No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Sykepleie Bsc i Hammerfest nina.johnsen@uit.no +4778450637 91706631

Nina Johnsen • Nina Johnsen, Stefan Bye :
  Arctic Samprax - Exploring new models for supervising nursing students in rural areas, an action research approach
  2023
 • Stefan Bye, Nina Johnsen, Anne-Sofie Sand :
  Arktisk samprax, 2021-2024​ nye modeller for veiledning av sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten
  2022
 • Bente Norbye, Kari Birkelund Olsen, Stefan Bye, Nina Johnsen, Ingrid Waldahl :
  Arktisk samprax - Digitale muligheter for nærhet på avstand i praksisstudier
  2022
 • Anne-Sofie Sand, Bente Norbye, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Nina Johnsen, Lisa Øien et al.:
  Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord
  2021 DATA
 • Nina Johnsen, Stefan Bye, Ingrid Waldahl, Anne-Sofie Sand, Lisa Øien, Kari Birkelund Olsen et al.:
  GEOGRAFISK AVSTAND-DIGITAL NÆRHET Veiledningskraft i praksisstudier Arktisk samprax
  2021
 • Nina Johnsen, Benedicte Wæraas :
  Er det behov for faglig gjennomgang eller er «samtalen over kaffekoppen tilstrekkelig»?
  2017
 • Nina Johnsen, Benedicte Wæraas, Ranveig Lind :
  "Faglig gjennomgang etter uventede hendelser-hva har betydning for at et slikt behov melder seg hos intensivsykepleieren? Kan samtalen over kaffekoppen være tilstrekkelig?"
  2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →