Bilde av Olufsen, Magne
Bilde av Olufsen, Magne
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog. magne.olufsen@uit.no +4777644207 93269101 You can find me here

Magne Olufsen • Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Marianne Ødegaard, Magne Olufsen, Marit Kjærnsli, Mai Lill Suhr :
  Studying the quality of inquiry-based teaching in science classrooms. A systematic video study of inquiry-based science teaching in primary and lower-secondary schools
  International Journal of Science Education 2023 ARKIV / DOI
 • Johannes Sæleset, Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Quality of beginner pre-service teachers' science instruction
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2022 ARKIV / DOI
 • Marit Kjærnsli, Magne Olufsen, Julius Kristjan Bjørnsson :
  Hva har betydning for elevenes læringsutbytte i naturfag?
  Fagbokforlaget 2021
 • Magne Olufsen, Mai Lill Suhr Lunde, Marit Kjærnsli :
  Praktiske aktiviteter i naturfag - muligheter for økt elevaktivitet og faglig fordypning?
  Fagbokforlaget 2021
 • Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Magne Olufsen, Mai Lill Suhr Lunde et al.:
  Ulike dilemmaer knyttet til utforskende undervisning i naturfag
  Fagbokforlaget 2021
 • Mai Lill Suhr Lunde, Johannes Sæleset, Solveig Karlsen, Marit Kjærnsli, Magdalena Kersting, Magne Olufsen et al.:
  Hvordan vurdere undervisningskvalitet i naturfag
  Fagbokforlaget 2021
 • Solveig Karlsen, Magdalena Kersting, Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Magne Olufsen, Mai Lill Suhr Lunde et al.:
  Kjennetegn på utforskende undervisning i naturfag
  Fagbokforlaget 2021
 • Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Mai Lill Suhr Lunde, Magne Olufsen et al.:
  Diskusjon - tettere på naturfag i klasserommet
  Fagbokforlaget 2021
 • Mai Lill Suhr Lunde, Johannes Sæleset, Marit Kjærnsli, Magdalena Kersting, Solveig Karlsen, Magne Olufsen et al.:
  Forskningsdesign og metode
  Fagbokforlaget 2021
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Johannes Sæleset, Steinar Thorvaldsen :
  The impact of specialised content courses on student teaching in a Norwegian teacher education programme
  Education Inquiry 2021 ARKIV / DOI
 • Solveig Karlsen, Magne Olufsen :
  To ulike utdanninger for skolens mellomtrinn. Er det samsvar mellom planverk og praksislæreres erfaringer med studentenes kompetanser på 1-7 og 5-10 utdanningene?
  Acta Didactica Norden (ADNO) 04. Jul 2019 ARKIV / DOI
 • Kjell Øystein Netland, Annfrid Sivertsen, Magne Olufsen :
  Innføring av studentaktive arbeidsformer i seminarundervisningen. Hvilken betydning har dette på læringsutbyttet og klassemiljøet?
  Nordic Journal of STEM Education 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Solveig Karlsen, Magne Olufsen, Ole Anton Haugland, Steinar Thorvaldsen :
  Et tidlig gløtt inn i den nye norske lærerutdanningen : en komparativ studie av allmennlærer- og masterutdanning i naturfag for grunnskolen
  UNIPED 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Marianne Ødegaard :
  Endringer i lærerstudenters kompetanser? En casestudie fra en ny lærerutdanning ved UiT Norges arktiske universitet
  Nordic Studies in Science Education 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Andreassen Monica, Andy B. Sortland :
  Norske masterutdanninger i naturfag for grunnskolelærere – store variasjoner i omfang på masteroppgaver og fagsammensetning
  Nordic Studies in Science Education 2015 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Hans-Georg Køller, Magne Olufsen, Marina Stojanovska, Vladimir Petrusevski :
  Practical work in chemistry and its goals and effects
  Chemistry in Action 2015
 • Hans-Georg Køller, Magne Olufsen, Marina Stojanovska, Vladimir Petrusevski :
  Practical Work in Chemistry, its goals and effects
  2015 FULLTEKST
 • Hans-Georg Køller, Magne Olufsen :
  Hvordan forbedre studentenes faglige prestasjoner i kjemi? Erfaringer fra FoU-arbeid ved Universitetet i Tromsø
  UNIPED 2013 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Magne Olufsen, Arne Oskar Smalås, Bjørn Olav Brandsdal :
  Electrostatic interactions play an essential role in DNA repair and cold-adaptation of Uracil DNA glycosylase
  Journal of Molecular Modeling 2008
 • Magne Olufsen, Elena Papaleo, Arne Oskar Smalås, Bjørn Olav Brandsdal :
  Ion pairs and their role in modulating stability of cold- and warm-active uracil DNA glycosylase
  Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics 2008
 • E Papaleo, Magne Olufsen, L De Gioia, Bjørn Olav Brandsdal :
  Optimization of electrostatics as a strategy for cold-adaptation: A case study of cold- and warm-active elastases
  Journal of Molecular Graphics and Modelling 2007 DOI
 • Magne Olufsen, Bjørn Olav Brandsdal, Arne Oskar Smalås :
  Comparative unfolding studies of psychrophilic and mesophilic uracil DNA glycosylase: MD simulations show reduced thermal stability of the cold-adapted enzyme
  Journal of Molecular Graphics and Modelling 2007 DOI
 • Seble Merid Mekonnen, Magne Olufsen, Arne Oskar Smalås, Bjørn Olav Brandsdal :
  Predicting proteinase specificities from free energy calculations
  Journal of Molecular Graphics and Modelling 2006
 • Magne Olufsen, Arne Oskar Smalås, Elin Moe, Bjørn Olav Brandsdal :
  Increased flexibility as a strategy for cold adaptation - A comparative molecular dynamics study of cold- and warm-active uracil DNA glycosylase
  Journal of Biological Chemistry 2005
 • Elin Moe, Ingar Leiros, Ellen Kristin Riise, Magne Olufsen, Olav Lanes, Arne Oskar Smalås et al.:
  Optimisation of the surface electrostatics as a strategy for cold adaptation of uracil-DNA N-glycosylase (UNG) from Atlantic cod (Gadus morhua)
  Journal of Molecular Biology (JMB) 2004
 • Elin Moe, Ingar Leiros, Ellen Kristin Riise, Magne Olufsen, Olav Lanes, Arne Oskar Smalås et al.:
  Optimisation of the surface electrostatics as a strategy for cold adaptation of uracil-DNA N-glycosylase (UNG) from Atlantic cod (Gadus morhua)
  Journal of Molecular Biology (JMB) 2004
 • Ronny Helland, Honorata Czapinska, Ingar Leiros, Magne Olufsen, Jacek Otlewski, Arne Oskar Smalås :
  Structural Consequences of Accommodation of Four Non-cognate Amino Acid Residues in the S1 Pocket of Bovine Trypsin and Chymotrypsin
  Journal of Molecular Biology (JMB) 2003
 • Solveig Karlsen, Magne Olufsen, Jan Höper, Mona Kvivesen :
  Innføring i kjemi for lærere, bind 2
  Universitetsforlaget 2022
 • Mona Kvivesen, Solveig Karlsen, Magne Olufsen :
  Innføring i kjemi for lærere, bind 1
  Universitetsforlaget 2020
 • Magne Olufsen :
  Video som forskningsmetode
  2024
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Pre- and post-activities are Important for Facilitating Learning of Content Knowledge in Chemistry Experiments
  2024
 • Magne Olufsen :
  Hvordan kan praktisk kjemiundervisning bidra til læring i faget?
  2024
 • Magne Olufsen :
  Video som forskningsmetode i masteroppgaven
  2021
 • Marianne Ødegaard, Marit Kjærnsli, Solveig Karlsen, Magdalena Kersting, Mai Lill Suhr Lunde, Magne Olufsen et al.:
  Tett på naturfag i klasserommet (Linking Instruction in Science & Student Impact)
  2021
 • Johannes Sæleset, Magne Olufsen, Solveig Karlsen, Patricia Friedrichsen :
  Pre-service science teachers’ knowledge and teaching practices
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Magne Olufsen :
  Erfaringer med masterutdanninger for grunnskolelærere ved UiT campus Tromsø
  2019
 • Magne Olufsen :
  Hvordan jobbe utforskende i naturfag?
  2018
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Changes in preservice teachers' knowledges? A case study from the new teacher education program at UiT – The arctic university of Norway
  2017
 • Magne Olufsen, Solveig Karlsen :
  Små kjemiforsøk til bruk i klasserommet
  2016
 • Johannes Sæleset, Magne Olufsen :
  Argumentasjonsferdigheit i naturfag. Samspel mellom naturfagleg kunnskap og undervisingsmetodar som fremjar argumentasjonsferdigheit.
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Magne Olufsen :
  Aktiv læring øker studentens faglige prestasjoner. Tips til metoder og glimt fra forskninga
  2015
 • Tove Elinor Holmbukt, Magne Olufsen :
  Arbeidskrav i engelsk og naturfag
  2012
 • Magne Olufsen :
  A comparative unfolding study of cold- and warm-active uracil DNA glycosylase (UDG)
  2005
 • Magne Olufsen :
  MD simulations reveal important features of cold-adaptation for Uracil DNA Glycosylase (UDG)
  2005
 • Magne Olufsen :
  Increased Molecular Flexibility Plays a Central Role in Cold-Adaptation of Uracil DNA Glycosylase (UDG)
  2005
 • Seble Merid Mekonnen, Magne Olufsen, Arne Oskar Smalås, Bjørn Olav Brandsdal :
  Predicting Proteinase Specificities from Free Energy Calculations
  01. Jan 2005 DATA
 • Magne Olufsen :
  Increased Molecular Flexibility Plays a Central Role in Cold-Adaptation of Uracil DNA Glycosylase (UDG)
  2004
 • Magne Olufsen, Bjørn Olav Brandsdal, Elin Moe, Arne Oskar Smalås :
  Increased Molecular Flexibility Plays a Central Role in Cold-Adaptation of Uracil DNA Glycosylase
  2004
 • Magne Olufsen, Elin Moe, Bjørn Olav Brandsdal, Nils Peder Willassen, Arne Oskar Smalås :
  STRUCTURAL AND ENERGETIC ASPECTS OF PROTEIN DNA-RECOGNITION
  2003
 • Seble Merid Mekonnen, Magne Olufsen, Ronny Helland, Bjørn Olav Brandsdal, Nils Peder Willassen, Arne Oskar Smalås :
  Residue determinants for substrate specificity from computational analysis and modeling of protein-inhibitor complexes of the subfamily S8A subtilisin-like family of serine proteinases
  2003

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →