Bilde av Greve, Anniken
Bilde av Greve, Anniken
Giela ja kultuvrra instituhtta anniken.greve@uit.no +4777646195 +4748096276 You can find me here

Anniken Greve • Anniken Greve :
  Ære og avmakt. Iliadens refleksjon over mennesket i krigeren
  Agora 2021 DOI
 • Anniken Greve :
  What Is In the Look?
  Palgrave Macmillan 2021 DOI
 • Anniken Greve :
  En halvåpen dør. NOen betraktninger om stedsforståelse og selvforståelse
  Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket 2020 ARKIV
 • Anniken Greve :
  Menneskets "her"
  Abstrakt forlag 2020 ARKIV
 • Anniken Greve :
  Response and Responsiveness: Poets as Guides for Tourists
  CABI Publishing 2019
 • Anniken Greve :
  "I will teach you differences": A meta-theoretical approach to narrative theory
  Frontiers of Narrative Studies (FNS) 2019 ARKIV / DOI
 • Anniken Greve :
  I begynnelsen. Noen betraktninger om språk, landskap og poetologi
  Nordlit 2019 ARKIV / DOI
 • Anniken Greve :
  Oppmerksomhet, fallgruvebevissthet og etikk: Vitenskapsfilosofiske refleksjoner
  Nordlit 2018 ARKIV / DOI
 • Anniken Greve :
  Om lesehandlingens etikk: Med eksempel i Jan Erik Volds Ruth Maiers dagbok
  Reception. Tidsskrift for nordisk litteratur 2015
 • Anniken Greve :
  FICTION AS A SOURCE OF SELF-KNOWLEDGE: COGNITIVE NARRATOLOGY FACES THE DEMANDS OF FRANZ KAFKA
  Knowledge Cultures 2015
 • Anniken Greve :
  Fiksjon som risikabel kommunikasjon
  Örebro Universitet 2014
 • Anniken Greve :
  Sårbarhet og glede. Et lite bidrag til stedets filosofi
  Orkana Forlag 2014
 • Anniken Greve :
  Hvor mye virkelighet tåler vi? Objektiveringsvilje og virkelighetsrespons i Gunvor Hofmos diktning
  2021
 • Anniken Greve :
  Art as obedience
  2021
 • Anniken Greve :
  Know Yourself – Will a Self
  2019
 • Anniken Greve :
  Working, ambling, dreaming
  2019
 • Anniken Greve :
  Om stedets filosofi
  2019
 • Anniken Greve :
  On (Not Quite) Knowing Oneself
  2019
 • Anniken Greve :
  Working On Oneself
  2019
 • Anniken Greve :
  Attention and Embeddedness
  2019
 • Anniken Greve :
  Ord, landskap - og diktning
  2019
 • Anniken Greve :
  Stedet. En filosofisk betraktning
  2019
 • Anniken Greve :
  I skikkelsen til et barn
  Juleroser 2019
 • Anniken Greve :
  Reflections on the transformation of materials
  2018
 • Anniken Greve :
  The Human Being and the Human Body: Merleau-Ponty and Kafka
  2018
 • Anniken Greve :
  Baroniet som sted: En filosofisk betraktning
  2018
 • Anniken Greve :
  The Human Being and the Human Body: Hume and Arendt
  2018
 • Anniken Greve :
  The Human Being and the Human Body: Plato and Descartes
  2018
 • Anniken Greve :
  The Human Being and the Human Body: Nussbaum, Gaita, Lévinas
  2018
 • Anniken Greve :
  Uferdig helhet, åpent fellesskap
  2018
 • Anniken Greve :
  The Dialogue: Its Double Nature
  2017
 • Anniken Greve :
  Hamsun (and Knausgård) in light of Arendt (and Sebald)
  2017
 • Anniken Greve :
  The Tourist: A Conceptual Approach
  2017
 • Anniken Greve :
  The Dialogue: the Common Ground Between Literature/the Arts and Philosophy?
  2017
 • Anniken Greve :
  Dialogue and Listening
  2017
 • Anniken Greve :
  Working, Ambling, Dreaming: Three Ways of Accessing a Landscape
  2017
 • Anniken Greve :
  Opposisjon på Dr. Philos-avhandling i filosofi: Historieskrivningens strev, av Frode Molven
  2017
 • Anniken Greve :
  Sameness, difference - and individuality. Or: Differentiating Between Research Acts
  2017
 • Anniken Greve :
  Fag søker filosof. Om Wittgenstein og litteraturvitenskapen
  2017
 • Anniken Greve :
  Turisten og omverdensforholdet
  2016
 • Anniken Greve :
  Poiesis og sted
  2016
 • Anniken Greve :
  Home and Away: Notes Towards the Ethics and Poetics of Travelling
  2016
 • Anniken Greve :
  Responsible Tourism and the Question of Language
  2016
 • Anniken Greve :
  Hannah Arendt on Thinking. A Very Short Introduction
  2016
 • Anniken Greve :
  Art and the Quality of One's Conversation with Oneself
  2016
 • Anniken Greve :
  A Comment on the Ethics of Reading Hamsun's On Overgrown Paths
  2016
 • Anniken Greve :
  On Rush Rhees: Art and Philosophy
  2015
 • Anniken Greve :
  Can Moralism Be Given a Good Name?
  2015
 • Anniken Greve :
  Place, Joy and Fragility: Notes on the Ethos of the Traveller. Keynote paper
  2015
 • Anniken Greve :
  Language, Place and Ethics: Jakob Meløe and Iris Murdoch
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →