Ann Therese Loterhington
Ann Therese Loterhington
Nisson- ja sohkabealledutkamiid guovddáš ann.t.lotherington@uit.no +4777645715 +47 918 11 551 Tromsø BRELIA N 114

Lotherington, Ann Therese • Andreassen, Hege Kristin; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. IKT-arbeid i helse- og omsorgssektoren. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202536480.s 153 - 172.
 • Lotherington, Ann Therese; Flemmen, Anne Britt. The passport as actor in the enactment of the Russian-Norwegian border. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 275 - 288.
 • Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Fighting Symbolic Violence through Artistic Encounters: Searching for Feminist Answers to Questions of Life and Death with Dementia. Rowman & Littlefield International 2019 ISBN 978-1786611178.s 117 - 138.
 • Ursin, Gøril; Lotherington, Ann Therese. Citizenship as Distributed Achievements: Shaping New Conditions for an Everyday Life with Dementia. (fulltekst) Scandinavian Journal of Disability Research 2018; Volum 20 (1). ISSN 1501-7419.s 62 - 71.s doi: 10.16993/sjdr.35.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Ursin, Gøril. The personal is political yet again: Bringing struggles between gender equality and gendered next of kin onto the feminist agenda. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2018; Volum 26 (2). ISSN 0803-8740.s 129 - 141.s doi: 10.1080/08038740.2018.1461131.
 • Kristiansen, Margrethe; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Contradicting logics in everyday practice: The complex dynamics of performance management and professionalism in Norwegian nursing homes. Journal of Health Organisation and Management 2016; Volum 30 (1). ISSN 1477-7266.s 57 - 72.s doi: 10.1108/JHOM-11-2013-0265.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Halford, Susan. No place for old women: a critical inquiry into age in later working life. Ageing & Society 2016; Volum 37 (6). ISSN 0144-686X.s 1156 - 1178.s doi: 10.1017/S0144686X16000064.
 • Bartlett, Ruth L.; Gjernes, Trude Karine Olaug; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Gender, citizenship and dementia care: a scoping review of studies to inform policy and future research. Health and Social Care in the community 2016; Volum 26 (1). ISSN 0966-0410.s 14 - 26.s doi: 10.1111/hsc.12340.
 • Kristiansen, Margrethe; Westeren, Knut Ingar; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Coping with increased managerial tasks: tensions and dilemmas in nursing leadership. Journal of Research in Nursing 2016; Volum 21 (7). ISSN 1744-9871.s 492 - 502.s doi: 10.1177/1744987116668940.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Digitalisering av arbeidsflyt på sykehus - konsekvenser for legers arbeid. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015; Volum 11 (1). ISSN 1504-3614.s 66 - 76.s doi: 10.7557/14.3480.
 • Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kukarenko, Natalia. Technical Change and the Un/Troubling of Gendered Aging in Healthcare Work. Gender, Work & Organization 2015; Volum 22 (5). ISSN 0968-6673.s 495 - 509.s doi: 10.1111/gwao.12087.
 • Kristiansen, Margrethe; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Nurses' sensemaking of contradicting logics: An underexplored aspect of organisational work in nursing homes. Scandinavian Journal of Management 2015; Volum 31 (3). ISSN 0956-5221.s 330 - 337.s doi: 10.1016/j.scaman.2015.04.003.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Omsorgsteknologiens virkninger i omsorgsarbeidet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2015; Volum 32 (4). ISSN 0800-7489.s 17 - 20.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. "Du må være ung for å henge med i dag!" Inkluderings- og ekskluderingsmekanismer på det høyteknologiske sykehuset. Søkelys på arbeidslivet 2014; Volum 31 (1-2). ISSN 1504-8004.s 118 - 135.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese; Nilssen, Ann-Britt. Betingelser for vellykket integrering av elektronisk pasientjournal i klinisk arbeid. Sykepleien Forskning 2014; Volum 9 (2). ISSN 1890-2936.s 124 - 130.s doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0090.
 • Johannessen, Liv Karen; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Scaling of an information system in a public healthcare market-Infrastructuring from the vendor's perspective. International Journal of Medical Informatics 2013; Volum 82 (5). ISSN 1386-5056.s E180 - E188.s doi: 10.1016/j.ijmedinf.2012.09.005.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese; Johannessen, Liv Karen. Regjering av samhandling i helsesektoren. IKT-helse som praksisregime og elektronisk timebestilling som styringsteknologi. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205425521.s 202 - 221.
 • Johannessen, Liv Karen; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. The dual role of government in health care information infrastructure building. International Journal of Medical Informatics 2012. ISSN 1386-5056.s doi: 10.1016/j.ijmedinf.2012.09.005.
 • Aanesen, Margrethe; Lotherington, Ann Therese; Olsen, Frank. Smarter elder care? A cost-effectiveness analysis of implementing technology in elder care. Health Informatics Journal 2011; Volum 17 (3). ISSN 1460-4582.s 161 - 172.s doi: 10.1177/1460458211409716.
 • Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Dyb, Kari. Getting the whole picture? New information and communication technologies in healthcare work and organisation. Information, Communication & Society 2010; Volum 13 (3). ISSN 1369-118X.s 442 - 465.s doi: 10.1080/13691180903095856.
 • Halford, Susan; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Changing the record: the inter-professional, subjective and embodied effects of electronic patient records. New technology, work and employment 2010; Volum 25 (3). ISSN 0268-1072.s 210 - 222.s doi: 10.1111/j.1468-005X.2010.00249.x.
 • Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Dyb, Kari; Obstfelder, Aud. Un/doing gender with ICT?. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2010; Volum 18 (1). ISSN 0803-8740.s 20 - 37.s doi: 10.1080/08038741003626791.
 • Nyheim, Beate; Lotherington, Ann Therese; Steen, Ada. Nettbasert sårveiledning : kunnskapsutvikling og bedre mestring av leggsårbehandling i hjemmetjenesten. (fulltekst) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2010; Volum 6 (1). ISSN 1504-3614.s 40 - 55.
 • Lotherington, Ann Therese; Nyheim, Beate. Å se og se sammen. Produksjon av klinisk kunnskap gjennom nettbasert sårveiledning. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2646-1.s 135 - 149.
 • Lotherington, Ann Therese. LDO er løsningen – hva er problemet? En analyse av opprettelsen av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2534-1.s 39 - 70.
 • Lotherington, Ann Therese. Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier. Tidsskrift for kjønnsforskning 2008 (1). ISSN 0809-6341.s 6 - 19.
 • Lotherington, Ann Therese. Innovative Women and Gender-Power in Norwegian Regional Development Policy. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2005 (2). ISSN 0803-8740.s 101 - 115.
 • Johansen, Birgitte; Lotherington, Ann Therese. Kjønn og kampen om arbeidskraften i SMB. 2005 ISBN 82-92735-01-1.s 249 - 264.
 • Lotherington, Ann Therese; Ellingsen, May-Britt. Access to Finance Through Network Credit: The Crucial Role of Trust. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005.s 134 - 143.
 • Lotherington, Ann Therese. Mangfoldets problem. Om kvinner og menn i politisk liberalisme. Spartacus 1999.s 175 - 191.
 • Lotherington, Ann Therese; Tornes, Kristin; Johnsen, Elin; Ringholm, Toril M. Hierarki, marked og nettverk. Plan og Arbeid 1992 (6). ISSN 0032-0609.s 34 - 38.
 • Andreassen, Hege Kristin; Lotherington, Ann Therese; Drügge, Anna-Lill; Hoogensen Gjørv, Gunhild. The gendered interactions between the global and the local: today's challenges in the Arctic. NORA conference: Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research 2022-06-20 - 2022-06-20 2022.
 • Gross, Lena; Sanchez Laws, Ana Luisa; Andreassen, Hege Kristin; Losleben, Katrin; Mittner, Lilli; Musubika, Sarah; Duarte, Melina; Lotherington, Ann Therese. Co* (Co-construction, co- production, co-design, co-creation). Kjønnsforskning NÅ 2021-05-27 - 2021-05-28 2021.
 • Lotherington, Ann Therese. Filosofisk samtale om demens. Filosofiske samtaler 2020-02-22 - 2020-02-22 2020.
 • Lotherington, Ann Therese. Love across borders. Construction of gender equality and Norwegianness in Russian-Norwegian families.. Murmansk State Humanities University 2020 ISBN 978-5-4222-0419-9.s 248 - 267.
 • Lotherington, Ann Therese. Innledning til forestillingen "Faren" av Florian Zeller. Hålogaland Teater 8 november 2019. Forsnakk til forestillingen "Faren" på Hålogaland Teater 2019-11-08 - 2019-11-08 2019.
 • Lukic, Dragana; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. Exploring transformative powers of the arts for societal change: reimagining life with dementia through co-creative artistic encounters. The Museum for All People: Art, Accessibility and Social Inclusion, Madrid. 2019-04-02 - 2019-04-05 2019.
 • Andreassen, Hege Kristin; Lotherington, Ann Therese. Taking care in new ways: digitalization and co-creative art practices. Politics of Caretaking in Neoliberal Times 2019-06-04 - 2019-06-04 2019.
 • Andreassen, Hege Kristin; Losleben, Katrin; Lukic, Dragana; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. KjønnsforskningNÅ!. Nasjonal konferanse i kjønnsforskning 2019-11-13 - 2019-11-15 2019.
 • Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Fighting Symbolic Violence through Artistic Encounters: Searching for Feminist Answers to the Question of Life and Death with Dementia. Gender Studies 2019 Conference: On Violence 2019-10-24 - 2019-10-26 2019.
 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Workshop on Feminist Art Interventions: Shaping Possibilityspaces through Co-Creative Action. Kjønnsforskning NÅ! (data) (fulltekst) 2019-11-15 - 2019-11-15 2019.
 • Lukic, Dragana; Elisabeth, Meløy; June, Egerton; Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. Gylne øyeblikk: Samskapende kreative samlinger. Utstilling 2019-08-26 - 2019-09-13 2019.
 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. Kunst som mulighetsrom i livet med demens. (data) (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Mittner, Lilli; Lotherington, Ann Therese. «Kunst & demens – et forskningslaboratorium i vekst» v/forskere fra UiTs Artful Dementia Research Lab i samarbeid med performancekunstner Margunn Kilde. Demensdagene 2019-10-17 - 2019-10-17 2019.
 • Lotherington, Ann Therese. Grenseløs kjærlighet. Russisk kvinneinnvandring til Nord Norge på 2000-tallet.. Russland og nordområdene. Relasjoner gjennom århundrer. 2018-12-08 - 2018-12-08 2018.
 • Flemmen, Anne Britt; Lotherington, Ann Therese; Aure, Marit. Construction of the object through co-production.. Work-shop in Sociological Theory and Practice Revisited (STPR) 2018-10-11 - 2018-10-12 2018.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Kreative og utviklende liv med demens. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Kunst kan gi demenssyke bedre dager. Oppland arbeiderblad 2018. ISSN 0805-5076.
 • Lotherington, Ann Therese. Forskerblikk på #MeToo. Debatt om kjønnsmakt under FINN 2018-06-28 - 2018-06-28 2018.
 • Ros, Janneke Van Der; Lotherington, Ann Therese. Dagen det smalt - og kjønnskategoriene falt... på HT. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Ursin, Gøril. Det personlige er politisk - nok en gang. Demens som et essensielt feministisk fenomen.. Kjønnsforskning NÅ! 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.
 • Mittner, Lilli; Lukic, Dragana; Lotherington, Ann Therese. The Role of the Artist in Arts-Based Dementia Care. Care today, cure tomorrow, 27th Alzheimer Europe Conference 2017-10-02 - 2017-10-04 2017.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Zuiderent-Jerak, Teun; Jerak-Zuiderent, Sonja. Artful Dementia: Experimental Arts Interventions for Gracious Living. Dimensions of Ageing - A Multidisciplinary Seminar 2017-09-26 - 2017-09-28 2017.
 • Lotherington, Ann Therese. Praxiography: Zooming in and out. National Research School on Gender 2016 2016-12-07 - 2016-12-09 2016.
 • Lotherington, Ann Therese. Intra-action, agency and dementia: New feminist materialism challenging biomedical understandings of Alzheimer's disease.. Gender Studies in Debate: Pathways, challenges and interdisciplinary perspectives. International Congress 2016-05-25 - 2016-05-27 2016.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Ursin, Gøril. Encountering the Capabilities Approach and creative arts in the dementia field: The Creative arts as fertile functioning. 23rd Nordic Congress of Gerontology. Good Aging - Better Society 2016-06-19 - 2016-06-22 2016.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Dementia care infrastructures as citizenship practices. 4S/EASST Conference BCN_2016 2016-08-31 - 2016-09-03 2016.
 • Lotherington, Ann Therese. Kjønnsforskning: I spennet mellom det psykologiske og det sosiale. Hvor står kjønnsforskningen i dag - hvor går vi? Refleksjoner fra Kvinnforsk. Seminarrekke ved Senter for Tverrfaglige Kjønnsstudier, UiO 2016-02-10 - 2016-02-10 2016.
 • Lotherington, Ann Therese. Performativity, multiplicity and gender. Ph.d.-kurset "Fornemmelser for kjønn" 2016-02-29 - 2016-03-02 2016.
 • Lotherington, Ann Therese. "Det er jo bare ord!" Om kjønnsnøytrale og kjønnsspesifikke ord i fagtekster. Fagdag for lærere i videregående skole 2015-11-20 - 2015-11-20 2015.
 • Lotherington, Ann Therese. Fra kvinner og ledelse til kjønn og organisasjon. Instituttledersamling UiT 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.
 • Lotherington, Ann Therese. "Qualitative indicators" on the integration of sex/gender analysis in research contents. GENDER-NET ERA-NET 2015-05-11 - 2015-05-12 2015.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Ursin, Gøril. Configurations of technology, gender and citizenship in care practices for younger persons with dementia. 19th International Philosophy of Nursing Society (IPONS) Conference 2015-08-24 - 2015-08-26 2015.
 • Lotherington, Ann Therese; Ursin, Gøril; Obstfelder, Aud. Citizenship for Younger Persons with Dementia. Claiming Full Citizenship, 2015 International Conference 2015-10-15 - 2015-10-17 2015.
 • Lotherington, Ann Therese; Ursin, Gøril; Obstfelder, Aud. Ny innpakning for helsedirektørens kinderegg. Dagens medisin 2015. ISSN 1501-4290.
 • Lotherington, Ann Therese; Jacobsen, Christine M.; Lie, Merete; Berg, Anne-Jorunn. Kjønnsforskning på tvers. Forskerforum 2015; Volum 47 (9). ISSN 0800-1715.s 38 - 39.
 • Lotherington, Ann Therese. Performativity and multiplicity perspectives on gender. Theoretical positions in Norwegian Gender Research 2014-12-02 - 2014-12-04 2014.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Sykepleie og teknologi - en komplisert relasjon. Nordisk sygeplejeforskning 2014; Volum 4 (4). ISSN 1892-2678.s 309 - 313.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese; Pope, Catherine. Working capacities in later working life:The continuous configuration of age through circuits of nursing practices. BSA Medical Sociology Group Annual Conference 2014 2014-10-10 - 2014-10-12 2014.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. The use of technology in dementia care now and in the future. What do we know?. Life with dementia:relations. 2nd International Conference 2014-10-15 - 2014-10-17 2014.
 • Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Cyborg Challenges - Theorising intersectionalities in the digital workplace. NORA Conference - Voices in Nordic Gender Reseach 2014-11-05 - 2014-11-07 2014.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Halford, Susan. "No space for old women!" Technological transformations in healthcare work. Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S) 2013-10-09 - 2013-10-12 2013.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Halford, Susan. The Second Twist: Information infrastructures and transformations in clinical work. Nasjonal statsviterkonferanse 2013-01-07 - 2013-01-09 2013.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Produksjon og bruk av film som intervensjon i forskning og praksis. Programsamling for sykefraværsprorammet 2013-02-11 - 2013-02-12 2013.
 • Grønli, Kristin Straumsheim; Lotherington, Ann Therese; Nilsen, Ann-Britt; Schirmer, Henrik. Overkjørt av Helseteknologi. 2013.
 • Lotherington, Ann Therese. teknologi : omsorg. Kjønnsforskning NÅ! 2013-11-04 - 2013-11-05 2013.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Aldrende kybrorger: Om kjønn, alder, teknologi og sykepleie. Seminarrekke i metodologi og kjønn 2012-12-13 - 2012-12-13 2012.
 • Lotherington, Ann Therese. No space for old women: Technological transformations in healthcare work. PhD-kurset Materiality, performativity and ethnographies 2012-02-20 - 2012-02-21 2012.
 • Lotherington, Ann Therese. No space for old women: Technological transformations in healthcare work. Work Futures in the Digital Economy Symposium 2012-03-22 - 2012-03-23 2012.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Halford, Susan. The Second Twist? Information infrastructures and transformations in clinical work. BSA Medical sociology Annual Conference 2012-09-05 - 2012-09-07 2012.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. Researching situated nursing practices. Design and displacement- social studies of science and technology 2012-10-17 - 2012-10-20 2012.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Mikkelsen, Eirik Inge; Kramvig, Britt; Bye, Geir; Kukarenko, Natalia; Henriksen, Nils Oddbjørn; Halford, Susan; Myhr, Sindre. Teknologi:Omsorg. 2012.
 • Halford, Susan; Kukarenko, Natalia; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Ageing Cyborgs at Work: Gender, age and technology in the nursing workforce. Gender, Work and Organization 2012-06-27 - 2012-06-29 2012.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Kramvig, Britt. I møte med komplekse materialiteter. Ph.d. kurs 2011-05-12 - 2011-05-12 2011.
 • Lotherington, Ann Therese. "Ikke et sted for gamle damer". Det ufleksible arbeidslivets utstøting av eldre arbeidstakere. Sykefravær og uførhet i Norden. Nordisk konferanse 2011-05-30 - 2011-05-31 2011.
 • Lotherington, Ann Therese. "Ikke et sted for gamle damer". Det ufleksible arbeidslivets utstøting av eldre arbeidtakere. Kjønnsforskning NÅ! 2011-10-03 - 2011-10-04 2011.
 • Lotherington, Ann Therese. The passport as an actor in the enactment of the Russian-Norwegian border.. Remaking Borders 2011-01-20 - 2011-01-22 2011.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Å forske på komplekse materialiteter: Om alder, kjønn og teknologi på sykehus.. IKT-kvinnenettverksamling 2011-11-15 - 2015-11-15 2011.
 • Lotherington, Ann Therese. Rettferdighet - Anmeldelse av Halsaa og Hellum (red), 2010. Sosiologi i dag 2010 (4). ISSN 0332-6330.s 101 - 107.
 • Lotherington, Ann Therese. Digitalisering av arbeidsprosesser på sykehus: Problem eller løsning for eldre arbeidstakere?. Sykefravær og utstøtning - noen glimt fra forskningen 2010-09-27 - 2010-09-27 2010.
 • Lotherington, Ann Therese. LDO is the solution. What is the problem?. Beyond Citizenship: Feminism and the Transformation of Belonging 2010-06-30 - 2010-07-02 2010.
 • Lotherington, Ann Therese. Fra kvinner og ledelse til kjønn og organisasjon. Talenter på spill 2010-03-22 - 2010-03-23 2010.
 • Lotherington, Ann Therese. LDO is the solution. What is the problem? An analysis of the establishment of the Equality and Anti-discrimination Ombud - LDO or The story of how a normative debate on gender equality was terminated.. DEMDI - Multidimensional Equality and Democratic Diversity 2010-01-28 - 2010-01-29 2010.
 • Lotherington, Ann Therese. Kjønnforskning NÅ! eller NÅ?. Bulletine 2009 (1). ISSN 1891-1420.s 31 - 32.
 • Lotherington, Ann Therese. LDO er løsningen - Hva er problemet? Eller fortellingen om hvordan den normative debatten om reell likestilling ble lukket.. Kjønnsforskning NÅ! 2009-10-26 - 2009-10-27 2009.
 • Lotherington, Ann Therese. Over grensen. Konstruksjoner av likestilling og norskhet i russisk-norske familier.. NEON 2009-11-26 - 2009-11-26 2009.
 • Lotherington, Ann Therese. The passport as actor in the enactment of the Russian-Norwegian border. WS1 Multiple Easts: Peripheries as Practice 2009-11-12 - 2009-11-13 2009.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Halford, Susan. Technologes for governing at a distance: Effects of the Norwegian free choice of hospital policy.. BSA Medical Sociology Group Annual Conference 2008-09-04 - 2008-09-06 2008.
 • Lotherington, Ann Therese. Migration and Social Values in the Border Lands of the Barents Region.. The Barents Institute Mini Symposium 2007-11-13 - 2007-11-14 2007.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Har kjønn betydning for implementering av EPJ?. DIPS forum 2007-06-06 - 2007-06-08 2007.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Dyb, Kari. Har kjønn betydning for implementering og bruk av EPJ?. Kjønnsforskning NÅ 2007-11-01 - 2007-11-02 2007.
 • Halford, Susan; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Beyond implementation and Resistance: the effects of ICT in health care. The British Sociological Association Annual Conference 2007 2007-04-12 - 2007-04-14 2007.
 • Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Where is Gender? New information and communication technologies in medical and nursing work. The 3rd Christina Conference 2007-03-08 - 2007-03-10 2007.
 • Ellingsen, May-Britt; Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. The dynamics of trust in the interplay between two nursing cultures. ECOS Colloquium 2007-07-05 - 2007-07-07 2007.
 • Johansen, Oddny; Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Økt status for sykepleieren. 2007.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese; Halford, Susan. Hva gjør IKT med Helse-Norge?. Dagens medisin 2007 (17). ISSN 1501-4290.s 21 - 21.
 • Lotherington, Ann Therese. Researching migration to Norway.. NORFACE seminar 2007-11-14 - 2007-11-14 2007.
 • Lotherington, Ann Therese. Russiske kvinners møte med norsk politikk i bosettingsprosessen. Inkluderings og mangfoldskonferansen 2007-10-04 - 2007-10-04 2007.
 • Bye, Geir; Lotherington, Ann Therese; Alteren, Gro; Moilanen, Mikko. Kvinner og menns innflytelse i olje- og energisektoren. Resultater fra en kartlegging. Rapport 04/2006. 2006.
 • Obstfelder, Aud; Lotherington, Ann Therese. Elektronisk Booking sett fra et samfunnsvitenskaplig perspektiv. Seminar 2006-03-30 - 2006-03-31 2006.
 • Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud. Contests in virtual spaces: Power and resistance in electronic booking. The 2006 Meeting of the AAG 2006-03-07 - 2006-03-11 2006.
 • Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Dyb, Kari. Re/Orderings of Medical and Nursing Work: new technologies and the disruption of professional, organisational and spatial relations. The British Sociological Association annual Conference 2006-04-21 - 2006-04-23 2006.
 • Halford, Susan; Lotherington, Ann Therese; Obstfelder, Aud; Dyb, Kari. Re/orderings of medical and nursing work; new technologies and the disruption of professional, organizational and spatial relations. Foredrag 2006-11-02 - 2006.
 • Lotherington, Ann Therese. Kjønn, endring og journalistisk frihet. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Brox, Ellen; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Kassah, Bente lilljan lind; Lotherington, Ann Therese. Utfordringer i et IKT-dominert arbeidsliv Rapport fra en forstudie. (fulltekst) 2004 ISBN 82-7697-187-3.
 • Lotherington, Ann Therese. Anmeldelse av Boka "Svekket kvinnemakt" (Bevren og Selle, 2001). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2003 (1). ISSN 0801-1745.
 • Lotherington, Ann Therese. Gender-Power and Regional Development. Journal of Nordregio 2003 (4). ISSN 1650-5891.
 • Lotherington, Ann Therese; Fjørtoft, Kjersti. Kan vi velge det gode liv?. Nordlys 2003. ISSN 0805-5440.
 • Lotherington, Ann Therese. Ikke for kvinnenes skyld... En analyse av kvinnerettet distriktspolitikk i Norge 1980-2000. 2002 (13). ISSN 0804-6069.
 • Lotherington, Ann Therese. Mapping women's organizing. Review of Briskin and Eliasson (eds) 1999 Women's Organizing and Public Policy in Canada andSweden. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2001 (1). ISSN 0803-8740.
 • Lotherington, Ann Therese. Norden - en uensartet kjønnspolitisk enhet. Bokomtale av boka Likestilte demokratier? Berqvist m.fl. (red) 1999. Tidsskrift for kjønnsforskning 2000 (3-4). ISSN 0809-6341.
 • Johnsen, Elin; Lotherington, Ann Therese. Kvinneretta tiltaksprosjekter i Troms: En oversikt over mangfold, omfang, særegenheter og resultater. NORUT-rapport. 1994 ISBN 82-7697-012-5.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  BRELIA N 114

  Click for bigger map