#
#
Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta hilde.sommerseth@uit.no +4777644177 Tromsø BRELIA MU07

Sommerseth, Hilde Leikny • Sari, Emre; Moilanen, Mikko; Sommerseth, Hilde Leikny. Transgenerational Health Effects of In Utero Exposure to Economic Hardship: Evidence from Preindustrial Southern Norway. Economics and Human Biology 2021; Volum 43. ISSN 1570-677X.s doi: 10.1016/j.ehb.2021.101060.
  • Vo, Chi Quynh; Samuelsen, Per-Jostein; Sommerseth, Hilde Leikny; Wisløff, Torbjørn; Wilsgaard, Tom; Eggen, Anne Elise. Validity of self-reported educational level in the Tromsø Study. Scandinavian Journal of Public Health 2022. ISSN 1403-4948.s doi: 10.1177/14034948221088004.
  • Pedersen, Bjørn-Richard; Holsbø, Einar; Andersen, Trygve; Shvetsov, Nikita; Ravn, Johan; Sommerseth, Hilde Leikny; Bongo, Lars Ailo. Lessons Learned Developing and Using a Machine Learning Model to Automatically Transcribe 2.3 Million Handwritten Occupation Codes. (data) Historical Life Course Studies 2022; Volum 11. ISSN 2352-6343.s 1 - 17.s doi: 10.51964/hlcs11331.
  • Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny. The Impact of Microdata in Norwegian Historiography 1970 to 2020. Historical Life Course Studies 2022; Volum 12. ISSN 2352-6343.s 18 - 41.s doi: 10.51964/hlcs11675.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. Born Dead or Alive? Revisiting the Definition of Stillbirths in Norway. Historical Life Course Studies 2021; Volum 10 (3). ISSN 2352-6343.s 96 - 100.s doi: 10.51964/hlcs9575.
  • Sommerseth, Hilde Leikny; Walhout, Evelien. The Gendering of Infectious Disease: Classifying Male and Female Causes of Death in the Netherlands and Norway, 1880–1910. Social history of medicine 2021. ISSN 0951-631X.s 1 - 28.s doi: 10.1093/shm/hkab084.
  • Sari, Emre; Moilanen, Mikko; Sommerseth, Hilde Leikny. Transgenerational Health Effects of In Utero Exposure to Economic Hardship: Evidence from Preindustrial Southern Norway. Economics and Human Biology 2021; Volum 43. ISSN 1570-677X.s doi: 10.1016/j.ehb.2021.101060.
  • Kovacevic, Marko; Sommerseth, Hilde Leikny. Tuberkulosedød i Nord - En demografisk studie av tuberkulosen i Tromsø kjøpstad 1878 til 1920. Heimen - Lokal og regional historie 2021; Volum 58 (2). ISSN 0017-9841.s 152 - 167.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2021-02-04.
  • Sommerseth, Hilde Leikny; Walhout, Evelien. Gorodskaia smertnost’ v Norvegii vo vtoroi polovine XIX v. (po materialam prikhodskikh knig Tronheima) [Mortality and Causes of Death in Late 19th-Century Trondheim, Norway (with Reference to Parish Registers Analysis)]. Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Seriya 2. Gumanitarnye nauki 2020; Volum 22 (2). ISSN 2227-2283.s 28 - 43.s doi: 10.15826/izv2.2020.22.2.021.
  • Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny; Holden, Lars. Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister. Heimen - Lokal og regional historie 2020; Volum 57 (3). ISSN 0017-9841.s 230 - 243.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2020-03-05.
  • Moilanen, Mikko; Sommerseth, Hilde Leikny. ‘I will learn from it for as long as I live’ – religious reading and functional literacy skills. Scandinavian Economic History Review 2020. ISSN 0358-5522.s doi: 10.1080/03585522.2020.1786449.
  • Sommerseth, Hilde Leikny; Walhout, Evelien. Death in the city: a view from 19th century church registers in Norway. (fulltekst) 2019 ISBN 978-5-7996-2656-3.s 185 - 201.s doi: 10.15826/B978-5-7996-2656-3.11.
  • Quaranta, Luciana; Sommerseth, Hilde Leikny. Introduction: Intergenerational Transmissions of Infant Mortality using the Intermediate Data Structure (IDS). (fulltekst) Historical Life Course Studies 2018; Volum 7 (2). ISSN 2352-6343.s 1 - 10.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. The Intergenerational Transfer of Infant Mortality in Northern Norway during the 19th and Early 20th Centuries. (fulltekst) Historical Life Course Studies 2018. ISSN 2352-6343.
  • Sommerseth, Hilde Leikny; Thorvaldsen, Gunnar. Masculine responsibility across generations: living arrangements in a Norwegian parish around 1900. Routledge 2017 ISBN 9781138718289.s 21 - 37.s doi: 10.4324/9781315195872-2.
  • Sommerseth, Hilde Leikny; Thorvaldsen, Gunnar. Masculine responsibility across generations: living arrangements in a Norwegian parish around 1900. The History of the Family 2016; Volum 21 (1). ISSN 1081-602X.s 21 - 37.s doi: 10.1080/1081602X.2015.1069204.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. The Silence on Male Fertility in Historical Populations. Acco 2016 ISBN 978-94-6292-722-3.s 177 - 180.
  • Sommerseth, Hilde Leikny; Ekamper, Peter; Sogner, Sølvi. Marriage patterns and residential behaviour among Norwegian women in Amsterdam, 1621-1720. Continuity and Change 2016; Volum 31 (2). ISSN 0268-4160.s 175 - 209.s doi: 10.1017/S0268416016000217.
  • Thorvaldsen, Gunnar; Andersen, Trygve; Sommerseth, Hilde Leikny. Record Linkage in the Historical Population Register for Norway. Springer 2015 ISBN 978-3-319-19883-5.s 155 - 171.s doi: 10.1007/978-3-319-19884-2.
  • Sommerseth, Hilde Leikny; Sætre, Per Jarle. På or'ntli : entreprenørskapsbegrepet i samfunnsfag. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-48198-8.s 99 - 118.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. The Life Histories of Intergenerational Households in Northern Norway 1865-1900: Gender and Household Leadership. Berghahn Books 2013 ISBN 978-0-85745-980-0.s 123 - 151.
  • Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny. The Incidence of Consanguinity in Norway in the late 19th Century. 2012 ISBN 978-90-8780-000-0.s 58 - 62.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. Viewing Ethnicity from the Perspective of Individuals and Households: Finnmark during the Late Nineteenty Century. Berghahn Books 2011 ISBN 978-0-85745-000-5.s 149 - 161.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. Endring i samisk og norsk husholdsstruktur: Nord-Troms og Finnmark i perioden 1865 til 1900. (fulltekst) Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (1). ISSN 0018-263X.s 33 - 62.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. The Effect of Ethnicity and Economy upon Intergenerational Coresidence: Northern Norway during the Last Part of the Nineteenth Century. Journal of Family History 2011; Volum 36 (3). ISSN 0363-1990.s 263 - 285.s doi: 10.1177/0363199011406634.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. Fikk spedbarnet morsmelk? Spedbarnsernæringen i Finnmark og en problematisering av hvordan denne påvirket det relativt høye dødelighetsnivå i Tana i perioden 1840- 1914. Heimen - Lokal og regional historie 2006; Volum 43 (1). ISSN 0017-9841.s 3 - 14.
  • Sommerseth, Hilde Leikny. Mødredødeligheten i Tana prestegjeld 1840-1914 – et uttrykk for kvinnens generelle barselhelse?. 2005 (3) ISBN 91-974468-2-3. ISSN 1651-5455.s 127 - 146.
 • Bongo, Lars Ailo; Pedersen, Bjørn-Richard; Holsbø, Einar; Andersen, Trygve; Teige, Tim Alexander; Shvetsov, Nikita; Ravn, Johan; Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny. Automated approaches for Transcription of 20th Century Norwegian Census Microdata - Lessons Learned. European Social Science History Conference 2021-03-24 - 2021-03-27 2021.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Pedersen, Bjørn-Richard; Andersen, Trygve.  A FAIR Approach to Harmonized Data. Social Science History Association Conference 2021-11-11 - 2021-11-14 2021.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Automated Approaches for transcription of 20th century Norwegian census microdata. European Social Science History Conference (ESSHC) 2021-03-24 - 2021-03-27 2021.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Towards a Harmonized Historical Coding System: Causes of Death in Norway. European Social Science History Conference (ESSHC) 2021-03-24 - 2021-03-27 2021.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. What was killing babies in Trondheim? An investigation of infant mortality using individual-level causes of death during the period 1830-1910. Economic History Society Conference 2021-04-06 - 2021-04-09 2021.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Andersen, Trygve; Pedersen, Bjørn-Richard. Automatic data coding of historic population data. International Automatic Data Coding 2020-05-06 - 2020-05-06 2020.
 • Sari, Emre; Moilanen, Mikko; Sommerseth, Hilde Leikny. A long shadow of mild shocks on health, the intergenerational perspective on the fetal origins hypothesis. BSPS Annual Conference 2020-09-15 - 2020-09-16 2020.
 • Sari, Emre; Moilanen, Mikko; Sommerseth, Hilde Leikny. Economic Background Factors of Intergenerational Persistence of Health in Rendalen in the 18th and 19th Centuries. The 42nd Meeting of the Norwegian Association for Economists 2020-01-06 - 2020-01-07 2020.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Ongoing projects and future possibilities. Norwegian historical demography workshop 2019-12-02 - 2019-12-03 2019.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Towards a harmonized historical coding system: Causes of Death in Norway. The 3rd European Society of Historical Demography Conference 2019-06-26 - 2019-06-29 2019.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Solli, Arne. Hotspot Cities: Exploring diagnostics, classification and spatial distribution of fatal measles infections in nineteenth and early twentieth-century urban mortality data. The 3rd European Society of Historical Demography Conference 2019-06-26 - 2019-06-29 2019.
 • Solli, Arne; Sommerseth, Hilde Leikny. The long-term spatial challenges: Intermediate Data Structure & Norwegian Historical Population Register. The 3rd European Society of Historical Demography Conference 2019-06-26 - 2019-06-29 2019.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Andersen, Trygve. Norwegian Historical Population Register: Status & Future. The 3rd European Society of Historical Demography Conference 2019-06-26 - 2019-06-29 2019.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Familiær ulikhet i spedbarnsdødelighet. Demografifrokost 2019-05-21 - 2019-05-21 2019.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Norsk historisk befolkningsregister: et flergenerasjonelt blikk på aldring. Er du interessert i aldring? 2019-02-21 - 2019-02-21 2019.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Norsk Historisk Befolkningregister. Link Lives: Towards a Danish national historical life-course and multi-generational database 1787-1968 2019-02-15 - 2019-02-15 2019.
 • Moilanen, Mikko; Sommerseth, Hilde Leikny. Religious reading and human capital in 19th century Norway. The 40th Annual Meeting of the Norwegian Association of Economists 2018-01-03 - 2018-01-04 2018.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Individual causes of death in Trondheim city. Constructing SHiP: towards a comparative history of health and disease in European port cities, 1850-1950 2018-03-26 - 2018-03-28 2018.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. The Priest and the Doctor: Understanding the Diagnosis of Death in 19th Century Norway. Nominative Data for Demographic Research in the West and the East 2018-09-06 - 2018-09-10 2018.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Presten og legen: Registrering av dødsårsaker i Trondheim - 1883. Historiedagene 2018 2018-03-01 - 2018-06-03 2018.
 • Quaranta, Luciana; Broström, Göran; van Dijk, Ingrid; Donrovich, Robyn; Edvinsson, Sören; Engberg, Elisabeth; Mandemakers, Kees; Matthijs, Koen; Puschmann, Paul; Sommerseth, Hilde Leikny. Intergenerational transfers of infant mortality in historical contexts: a comparative study of five European populations. XXVIII IUSSP International Population Conference 2017-10-29 - 2017-11-04 2017.
 • Quaranta, Luciana; Broström, Göran; van Dijk, Ingrid; Donrovich, Robyn; Edvinsson, Sören; Engberg, Elisabeth; Mandemakers, Kees; Matthijs, Koen; Puschmann, Paul; Sommerseth, Hilde Leikny. Intergenerational transfers of infant mortality in historical contexts: a comparative study of five European populations, session: “Cohort Perspectives on Changing Health and Mortality”. Population Association of America (PAA) 2017-04-27 - 2017-04-29 2017.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Antoinette Fauve-Chamoux, Ioan Bolovan og Sølvi Sogner (red.): A global history of historical demography. Half a century of interdisciplinarity: Peter Lang, Bern 2016, 683 s.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017; Volum 96 (3). ISSN 0018-263X.s 364 - 369.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-09.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Befolkningsutvikling i Karasjok 1559-2001. 2017.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Walhout, Evelien. Comparing the reporting and categorizing of individual causes of death in Norway and the Netherlands, 1880-1900. Histoire de la Famille 2017-01-26 - 2017-01-26 2017.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Walhout, Evelien. Death and Disease along the North Sea: A comparison of the reporting and categorizing of individual causes of death in Norway and the Netherlands, 1880-1900.. Ninth Historical Demography Day, The Netherlands 2016-12-08 - 2016-12-08 2016.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Intergenerational transfer in infant mortality in northern Norway during 19th and early 20th century. European Society of Historical Demography 2016-09-21 - 2016-09-24 2016.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Thorvaldsen, Gunnar. Towards an image of clustered infant mortality – Tana Parish revisited. European Social Science History conference 2016-03-30 - 2016-04-02 2016.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Thorvaldsen, Gunnar. Socio-economic differentiated fertility measures from censuses and church records. Social Science History Association Conference 2015-11-12 - 2015-11-15 2015.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Norsk historisk befolkningsregister og transatlantisk migrasjon. (fulltekst) Historikeren 2015 (3). ISSN 1891-6600.s 14 - 21.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Eksempler på sosial mobilitet: IDS og den longitudinelle databasen fra Sogndal i Sogn og Fjordane. Historisk befolkningsregister (HBR) og sosial mobilitet 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. «Ikke under risiko for å få barn»? Den demografiske overgangen og fruktbarheten blant menn. Kvikklunsj 2015-06-05 - 2015-06-05 2015.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Individer, familier og hushold i Sogn og Fjordane 1769-1865. Forarbeid til Fylkessoga for Sogn og Fjordane 2014-12-30 - 2014.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Ekamper, Peter; Sølvi, Sogner. Street addresses in Amsterdam 1621-1720: A demographic and spatial analysis with focus on Norwegian female immigrants. European Society of Historical Demography 2014-09-25 - 2014-09-27 2014.
 • Sommerseth (tidl.Jåstad), Hilde Leikny; Thorvaldsen, Gunnar. Cultural and economic dynamics: men’s living arrangements in a multiethnic locality. European Social Science History Conference 2014-04-22 - 2014-04-26 2014.
 • Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny. Consanguineous marriage in 19th century Norway - An alternative to mixed marriage?. Intermarriage throughout History 2013-06-04 - 2013-06-04 2013.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. «De eldre», en konstruksjon av og for hegemoniet? Norsk og samisk forståelse av alderdom i det 19. og begynnelsen av det 20. århundre. Historieseminaret 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.
 • Sommerseth (tidl.Jåstad), Hilde Leikny. Consanguinity in Norway around 1891. Kurs i multivariate analyser 2013-01-01 - 2013-04-30 2013.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Sølvi Sogner, «Og skuta lå i Amsterdam» Et glemt norsk innvandrersamfunn i Amsterdam 1621-1720, Aschehoug, Oslo 2012 (presentasjon av favorittboka på bokkafé). Forskningsdagene 2013-09-25 - 2013.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Street addresses in Amsterdam 1621-1720: A spatial analysis of female immigrants (Presentasjon av forskningsprosjekt, medforfatter: Sølvi Sogner). Forskningsdagene 2013-09-25 - 2013.
 • Sommerseth (tidl. Jåstad), Hilde Leikny. Consanguineous marriage in 19th century Norway - An alternative to mixed marriage?. Intermarriage throughout History 2013-06-05 - 2013-06-08 2013.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. 1800-tallets nordvest-europeiske familiemønster, ei seigliva myte?. Forskningsdagene 2012-09-20 - 2012.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Consanguinity in Norway in the period 1891-1920. Consanguinity as a determinant of infant mortality?. European Social Science History Conference 2012-04-11 - 2012-04-14 2012.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Statens utvisning av sjølakseplasser på Stjernøya og Seiland, sakkyndig utredning. 2012.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Nineteenth century Sami Co-residence. Forskningsdagene 2012-09-20 - 2012.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Change in Nineteenth century Sami Co-residence. Annual Conference, Northern Seas - the European Dimension 2012-09-11 - 2012-09-13 2012.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Reisebrevet: Våryr i Glasgow. Historikeren 2012 (2-3). ISSN 1891-6600.s 52 - 56.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Seniors perspektiv: Sølvi Sogner - med blikk for medmennesket. Historikeren 2012 (4). ISSN 1891-6600.s 34 - 39.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Northern Co-­residence across Generations In Northernmost Norway during the Last Part of the Nineteenth Century. 2011.
 • Sommerseth, Hilde Leikny; Thorvaldsen, Gunnar. Cultural and economic dynamics of family living arrangements in a multiethnic society. Northern Norway around 1900. Social Science History Association 2011-11-17 - 2011-11-20 2011.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. The Elderly in the Census: Gender and Coresidence. Symposium and PhD course 2010-10-06 - 2010-10-08 2010.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Intergenerational Coresidence in Skjervøy and in Kautokeino parish during the last part of the nineteenth century. Conference 2010-04-13 - 2010-04-16 2010.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. The effect of ethnicity and economy upon intergenerational coresidence: Northern Norway during the last part of nineteenth century. Conference 2009-11-13 - 2009-11-15 2009.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Change in Nineteenth century Sámi Coresidence. Conference 2009-10-29 - 2009.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Approaching the study of household structures by analysing intergenerational coresidence. Forskerseminar 2009-03-04 - 2009-03-04 2009.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Northern coresidence across generations. Northern Norway during the last part of the nineteenth century. Seminar 2009-10-15 - 2009.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Methodological challenges using the ‘one child’ method on Norwegian population censuses. 33nd Annual Social Science History Association Conference 2008-10-23 - 2008-10-26 2008.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Household structures in Skjervøy parish in 1865. Some methodological challenges. IX conference of Nordic Women’s and Gender Historians. Gender, Space and Borders 2008-08-11 - 2008-08-14 2008.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Viewing ethnicity from the perspectives of the individuals and households. Finnmark during the last part of the 19th century. Forskerseminar 2008-04-14 - 2008-04-14 2008.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Socioeconomic concept in Historical Demography. The use and misuse of a concept. Forskerseminar 2008-05-14 - 2008-05-14 2008.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Household structures in Skjervøy and Kautokeino parish in the 1865 population census compared with J. A. Friis ethnographical maps. Exploring Domestic Spaces in the Circumpolar North 2008-10-02 - 2008-10-03 2008.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. The Sami ethnicity in the Norwegian population censuses of 1855, 1865 and 1875. Ethnohistory and Archaeology of Northern Eurasia: Theory, Methods and Practice 2007-05-19 - 2007-05-25 2007.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Infant mortality in ethnically mixed parishes in 19th century Northern Norway. 32nd annual conference in Social Science History Association 2007-11-15 - 2007-11-18 2007.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. The Sami population of Finnmark as J. A. Friis’ registered it in 1861, and how the census takers registered them in 1855 and 1865. Indigenous Identity in Demographical Sources 2006-09-29 - 2006-09-30 2006.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Eli Fure: "...en besynderlig Regelmæssighed." Dødeligheten i Asker og Bærum på 1800-tallet med særlig vekt på spedbarnsdødeligheten. Dr. philos-avhandling. Heimen - Lokal og regional historie 2005; Volum 42 (4). ISSN 0017-9841.s 349 - 352.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Infant mortality in Tana 1840-1914. Two methods - two answers?. International symposium - Gendered and developmental perspectives on infant mortality decline 2005-10-10 - 2005-10-12 2005.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Spedbarnsdødeligheten i Tana i perioden 1840-1914. 2003.
 • Sommerseth, Hilde Leikny. Maternal mortality – an expression of women’s general confinement health?. 6:e Nordiska Symposiet för Samisk Historia och Kultur 2001-10-15 - 2001-10-17 2001.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  BRELIA MU07

  Click for bigger map