Tove Beate Jensen • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Film som vitnesbyrd som inngang til ubehagelig pedagogisk praksis
  Dreyer Forlag A/S 2023 ARKIV
 • Anne Birgitte Fyhn, Tove Beate Jensen :
  Lektorstudenters oppfatninger av induktive arbeidsformer i matematikk og fremmedspråk
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2023 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Tove Beate Jensen, Amelie Matt :
  Hallo, Stallo! Samiske perspektiver fra fremmedspråksundervisninga i videregående skole
  2023
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Undervisning om demokrati og medborgerskap. Tverrfaglig samarbeid
  2022
 • Tove Beate Jensen, Marcela Douglas Aranibar, Tatiana Wara :
  Bruk av film i fremmedspråk- og samfunnsfagundervisning – et eksempel
  2022
 • Tatiana Wara, Marcela Douglas Aranibar, Tove Beate Jensen :
  Ubehagets pedagogikk i undervisning om «Demokrati og medborgerskap"
  2022
 • Marcela Douglas, Tatiana Wara, Tove Beate Jensen :
  Film og menneskerettigheter
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →