012-11-14 2012.

 • Wifstad, Åge. Stigma og ulike kulturelle og sosiologiske perspektiver. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandlingen. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Sikre svar som våpen mot tvil. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Psykisk helsevern sitt samfunnsoppdrag. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Sykdomskontekster. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-6926.s 48 - 48.

 • Wifstad, Åge. Begrensning av livsforlengende behandling - etiske perspektiver. Etikk-seminar, UNN Harstad 2010-05-06 - 2010-05-06 2010.

 • Wifstad, Åge. Trist, motløs, deprimert? Psykisk lidelse i eksistensielt og samfunnsmessig perspektiv. Psykiatri i Nord 2010 2010-06-02 - 2010-06-02 2010.

 • Wifstad, Åge. Hva mener vi med legekunst, og kan den formidles?. Jubileumskonferanse for praksislærere 2010-04-22 - 2010-04-22 2010.

 • Wifstad, Åge. Verdier i praksis. Fagseminar Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 2010-09-01 - 2010-09-01 2010.

 • Wifstad, Åge. Samhandlingskompetanse - filosofiske perspektiver. Fagdag, Steigentunet 2010-10-07 - 2010-10-07 2010.

 • Wifstad, Åge. Da medisinen reddet etikken. Lørdagsuniversitetet 2009-01-03 - 2009-01-03 2009.

 • Wifstad, Åge. Hva er humanistisk medisin?. Nordic Risk Group 6th Annual Meeting 2009-03-06 - 2009-03-06 2009.

 • Wifstad, Åge. Rethinking informed consent in bioethics. Forskningsetikk 2008 (3). ISSN 1502-6353.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn ved forhåndsvurdering av forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127. ISSN 0029-2001.s 58 - 59.

 • Wifstad, Åge. Kampen mod de mindreværdige. Forskningsetikk 2007; Volum 7 (2). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrimaktens ordninger. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007; Volum 25 (1-2). ISSN 0800-7136.s 444 - 447.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagstenkning i psykiatrien. Grunnkurs i psykiatri 2007-10-30 - 2007-10-30 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn i samspill med lovregler. Årsmøte i Den centrale videnskabsetiske komité, Danmark 2007-09-20 - 2007-09-20 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk og geriatri. Kurs for indremedisinere, Den norske lægeforening 2007-12-10 - 2007-12-10 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk ved hodeskader. Faglunsj 2007-11-29 - 2007-11-29 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk praksis overfor barn, ungdom og foreldre. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor jukse?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.

 • Wifstad, Åge. Blandet om profesjonsetikk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (6). ISSN 0029-2001.s 803 - 803.

 • Wifstad, Åge. Sannhetens askese. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006 (1-2). ISSN 0800-7136.s 447 - 450.

 • Wifstad, Åge. Science and Ethics. Etikk forutsetter subjektivitet. Forskningsetikk 2006; Volum 6 (3). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Akutt psykisk nød - et filosofisk perspektiv. Åsgårdseminaret 2006 2006-05-09 - 2006-05-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrien mellom vitenskap og etikk. Grunnkurs i barne- og ungdomspsykiatri 2006-03-09 - 2006-03-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Forvaltning av merviten og ekspertrolle. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Livsverden og systemverden. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Kunnskapsbasert praksis - epistemologiske og etiske utfordringer. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Skjør forskningsetikk. Forskningsetikk 2005; Volum 5 (3). ISSN 1502-6353.s 19 - 19.

 • Wifstad, Åge. Doctor's experiences of work related moral problems. Medicine, Health care and Philosophy 2005; Volum 8 (1). ISSN 1386-7423.

 • Lorem, Geir F; Wifstad, Åge; Rossvær, Viggo. Witdrawal and Exclusion - A study of the spoken word as means of understanding schizophrenic patients. 2005 ISBN 8290262876.

 • Wifstad, Åge. Fra praksis til teori. Fagseminar 2005-02-10 - 2005-02-10 2005.

 • Wifstad, Åge. Profesjonell praksis og møtet med den Andre. Fagdag utdanning i nettverksledelse 2005-02-09 - 2005-02-09 2005.

 • Wifstad, Åge. "Omdefinering av normalitet" - en kommentar. Doktorgradsseminar 2005-04-01 - 2005-04-01 2005.

 • Wifstad, Åge. Etiske dilemma i geriatrisk klinikk. Kompetanseprogram i geriatri 2005-09-14 - 2005-09-14 2005.

 • Wifstad, Åge. Etikk i byggenæringen. Årsmøte NHO 2005-04-08 - 2005-04-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Å møte barn og unge. Medisin og etikk 1. Utdanningsprosjekt barne. og ungdomspsykiatri 2005-03-08 - 2005-03-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Redusert samtykkekompetanse. Komitemøte NESH 2004-05-26 - 2004-05-26 2004.

 • Wifstad, Åge. Stigmatisering av de sykeste. Nordlys 2004 (23.12). ISSN 0805-5440.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagsproblemer i psykiatrien. Fagdag 2004-12-08 - 2004-12-08 2004.

 • Wifstad, Åge. Psykiatri som praksis- og kunnskapsfelt. Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2004-12-01 - 2004-12-01 2004.

 • Wifstad, Åge. Melankolsk, men ikke deprimert. Fagseminar, Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy 2004-05-13 - 2004-05-13 2004.

 • Wifstad, Åge. Depresjon som begrep - filosofisk, kulturelt og historisk. Norsk psykiatrisk forenings vårmøte 2004-03-16 - 2004-03-16 2004.

 • Wifstad, Åge. Mellom fag og ideologi. Administrasjonskonferanse 2004-03-08 - 2004-03-09 2004.

 • Wifstad, Åge. Informert samtykke - rituale eller etisk garanti?. Forskerkurs UNN 2004-10-21 - 2004-10-21 2004.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor tenke kjønn i tilsyn?. Møte mellom Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Rogaland 2004-09-10 - 2004-09-10 2004.

 • Wifstad, Åge. Den sunne sjel. Lørdagsuniversitetet 2003-03-29 - 2003-03-29 2003.

 • Wifstad, Åge. Om mestringsbegrepet. Konferanse om lærings- og mestringssentre 2003-01-29 - 2003-01-30 2003.

 • Wifstad, Åge. Terapeut eller leder - roller og ansvar. Administrasjonskonferanse, Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner 2003-10-10 - 2003-10-10 2003.

 • Wifstad, Åge. Teoretiske aspekter ved psykiatrisk forskning. Grunnkurs i psykiatri 2003-03-31 - 2003-03-31 2003.

 • Wifstad, Åge. Etiske utfordringer i møtet med rus/psykiatriklienten. Fagseminar DPS 2003-12-12 - 2003-12-12 2003.

 • [Loading...]

  Member of research group