Bilde av Ryall, Anka
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Ryall, Anka
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta anka.ryall@uit.no +4777646417 481 54 939 You can find me here

Anka Ryall • Elisabeth Isaksson, Anka Ryall :
  The Queen of the Arctic: Louise Arner Boyd
  Polar Research 2023 ARKIV / DOI
 • Anka Ryall :
  Polar Icon? Fridtjof Nansen for Children and Young Adults
  Routledge 2020
 • Anka Ryall :
  Gender in the Twentieth-Century Polar Archive
  Transcript Verlag 2019 DOI
 • Anka Ryall :
  Svalbard in and beyond European Modernity
  Cambridge Scholars Publishing 2017 DOI
 • Anka Ryall :
  The Arctic Playground of Europe: Sir Martin Conway's Svalbard
  Nordlit 2015 ARKIV / DOI
 • Anka Ryall :
  A Deviant in the Arctic
  Peter Lang Publishing Group 2015 DOI
 • Anka Ryall :
  Woolfian Border Poetics and Contemporary Circadian Novels
  Nordlit 2014 ARKIV / DOI
 • Anka Ryall :
  In Love with a Cold Climate: Representations of the North in Nineteenth-Century Travel Writing from Scandinavia
  Journal of Northern Studies 2014
 • Anka Ryall :
  Hva er en helt? Kjønn i antarktislitteraturen
  Fortid 2011
 • Anka Ryall :
  Hanna Resvoll-Holmsen – en arktisk pioner
  Orkana Forlag 2023
 • Anka Ryall :
  Polare kvinner. Norsk polarforskning i kjønnsperspektiv
  Orkana Forlag 2022
 • Anka Ryall, Anne Birgitte Rønning :
  Gender in Literary Exchange
  Routledge 2021
 • Anka Ryall, Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth :
  The Arctic in Literature for Children and Young Adults
  Routledge 2020
 • Heidi Hansson, Maria Lindgren Leavenworth, Anka Ryall :
  The Arctic in Literature for Children and Young Adults
  Routledge 2020
 • Heidi Hansson, Anka Ryall :
  Arctic Modernities. The Environmental, the Exotic and the Everyday
  Cambridge Scholars Publishing 2017
 • Anka Ryall :
  Virginia Woolf. Litterære grenseoverganger
  Pax Forlag 2011
 • Lene Liebe Delsett, Anka Ryall, Bernhard Ellefsen, Sigri Sandberg :
  En kveld om Hanna Resvoll-Holmsen
  2023
 • Arthur Tennøe, Ulrike Spring, Inger Undheim, Anka Ryall, Thea Aarbakke, Johan Henrik Schimanski :
  Å stille ut litteratur og forfattere
  2019 DATA / PROSJEKT
 • Silje Gaupseth, Lena Aarekol, Marit Anne Hauan, Anka Ryall :
  Wanny og Henry: Fangstliv i Arktis / Wanny and Henry: Hunting and Trapping in the Arctic
  Museumsutstilling 2019 DATA
 • Anka Ryall :
  Review of The Polar Adventures of a Rich American Dame: A Life of Louise Arner Boyd by Joanna Kafarowski
  Polar Research 2018 DOI
 • Anka Ryall :
  "Kjønn på Polarmuseet – en intervensjon"
  2018
 • Anka Ryall :
  "Arktis – en historie om kjønn"
  2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018
 • Anka Ryall :
  Polar Icon: Fridtjof Nansen for Children and Young Adults
  2017
 • Anka Ryall :
  Brit Hofseth – femme fatale eller kvinnelig forskerpioner i Arktis?
  2017
 • Anka Ryall, Heidi Hansson :
  Introduction: Environmental, Exotic and Everyday Arctic
  Cambridge Scholars Publishing 2017
 • Anka Ryall :
  Jetsam or Flotsam? Researching Women in Norwegian Polar History
  2017
 • Anne Birgitte Rønning, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 FULLTEKST / DOI
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 FULLTEKST / DOI
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 FULLTEKST / DOI
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2017 DOI
 • Anka Ryall :
  Introduction: Arctic Modernities Special Issue
  Acta Borealia 2016 DOI
 • Anka Ryall, Beatrice Halsaa :
  Editorial NORA 24:2
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Anka Ryall, Beatrice Halsaa :
  Editorial NORA 24:1
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Anka Ryall, Beatrice Halsaa :
  Editorial NORA 24:3
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editoral
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall, Ida Irene Bergstrøm :
  Norske redaktører overtar nordisk tidsskrift om kjønn
  25. Jan 2016 FULLTEKST
 • Beatrice Halsaa, Anka Ryall :
  Editorial
  NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2016 FULLTEKST
 • Anka Ryall :
  Virginia Woolf via Google Maps. Anmeldelse av Lisbeth Larssons Promeader i Virginia Woolfs London
  Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2015
 • Anka Ryall :
  A Woman Geologist in "Norwegian" Northeast Greenland: Pioneering Scientist or Femme Fatale?
  2014
 • Anka Ryall :
  Femme fatale eller forbilde? Polarforskeren Brit Hofseth (1914–41)
  2014
 • Anka Ryall :
  Kvinner i polararkivet
  2014
 • Anka Ryall :
  "Tilpasningens evne og resignasjonens kunst" – polar eufori i historisk lys
  2014
 • Anka Ryall :
  Polare kvinner. En annerledes norsk ishavshistorie
  2014
 • Anka Ryall, Silje Solheim Karlsen :
  Ishavskvinner – en ny norsk (litteratur)historie?
  2014
 • Anka Ryall :
  Gender in the Polar Archive
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →