Gunnar Hartvigsen • Erlend Johannessen, André Henriksen, Eirik Årsand, Alexander Horsch, Jonas Johansson, Gunnar Hartvigsen :
  Health Research Requires Efficient Platforms for Data Collection from Personal Devices
  Studies in Health Technology and Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • Erlend Johannessen, Jonas Johansson, Gunnar Hartvigsen, Alexander Horsch, Eirik Årsand, André Henriksen :
  Collecting health-related research data using consumer-based wireless smart scales
  International Journal of Medical Informatics 2023 ARKIV / DOI
 • André Henriksen, David-Zacharie Issom, Ashenafi Zebene Woldaregay, Gerit Pfuhl, Eirik Årsand, Keiichi Sato et al.:
  Dataset of motivational factors for using mobile health applications and systems
  Data in Brief 16. Sep 2023 ARKIV / DOI
 • Henriette Michalsen, André Henriksen, Gunn Pettersen, Gunnar Hartvigsen, Silje C. Wangberg, Gyrd Thrane et al.:
  Using mobile health to encourage physical activity in individuals with intellectual disability: a pilot mixed methods feasibility study
  Frontiers in Rehabilitation Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Sarala Ghimire Subedi, Santiago Martinez, Gunnar Hartvigsen, Martin Gerdes :
  Augmented Reality enhanced device usage training tool for in-home health-self-monitoring by pregnant women
  Reports of the European Society for Socially Embedded Technologies 2023 ARKIV / DOI
 • Sarala Ghimire Subedi, Santiago Martinez, Gunnar Hartvigsen, Martin Gerdes :
  Virtual prenatal care: A systematic review of pregnant women's and healthcare professionals' experiences, needs, and preferences for quality care
  International Journal of Medical Informatics 2023 DOI
 • Gunnar Hartvigsen, André Henriksen, Jan Fuglesteg, Kristine Frammarsvik, Tina Rishaug, Eirik Årsand et al.:
  Åpne fagdager – en modell for gjensidig kontakt og kunnskapsutveksling med lokalsamfunnet
  2024
 • Gunnar Hartvigsen :
  Helgelandssykehuset lanserer forskerskolen HELGA
  30. Jan 2024 FULLTEKST
 • Gunnar Hartvigsen :
  Regjeringa utnemner sju nye medlemar til Kompetansebehovutvalet
  02. Feb 2024 FULLTEKST
 • Gunnar Hartvigsen :
  Kompetansebehovsutvalet 2024-2025 Skal undersøke korleis ny teknologi påverkar kompetan-sebehovet i framtida
  02. Feb 2024 FULLTEKST
 • Gunnar Hartvigsen :
  Kickoff for Helgelandssykehusets forskerskole
  30. Jan 2024 FULLTEKST
 • Gunnar Hartvigsen :
  Kunstig intelligens – hvordan angår det oss eldre?
  2024
 • Karianne Aho, Eirik Årsand, Tina Rishaug, Gunnar Hartvigsen :
  An mHealth tool designed to empower and enhance communication between healthcare providers and Sami patients with type 2 diabetes
  Diabetes Technology & Therapeutics 2024
 • Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Integrating Hybrid Closed Loop Data into Third-Party Systems: A FHIR-Based Technical Implementation and its Challenges
  2024
 • Karianne Aho, Eirik Årsand, Tina Rishaug, Gunnar Hartvigsen :
  An mHealth tool designed to empower and enhance communication between healthcare providers and Sami patients with type 2 diabetes
  2024
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  DiAchieve: Preliminary Results from a Study on End-Users' Preferences for a Novel E-Health Program for Type 2 Diabetes
  2024
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  DiAchieve: Preliminary Results from a Study on End-Users' Preferences for a Novel E-Health Program for Type 2 Diabetes
  Diabetes Technology & Therapeutics 2024
 • Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Integrating Hybrid Closed Loop Data into Third-Party Systems: A FHIR-Based Technical Implementation and its Challenges
  Diabetes Technology & Therapeutics 2024
 • Tina Rishaug, Anne-Marie Aas, André Henriksen, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  What are end-users' needs and preferences for a comprehensive e-health program for type 2 diabetes? - A qualitative user preference study
  2024
 • Eirik Årsand, Neethan Puvanendran, Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Miriam Kopperstad Wolff, André Henriksen :
  Mobile nutritional delivery system for people with insulin-treated diabetes
  2023
 • Pietro Randine, Louise Pape-Haugaard, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Including patient-generated health data in electronic health records – a solution for CGM-data
  2023
 • Pietro Randine, Louise Pape-Haugaard, Gunnar Hartvigsen, Eirik Årsand :
  Including patient-generated health data in electronic health records – a solution for CGM-data
  Diabetes Technology & Therapeutics 2023 ARKIV / DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  DiAchieve - A Qualitative Pre-Study
  2023
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  DiAchieve - A New e-Health Lifestyle Program for Improved Self-Management and Remission of Type 2 Diabetes
  2023
 • Erlend Jan Johannessen, André Henriksen, Eirik Årsand, Ludwig Alexander Horsch, Jonas Lars Johansson, Gunnar Hartvigsen :
  Health Research Requires Efficient Platforms for Data Collection from Personal Devices
  2023
 • Eirik Årsand, Neethan Puvanendran, Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Miriam Kopperstad Wolff, André Henriksen :
  Mobile nutritional delivery system for people with insulin-treated diabetes
  Diabetes Technology & Therapeutics 2023 DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  Involving end users in the design and development of an e-health program for lifestyle changes in type 2 diabetes
  Diabetes Technology & Therapeutics 2023 DOI
 • Tina Rishaug, André Henriksen, Anne-Marie Aas, Gunnar Hartvigsen, Kåre Inge Birkeland, Eirik Årsand :
  Involving end users in the design and development of an e-health program for lifestyle changes in type 2 diabetes
  2023
 • Eirik Årsand, Neethan Puvanendran, Pietro Randine, Gunnar Hartvigsen, Miriam Kopperstad Wolff, André Henriksen :
  Staying in Control - Mobile Nutritional Delivery System for people with Type 1 Diabetes
  2023 OMTALE
 • Gunnar Hartvigsen :
  Nettverksbygging: Fra lokal forskningsgruppe til internasjonalt forskernettverk
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Nord-Norge var verdensledende innen bruk av telemedisinske tjenester. Hvorfor var vi det og hva kan vi gjøre for å komme i tetposisjon igjen?
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Velferdsteknologi for hvem? Gode og mindre gode eksempler fra inn- og utland?
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Publiseringstradisjoner under endring – angår det meg?
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Hvordan helseovervåking i hjemmet, smarte sensorer, "små data" og "digitalt støv" kan redde livet ditt?
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  How health monitoring, smart sensors, small data and digital dust can save your life
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Kunstig intelligens, digital helse og helseteknologi – etiske implikasjoner for medisinsk og helsefaglig forskning
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Ny teknologi, teknologi-optimisme og en digitale helse(r)evolusjon
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Er ikke Helseplattformen og Akson den løsningen alle ønsker seg med hensyn til regionalt og lokalt samarbeid? Hva ble lovet og hvordan har det gått?
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  How home health monitoring, smart sensors, small data and digital dust can save your life
  2023
 • Khayam Ashraf Butt, Niels Thomassen, Peter Christensen, Esther C. J. Consten, T. Rautio, Vasile-Liviu Titu et al.:
  A Surgical Telementoring Curriculum for Robotic Ventral Mesh Rectopexy
  Colorectal Disease 2023 DOI
 • Gunnar Hartvigsen :
  Mentorordning på HSYK? Hvorfor skal jeg bruke en mentor for å utvikle meg som forsker?
  2023
 • Gunnar Hartvigsen :
  Technology for (self-)management of diabetes
  2023
 • Tina Lien Barken, Stefano Bonacina, Rune Bostad, Elia Gabarron, Beate Hennie Garcia, Kristine Haddeland et al.:
  University campus as a smart technology-supported active learning arena
  Septentrio Reports 2023 DOI
 • Gunnar Hartvigsen :
  Dosent eller professor? To ulike karrierestiger
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Having a career in academia: How to succeed in a Norwegian University
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Having a career in academia in Norway
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  How to become a professor or docent? Some advice towards your professor or docent position
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  From local research group to international network of researchers: How to establish international cooperation in research?
  2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Unik studium åpnet på Helgeland
  31. Aug 2022
 • Gunnar Hartvigsen :
  Motivational apps for people with intellectual disabilities: Progress on MOVE-IT PR2
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →