Personkort bilde

Innjord, Aud Kirsten

Førstelektor Mánáidsuodjalusa ja sosiála barggu instituhtta
Flag icon Flag icon

 • Caswell, Dorte; Innjord, Aud Kirsten. Inklusjonsorientert Nav-praksis?. 2015 ISBN 978-82-90858-12-9.s 89 - 106.

 • Caswell, Dorte; Innjord, Aud Kirsten. Inklusjonsorientert Nav-praksis?. Tidsskrift for velferdsforskning 2011; Volum 14 (1). ISSN 0809-2052.s 38 - 50.

 • Innjord, Aud Kirsten; Røysum, Anita. Ubehaget - del av den profesjonelle selvforståelsen?. (omtale) 2006 ISBN 9788290858051.s 74 - 84.

 • Innjord, Aud Kirsten. Å ta de unge sitt ståsted. Institusjonell etnografi som tilnærming i praksisbasert forskning. Nordiska FORSA og NOUSA symposium: In Search of Culture in Social Work 2014-10-08 - 2014-10-10 2014.

 • Innjord, Aud Kirsten. Nyansert, interessant og urovekkende om nye NAV-praksiser. En anmeldelse av Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red) 2011:NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Tidsskrift for velferdsforskning 2012 (1). ISSN 0809-2052.

 • Innjord, Aud Kirsten. Skaper stress, ikke mestering. (Debattinnlegg om praktisering av meldekort i NAV). Dagbladet 2012. ISSN 0805-3766.

 • Innjord, Aud Kirsten. Ny arbeids- og velferdsforvaltning: Verdier på spill Om arbeidsdeling og nye grensedragninger i velferdsstaten. Forskningsgruppe ved Roskilde Universitet, Institutt for Samfund og Globalisering (omtale) 2010-03-02 - 2010-03-02 2010.

 • Innjord, Aud Kirsten; Giertsen, Merethe. Seksualitet - en disktinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger. Høgskolen i Oslo og Akershus 2010; Volum 2010 (2) ISBN 978-82-579-4719-4. ISSN 0807-1039.s 59 - 75.

 • Innjord, Aud Kirsten. Sosialt arbeid i NAV: Kamp om Innholdet i `NAV-praksisene` Helhetsorientering i oppfølgingsarbeidet på spill?. Forsa-konferansen 2010 - " Det sosiale i sosialt arbeid" 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Innjord, Aud Kirsten. NAV som nytt handlingsrom for sosialt arbeid. 2010.s 31 - .

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Innjord, Aud Kirsten. Kalkulert kaos? Debattinnlegg i den pågående debatten om NAV. Dagbladet 2009. ISSN 0805-3766.s 14 - .

 • Innjord, Aud Kirsten; Giertsen, Merethe. Seksualitet. En distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger. (fulltekst) 2009; Volum 2009 (6) ISBN 9788279381518. ISSN 0805-1062.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Innjord, Aud Kirsten; Fløtten, Ingrid Røstad; Pedersen, Baard Bugge. Rapport fra granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark: Rapport fra utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark 4. oktober 2007: rapport avgitt 25. september 2008. (fulltekst) 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Faggfruppa for kultur og identitet 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Samling for sosialtjenestene i Midt-Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. "Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta. Seminar for NAV Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark. Forskningsgruppa for kultur og identitet - seminar 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. SOFA samling for sosialtjenesten i Midt- Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV. Internseminar NAV Alta trygd, NAV Alta arbeid og sosialtjenesten i Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?. Finnmark FO - Seminar 2008-03-05 - 2008-03-06 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten. "De sier jeg skal bli sosionom..." Formende fellesskap og paradoksale praksiser - mangfold, makt og motstand i profesjonell selvforståelse. 2004.

 • Innjord, Aud Kirsten. Å ta de unge sitt ståsted. Institusjonell etnografi som tilnærming i praksisbasert forskning. Nordiska FORSA og NOUSA symposium: In Search of Culture in Social Work 2014-10-08 - 2014-10-10 2014.

 • Innjord, Aud Kirsten. Nyansert, interessant og urovekkende om nye NAV-praksiser. En anmeldelse av Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red) 2011:NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Tidsskrift for velferdsforskning 2012 (1). ISSN 0809-2052.

 • Innjord, Aud Kirsten. Skaper stress, ikke mestering. (Debattinnlegg om praktisering av meldekort i NAV). Dagbladet 2012. ISSN 0805-3766.

 • Innjord, Aud Kirsten. Ny arbeids- og velferdsforvaltning: Verdier på spill Om arbeidsdeling og nye grensedragninger i velferdsstaten. Forskningsgruppe ved Roskilde Universitet, Institutt for Samfund og Globalisering (omtale) 2010-03-02 - 2010-03-02 2010.

 • Innjord, Aud Kirsten; Giertsen, Merethe. Seksualitet - en disktinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger. Høgskolen i Oslo og Akershus 2010; Volum 2010 (2) ISBN 978-82-579-4719-4. ISSN 0807-1039.s 59 - 75.

 • Innjord, Aud Kirsten. Sosialt arbeid i NAV: Kamp om Innholdet i `NAV-praksisene` Helhetsorientering i oppfølgingsarbeidet på spill?. Forsa-konferansen 2010 - " Det sosiale i sosialt arbeid" 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Innjord, Aud Kirsten. NAV som nytt handlingsrom for sosialt arbeid. 2010.s 31 - .

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen: Verdier på spill?. FO sin NAV-konferanse 2009-03-26 - 2009-03-27 2009.

 • Innjord, Aud Kirsten. Kalkulert kaos? Debattinnlegg i den pågående debatten om NAV. Dagbladet 2009. ISSN 0805-3766.s 14 - .

 • Innjord, Aud Kirsten; Giertsen, Merethe. Seksualitet. En distinksjon å regne med - også på sosialarbeiderutdanninger. (fulltekst) 2009; Volum 2009 (6) ISBN 9788279381518. ISSN 0805-1062.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav -reformen - Verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-, behandlings- og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV- kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Innjord, Aud Kirsten; Fløtten, Ingrid Røstad; Pedersen, Baard Bugge. Rapport fra granskingsutvalget for barnehjemmene i Finnmark: Rapport fra utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark 4. oktober 2007: rapport avgitt 25. september 2008. (fulltekst) 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Faggfruppa for kultur og identitet 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Samling for sosialtjenestene i Midt-Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. "Med blikket mot NAV-reformen". Innlegg på seminar for NAV Alta arbeid, NAV Alta trygd og sosialtjenesten i Alta. Seminar for NAV Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten; Kjæmpenes, Wenche. NAV-reformen - verdier på spill? Om forholdet mellom rettighets-,behandlings-og arbeidsformidlingsorienteringer i etablering av et lokalt NAV-kontor. 2008; Volum 2008 (7) ISBN 9788279381457. ISSN 0805-1062.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Verdier på spill: En undersøkelse om NAV reformen i en lokal kontekst i Finnmark. Forskningsgruppa for kultur og identitet - seminar 2008-11-13 - 2008-11-13 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. SOFA samling for sosialtjenesten i Midt- Troms 2008-09-30 - 2008-09-30 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV-reformen. Forskningsdagene 2008 2008-09-23 - 2008-09-23 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Med blikket rettet mot NAV. Internseminar NAV Alta trygd, NAV Alta arbeid og sosialtjenesten i Alta 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.

 • Kjæmpenes, Wenche; Innjord, Aud Kirsten. Nav - et nytt lokalt handlingsrom for forvaltning av offentlig velferd?. Finnmark FO - Seminar 2008-03-05 - 2008-03-06 2008.

 • Innjord, Aud Kirsten. "De sier jeg skal bli sosionom..." Formende fellesskap og paradoksale praksiser - mangfold, makt og motstand i profesjonell selvforståelse. 2004.

 • [Loading...]