No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Huksema, energiija ja materiálateknologiija instituhtta bjarn-tore.esjeholm@uit.no +4778450302

Bjørn Tore Esjeholm • Bjørn Tore Esjeholm, Helge Fredriksen :
  Utvikling av digitale læringsressurser for forkurs for ingeniørutdanning på tvers av studiesteder
  Nordic Journal of STEM Education 2021 ARKIV / DOI
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm :
  Hvordan kommuniserer lærere med elevene i teknologiprosjekter?
  Nordic Studies in Science Education 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Bjørn Tore Esjeholm, Berit Bungum :
  Linking Knowledge and Activities: How can Classroom Activities in Technology Reflect Professional Technological Knowledge and Practices?
  Springer 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Students’ Use of Science and Mathematics in Practical Projects in Design and Technology
  Springer 2016 DOI
 • Bjørn-Tore Esjeholm :
  Design knowledge interplayed with student creativity in D&T Projects
  International Journal of Technology and Design Education 2015 DOI
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Students' use of science and mathematics in practical projects in design & technology
  ESERA 2014 DOI
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Science and Mathematics as part of practical projects in technology and design: An analysis of challenges in realising the curriculum in Norwegian schools
  Nordic Studies in Science Education 2014 ARKIV / DOI
 • Bjørn-Tore Esjeholm, Berit Bungum :
  Design knowledge and teacher-student interactions in an inventive construction task
  International Journal of Technology and Design Education 2013 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Teknologiprosjekter som læringsarena og betydningen av hensikt og kontekst
  Akademika forlag 2013
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Technology & design as contexts for science and mathematics? An empirical study of the realisation of curriculum intentions in Norwegian schools
  Linköping University Electronic Press 2012
 • Bjørn-Tore Esjeholm :
  Teknologisk kunnskap i et skoleprosjekt
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Bjørn-Tore Esjeholm :
  The relation between students' creativity and technological knowledge in cross-curricular technology and design projects
  Linköping University Electronic Press 2012
 • Margaret Lloyd, Bjørn-Tore Esjeholm :
  Defining and Mapping Teacher Practice in Technology Classrooms
  2011
 • Frank Vedal, Bjørn Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  How do ICT related attitudes vary among teachers?
  Palme publications 2008 FULLTEKST
 • Bjørn Tore Esjeholm, Helge Fredriksen :
  Utvikling av digitale læringsressurser for forkurs for ingeniørutdanning på tvers av studiesteder
  2021
 • Bjørn Tore Esjeholm :
  ”Teknikundervisning och teknikens didaktik i Norge”
  2017
 • Bjørn Tore Esjeholm :
  ”Linking Knowledge and Activities: How can Classroom Activities in Technology Reflect Professional Technological Knowledge and Practices?
  2017
 • Bjørn Tore Esjeholm :
  Bruk av digitale læremidler i undervisning om verdensrommet
  2017
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Students' use of science and mathematics in practical projects in design & technology: a case study from Norwegian schools
  2013
 • Dag Atle Lysne, Bjørn-Tore Esjeholm, Liv Byrkjeflot , Birgitte Bentsen , Saeed Manshadi :
  Fire elevprosjekter innenfor teknologi og design
  Naturfag 2012
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Technology & design as contexts for science and mathematics?An empirical study of the realisation of curriculum intentions in Norwegian schools
  2012
 • Berit Bungum, Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Teknologiprosjekter som læringsarena og betydningen av hensikt og kontekst
  2012
 • Bjørn-Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Hva er det teknologiske i teknologisk kunnskap?
  2012
 • Dag Atle Lysne, Bjørn-Tore Esjeholm :
  Forskningsresultater fra prosjektet " Teknologi og design- en kompetanseskaper for en framtid i nord"
  2012
 • Berit Bungum, Halvor Hoveid, Dag Atle Lysne, Bjørn-Tore Esjeholm, Liv Byrkjeflot , Birgitte Bentsen et al.:
  Et forskningsprosjekt om teknologi og design i skolen
  Naturfag 2012
 • Bjørn-Tore Esjeholm :
  The relation between students' creativity and technological knowledge in cross-curricular technology and design projects
  2012
 • Dag Atle Lysne, Birgitte Bentsen , Berit Bungum, Liv Byrkjeflot , Bjørn-Tore Esjeholm, Halvor Hoveid et al.:
  Praktisk arbeid på tvers av fag: Sløsing med tid eller godt læringsarbeid? (Symposium)
  2011
 • Bjørn-Tore Esjeholm :
  Teknologisk kunnskap -hva er det?
  2011
 • Bjørn-Tore Esjeholm :
  Teknologisk kunnskap i noen teknologi- og designprosjekter
  2011
 • Bjørn-Tore Esjeholm :
  Normal design versus radikal design i et T & D- prosjekt
  2011
 • Frank Vedal, Frank Vedal, Bjørn Tore Esjeholm, Bjørn Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  How do ICT related attitudes vary among teachers?
  2008
 • Frank Vedal, Frank Vedal, Bjørn Tore Esjeholm, Bjørn Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  How do ICT related attitudes vary among teachers?
  2008
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Datastyrt mikrodrivhus
  Naturfag 2006
 • Bjørn Tore Esjeholm :
  Det nære verdensrommet
  2005
 • Bjørn Tore Esjeholm :
  Nordlyset i romalderen
  2005
 • Dag Atle Lysne, Stig Misund, Bjørn Tore Esjeholm :
  Hvilke faktorer påvirker aktivitetsnivå når elever i 3. klasse (8 - 9 år) arbeider med teknologi?
  2005
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Datastyrt mikrodrivhus
  ? 2005 OMTALE
 • Dag Atle Lysne, Stig Misund, Bjørn Tore Esjeholm :
  Teknologi sammen med uteskole i naturfag
  Naturfag 2005 OMTALE
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm :
  Robolab
  2004
 • Bjørn Tore Esjeholm :
  Robolab-kjøretøyer på Mars
  2004
 • Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund, Dag Atle Lysne :
  Link science and technology and the children may love both
  2004
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Datastyrte drivhus, IKT brukt i uteskolesammenheng i natur- og miljøfag
  2003
 • Bjørn Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne, Stig Misund :
  Bruk av teknologi i undervisningen, IKT brukt i uteskolesammenheng
  2003
 • Stig Misund, Bjørn Tore Esjeholm, Dag Atle Lysne :
  Delprosjekt 3: Datastyrte minidrivhus
  2003 OMTALE
 • Stig Misund, Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm :
  Veksthus for teknikk-spirer
  31. May 2003
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Narom og Hif sammen under nordlyset, FOU og undervisning ved HiF innenfor teknologi
  2003
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  IKT brukt i uteskolesammenheng i natur- og miljøfag
  2002 OMTALE
 • Dag Atle Lysne, June Larsson, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Robotteknologi og IKT brukt i UTE-skolen for å fremme læring og kreativitet
  2002
 • Dag Atle Lysne, Bjørn Tore Esjeholm, Stig Misund :
  Rakettprosjekt ved Talvik skole
  04. Oct 2002
 • Dag Atle Lysne, Stig Misund, Bjørn Tore Esjeholm :
  IKT brukt i UTE-skolen
  2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →