Kjersti Dahle


  • Kristine Helen Korsnes, Lena R. Lauritsen Bendiksen, kjersti Dahle :
    Kompetanse og læringsutbytte. Fyrtårnsprosjektet ved det juridiske fakultet.
    2017

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →