Bilde av Olsen, Rigmor
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Olsen, Rigmor
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. rol006@post.uit.no +4777644218 Tromsø

Rigmor Olsen • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen, Rigmor Olsen :
  Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen- Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser
  NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2022 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen, Cato R. P. Bjørndal :
  Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer
  Acta Didactica Norden (ADNO) 16. Nov 2022 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen :
  Flerstemmighet i veiledningssamtaler? En kasusstudie om triadisk FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen
  NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2021 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen :
  Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen :
  Posisjonering i "det tredje rom". En casestudie av triadiske veiledningssamtaler hvor lærerstudenter, praksislærer og universitetslærer samarbeider om FoU-arbeid
  2019
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Inger Merethe Hansen :
  Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning
  2019
 • Rigmor Olsen, Rachel Elise Jakhelln :
  Improving mentoring and supervision through extended boundary crossing in a tripartite collaboration in initial teacher education
  2018
 • Rigmor Olsen :
  Veiledningssamtalen i et konstruert partnerskap
  2017
 • Rigmor Olsen :
  Veiledningssamtalen og veiledningsrelasjoner når lærerstudenter gjennomfører FoU-arbeid i partnerskap med praksislærer og universitetslærer
  2016
 • Rigmor Olsen :
  Å skrive en master kan vel ikke være så vanskelig?
  2016
 • Rigmor Olsen :
  Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning. Når praksislæreren og studentene skal samarbeide om FoU-arbeid i praksisfeltet: I hvilken grad opplever praksislærerne seg som integrert i den nye forskningsbaserte grunnskolelærerutdanningen?
  UiT Norges arktiske universitet 2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →