Bilde av Fjellaksel, Richard
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Richard Fjellaksel • Tim Dassler, Tove Irene Dahl, Tarjei Tveito Skille, Gerit Pfuhl, Richard Fjellaksel :
  LIFE-LONG LEARNING FOR SAFE MOUNTAIN FUN: TRANSFORMING BACK-COUNTRY SKIERS' PRACTICES THROUGH STIMULATING DOUBLE-LOOP LEARNING AT AVALANCHE COURSES
  International Snow Science Workshops (ISSW) Proceedings 2023 FULLTEKST
 • Kurt Jonny Johansen, Richard Fjellaksel :
  Diagnostiske PET - radiofarmaka i Norge - klinisk bruk og utvikling
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 23. Jan 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Helen Egestad, Solveig Sand-Hanssen Hofvind, Richard Fjellaksel :
  Utøvelse og utvikling av radiografifaget i Norge. En kvalitativ studie
  Hold Pusten 18. Dec 2023 ARKIV / FULLTEKST
 • Kurt Jonny Johansen, Richard Fjellaksel :
  Radiography students´ experience using e-learning module in the subject nuclear medicine
  Radiography Open 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Jes Gitz Holler, Børge Renmælmo, Richard Fjellaksel :
  Stability evaluation of [ 18F]FDG: literature study, stability studies from two diferent PET centres and future recommendations
  EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry 2022 ARKIV / DOI
 • Roberto Bartholomeus Wilhelmus Bekker, Richard Fjellaksel, Trine Hjornevik, Syed Nuruddin, Waqas Rafique, Jørn H Hansen et al.:
  Discovery of a lead brain-penetrating gonadotropin-releasing hormone receptor antagonist with saturable binding in brain
  ChemMedChem 2020 ARKIV / DOI
 • Richard Fjellaksel, Angel Moldes-Anaya, Terje Vasskog, Ana Oteiza, Maria Montserrat Martin-Armas, Ole Kristian Hjelstuen et al.:
  Evaluation by metabolic profiling and in vitro autoradiography of two promising GnRH‐receptor ligands for brain SPECT imaging
  Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals 08. Dec 2019 ARKIV / DOI
 • Jørn H Hansen, Richard Fjellaksel :
  Catalytic Intermolecular Functionalization of Benzimidazoles
  IntechOpen 2019 DOI
 • Richard Fjellaksel, Damir Dugalic, Taye Beyene Demissie, Patrick Riss, Ole Kristian Hjelstuen, Rune Sundset et al.:
  An acylation-Finkelstein approach to radioiodination of bioactives: The role of amide group anchimeric assistance
  Journal of Physical Organic Chemistry 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Richard Fjellaksel, Rune Sundset, Patrick Riss, Jørn H Hansen :
  Copper-mediated late-stage iodination and 123I-labelling of triazole-benzimidazole bioactives
  Synlett : Accounts and Rapid Communications in Synthetic Organic Chemistry 2018 DOI
 • Richard Fjellaksel, Ana Oteiza, Montserrat Martin-Armas, Patrick Riss, Ole Kristian Hjelstuen, Samuel Kuttner et al.:
  First in vivo evaluation of a potential SPECT brain radiotracer for the gonadotropin releasing hormone receptor
  BMC Research Notes 2018 ARKIV / DOI
 • Richard Fjellaksel, Marc Boomgaren, Rune Sundset, Ira Hebold Haraldsen, Jørn H Hansen, Patrick Riss :
  Small molecule piperazinyl-benzimidazole antagonists of the gonadotropin-releasing hormone (GnRH) receptor
  MedChemComm 2017 ARKIV / DOI
 • Richard Fjellaksel, Tim Dassler, Tove Irene Dahl :
  Studentdrevet læring med Reflektometeret: Et innovativt verktøy for å skape to-veis læring mellom undervisere og studenter
  2024 DATA
 • Tim Dassler, Tarjei Tveito Skille, Gerit Pfuhl, Richard Fjellaksel :
  Rapport - Workshop om fremtidens skredopplæring
  UiT Norges arktiske universitet 2023 ARKIV
 • Tim Dassler, Tarjei Tveito Skille, Karin Elisabeth Sørlie Street, Richard Fjellaksel :
  Hvordan opplever skredinstruktørene å undervise om NFs læringsmål på grunnkurs skred?
 • Richard Fjellaksel, Tim Dassler :
  Villmarksperspektivet på snøskred: Tanker fra årets villmarking 2023
 • Tim Dassler, Richard Fjellaksel, Tove Irene Dahl, Tarjei Tveito Skille, Gerit Pfuhl :
  Rethinking avalanche education: Transforming backcountry skiers´ practices through stimulating double-loop learning at avalanche courses
  2023 FULLTEKST
 • Tim Dassler, Audun Hetland, Richard Fjellaksel :
  Skredpodden S4 EP4 Læring i skredterreng - Hva er det som gjør skredfaget så vanskelig å lære og hva kan vi gjøre med det?
  28. Dec 2023 DATA
 • Tim Dassler, Richard Fjellaksel :
  Hva har snøskredforskning å si for deg som deltaker eller turleder?
  Fjellvåken 05. Dec 2022 FULLTEKST
 • Karin Elisabeth Sørlie Street, Tim Dassler, Stian Bjordal, Linda Hallandvik, Richard Fjellaksel, Andrea Mannberg :
  Læringsmål på NF grunnkurs skred: Instruktører og deltageres oppfatninger
  2022
 • Tim Dassler, Richard Fjellaksel :
  Skredopplæring – hvordan redder vi liv? En roundtable samtale om hva, hvordan og hvorfor for skredopplæringen?
  2021 FULLTEKST
 • Yngve Guttormsen, Angel Moldes-Anaya, Richard Fjellaksel, Ana Oteiza, Montserrat Martin-Armas, Marcel Lindemann et al.:
  Development of a carbon-11 labeled thienopyrimidine based radioligand for EGFR-tyrosine-kinase-inhibitor (TKI) specific PET imaging of glioblastoma
  Journal of Nuclear Medicine 2021
 • Yngve Guttormsen, Mathias Kranz, Richard Fjellaksel, Montserrat Martin-Armas, Ana Oteiza, Julia Bihler et al.:
  SP-015 - Preliminary evaluation of a novel carbon-11 labeled brain-penetrant EGFR-TKI radiotracer for brain cancer imaging
  Nuclear Medicine and Biology 2021 DOI
 • Richard Fjellaksel, Ana Oteiza, armas maria montserrat Martin, Jørn H Hansen, Angel Moldes-Anaya, Terje Vasskog et al.:
  Development and evaluation of gonadotropin releasing hormone SPECT radioligands
  2018 DATA
 • Richard Fjellaksel :
  Utvikling og evaluering av gonadotropin frigjøringshormon antagonister som SPECT-radiotracere
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018 FULLTEKST
 • Richard Fjellaksel, Eirik André Lindeløff Rustad, Rune Sundset, Ole Kristian Hjelstuen :
  Nytt PET-senter i Tromsø
  Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018 FULLTEKST
 • Richard Fjellaksel, Jørn H Hansen, Angel Moldes-Anaya, armas maria montserrat Martin, Ana Oteiza, Patrick Riss et al.:
  Development and evaluation of gonadotropin releasing hormone (GnRH) SPECT radioligands
  2017 FULLTEKST / DATA
 • Richard Fjellaksel :
  Development and evaluation of gonadotropin releasing hormone (GnRH) radioligands
  2017
 • Richard Fjellaksel, Ole Kristian Hjelstuen, Rune Sundset :
  Ny diagnostikk for Alzheimers i Nytt Senter
  Nordlys 22. Apr 2015 ARKIV
 • Richard Fjellaksel, Marc Boomgaren, Jørn H Hansen, Rune Sundset :
  New Diagnosis for Alzheimer´s Disease
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →