Bilde av Rafoss, Kolbjørn
Bilde av Rafoss, Kolbjørn
Valáštallanallaskuvla kra010@post.uit.no +4778450253 Alta ALTA_SVA S257

Rafoss, Kolbjørn • Kolbjørn Rafoss :
  Endringer og kjønnede betydninger. En tidsstudie av aktivitetsnivå, aktiviteter, organisering og motiver i den norske befolkning 1985-2017
  Fagbokforlaget 2021
 • Mads Skauge, Kolbjørn Rafoss :
  Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ARKIV / DOI
 • Kolbjørn Rafoss, Jan Ove Tangen :
  Den norske idrettsmodellen - i utakt med tiden?
  Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ARKIV / DOI
 • Jorid Hovden, Kolbjørn Rafoss :
  Sociology of Sport: Norway, Sweden and Denmark
  Emerald Group Publishing Limited 2017 DOI
 • Kolbjørn Rafoss, Ørnulf Nicolay Seippel :
  Friluftslivs aktiviteter i den norske befolkningen - en studie av utviklingstrekk og sosiale forskjeller i perioden 1990-2013
  Fagbokforlaget 2016
 • Kolbjørn Rafoss, Kjell Hines :
  Ung i Finnmark - En studie av bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk og norsk ungdom
  Oplandske Bokforlag 2016
 • Jorid Hovden, Kolbjørn Rafoss :
  Like og ulike historier. De første organiserte lagspillene blant kvinner i et kjønnspolitisk perspektiv
  Novus Forlag 2014
 • Kolbjørn Rafoss, Boye Welde :
  TALENT IDENTIFICATION AMONG FEMALE SOCCER PLAYERS TO NATIONAL YOUTH TEAMS AND PLAYER SELECTION TO A-NATIONAL TEAM
  2014
 • Kolbjørn Rafoss :
  Et styringssystem i emning : utforming og implementering av en offentlig idrettspolitikk før 1940
  Heimen - Lokal og regional historie 2012 DOI
 • Jorid Hovden, Kolbjørn Rafoss :
  Et kritisk perspektiv - fra Marx til den nyere Frankfurterskole
  Munksgaard Forlag 2011
 • Kolbjørn Rafoss :
  Forvaltning og interessekamp om statlige midler til idrettsanlegg
  Akilles forlag 2011
 • Kolbjørn Rafoss, Jens Troelsen :
  Sport facilities for all? The financing, distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries
  Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics 2010 DOI
 • Jan Ove Tangen, Kolbjørn Rafoss :
  Idrettsanlegg som politisk virkemiddel
  Fagbokforlaget 2009
 • Kolbjørn Rafoss, Jan Ove Tangen :
  Innledning
  Fagbokforlaget 2009
 • Kolbjørn Rafoss :
  Finansiering og forvaltning av anleggsmidler : konflikter, kompromiss og konsensus
  Fagbokforlaget 2009
 • Kolbjørn Rafoss :
  Fotball-landskaper : utvikling, spredning og bruk av fotballanlegg 1886-2008
  Fagbokforlaget 2009
 • Kolbjørn Rafoss, Gunnar Breivik :
  Anleggsbruk i befolkningen : en studie av anleggstyper, aktivitetsprofiler og endring
  Fagbokforlaget 2009 OMTALE
 • Annette R. Hofmann, Carsten Gade Rolland, Kolbjørn Rafoss, Herbert Gottfried Zoglowek :
  Norwegian Friluftsliv - A Way of Living and Learning in Nature
  Waxmann Verlag 2018
 • Annette R. Hofmann, Carsten Gade Rolland, Kolbjørn Rafoss, Herbert Gottfried Zoglowek :
  Friluftsliv - ein norwegisches Phänomen: Eine Lebensphilosophie in Theorie und Praxis
  Waxmann Verlag 2015 DATA
 • Kolbjørn Rafoss, Gunnar Breivik :
  Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen
  Akilles forlag 2012
 • Kolbjørn Rafoss, Jan Ove Tangen :
  Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk
  Fagbokforlaget 2009
 • Mathilde Skov kristensen, Jan Arvidsen, Evald Bundgaard iversen, Elisabeth Enoksen, Kjell Hines, Kolbjørn Rafoss et al.:
  Hyttefriluftsliv i Norge – bruk, motiver og preferanser blant brukere av DNT-hytter Tabellrapport fra Syddansk Universitet (SDU) og UiT Norges arktiske universitet
  2021 ARKIV
 • Kolbjørn Rafoss, Kjell Hines :
  Ferdsel og opphold i natur - Deltakelse i turaktiviteter, anleggsbruk, medlemskap og overnatting
  2021 ARKIV
 • Mads Skauge, Kolbjørn Rafoss :
  Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018 | Et sammendrag
  Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2021 FULLTEKST
 • Mads Skauge, Kolbjørn Rafoss :
  Gendered Exercise as an Expression of Gendered Meaning? Exercise Contexts and Motives Among Norwegian Youths 13–18 Years Old, 2010–2018 | A Summary
  Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2021 FULLTEKST
 • Kolbjørn Rafoss :
  ): Kjønnet trening som utrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom I Norge 13-18 år 2010.2020
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2020
 • Kolbjørn Rafoss :
  Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland. .
  2019
 • Kolbjørn Rafoss, Kjell Hines :
  Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland
  2019
 • Inger Wallem Krempig, Kolbjørn Rafoss :
  Finden und Aneignen von Bewegungsmöglichkeiten auf Ski. Skileik: die norwegischen Winterspielplätze
  Betrifft SPORT 2019
 • Annette R. Hofmann, Kolbjørn Rafoss, Carsten Gade Rolland, Herbert Gottfried Zoglowek :
  Friluftsliv in Gesellschaft und Schule - Eine Einführung in ein norwegisches Phänomen
  Betrifft SPORT 2019 ARKIV
 • Carsten Gade Rolland, Kolbjørn Rafoss :
  Kulturen i naturen
  20. Jan 2019 DATA
 • Kolbjørn Rafoss, Gunnar Breivik :
  Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet
  2017
 • Kolbjørn Rafoss :
  Deltakelse i fritidsaktiviteter blant norsk- og samisk talende ungdom i Finnmark
  06. Feb 2017
 • Kolbjørn Rafoss, Kjell Hines :
  Bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk- og norsktalende ungdom i Finnmark
  2016
 • Kolbjørn Rafoss, Jan Ove Tangen :
  Hall i Nord: En studie av beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse knyttet til bygging av store innendørshaller i lokalsamfunn i Nord-Norge
  2015
 • Kolbjørn Rafoss, Boye Welde :
  TALENT IDENTIFICATION AMONG FEMALE SOCCER PLAYERS TO NATIONAL YOUTH TEAMS AND PLAYER ION TO ANATIONAL TEAM
  2014
 • Kolbjørn Rafoss :
  Idrættens sundhedsmæssige slagside
  2012
 • Kolbjørn Rafoss :
  Kampen om de aktive
  2012
 • Carsten Gade Rolland , Herbert Zoglowek, Kolbjørn Rafoss :
  Kunnskapsgrunnlag for søknad om mastergradsstudium i idrettsvitenskap
  2012
 • Kolbjørn Rafoss :
  Kommentar på «Idrottsanlaggningars betydelse – bortom idrotten»
  Idrett & anlegg 2012
 • Kolbjørn Rafoss, Gunnar Breivik :
  Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en revisjon
  2012
 • Kolbjørn Rafoss :
  Hvordan matcher bruken av innendørsanlegg nye aktivitetsvaner i befolkningen?
  Idrett & anlegg 2012
 • Kolbjørn Rafoss, Gunnar Breivik, Jan Ove Tangen, Kine Halvorsen Thorén :
  Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet
  2011
 • Anne-Karine Halvorsen Thoren, Trond Svela Sand, Gunnar Breivik, Kolbjørn Rafoss, Jan Ove Tangen, Tore Edvard Bergaust et al.:
  Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet
  2011
 • Anne-Karine Halvorsen Thoren, Gunnar Breivik, Kolbjørn Rafoss :
  Hvordan skal Staten bruke penger på fysisk aktivitet?
  www.sportsanalyse.no 08. Feb 2011
 • Kolbjørn Rafoss :
  Idrottsanläggningar for alla?
  2010
 • Kolbjørn Rafoss :
  Nordlysbadet som folkehelsetiltak
  Altaposten 29. Jun 2010
 • Kolbjørn Rafoss, Herbert Zoglowek :
  Spill og lær ballspill
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 OMTALE
 • Herbert Zoglowek, Kolbjørn Rafoss :
  Ballspill-læring
  2008 OMTALE
 • Kolbjørn Rafoss, Tor Oskar Thomassen :
  Hvordan utvikle unge fotballspillere?
  2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →
  ALTA_SVA S257

  Click for bigger map