Skoglund, Jeanette • Mabille, Geraldine; Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Placement stability and satisfaction with foster home as predictors of life satisfaction for young adults raised in foster care. Child & Family Social Work 2021. ISSN 1356-7500.s doi: 10.1111/cfs.12880.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Problemer med foreldresamvær i barnevernet- unge voksnes fortellinger. Tidsskriftet Norges Barnevern 2021. ISSN 0800-1014.s doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-05.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Children’s relationships with birth parents in childhood and adulthood: A qualitative longitudinal study of kinship care. Qualitative Social Work 2019; Volum 18 (6). ISSN 1473-3250.s 944 - 964.s doi: 10.1177/1473325018784646.
 • Skoglund, Jeanette; Holtan, Amy; Thørnblad, Renee. The meaning and making of childhoods in kinship care - young adults' narratives. Nordic Social Work Research 2018. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2017.1422139.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Kinship care or upbringing by relatives? The need for ‘new’ understandings in research. European Journal of Social Work 2017. ISSN 1369-1457.s doi: 10.1080/13691457.2017.1364702.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Amy, Holtan. Childhood in Kinship Care. A Longitudinal Investigation (En bearbeidet og oversatt versjon av "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie"). Open access. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003231363. (data) Routledge 2022 ISBN 9781032138893.
 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem - Mellom barnevern og familie". Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-05-50936-8.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Da «John» endelig fikk samvær med moren sin, begynte de å ruse seg sammen (Kronikk). (fulltekst) Forskersonen.no 2022.
 • Skoglund, Jeanette. Innlandsadopsjon blir automatisk problematisk når biologien gis forrang. (Debattinnlegg). (data) Morgenbladet 2022. ISSN 0805-3847.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem i Norge. Innlegg for medlemmer av Social- og Ældreutvalget (DK). "Arbejdsfrokost med Barne- og familieministeren" 2022-03-09 - 2022.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Slektsfosterhjem i Norge. Innlegg for medlemmer av Social- og Ældreutvalget (DK)i den danske ambassadørboligen. Ældreutvalgets arbeidsfrokost med Barne- og familieministeren 2021-03-09 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Økt rekruttering av slektsfosterhjem gir ikke nødvendigvis flere stabile fosterhjem (Debattinnlegg). Tidsskriftet Norges Barnevern 2021. ISSN 0800-1014.s doi: 10.18261/ISSN1891-1838-2021-02-06.
 • Skoglund, Jeanette. Fortolkning. (En undervisningsvideo om fortolkning analyseprosessen utviklet på etterspørsel fra Tjenestestøtteprogrammet (Bufdir) 2021-06-08 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Andersson, Tove. Fortolkning og analyse. Video 2 av 2. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2021-06-01 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Andersson, Tove. Fortolkning og analyse. Video 1 av 2. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2021-06-01 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette. Fordeler ved å bo i slektsfosterhjem. Når, for hvem og hvorfor. Digitalt frokostmøte i regi av Bufetat Øst 2021-04-23 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette. Er slektsfosterhjem i endring?. Webinar i regi av RKBU Nord, UiT 2021-04-07 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette. Barnevernets marginale posisjon i norsk sosiologi. Norsk sosiologisk tidsskrift 2021; Volum 5 (2). ISSN 2535-2512.s 50 - 62.s doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-02-04.
 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenestene i forbindelse med fagdag for barneverntjenestene i Stavanger, Sola, Strand, Hjelmland og Bufetat.. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, gjennomført digitalt pga. korona) 2021-03-09 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette. «Fortolkning i barnevernsarbeidet – hvem, hva, hvorfor og hvordan? Et faginnlegg for barneverntjenestene i Vest-Finnmark (et læringsnettverk med representanter fra Måsøy, Hasvik, Loppa, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, Alta og Hammerfest).. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, gjennomført digitalt pga. korona) 2021-03-03 - 2021.
 • Skoglund, Jeanette. Seminar om slektsfosterhjem for barnevernledere i Vest-Finnmark – et læringsnettverk med representanter fra Måsøy, Hasvik, Loppa, Nordkapp, Porsanger, Kautokeino, Karasjok, Alta og Hammerfest.. (Et undervisningstilbud ved RKBU, gjennomført digitalt pga. korona) 2021-02-24 - 2021.
 • Thørnblad, Renee; Holtan, Amy; Skoglund, Jeanette. Kan delt omsorg praktiseres i barnevernet?. Fontene forskning 2020; Volum 13 (2). ISSN 1890-9868.s 73 - 77.
 • Skoglund, Jeanette. Slekt- og nettverksfosterhjem. Er det mulig og ønskelig å nå målet med 2/3?. Innlegg på enhetssamling, fosterhjemstjenesten region øst (Bufetat) 2020-11-19 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette. Fortolkning i barnevernets analyseprosesser - En vitenskapsteoretisk innføring. Faglig innlegg for Tjenestestøtteprogrammet på Sommarøy 2020-10-28 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem. Informasjon om et tilbud for tjenestene" (En kort informasjonsvideo). Digitalt innlegg. Forskningsdagene 2020-09-16 - 2020-09-27 2020.
 • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita. "Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3). Bidrag til Folkehelseprogrammet 2020-09-09 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Narvik. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord) 2020-08-28 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette. «Slekt- og nettverksplasseringer». Faglig innlegg for deltakere på Bufetats workshop. Arrangør: Bufetat region øst.Gjennomført i Teams pga. korona.. Digital workshop - fosterhjem i slekt og nettverk 2020-08-26 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette. "Slektsfosterhjem - Hva sier forskningen?". Fagdag om fosterbarn og unge i slektsfosterhjem og andre fosterhjem. Arrangør/sted: Norce, Bergen 2020-02-13 - 2020.
 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Kåfjord og Skjervøy kommune, samt Nordreisa og Kvænangen bv.tjeneste. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Nordreisa) 2019-11-22 - 2019.
 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Målselv, Lenvik og Balsfjord kommune, samt Astafjord bv.tjeneste.. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Målselv) 2019-10-02 - 2019.
 • Skoglund, Jeanette. Dagsseminar om slektsfosterhjem for barneverntjenesten i Lyngen. (Et undervisningstilbud ved RKBU Nord, holdt i Lyngen kommune) 2019-09-24 - 2019.
 • Skoglund, Jeanette. "Plassering i familie – og slektsnettverk: Hva forteller forskningen oss om plassering i slektsnettverk? Erfaringer, begrensninger og veien videre". Fosterhjemskonferansen 2019 2019-05-23 - 2019.
 • Skoglund, Jeanette. "En kunnskapsoversikt om slektsfosterhjem" (Internundervisning, Bupa). Internundervisning BUPA 2019-03-29 - 2019.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee. Fremmer ettervern selvstendighet eller avhengighet? (Kronikk). Fontene. Et tidsskrift for Fellesorganisasjonen (FO) 2018; Volum 10.s 40 - 41.
 • Skoglund, Jeanette. Hvordan forske på oppvekst i fosterhjem hos slekta? (Intervju med UiT, publisert på Forskning.no 11.10.2018). 2018.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Upbringing by relatives. Incorporating new understandings and perspectives into the study of kinship foster care (Doctoral dissertation, University of Tromsø - The Arctic University of Norway). 2018.
 • Skoglund, Jeanette; Thørnblad, Renee; Holtan, Amy. Kinship care: Children, young people and young adults understanding of childhood, family life and relations. (Posterpresentasjon, EUSARF 2018 XV International Conference i Porto, Portugal) 2018-10-02 - 2018-10-05 2018.
 • Holtan, Amy; Thørnblad, Renee; Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Barn, ungdom og unge voksnes familie- og barndomsforståelser. (Posterpresentasjon, Barn og unge kongressen, Bergen 2018) 2018-04-23 - 2018-04-27 2018.
 • Skoglund, Jeanette. Unge voksnes fremstillinger av barndom i fosterhjem i egen slekt. (Innlegg sesjon, Sosiologforeningens vinterseminar 2018) 2018-02-02 - 2018-02-04 2018.
 • Skoglund, Jeanette. Slektsfosterhjem: Tiltak eller familie?. (Presentasjon for Fosterhjemsutvalget) 2017-10-18 - 2017-10-18 2017.
 • Skoglund, Jeanette. Hvordan skal slektsfosterhjem forstås i forskning, som tiltak eller familie?. (Innlegg på jubileumskonferanse for Toril Havik med tema: Trygghet og utvikling for barn plassert av barnevernet) 2016-04-14 - 2016-04-14 2016.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  MH2 L.10.349

  Click for bigger map