Grepperud, Ida  • Lauritzen, Camilla; Grepperud, Ida. Veiledning for de som arbeider med barn og unge. 2019 ISBN 9788293031635.s 82 - 93.s doi: https://uit.no/Content/646674/cache=20192309111500/Familiens_hus-Web.pdf.
  • Grepperud, Ida; Gaard, Hilde. Gullgraving i Norgesuniversitetets prosjekter 2010-2014. 2017 ISBN 978-82-91308-58-6.
  • Grepperud, Ida; Tiller, Tom. En analyse av utdanningsprogrammet "De utrolige årene" med utgangspunkt i forskning om "transfer av læring". 2014.
  • Se alle arbeider i CRIStin →