Charlotte Reedtz • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Bjørn Helge Handegård, Charlotte Reedtz :
  Parents with a mental illness and their sense of parenting competence
  Advances in mental health 2023 ARKIV / DOI
 • Frode Adolfsen, Charlotte Reedtz, Roman A Koposov, Sturla Fossum :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PMTO–foreldregruppe (2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Adéla Farářová, Hana Papezova, Jana Gricová, Tereza Štěpánková, Václav Čapek, Charlotte Reedtz et al.:
  ChildTalks+: a study protocol of a pre-post controlled, paired design study on the use of preventive intervention for children of parents with a mental illness with focus on eating disorders
  BMC Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Charlotte Reedtz :
  Support for Children of Parents With Mental Illness: An Analysis of Patients’ Health Records
  Frontiers in Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Øivin Christiansen, Charlotte Reedtz :
  Do the child welfare and protection services involve children in cases with parental mental health problems? A Norwegian case-file study.
  Frontiers in Psychiatry 07. Jan 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård :
  Concerns of Parental Substance Abuse and Mental Health Problems Reported to Child Welfare Services—Testing a Moderated Mediation Model for Paths From Reports to Substantiated Concern and Service Provision
  Frontiers in Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka et al.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Øivin Christiansen, Charlotte Reedtz :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Skilsmissegrupper (2.utg.).
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2022 ARKIV
 • Charlotte Reedtz, Stine Løvereide :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Youth Self Report (YSR)
  PsykTestBarn 2021 ARKIV / DOI
 • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Charlotte Reedtz :
  Child-focused practice in social services for adults in Norway
  Journal of Social Work 23. Aug 2021 ARKIV / DOI
 • Andrea Reupert, Penny Bee, Clemens M. H. Hosman, Karin van Doesum, Louisa M. Drost, Adrian Falkov et al.:
  Editorial Perspective: Prato Research Collaborative for change in parent and child mental health – principles and recommendations for working with children and parents living with parental mental illness
  Journal of Child Psychology and Psychiatry 2021 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Eva Jensaas, Trine Storjord, Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen :
  Identification of Children of Mentally Ill Patients and Provision of Support According to the Norwegian Health Legislation: A 11-Year Review
  Frontiers in Psychiatry 2021 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Gro Janne Wergeland :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Dialektisk atferdsterapi for ungdom (Dialectical behavior therapy for Adolescents, DBT-A)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2020 ARKIV
 • Merete Aasheim, Sturla Fossum, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Examining the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting: Teacher-Reported Behavior Management Practice, Problem Behavior in Classroom and School Environment, Teacher Self- and Collective Efficacy, and Classroom Climate
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Sihu Klest, Nora Mortensen Aalo, Ingrid Daae Rasmussen, Joar Vittersø :
  Results from an RCT on brief parent training: Long term effects on parental quality of life
  Frontiers in Psychology 2019 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Camilla Lauritzen, Ylva Victoria Støver, Janita Freili, Kamilla Rognmo :
  Identification of Children of Parents With Mental Illness: A Necessity to Provide Relevant Support
  Frontiers in Psychiatry 2019 ARKIV / DOI
 • Karin van Doesum, Teresa M Maia, Catarina Pereira, Monica Loureiro, Joana Marau, Lurdes Toscano et al.:
  The Impact of the “Semente” Program on the Family-Focused Practice of Mental Health Professionals in Portugal
  Frontiers in Psychiatry 2019 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Karin van Doesum, Giulia Signorini, Camilla Lauritzen, Therese van Amelsvoort, Floor Van Santvoort et al.:
  Promotion of Wellbeing for Children of Parents With Mental Illness: A Model Protocol for Research and Intervention
  Frontiers in Psychiatry 2019 ARKIV / DOI
 • Silje Sommer Hukkelberg, Charlotte Reedtz, John Kjøbli :
  Construct Validity of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): An Exploratory Structural Equation Modeling Approach
  European Journal of Psychological Assessment 2018 DOI
 • Merete Aasheim, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen, Willy-Tore Mørch :
  Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting
  Scandinavian Journal of Educational Research 29. May 2018 ARKIV / DOI
 • Camilla Lauritzen, Charlotte Reedtz, Kamilla Rognmo, Miriam Adele Nilsen, Anja Walstad :
  Identification of and Support for Children of Mentally Ill Parents: A 5 Year Follow-Up Study of Adult Mental Health Services
  Frontiers in Psychiatry 2018 ARKIV / DOI
 • van Doesum Karin, Lauritzen Camilla, Charlotte Reedtz :
  Manual Child Talks+
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • von Doesum Karin, Lauritzen Camilla, Charlotte Reedtz :
  Håndbok til Barneperspektivsamtalen+
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Kjersti Bergum Kristensen, Charlotte Reedtz, June Thorvaldsen Forsberg, Camilla Lauritzen, Geraldine Danielle Yolande Mabille, Karin Källsmyr :
  Effektevaluering av Barneperspektivsamtalen+
  2024
 • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Charlotte Reedtz :
  Family focus in mental health and social services for adults: Supporting minor children of parents in challenging life situations
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Gro Ulset, Sturla Fossum, Anita Skårstad Storhaug, Jannike Kaasbøll, Charlotte Reedtz :
  Barnevernansvarlig i psykisk helsevern for barn og unge. Evaluering.
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Charlotte Reedtz, Helene Eng, Marte Rye, Kyrre Breivik, Monica Martinussen :
  Mål: Mobbekutt innen 2025. Vi har fire anbefalinger
  Dagbladet 2023
 • Charlotte Reedtz, Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen :
  Barneperspektivsamtalen: Å veilede foreldre med livsutfordringer til god ivaretakelse av sine barn.
  Fagbokforlaget 2022
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Inger Marie Holm, Charlotte Reedtz :
  Fagsamtale med professor Charlotte Reedtz om kulturell formulering (kulturell analyse).
  2022
 • Anita Salamonsen, Charlotte Reedtz, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Involvere brukere i forskning: Et videointervju med Charlotte Reedtz, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Tove Andersson, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Charlotte Reedtz et al.:
  Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Charlotte Reedtz, Camilla Lauritzen, Karin van Doesum :
  Child Talks+: A New Intervention to Support Families Affected by Parental Mental Illness
  Journal of Parent and Family Mental Health 02. Sep 2021 DOI
 • Charlotte Reedtz :
  Norske elever kan få store kunnskapshull og slite sosialt som følge av koronapandemien
  04. Feb 2021
 • Charlotte Reedtz :
  Psykologiprofessor Charlotte Reedtz ved UiT er spesielt bekymret for de unge
  13. Mar 2021
 • Charlotte Reedtz :
  Professor ut mot tiltakene
  13. Mar 2021
 • Charlotte Reedtz :
  Professor maner til opprør mot koronatiltak: – Har blitt en nasjonal lydighetskonkurranse
  13. Mar 2021
 • Simon-Peter Neumer, Thomas Jozefiak, Charlotte Reedtz, Kjell Morten Stormark, Monica Martinussen :
  Strengere krav til tester. Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2021
 • Charlotte Reedtz, Ørjan Olsvik :
  Vi krever koronapakke for barn og unge
  Forskning.no 18. Mar 2021
 • Charlotte Reedtz, Kyrre Breivik, Monica Martinussen, Helene Eng :
  Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen
  Forskning.no 15. Mar 2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen et al.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Charlotte Reedtz :
  – Vi kan hjelpe barn som sliter nå
  10. Apr 2020
 • Charlotte Reedtz :
  Covid-19 Fares Gently with Children and Youngsters, but They Bear a Large Burden Due to the Lock down of the Society
  Child & Youth Services 2020 DOI
 • Charlotte Reedtz :
  Implementering: Hva, hvorfor og hvordan?
  Folkehelseinstituttet 2020
 • Monica Martinussen, Helene Eng, Charlotte Reedtz, Kyrre Breivik, Karine Jakobsen :
  Hvilke psykisk helsefremmende tiltak virker for barn og unge?
  Psykologisk.no 30. Mar 2020 FULLTEKST
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Charlotte Reedtz :
  Slik kan vi hjelpe barn som sliter nå
  03. Apr 2020
 • Charlotte Reedtz, Ingrid Kvestad, Kari Slinning, Kjersti Sandnes :
  Strategi for RBUP/RKBUssatsing på sped- og småbarnsfeltet 2019-2022
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Monica Martinussen, Charlotte Reedtz, Helene Eng, Simon-Peter Neumer, Joshua Patras, Willy-Tore Mørch :
  Kriterier for prosedyrer og vurdering og klassifisering av tiltak (2. utgave, v 2.1)
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Helene Eng, Charlotte Reedtz, Monica Martinussen :
  Hjelp til valg av tiltak - Ungsinn
  2019
 • Merete Aasheim, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting
  UiT Norges arktiske universitet 2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →