Bilde av Hansen, Carina Sandvik
Bilde av Hansen, Carina Sandvik
Enhet for administrative tjenester HSL carina.s.hansen@uit.no +4777646901 You can find me here

Carina Sandvik Hansen


Seniorkonsuleanta

Work areas

Bilag / Fakturaer / Innkjøp / Innkjøper