Gunnar Ketil Eriksen

Professor Juridihka fakultehta
Flag icon Flag icon

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Et kritisk blikk på reglene om rettsvernhevd. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Lokal sedvanerett eller alders tids bruk?. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 105 - 122.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Byggverk på fremmed grunn. Jussens venner 2014; Volum 49 (4). ISSN 0022-6971.s 222 - 233.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Okkupasjon. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 224 - 250.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Foreldelse, hevd og alders tids bruk i Norge og Danmark-Norge fra middelalderen til naturretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012. ISSN 0040-7143.s 675 - 713.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Foreldelse, hevd og alders tids bruk. Akademisk Publisering 2010 ISBN 978-82-8152-035-6.s 53 - 78.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Mothevd og frihevd. Jussens venner 2010 (3). ISSN 0022-6971.s 204 - 217.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Omsettelighet som vilkår for gyldig pant. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 115 - 128.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kastet, mistet, glemt eller bortkommet? Om løsøre på avveie. Jussens venner 2008. ISSN 0022-6971.s 136 - 154.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Nyere utviklingslinjer om retten til undergrunnen. Jussens venner 2008; Volum 43 (5). ISSN 0022-6971.s 344 - 356.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. "QUOD NON EST IN ACTIS, NON EST IN MUNDO"! The meeting between oral and text-based legal cultures. 2006 ISBN 82-8152-007-8.s 56 - 73.

 • Eriksen, gunnar ketil. Om rettsvernshevd, i Jus't 1/2006. DELETED 2006.s 22 - 38.

 • Eriksen, gunnar ketil. Kravet i hevdsloven § 8 første ledd om "fast tilstelling" som vilkår for brukshevd. 2004.s 65 - 77.

 • Eriksen, gunnar ketil. Samiske sedvaner og bruk av naturressurser før og etter Selbu- og Svartskogdommene fra 2001. Kritisk juss 2004 (Årg. 30, nr 3). ISSN 0804-7375.s 289-304 - .

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Fremveksten av kravet om god tro ved hevd og alders tids bruk i norsk rett. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2003 (1). ISSN 0040-7143.s 79 - 128.

 • Eriksen, gunnar ketil. Tilvenningen til det samiske i norsk høyesterettspraksis. Om møtet mellom en muntlig og en tekstbasert rettskultur. Kart og plan 2002 (4). ISSN 0047-3278.s 230 - 247.

 • Eriksen, gunnar ketil. Bortfall av hevdet rettsvern ved passivitet. Lov og Rett 2002 (3). ISSN 0024-6980.s 164 - 175.

 • Eriksen, gunnar ketil; Skoghøy, Jens Edvin A.; Somby, ande. Fem artikler i samerett. Det juridiske fakultets skriftserie 2001 (39). ISSN 0801-809X.

 • Eriksen, gunnar ketil. Lappekodisillens rettskildemessige status i dag - særlig relatert til forholdene i Norge og i Finnmark. Dieđut 1998 (3). ISSN 0332-7779.s 129 - 144.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kollektive bruksrettigheter i grenselandet mellom den subjektive og den objektive rett. Om avgrensningen av den bruksberettigete krets, særlig etter hevdsl. § 8,2. 1997 ISBN 82-13-00919-3.s 149 - 167.

 • Eriksen, gunnar ketil. Strl § 400 - verd å fjerne?. Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 1996 (2).

 • Eriksen, gunnar ketil. Strl § 400 - verd å fjerne?. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie 1996 (32).

 • Eriksen, gunnar ketil. Retten til å plukke moltene på Loppa øy. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie 1996 (32).

 • Eriksen, gunnar ketil. Innføring av problembasert læring på jusstudiet. UNIPED (Tromsø) 1994 (1). ISSN 1500-4538.s 3 - 13.

 • Eriksen, gunnar ketil. Norsk tingsrett i Sapmi - en uting?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 1993 (69). ISSN 0105-1121.s 66 - 86.

 • Eriksen, gunnar ketil. Alders tids bruk. Institutt for rettsvitenskaps skriftserie 1990 (8).

 • Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Alders tids bruk. Fagbokforlaget 2008 ISBN 978-82-450-0555-4.

 • Eriksen, Gunnar ketil. Alders tids bruk. Universitetsforlaget 1993.

 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 5. 2020.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. «Torsken og den alter ego skreiens betydning for livsberging, bosetting og økonomi i et historisk og rettshistorisk perspektiv».. Havets hemmeligheter 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.

 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Livepodcast fra Bazinga, episode 4. 2019.

 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 3. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss, episode 2. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Juss&Jåss, podcast om juss i samrbeid med Marius Storvik, episode 1. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Arv etter loven, testamente og uskifte. Seniordag for Studentsamskipnaden i Tromsø 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Sami and indigenous law;challenges and opportunities. Møte med delegasjon av FN-ambassadører 2019-05-11 - 2019-05-11 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Sammenhengen mellom studieledelse og studiekvalitet. Læringsfestivalen 2019, NTNU Trondheim 2019-05-06 - 2019-05-07 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Bokrecension. Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019 (2/160). ISSN 0105-1121.s 70 - 73.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Hva skjer med Magnus Lagabøtes Landslov?. 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Frihevd, hjemfallsrett, mothevd, multebærland, negativ servitutt, tinglig rett, tålt bruk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Tanaloven. Gyldendal Rettsdata 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kredittkortfylla - Hvordan overleve dagen derpå?. Alumnikonferansen 2018-10-26 - 2018-10-26 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Offentlige tillatelser til høsting eller utnyttelse av naturressurser som formuesgode. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.

 • Frostad, Magne; Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. UiT 50 års markering, samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, HSL/UiT 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den historiske skolens betydning for utviklingen av de moderne reglene om alders tids bruk. Norsk rettshistorikermøte 2018 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til hevdsloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til godtroloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til servituttloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til lov om registrering av elektriske kraftledninger. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til Løsningsrettloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den digitale ytringsfrihetens grenser. 2016.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til markaloven. Gyldendal Rettsdata 2016.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den digitale ytringsfrihetens grenser. Lørdagsuniversitetet 2016-12-10 - 2016-12-10 2016.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Retten til fiske i en Nord-norsk kontekst. Outreach-seminar om Tveteråsutvalgets innstilling 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil. Uinformert omorganisering av Arkivverket. (data) Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh and Helle Vogt (eds.). Law and disputing in the Middle Ages. DJØF Publishing. Copenhagen 2013. 299 pages. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014; Volum 127. ISSN 0040-7143.s 90 - 95.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014. ISSN 0040-7143.s 297 - 300.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den halte reinen. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 26 - 31.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Helge Kongsrud, Det norske kanslerembetet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012. ISSN 0040-7143.s 719 - 722.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Flytting av Tanalovens rettighetsbestemmelse til finnmarksloven – en uproblematisk formalitet?. Sagat 2012.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 (4). ISSN 0040-7143.s 542 - 546.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. På bærtur med "Nordlys". Debattinnlegg 2011-05-07 - 2011.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Fire tingsrettslige spørsmål i Finnmark. Fefo sitt fagseminar i Tromsø 13.12.2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Bokanmeldelse av Endre Stavang: Opphør av servitutter. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (5). ISSN 0040-7143.s 694 - 698.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Hevd og alders tids bruk. Møte i Finnmarkskommisjonen 2010-02-04 - 2010.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Reindriftsretten – hva er det, og hvilken betydning har den for grunneier?. Seminar for ansatte i Statskog 2010-11-15 - 2010-11-16 2010.

 • Eriksen, gunnar ketil. Tromsdalstinden og OL - miljøforvaltning i praksis?. Kreativ Uke (fulltekst) 2004-04-20 - 2004.

 • Eriksen, gunnar ketil. Bokanmeldelse av "Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852-1960". Lov og Rett 2002 (7). ISSN 0024-6980.s 457 - 462.

 • Eriksen, gunnar ketil. Høyesteretts dom i Svartskogsaken. Ukjent (fulltekst) 2001-01-01 - 2000.

 • Eriksen, gunnar ketil. Bokanmeldelse av "Becoming visible: Indigenous Politics and Self-Government". Kritisk juss 1996 (2). ISSN 0804-7375.s 134 - 140.

 • Eriksen, gunnar ketil. Studieforbedrende tiltak ved Institutt for rettsvitenskap. universitetspedagogisk seminar 1994-01-01 - 1993.

 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 5. 2020.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. «Torsken og den alter ego skreiens betydning for livsberging, bosetting og økonomi i et historisk og rettshistorisk perspektiv».. Havets hemmeligheter 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.

 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss Livepodcast fra Bazinga, episode 4. 2019.

 • Storvik, Marius; Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss episode 3. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til lov om fredning og fangst av isbjørn. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Juss & Jåss, episode 2. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Juss&Jåss, podcast om juss i samrbeid med Marius Storvik, episode 1. 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Arv etter loven, testamente og uskifte. Seniordag for Studentsamskipnaden i Tromsø 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Sami and indigenous law;challenges and opportunities. Møte med delegasjon av FN-ambassadører 2019-05-11 - 2019-05-11 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Sammenhengen mellom studieledelse og studiekvalitet. Læringsfestivalen 2019, NTNU Trondheim 2019-05-06 - 2019-05-07 2019.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Bokrecension. Christina Allard: Renskötselsrätt i nordisk belysning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019 (2/160). ISSN 0105-1121.s 70 - 73.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Hva skjer med Magnus Lagabøtes Landslov?. 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Frihevd, hjemfallsrett, mothevd, multebærland, negativ servitutt, tinglig rett, tålt bruk. Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Tanaloven. Gyldendal Rettsdata 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kredittkortfylla - Hvordan overleve dagen derpå?. Alumnikonferansen 2018-10-26 - 2018-10-26 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. Forskningsdagene 2018 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Offentlige tillatelser til høsting eller utnyttelse av naturressurser som formuesgode. Rettslige utfordringer innen sjømatnæringen 2018-10-03 - 2018-10-03 2018.

 • Frostad, Magne; Eriksen, Gunnar Ketil. Rettshistorisk byvandring. UiT 50 års markering, samarbeid med Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, HSL/UiT 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den historiske skolens betydning for utviklingen av de moderne reglene om alders tids bruk. Norsk rettshistorikermøte 2018 2018-05-03 - 2018-05-04 2018.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til hevdsloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til godtroloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til servituttloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til lov om registrering av elektriske kraftledninger. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til Løsningsrettloven. Gyldendal Rettsdata 2017.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den digitale ytringsfrihetens grenser. 2016.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Kommentarer til markaloven. Gyldendal Rettsdata 2016.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den digitale ytringsfrihetens grenser. Lørdagsuniversitetet 2016-12-10 - 2016-12-10 2016.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Retten til fiske i en Nord-norsk kontekst. Outreach-seminar om Tveteråsutvalgets innstilling 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.

 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil. Uinformert omorganisering av Arkivverket. (data) Morgenbladet 2015. ISSN 0805-3847.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Per Andersen, Kirsi Salonen, Helle Møller Sigh and Helle Vogt (eds.). Law and disputing in the Middle Ages. DJØF Publishing. Copenhagen 2013. 299 pages. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014; Volum 127. ISSN 0040-7143.s 90 - 95.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Susann Funderud Skogvang: Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014. ISSN 0040-7143.s 297 - 300.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Den halte reinen. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 26 - 31.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Helge Kongsrud, Det norske kanslerembetet. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012. ISSN 0040-7143.s 719 - 722.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Flytting av Tanalovens rettighetsbestemmelse til finnmarksloven – en uproblematisk formalitet?. Sagat 2012.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Anmeldelse av Kirsti Strøm Bull: Kystfisket i Finnmark - en rettshistorie. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2012 (4). ISSN 0040-7143.s 542 - 546.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. På bærtur med "Nordlys". Debattinnlegg 2011-05-07 - 2011.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Fire tingsrettslige spørsmål i Finnmark. Fefo sitt fagseminar i Tromsø 13.12.2011 2011-12-13 - 2011-12-13 2011.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Bokanmeldelse av Endre Stavang: Opphør av servitutter. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 (5). ISSN 0040-7143.s 694 - 698.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Hevd og alders tids bruk. Møte i Finnmarkskommisjonen 2010-02-04 - 2010.

 • Eriksen, Gunnar Ketil. Reindriftsretten – hva er det, og hvilken betydning har den for grunneier?. Seminar for ansatte i Statskog 2010-11-15 - 2010-11-16 2010.

 • Eriksen, gunnar ketil. Tromsdalstinden og OL - miljøforvaltning i praksis?. Kreativ Uke (fulltekst) 2004-04-20 - 2004.

 • Eriksen, gunnar ketil. Bokanmeldelse av "Reindriften i Finnmark. Rettshistorie 1852-1960". Lov og Rett 2002 (7). ISSN 0024-6980.s 457 - 462.

 • Eriksen, gunnar ketil. Høyesteretts dom i Svartskogsaken. Ukjent (fulltekst) 2001-01-01 - 2000.

 • Eriksen, gunnar ketil. Bokanmeldelse av "Becoming visible: Indigenous Politics and Self-Government". Kritisk juss 1996 (2). ISSN 0804-7375.s 134 - 140.

 • Eriksen, gunnar ketil. Studieforbedrende tiltak ved Institutt for rettsvitenskap. universitetspedagogisk seminar 1994-01-01 - 1993.

 • Member of research group
  Attachments:

  [Loading...]