Bilde av Henriksen, Jan-Erik
Bilde av Henriksen, Jan-Erik
Mánáidsuodjalusa ja sosiála barggu instituhtta jan.e.henriksen@uit.no +4778450284 You can find me here

Jan-Erik Henriksen


Work areas

Forskergruppe

 • Jan-Erik Henriksen, Tone Larsen :
  Kan urfolkskunnskap og kolonialiseringsbevissthet bidra til det grønne skiftet?
  Fagbokforlaget 2023 ARKIV
 • Nina Doering, Stephan Dudeck, Shelly Elverum, Charleen Fisher, Jan-Erik Henriksen, Thora Martina Herrmann et al.:
  Improving the relationships between Indigenous rights holders and researchers in the Arctic: An invitation for change in funding and collaboration
  Environmental Research Letters 2022 ARKIV / DOI
 • Jan-Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Restoring Justice and Environmental Knowledge in Sámi Reindeer Husbandry?
  Palgrave Macmillan 2022 DOI
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Sámi reindeer herding as resilient way of life
  Routledge 2021 DOI
 • Jan-Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Refleksjonsverksted som ledelsesverktøy i NAV
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Britt Kramvig :
  Applying a decolonized understanding in healing processes
  2019 FULLTEKST
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Restoring Justice and autonomy in Sámi reindeer husbandry
  Orkana Forlag 2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Britt Kramvig :
  Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Processes.
  Orkana Forlag 2019 ARKIV
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding in Social Work and Healing Prosesses
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Britt Kramvig :
  Recognition, Reconciliation and Restoration: Applying a Decolonized Understanding to Social Work and Healing Processes.
  Orkana Forlag 2019 ARKIV
 • Jan-Erik Henriksen, Aslak Holmberg, Nina Døring, Naja D Graugaard, Nina Hermansen, Evie Morin et al.:
  Sharing and caring. Arctic indigenous knowledges and co-creation
  2024
 • Jan-Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Birget. Ways to deal. Ways to heal
  2024
 • Jan-Erik Henriksen :
  Birget/birgejubmi som samisk relasjonell helse ( One health)
  2024
 • Jan-Erik Henriksen :
  Ensuring Indigenous data sovereignitŧ and governance in European arctic research: a roadmap tošards decolonial Arctic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Eva Fjellgren, Aslak Holmberg :
  Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European research; a roadmap towards decolonial research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Nina Hermansen :
  Ensuring Indigenous data sovereignity and governance in European arctic research; a rpadmap towards decolonial Arctic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  A sami communication model
  2023
 • Thora Martina Hermann, Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Francesca Brunner, Anne Chahine et al.:
  Comprehensive Policy-Brief to the EU Commission- Roadmap to decolonial Artic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Kan urfolkskunnskap og kolonilaisderingsbeissthet bidra til det grønne skiftet?
  2023
 • Jan-Erik Henriksen, Britt Kramvig, Nina Hermansen, Eva Maria Bircher Fjellheim, Aslak Holmberg :
  Comprenhensive Policy Brief to the EU commision: Roadmap to decolonial arctic research
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Workshop leader
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Barnevernet og samisk kulturanalytisk kompetanse
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Barnevernet og samisk kulturanalytiske kompetanse
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Samskaping ut fra et "two eyed seeibg " perspektiv
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  Noen urfolksmodeller for forsoning
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  The meaning and challence of the rivers ans fjords in North Sapmi
  2023
 • Jan-Erik Henriksen :
  The meaning and challenge of the rivers and fjords in north Sapmi.
  2023
 • Mai Camilla Munkejord, Jan-Erik Henriksen, June Brita Eira, Anne Giæver, Grete Mehus, Tove Synnøve Mentsen Ness et al.:
  Coming of age in indigenous societies
  2022 DATA
 • Jan-Erik Henriksen, Monica Skrindo Sedahl :
  Introduksjon til lærende fellesskap
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  MEKLING I REINDRIFTEN. En dybdeanalyse av noen meklingserfaringer i forbindelse med Landbruksdirektoratets utredning om mekling som instrument for å løse konflikter i reindriftsnæringen
  2022 ARKIV
 • Mai Camilla Munkejord, Susanne Hætta, June Brita Eira, Anne Giæver, Jan-Erik Henriksen, Grete Mehus et al.:
  Coming of Age in Indigenous Societies
  Power Point slynge med utdrag av fotovoice boken i anledning Februar 6.2022 2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Samisk kulturanalytisk kompetanse i NAV Troms og Finnmark
  2022
 • Jan-Erik Henriksen, Stine Dale :
  Fra kompetansestyring til selvledelse. Lærende organisasjoner i endring.
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Bildefortelling fra boka “Coming of age in indigenous societies”. Photovoice som en dekolonial metode
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell
  04. Feb 2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Mekling basert på en samisk kommunikasjonsmodell
  2022
 • Jan-Erik Henriksen :
  Nature- human relationships. A thematic analysis of photo stories told by older North Sami.
  2022
 • Jan Erik Henriksen :
  On nature-based activities and the significance of nature and animals in the photovoice stories narrated by older North Sámi people (preliminary findings)
  2021
 • Mai Camilla Munkejord, Susanne Hætta, June Brita Eira, Anne Giæver, Jan Erik Henriksen, Grete Mehus et al.:
  Coming of age in indigenous societies
  2021
 • Mai Camilla Munkejord, Jan Erik Henriksen :
  Hálida boarásmanbeivviid maid borrat. Biepmu masa lea hárjánan
  26. Nov 2021
 • Jan Erik Henriksen, Mai Camilla Munkejord :
  Forskningsprosjekt om aldring i urfolkssamfunn i Norge og Taiwan
  23. Nov 2021
 • Mai Camilla Munkejord, Jan Erik Henriksen, June Brita Eira, Grete Mehus, Tove Synnøve Mentsen Ness, Wasiq Silan :
  Coming of age in indigenous societies - lansering av FOTOBOK og digital fotoutstilling - laget og presentert i samarbeid med Susanne Hætta
  2021
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle, Marlene Bruun Lauridsen :
  ALIN wp3: Sirkelveiledning i NAV
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  Human Rights and social work with Sami issues. Restorative practice and reconciliation
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold
  2019
 • Jan Erik Henriksen, Ida Marie Hydle :
  Fra konflikt til samarbeid. Workshop om bruk av sirkelveiledning for ledere i NAV. Del 2.
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  Decolonization and restorative justice
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  A sami communication model
  2019
 • Jan Erik Henriksen :
  Sirkelbasert veiledning i praksis og utdanning. Med et særlig fokus på samiske forhold.
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →