Bilde av Alokhina, Svitlana
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Svitlana Alokhina