Profilbilde IMG_6379.JPG
Profilbilde IMG_6379.JPG
Juridihka fakultehta trude.haugli@uit.no +4777644574 Tromsø TEO-H4 4.521

Trude Haugli • Haugli, Trude. § 104. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215022581.s 1167 - 1177.
 • Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi. Om foreldreansvar og barns rett til helsehjelp. Gyldendal Juridisk 2020 ISBN 9788205538498.
 • Haugli, Trude. Constitutional Rights for Children in Norway. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 39 - 57.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_004.
 • Haugli, Trude; Nylund, Anna. Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter?. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 391 - 422.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_021.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Begrepet barneperspektiv i juridiske tekster. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48637-2.s 179 - 205.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. The Child's or Child Perspective in Legal Research: How Norwegian Scholars Define the Child Perspective. International family law, policy and practice 2014; Volum 1 (1). ISSN 2055-6802.s 41 - 48.
 • Haugli, Trude. Child Law in an International Context Message form the Conference Convenor. International family law, policy and practice 2014; Volum 1 (1). ISSN 2055-6802.s 5 - 7.
 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Lov og Rett 2014; Volum 53 (2). ISSN 0024-6980.s 89 - 108.
 • Haugli, Trude. En forskerkonferanse om barnerett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013; Volum 11 (3). ISSN 1503-2965.s 235 - 244.
 • Haugli, Trude. Nye trender i norsk barnerettsforskning. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-45075-2.s 102 - 110.
 • Haugli, Trude. Samvær under tilsyn. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42443-2.s 255 - 272.
 • Haugli, Trude. Family Placement of Children left without parental Care in Norway. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 210 - 218.
 • Haugli, Trude. Children's Rights and Guarantees in Norwegian Legislation - an Overview. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 169 - 178.
 • Haugli, Trude. Kapittel 3. Hensynet til barnets beste. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018584.s 51 - 72.
 • Haugli, Trude; Shinkareva, Elena. The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law. International Journal of Law, Policy and the Family 2012 (26). ISSN 1360-9939.s 351 - 377.
 • Bendiksen, lena lauritsen; Haugli, Trude. Barneperspektivet i rettsvitenskapelig forskning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2011; Volum 34 (4 = 135). ISSN 0105-1121.s 79 - 99.
 • Haugli, Trude. Bosted og samlet foreldrekontakt - betyr størst og mest det samme som best?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011; Volum 9 (1). ISSN 1503-2965.s 38 - 55.
 • Haugli, Trude. Barnerett - utviklingstrekk og utfordringer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010; Volum 8 (1-2). ISSN 1503-2965.s 5 - 25.
 • Haugli, Trude. Rettssikkerhet for barn og unge i sårbare situasjoner. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-0539693-7.s 46 - 58.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Hvor ble det av gutten? En analyse av Ashok-saken, Rt. 2009 s. 1261. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010; Volum 8 (1-2). ISSN 1503-2965.s 59 - 79.
 • Haugli, Trude. Barns rettssikkerhet. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 173 - 185.
 • Haugli, Trude. Er barnet i fokus?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2008 (3). ISSN 1503-2965.s 156 - 172.
 • Haugli, Trude. Hensynet til barnets beste. Universitetsforlaget 2008 ISBN 978-82-15-01193-6.s 46 - 62.
 • Haugli, Trude. Samværsrett på helsa løs?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007 (3). ISSN 1503-2965.s 205 - 210.
 • Haugli, Trude. Lov om barn og foreldre. Jussens venner 2007; Volum 42 (6). ISSN 0022-6971.s 325 - 388.
 • Haugli, trude. Bør samværsrettens omfang lovfestes?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2004. ISSN 1503-2965.s 232 - 236.
 • Haugli, trude. Skiftende ideologier i barnelovgivingen - alltid til barnets beste?. 2004.s 77 - 89.
 • Haugli, trude. Samværsrett ved omsorgsovertakelse - til barnets beste eller effektiv hindring av tilbakeføring?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2004 (4). ISSN 0800-1014.
 • Haugli, trude. Til barnets beste. Familiebilder - familiemønstre i endring. Kirke og kultur 2004 (3). ISSN 0023-186X.s 345 - 360.
 • Haugli, Trude. Partsrettigheter i barnevernssaker når andre enn foreldrene krever samværsrett. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2003. ISSN 1503-2965.
 • Haugli, Trude. Det mangfoldige barnets beste. Gyldendal Akademisk 2002 ISBN 8205300607.s 313 - 326.
 • Haugli, Trude. Samværsrett i barnevernsaker. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 2000 (3). ISSN 0800-143X.
 • Haugli, Trude. Foreldreansvaret ved sabotasje av samværsretten. Lov og Rett 1999. ISSN 0024-6980.
 • Haugli, Trude. Far, loven og livet. Kritisk juss 1998 (4). ISSN 0804-7375.s 291 - .
 • Haugli, Trude. Delt omsorg for felles barn ved samlivsbrudd. Det juridiske fakultets skriftserie 1994 (26). ISSN 0801-809X.
 • Haugli, Trude. Samværsrett etter omsorgsovertakelse. 1994 ISBN 82-417-0418-6.s 51 - 78.
 • Haugli, Trude. Fosterbarnets rett til samvær med sine biologe foreldre. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid 1994 (7). ISSN 0800-143X.s 8 - 12.
 • Haugli, Trude. Allmennprevensjon som argument for overføring av foreldreansvar. Jussens venner 1993. ISSN 0022-6971.s 180 - .
 • Haugli, Trude. Samværsrett-samværsplikt. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 1993 (60). ISSN 0105-1121.s 76 - .
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04346-3.
 • Haugli, Trude; Nylund, Anna; Sigurdsen, Randi; Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries. Brill|Nijhoff 2019; Volum 5 (1) ISBN 978-90-04-38281-7. ISSN 2405-8343.s 317 - 337.s doi: https://doi.org/10.1163/9789004382817_017.
 • Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne; Svensson, Eva-Maria. Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 411 - 425.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena R. Lauritsen. Sentrale emner i barneretten, 3. utgave. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02996-2.
 • Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, Lena Lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978-82-15-02522-3.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. Sentrale emner i barneretten. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-00126-5.
 • Haugli, Trude; Havik, Toril. Samværsrett i barnevernsaker Psykologiske og juridiske vurderinger. (omtale) Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01645-0.
 • Haugli, Trude. Samværsrett i barnevernssaker, 2. utgave. Universitetsforlaget 2000 ISBN 82-00-45419-3.
 • Haugli, Trude. Samværsrett i barnevernsaker. Universitetsforlaget 1998 ISBN 82-00-12855-5.
 • Haugli, Trude; Martnes, Mona. Covid-19 og barns rettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021; Volum 18 (3/4). ISSN 1503-2965.s 177 - 180.s doi: 10.18261.
 • Haugli, Trude. Barns rett til helse. Særlig vekt på fedme hos barn og statens ansvar. webinar 2021-06-03 - 2021-06-03 2021.
 • Haugli, Trude. Bestemor vann over barnevernet i Høgsterett – kan krevje å få samvær med barnebarnet. 2021.
 • Haugli, Trude; Martnes, Mona. Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Haugli, Trude. Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider. 2021.
 • Haugli, Trude. Vaksinering av barn 12- 16 år mot Covid 19. 2021.
 • Haugli, Trude; Martnes, Mona. Covid-19 og barns rettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021; Volum 18 (3-4/2021). ISSN 1503-2965.s 177 - 180.s doi: 10.18261/ISSN.0809-9553-2021-03-04-01.
 • Martnes, Mona; Haugli, Trude. Covid-19 og barns rettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021. ISSN 1503-2965.s doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-03-04-01.
 • Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi. Project presentation: Children's right to health. Nordic Biomedical and Health Law Conference 2020-10-23 - 2020-10-23 2020.
 • Haugli, Trude. FNs barnekonvensjon artikkel 24, Lucy Smiths barnerettighetsdag 2020. Lucy Smiths barnerettighetsdag 2020-11-26 - 2020-11-26 2020.
 • Haugli, Trude. Kommentar til Høyesteretts kjennelse om hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt. Juridika 2020.
 • Martnes, Mona; Haugli, Trude. Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn. Rett 24 2019.
 • Haugli, Trude. Intervju NRK om Barnekonvensjonen 30 år. 2019.
 • Haugli, Trude. FNs barnekonvensjon, utviklingstrekk og dagens status.. Alle barn har rett til - eller...? 2019-11-20 - 2019-11-20 2019.
 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne. Festskrift til Hege Brækhus. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 11 - 19.
 • Haugli, Trude; Svensson, Eva-Maria; Hellum, Anne; Gerrard, Siri. Forord. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.
 • Haugli, Trude. Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries. Gender, Inclusivity and Protecting the 21st Century Family 2019-07-03 - 2019-07-05 2019.
 • Haugli, Trude. Forslag til ny norsk barnelovgivning. Seminar 2019-05-27 - 2019-05-27 2019.
 • Haugli, Trude. Barnerettigheter i Norge – alt såre godt? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs Barnekomite i juni 2018. Juss-lunch 2018-12-04 - 2018-12-04 2018.
 • Haugli, Trude. Constitutional protection of Children in the Nordic countries. work shop 2018-04-16 - 2018-04-17 2018.
 • Haugli, Trude; Sigurdsen, Randi. The best interests of the child in decisions on health matters. Seminar 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Haugli, Trude. Hva nå - Norge? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge nå står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs barnekomite i juni 2018. Hva nå, Norge? Barnekonvensjonen i praksis. 2018-10-12 - 2018-10-12 2018.
 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.
 • Haugli, Trude. Barnekomiteens generelle kommentar om barns deltakelse. Lucy Smiths barnerettighetsdag 2014 2014-11-05 - 2014-11-05 2014.
 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Dårlig rettssikkerhet for barn. Bergens Tidende 2014. ISSN 0804-8983.
 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Systemsvikt i barnefordeling. Vårt land 2014. ISSN 0805-5424.
 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Fædrelandsvennen 2014. ISSN 0805-3790.
 • Haugli, Trude; Nordhelle, Grethe. Sakkyndige må tvile mer. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.
 • Haugli, Trude. Child perspective in legal research. Child Law Conference 2013-01-21 - 2013-01-25 2013.
 • Haugli, Trude. The rights of fathers and duties of mothers. The 2nd International FAmily Law and Practice Connference 2013 "Parentage, Equality and Gender" 2013-07-03 - 2013-07-05 2013.
 • Haugli, Trude; Shinkareva, Elena. Family support and intervention for the protection of the child in Norway and Russia. Journal of Family Law and Practice 2012; Volum 2 (3). ISSN 2052-6598.
 • Nordhelle, Grethe; Haugli, Trude. Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet. Jubileumskonferanse- Juridiske fakultet 2012-10-26 - 2012-10-26 2012.
 • Haugli, Trude. The Best Interests of the Child Versus Public Safety Interests: State Interference into Family Life And Separation of Parents and Children in Connection with Expulsion/Deportation in Norwegian and Russian Law. Vulnerability as a basis for justice and equality in the Nordic countries, Workshop with professor Martha Fineman 2012-08-14 - 2012-08-15 2012.
 • Haugli, Trude; Havik, Toril. Samvær i barnevernssaker, Fagdag Lister barnevern. Agdag Lister barnevern 2012-08-30 - 2012-08-30 2012.
 • Haugli, Trude. Barns rettstilling i Norge, Fra å ha rett, til å få rett?. Redd Barnas rettighetskonferanse 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.
 • Haugli, Trude. FNs barnekonvensjon med særlig vekt på asylsøkerbarnas rettigheter. Redd Barna, regionmøte 2010-04-18 - 2010-04-18 2010.
 • Haugli, Trude. Barnerett - utviklingstrekk og utfordringer. Castbergs minneforelesning 2010-01-07 - 2010-01-07 2010.
 • Haugli, Trude. FNs barnekonvensjon, dagsaktuelle utfordringer. Det årlige barnerettskurset 2010 2010-03-04 - 2010-03-05 2010.
 • Haugli, Trude. Barnekonvensjonen og rettighetsperspektivet. Boklansering, Sårbare unge 2010-05-11 - 2010-05-11 2010.
 • Haugli, Trude. Hva skal vi gjøre med samværet, da? Juridiske og barnefaglige overveielser. Barnevernrett 2010-05-19 - 2010-05-19 2010.
 • Haugli, Trude. Children's basic rights and guarantees in Norwegian legal order. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.
 • Haugli, Trude. Family placement of children left without parental care in Norway - law and practice. Legal systems in the Barents Euro-Arctic region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.
 • Haugli, Trude; Bendiksen, lena lauritsen. Barns menneskerettigheter. Møte med Stortingets menneskerettighetskomite 2010-06-08 - 2010.
 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse. Barnerett. Internasjonalt perspektiv Fagbokforlaget, Bergen 2008, 187 sider pluss vedlegg og stikkordsregister Mary-Ann Hedlund (red.). Lov og Rett 2009; Volum 48 (7). ISSN 0024-6980.s 445 - 448.
 • Haugli, Trude. Barnets beste og barns rett til deltakelse som grunnleggende prinsipper. Konferanse om FNs barnekonvensjon og utfordringer for norsk rett. 2009-06-17 - 2009-06-18 2009.
 • Haugli, trude; Havik, Toril. Hva skal vi bestemme om samværet, da? Juridiske og barnefaglige overveielser. Kurs for dommere 2009-05-25 - 2009-05-26 2009.
 • Haugli, Trude. International Human Rights in the Norwegian legal order. Gjesteforelesning 2009-12-02 - 2009-12-02 2009.
 • Haugli, Trude. Child Law - Norwegian perspectives. Forskerseminar 2009-11-18 - 2009-11-18 2009.
 • Haugli, Trude. Bokomtale: Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2009 (3). ISSN 1503-2965.s 207 - 213.
 • Haugli, trude; Kjønstad, Asbjørn. Bokomtale Elisabeth Gording Stang: Det er barnets sak, med undertittel Barnets rettsstilling i sak om hjelpetiltak etter barnevernloven § 4–4, Universitetsforlaget 2007. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2009; Volum 7 (2). ISSN 1503-2965.s 120 - 126.
 • Haugli, Trude. De juridiske rammene for samværsordningene i barnevernssaker. Fagkonferanse 2008-02-04 - 2008-02-05 2008.
 • Haugli, Trude. Konfliktløsning i familieretten - hensynet til barnets bedste. Kommentar til Jonas Johannsson. Det 38. nordiske juristmøde 2008-08-21 - 2008-08-23 2008.
 • Haugli, Trude. Konfliktløsning i familieretten - hensynet til barnets beste, Debattinnlegg. Det 38. Nordiske Juristmøte 2008-08-21 - 2008-08-23 2008.
 • Haugli, trude. Er barnet i fokus? Kommentarer til NOU 2008:9 Med barnet i fokus - engjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær. Foredrag 2008-12-10 - 2008-12-10 2008.
 • Haugli, Trude. Barns rettssikkerhet, Foredrag Rettssikkerhetskonferansen 2008, Norges juristforbund. Konferanse: Gjelder rettssikkerheten for samfunnets rettsurssvake grupper 2008-10-24 - 2008-10-24 2008.
 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse, Kristin Skjørten, Samlivsbrudd og barnefordeling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2006 (1). ISSN 1503-2965.
 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse av Titti Mattsson, Barnet och rätsprocessen. Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband med beslut om tvångsvård. Svensk Juristtidning 2003. ISSN 0039-6591.
 • Haugli, Trude. Nordisk samarbeid og utfordringer knyttet til innholdet i begrepet barnets beste. Rapport fra ekspertmøte i Tromsø 29. - 31. januar 2003, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet og Nordisk Ministerråd. 2003.
 • Haugli, Trude. Et dilemma for barnevernet. En kommentar til Vigdis Bunkholdts artikkel: "Mellom relasjonell kontinuitet og relasjonell stabilitet: Et dilemma for barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern 2002 (3). ISSN 0800-1014.s 39 - .
 • Haugli, Trude. Barnets beste - forskningsmessige utfordringer. Norges forskningsråde, Kultur og samfunn. 2002 ISBN 82-12-01680-3.
 • Haugli, Trude. Bokanmeldelse av Anna Singer: Föräldreskap i rättslig belysning. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2001 (95). ISSN 0105-1121.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  TEO-H4 4.521